Nhận việc liền tay, tuyển dụng được ngay

Công Ty Sản Xuất Của Nhật

Công Ty Sản Xuất Của Nhật

Địa chỉ:

Quy mô: Chưa cập nhật

Website: Chưa cập nhật

Giới thiệu công ty

Japanese manufacturing company

Việc làm cùng công ty

Công Ty Sản Xuất Của Nhật

Phiên Dịch Kiêm Hành Chính (Tiếng Nhật N2)

Công Ty Sản Xuất Của Nhật

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 10/10/2019

Công Ty Sản Xuất Của Nhật

Rất Gấp ! Phiên Dịch Kiêm Hành Chính ( Tiếng Nhật N2 ) - Đi Làm Ngay

Công Ty Sản Xuất Của Nhật

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 05/10/2019

Công Ty Sản Xuất Của Nhật

Phiên Dịch Tiếng Nhật - N2 Trở Lên - ($700-$1000)

Công Ty Sản Xuất Của Nhật

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 29/09/2019

Công Ty Sản Xuất Của Nhật

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất -Phụ Trách Báo Giá- Tiếng Nhật N2 ($600-$800)

Công Ty Sản Xuất Của Nhật

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 29/09/2019

Công Ty Sản Xuất Của Nhật

Rất Gấp ! Phiên Dịch Khối Sản Xuất ( Tiếng Nhật N2 ) - Đi Làm Ngay

Công Ty Sản Xuất Của Nhật

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 28/09/2019

Công Ty Sản Xuất Của Nhật

IT Staff - Hỗ Trợ Cải Tiến Sản Xuất ($500-$700) - Không Y/c Kinh Nghiệm

Công Ty Sản Xuất Của Nhật

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 21/09/2019

Công Ty Sản Xuất Của Nhật

Rất Gấp ! Phiên Dịch Kiêm Trợ Lý Tổng Giám Đốc ( Tiếng Nhật N2 ) - Đi Làm Ngay

Công Ty Sản Xuất Của Nhật

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 20/09/2019

Công Ty Sản Xuất Của Nhật

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất - Tiếng Nhật N3

Công Ty Sản Xuất Của Nhật

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 19/09/2019

Công Ty Sản Xuất Của Nhật

Trưởng Phòng Sản Xuất (Công Ty FDI)

Công Ty Sản Xuất Của Nhật

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 19/09/2019

Công Ty Sản Xuất Của Nhật

Đối Ứng Khách Hàng/ Chăm Sóc Khách Hàng - Tiếng Nhật

Công Ty Sản Xuất Của Nhật

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 14/09/2019

Công Ty Sản Xuất Của Nhật

Nhân Viên Sales/ Đối Ứng Khách Hàng - Tiếng Nhật

Công Ty Sản Xuất Của Nhật

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 14/09/2019

Công Ty Sản Xuất Của Nhật

(Nam) Nhân Viên Phòng Quản Lý Chất Lượng (Tiếng Nhật) - SL Tuyển: 02

Công Ty Sản Xuất Của Nhật

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 07/09/2019

Công Ty Sản Xuất Của Nhật

Nhân Viên ISO ( Tiếng Anh hoặc Tiếng Nhật )

Công Ty Sản Xuất Của Nhật

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 06/09/2019

Công Ty Sản Xuất Của Nhật

Nhân Viên Kĩ Thuật Linh Kiện (Nam) - Cơ Hội Cho Sinh Viên Mới Ra Trường

Công Ty Sản Xuất Của Nhật

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 12/10/2019

Công Ty Sản Xuất Của Nhật

Phó Phòng Kinh Doanh- Văn Phòng Công Ty Sx Của Nhật - N2 ($1000-$1200)

Công Ty Sản Xuất Của Nhật

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 04/09/2019

Công Ty Sản Xuất Của Nhật

Nhân Viên Phòng Quản Lý Chất Lượng - Tiếng Nhật N2 ($550-$650)

Công Ty Sản Xuất Của Nhật

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 22/08/2019

Công Ty Sản Xuất Của Nhật

Phó Phòng Sản Xuất (Tiếng Nhật N3 Trở Lên)

Công Ty Sản Xuất Của Nhật

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 22/08/2019

Công Ty Sản Xuất Của Nhật

Production Manager - Trưởng Phòng Sản Xuất ($1000 -$1300)

Công Ty Sản Xuất Của Nhật

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 16/08/2019

Công Ty Sản Xuất Của Nhật

URGENT - Production Manager (Dong Nai, Japanese N3)

Công Ty Sản Xuất Của Nhật

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 14/08/2019

Công Ty Sản Xuất Của Nhật

Nhân Viên Kỹ Thuật -Tiếng Nhật N2 ($600-$700)

Công Ty Sản Xuất Của Nhật

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 16/08/2019