Nhận việc liền tay, tuyển dụng được ngay

Công Ty Sản Xuất Nước Ngoài

Công Ty Sản Xuất Nước Ngoài

Địa chỉ: HCMC

Quy mô: Chưa cập nhật

Website: Chưa cập nhật

Giới thiệu công ty

Khách hàng của chúng tôi là công ty sản xuất hàng tiêu dùng nhanh

Việc làm cùng công ty

Công Ty Sản Xuất Nước Ngoài

Technical Staff (Ink/packaging Product)

Công Ty Sản Xuất Nước Ngoài

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 22/09/2019

Công Ty Sản Xuất Nước Ngoài

[Gấp] Nhân Viên Nhà Máy (Biết Tiếng Hoa/ Sẽ Được Đào Tạo Chuyên Môn)

Công Ty Sản Xuất Nước Ngoài

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 13/09/2019

Công Ty Sản Xuất Nước Ngoài

QA Staff (Tiếng Nhật N3)

Công Ty Sản Xuất Nước Ngoài

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 07/09/2019

Công Ty Sản Xuất Nước Ngoài

Sales B2B Staff (Good Benefits)

Công Ty Sản Xuất Nước Ngoài

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 07/09/2019

Công Ty Sản Xuất Nước Ngoài

C&B Team Leader (Tiếng Nhật N3)

Công Ty Sản Xuất Nước Ngoài

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 07/09/2019

Công Ty Sản Xuất Nước Ngoài

[Binh Duong] Sales Manager (Attractive Package, Steel, Coil Product)

Công Ty Sản Xuất Nước Ngoài

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 23/08/2019

Công Ty Sản Xuất Nước Ngoài

[Dong Nai] Maintenance Supervisor

Công Ty Sản Xuất Nước Ngoài

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 22/08/2019

Công Ty Sản Xuất Nước Ngoài

Production Manager - Line Manager (Electronics, Automation, MES)

Công Ty Sản Xuất Nước Ngoài

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 15/09/2019

Công Ty Sản Xuất Nước Ngoài

[Dong Nai] Production Supervisor

Công Ty Sản Xuất Nước Ngoài

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 21/08/2019

Công Ty Sản Xuất Nước Ngoài

[Urgent, Dong Nai] Production Supervisor (Food Industry)

Công Ty Sản Xuất Nước Ngoài

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 15/08/2019

Công Ty Sản Xuất Nước Ngoài

[Urgent, Dong Nai] Purchasing Leader (Ngành Thực Phẩm)

Công Ty Sản Xuất Nước Ngoài

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 09/08/2019

Công Ty Sản Xuất Nước Ngoài

[Gấp] Phiên Dịch Viên Tiếng Hoa

Công Ty Sản Xuất Nước Ngoài

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 09/08/2019

Công Ty Sản Xuất Nước Ngoài

[Bien Hoa] QC Leader - On Line (Ngành Thực Phẩm)

Công Ty Sản Xuất Nước Ngoài

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 09/08/2019

Công Ty Sản Xuất Nước Ngoài

[Bien Hoa] QC Supervisor - On Line (Ngành Thực Phẩm)

Công Ty Sản Xuất Nước Ngoài

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 02/08/2019

Công Ty Sản Xuất Nước Ngoài

Sales Staff (CNC Machine, Good Benefits)

Công Ty Sản Xuất Nước Ngoài

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 02/08/2019

Công Ty Sản Xuất Nước Ngoài

[Urgent, Dong Nai] Purchasing Supervisor (Ngành Thực Phẩm)

Công Ty Sản Xuất Nước Ngoài

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 02/08/2019

Công Ty Sản Xuất Nước Ngoài

[Urgent, Dong Nai] Warehouse Supervisor (Ngành Thực Phẩm)

Công Ty Sản Xuất Nước Ngoài

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 02/08/2019

Công Ty Sản Xuất Nước Ngoài

Sales Staff (Ink Product, Chinese Speaker)

Công Ty Sản Xuất Nước Ngoài

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 02/08/2019

Công Ty Sản Xuất Nước Ngoài

[Bien Hoa] Phó Phòng Kỹ Thuật (Tiếng Nhật N3)

Công Ty Sản Xuất Nước Ngoài

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 26/07/2019

Công Ty Sản Xuất Nước Ngoài

[District 1] Risk Management Specialist (Have Accouting Experience)

Công Ty Sản Xuất Nước Ngoài

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 26/07/2019

Liên hệ qua SĐT