Nhận việc liền tay, tuyển dụng được ngay

Công Ty Sản Xuất Nhật Bản

Công Ty Sản Xuất Nhật Bản

Địa chỉ: Hanoi

Quy mô: Chưa cập nhật

Website: Chưa cập nhật

Giới thiệu công ty

Công ty sản xuất Nhật Bản

Việc làm cùng công ty

Công Ty Sản Xuất Nhật Bản

Nhân Viên Thiết Kế - Phòng Kỹ Thuật Sản Phẩm

Công Ty Sản Xuất Nhật Bản

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Bắc Ninh Hà Nội Vĩnh Phúc

Hạn nộp hồ sơ : 25/10/2019

Công Ty Sản Xuất Nhật Bản

Kỹ Thuật Viên Vận Hành Máy In Offset (Lương Cạnh Tranh)

Công Ty Sản Xuất Nhật Bản

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu

Địa chỉ : Bắc Ninh Hà Nội Vĩnh Phúc

Hạn nộp hồ sơ : 25/10/2019

Công Ty Sản Xuất Nhật Bản

Vị Trí Kĩ Thuật Sản Xuất (Production Engineering) - Công Ty Nhật Bản

Công Ty Sản Xuất Nhật Bản

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Bắc Ninh Hà Nội Vĩnh Phúc

Hạn nộp hồ sơ : 25/10/2019

Công Ty Sản Xuất Nhật Bản

Trưởng Nhóm Quản Lý Chất Lượng - Công Ty Nhật Bản

Công Ty Sản Xuất Nhật Bản

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Bắc Ninh Hà Nội Vĩnh Phúc

Hạn nộp hồ sơ : 25/10/2019

Công Ty Sản Xuất Nhật Bản

Trưởng Phòng Kinh Doanh (Tiếng Nhật N2) - Up to $2000

Công Ty Sản Xuất Nhật Bản

Mức lương: Trên 30 triệu

Địa chỉ : Bắc Ninh Hà Nội Vĩnh Phúc

Hạn nộp hồ sơ : 18/10/2019

Công Ty Sản Xuất Nhật Bản

[Hung Yen] IT Hệ Thống - Công Ty FDI ($500 - $1000)

Công Ty Sản Xuất Nhật Bản

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu

Địa chỉ : Bắc Ninh Hà Nội Vĩnh Phúc

Hạn nộp hồ sơ : 18/10/2019

Công Ty Sản Xuất Nhật Bản

Gấp ! Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Công Đoạn ( Tiếng Anh hoặc Tiếng Hàn )

Công Ty Sản Xuất Nhật Bản

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu

Địa chỉ : Bắc Ninh Hà Nội Vĩnh Phúc

Hạn nộp hồ sơ : 23/10/2019

Công Ty Sản Xuất Nhật Bản

Production Engineering Staff

Công Ty Sản Xuất Nhật Bản

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu

Địa chỉ : Bắc Ninh Hà Nội Vĩnh Phúc

Hạn nộp hồ sơ : 18/10/2019

Công Ty Sản Xuất Nhật Bản

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự (Tiếng Hàn hoặc Nhật)

Công Ty Sản Xuất Nhật Bản

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Bắc Ninh Hà Nội Vĩnh Phúc

Hạn nộp hồ sơ : 20/10/2019

Công Ty Sản Xuất Nhật Bản

Trưởng Phòng Kinh Doanh (Tiếng Anh hoặc Tiếng Nhật) ($1000 - $1500)

Công Ty Sản Xuất Nhật Bản

Mức lương: Trên 30 triệu

Địa chỉ : Bắc Ninh Hà Nội Vĩnh Phúc

Hạn nộp hồ sơ : 12/10/2019

Công Ty Sản Xuất Nhật Bản

[Đà Nẵng] Trợ Lý Quản Lý Nhà Máy (Tiếng Anh hoặc Tiếng Nhật) - Ngành Thực Phẩm

Công Ty Sản Xuất Nhật Bản

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu

Địa chỉ : Bắc Ninh Hà Nội Vĩnh Phúc

Hạn nộp hồ sơ : 03/10/2019

Công Ty Sản Xuất Nhật Bản

Gấp ! Nhân Viên Quản Lý Kho ( Nam )

Công Ty Sản Xuất Nhật Bản

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Bắc Ninh Hà Nội Vĩnh Phúc

Hạn nộp hồ sơ : 29/09/2019

Công Ty Sản Xuất Nhật Bản

Material Control Assistant Manager - Phó Phòng Quản Lý Nguyên Vật Liệu ($1200-$1300)

Công Ty Sản Xuất Nhật Bản

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Bắc Ninh Hà Nội Vĩnh Phúc

Hạn nộp hồ sơ : 28/09/2019

Công Ty Sản Xuất Nhật Bản

[Bien Hoa] Quality Control - Section Chief (Tiếng Nhật N3)

Công Ty Sản Xuất Nhật Bản

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu

Địa chỉ : Bắc Ninh Hà Nội Vĩnh Phúc

Hạn nộp hồ sơ : 29/09/2019

Công Ty Sản Xuất Nhật Bản

Trưởng Phòng Kinh Doanh (Tiếng Anh/ Tiếng Nhật) - Công Ty Sản Xuất Nhật Bản

Công Ty Sản Xuất Nhật Bản

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Bắc Ninh Hà Nội Vĩnh Phúc

Hạn nộp hồ sơ : 28/09/2019

Công Ty Sản Xuất Nhật Bản

Nhân Viên Kỹ Thuật Công Đoạn (Tiếng Hàn Topik 4 Trở Lên) - Không Y/c Kinh Nghiệm

Công Ty Sản Xuất Nhật Bản

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Bắc Ninh Hà Nội Vĩnh Phúc

Hạn nộp hồ sơ : 22/09/2019

Công Ty Sản Xuất Nhật Bản

URGENT - Costing Analyst (At Binh Duong)

Công Ty Sản Xuất Nhật Bản

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Bắc Ninh Hà Nội Vĩnh Phúc

Hạn nộp hồ sơ : 25/09/2019

Công Ty Sản Xuất Nhật Bản

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự (Tiếng Nhật N2) - Công Ty Nhật Mới Thành Lập

Công Ty Sản Xuất Nhật Bản

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Bắc Ninh Hà Nội Vĩnh Phúc

Hạn nộp hồ sơ : 22/09/2019

Công Ty Sản Xuất Nhật Bản

Phó Phòng Hành Chính Nhân Sự (Tiếng Hàn/ Nhật/ Anh) - Ưu Tiên Nam

Công Ty Sản Xuất Nhật Bản

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Bắc Ninh Hà Nội Vĩnh Phúc

Hạn nộp hồ sơ : 22/09/2019

Công Ty Sản Xuất Nhật Bản

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng (Tiếng Hàn Topik 4) - Nam

Công Ty Sản Xuất Nhật Bản

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Bắc Ninh Hà Nội Vĩnh Phúc

Hạn nộp hồ sơ : 22/09/2019