0

1000 - 3000 nhân viên

Chưa cập nhật

0

0 đánh giá

tổng quan

Trụ sở chính: Tòa nhà Ocean Edu - ngã 4 thị Trấn Phố Mới-Quế Võ , Bắc Ninh , Việt Nam

Quy mô công ty: 1000 - 3000 nhân viên

Mã số thuế: Chưa cập nhật

Tổng giám đốc / Người đại diện pháp luật: Chưa cập nhật

Website: Chưa cập nhật

Ngày thành lập: Chưa cập nhật

Lĩnh vực hoạt động: Chưa cập nhật

Loại hình công ty: Chưa cập nhật

OCEAN là tổ chức giáo dục liên kết quốc tế có vốn đầu tư của LICOLN SCHOOL OF MANAGEMENT. OCEAN có các chi nhánh rộng khắp toàn miền Bắc Việt Nam. Trụ sở chính của OCEAN tại Singapore. OCEAN liên kết với các trường đại học và cao đẳng danh tiếng thế giới: UK, Australia , Newzealand. Nhằm đào tạo – cấp bằng – và tư vấn du học.

Hình ảnh

Hình ảnh chưa cập nhật

Đánh giá công ty

0

0 đánh giá

Xem thêm

Hãy là người đầu tiên đánh giá công ty này

Đánh giá

Phỏng vấn tại công ty

Hãy là người đầu tiên đánh giá về cuộc phỏng vấn

Đánh giá

Việc làm tại

(Ocean Edu - Tuyên Quang) Nhân Viên Kế Toán Thu - Chi

20/01/2019

5 triệu - 7 triệu

Tuyên Quang

- Kiểm tra chi tiết các tài khoản phát sinh liên quan phải trả, phải thu…; hạch toán chi tiết các tài khoản nói trên.
- Lập phiếu thu – chi và thực hiện thu chi và sổ theo dõi và quản lý luồng tiền qua quỹ và quản lý tiền.
- Thực hiện công việc trên phần mềm của công ty (được đào tạo khi trúng tuyển)
- Cuối ngày in Sổ quỹ trên máy và lấy đầy đủ chữ ký.
- Báo cáo trực tiếp cho Trưởng phòng Kế toán Công ty
- Các công việc khác theo sự phân công.
* Quyền lợi:
- Lương: Thỏa thuận theo năng lực
- Thưởng kinh doanh
- Chế độ xem xét tăng lương mỗi năm một lần
- Thưởng nhân các ngày lễ tết và các sự kiện đặc biệt của OE
- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước
- Xét năng lực hưởng lương hưu thứ 2 (chế độ đãi ngộ suốt đời)
* Làm việc tại CN mới của công ty tại Tuyên Quang. CN mới đang setup sẽ thông báo địa chỉ cụ thể khi phỏng vấn.

3 năm trước Xem thêm

- Kiểm tra chi tiết các tài khoản phát sinh liên quan phải trả, phải thu…; hạch toán chi tiết các tài khoản nói trên.
- Lập phiếu thu – chi và thực hiện thu chi và sổ theo dõi và quản lý luồng tiền qua quỹ và quản lý tiền.
- Thực hiện công việc trên phần mềm của công ty (được đào tạo khi trúng tuyển)
- Cuối ngày in Sổ quỹ trên máy và lấy đầy đủ chữ ký.
- Báo cáo trực tiếp cho Trưởng phòng Kế toán Công ty
- Các công việc khác theo sự phân công.
* Quyền lợi:
- Lương: Thỏa thuận theo năng lực
- Thưởng kinh doanh
- Chế độ xem xét tăng lương mỗi năm một lần
- Thưởng nhân các ngày lễ tết và các sự kiện đặc biệt của OE
- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước
- Xét năng lực hưởng lương hưu thứ 2 (chế độ đãi ngộ suốt đời)
* Làm việc tại CN mới của công ty tại Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội. CN mới đang setup sẽ thông báo địa chỉ cụ thể khi phỏng vấn.

3 năm trước Xem thêm

(Ocean Edu - Uông Bí ) Nhân Viên Kế Toán Thu - Chi

19/01/2019

5 triệu - 7 triệu

Quảng Ninh

- Kiểm tra chi tiết các tài khoản phát sinh liên quan phải trả, phải thu…; hạch toán chi tiết các tài khoản nói trên.
- Lập phiếu thu – chi và thực hiện thu chi và sổ theo dõi và quản lý luồng tiền qua quỹ và quản lý tiền.
- Thực hiện công việc trên phần mềm của công ty (được đào tạo khi trúng tuyển)
- Cuối ngày in Sổ quỹ trên máy và lấy đầy đủ chữ ký.
- Báo cáo trực tiếp cho Trưởng phòng Kế toán Công ty
- Các công việc khác theo sự phân công.
* Quyền lợi:
- Lương: Thỏa thuận theo năng lực
- Thưởng kinh doanh
- Chế độ xem xét tăng lương mỗi năm một lần
- Thưởng nhân các ngày lễ tết và các sự kiện đặc biệt của OE
- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước
- Xét năng lực hưởng lương hưu thứ 2 (chế độ đãi ngộ suốt đời)
* Làm việc tại CN mới của công ty tại Thành Phố Uông Bí, Quảng Ninh. CN mới đang setup sẽ thông báo địa chỉ cụ thể khi phỏng vấn.

3 năm trước Xem thêm

- Kiểm tra chi tiết các tài khoản phát sinh liên quan phải trả, phải thu…; hạch toán chi tiết các tài khoản nói trên.
- Lập phiếu thu – chi và thực hiện thu chi và sổ theo dõi và quản lý luồng tiền qua quỹ và quản lý tiền.
- Thực hiện công việc trên phần mềm của công ty (được đào tạo khi trúng tuyển)
- Cuối ngày in Sổ quỹ trên máy và lấy đầy đủ chữ ký.
- Báo cáo trực tiếp cho Trưởng phòng Kế toán Công ty
- Các công việc khác theo sự phân công.
* Quyền lợi:
- Lương: Thỏa thuận theo năng lực
- Thưởng kinh doanh
- Chế độ xem xét tăng lương mỗi năm một lần
- Thưởng nhân các ngày lễ tết và các sự kiện đặc biệt của OE
- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước
- Xét năng lực hưởng lương hưu thứ 2 (chế độ đãi ngộ suốt đời)

3 năm trước Xem thêm

- Kiểm tra chi tiết các tài khoản phát sinh liên quan phải trả, phải thu…; hạch toán chi tiết các tài khoản nói trên.
- Kiểm tra số tiền thu vào hoặc chi ra cho chính xác để nhập hoặc xuất quỹ tiền mặt.
- Căn cứ vào Quy định thu – Quy định chi của doanh nghiệp kế toán lập phiếu thu – chi và thực hiện thu chi và sổ theo dõi và quản lý luồng tiền qua quỹ và quản lý tiền.
- Lưu giữ Phiếu tạm ứng có đầy đủ chữ ký của phụ trách cơ sở, người nhận tạm ứng, Trực tiếp theo dõi công nợ tạm ứng.
- Thực hiện công việc trên phần mềm của công ty (được đào tạo khi trúng tuyển)
- Cuối ngày in Sổ quỹ trên máy và lấy đầy đủ chữ ký.
- Báo cáo trực tiếp cho Trưởng phòng Kế toán Công ty
- Các công việc khác theo sự phân công.
* Quyền lợi:
- Lương: Thỏa thuận theo năng lực
- Thưởng kinh doanh
- Chế độ xem xét tăng lương mỗi năm một lần
- Thưởng nhân các ngày lễ tết và các sự kiện đặc biệt của OE
- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước
- Xét năng lực hưởng lương hưu thứ 2 (chế độ đãi ngộ suốt đời)

3 năm trước Xem thêm

Giám Đốc Khu Vực Hà Nội

16/01/2019

Thỏa thuận

Hà Nội

- Quản lý điều hành toàn bộ hoạt động của Khối kinh doanh, vùng phụ trách.

- Phối hợp với Phòng Nhân sự tổ chức tuyển dụng nhằm luôn đảm bảo đủ định biên và đạt chất lượng nhân sự của mảng mình phụ trách.

- Phối hợp với Phòng Nhân sự xây dựng giáo trình và tổ chức đào tạo đội ngũ sale chuyên nghiệp đáp ứng tốt nhất cho các yêu cầu hoạt động kinh doanh bán hàng của công ty.

- Tổ chức triển khai, kiểm tra giám sát, theo dõi đánh giá kết quả thực hiện kinh doanh bán hàng của đội ngũ Sales.

- Căn cứ mục tiêu được giao, xây dựng kế hoạch kinh doanh ngắn, trung và dài hạn của mảng mình phụ trách.

- Xây dựng mạng lưới bán hàng, tổ chức tiếp thị sản phẩm, quảng bá phát triển kinh doanh.

- Xây dựng chiến lược giá, đề xuất phương án, chương trình kích cầu thúc đẩy bán hàng tốt nhất cho từng thời điểm.

- Nghiên cứu, tìm hiểu, thu thập thông tin tình hình thị trường, giá cả, tình hình hoạt động kinh doanh bán hàng của các đối thủ đưa đề xuất, giải pháp.

- Giám sát và đảm bảo thực hiện đúng các quy trình, quy định của hoạt động Kinh doanh.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo công ty.

* THU NHẬP VÀ CHẾ ĐỘ ĐƯỢC HƯỞNG

- Lương: Thỏa thuận theo năng lực

- Thưởng hiệu quả kinh doanh

- Chế độ xem xét tăng lương mỗi năm một lần

- Thưởng nhân các ngày lễ tết và các sự kiện đặc biệt của OE

- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước

- Xét năng lực hưởng lương hưu thứ 2 (chế độ đãi ngộ suốt đời)

3 năm trước Xem thêm

- Kiểm tra chi tiết các tài khoản phát sinh liên quan phải trả, phải thu…; hạch toán chi tiết các tài khoản nói trên.
- Kiểm tra số tiền thu vào hoặc chi ra cho chính xác để nhập hoặc xuất quỹ tiền mặt.
- Hằng ngày, cùng kiểm kê quỹ tiền mặt và đối chiếu sổ sách, ký vào sổ Quỹ.
- Căn cứ vào Quy định thu – Quy định chi của doanh nghiệp kế toán lập phiếu thu – chi và thực hiện thu chi và sổ theo dõi và quản lý luồng tiền qua quỹ và quản lý tiền.
- Lưu giữ Phiếu tạm ứng có đầy đủ chữ ký của phụ trách cơ sở, người nhận tạm ứng, Trực tiếp theo dõi công nợ tạm ứng.
- Thực hiện công việc trên phần mềm của công ty (được đào tạo khi trúng tuyển)
- Cuối ngày in Sổ quỹ trên máy và lấy đầy đủ chữ ký.
- Tiền mặt tồn quỹ phải được sắp xếp theo loại giấy bạc và được kiểm lại cuối ngày
- Báo cáo trực tiếp cho Trưởng phòng Kế toán Công ty
- Các công việc khác theo sự phân công.
* Quyền lợi:
- Lương: Thỏa thuận theo năng lực
- Thưởng kinh doanh
- Lương tháng 13
- Chế độ xem xét tăng lương mỗi năm một lần
- Thưởng nhân các ngày lễ tết và các sự kiện đặc biệt của OE
- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước
- Xét năng lực hưởng lương hưu thứ 2 (chế độ đãi ngộ suốt đời)
* ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC
- Ocean Edu Quế Võ: Tòa nhà Ocean Edu - Ngã tư Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh

3 năm trước Xem thêm

Giám Đốc Khu Vực Ii

10/01/2019

Thỏa thuận

Quảng Ninh

- Quản lý điều hành toàn bộ hoạt động của Khối kinh doanh, vùng phụ trách.

- Phối hợp với Phòng Nhân sự tổ chức tuyển dụng nhằm luôn đảm bảo đủ định biên và đạt chất lượng nhân sự của mảng mình phụ trách.

- Phối hợp với Phòng Nhân sự xây dựng giáo trình và tổ chức đào tạo đội ngũ sale chuyên nghiệp đáp ứng tốt nhất cho các yêu cầu hoạt động kinh doanh bán hàng của công ty.

- Tổ chức triển khai, kiểm tra giám sát, theo dõi đánh giá kết quả thực hiện kinh doanh bán hàng của đội ngũ Sales.

- Căn cứ mục tiêu được giao, xây dựng kế hoạch kinh doanh ngắn, trung và dài hạn của mảng mình phụ trách.

- Xây dựng mạng lưới bán hàng, tổ chức tiếp thị sản phẩm, quảng bá phát triển kinh doanh.

- Xây dựng chiến lược giá, đề xuất phương án, chương trình kích cầu thúc đẩy bán hàng tốt nhất cho từng thời điểm.

- Nghiên cứu, tìm hiểu, thu thập thông tin tình hình thị trường, giá cả, tình hình hoạt động kinh doanh bán hàng của các đối thủ đưa đề xuất, giải pháp.

- Giám sát và đảm bảo thực hiện đúng các quy trình, quy định của hoạt động Kinh doanh.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo công ty.

* THU NHẬP VÀ CHẾ ĐỘ ĐƯỢC HƯỞNG

- Lương: Thỏa thuận theo năng lực

- Thưởng hiệu quả kinh doanh

- Chế độ xem xét tăng lương mỗi năm một lần

- Thưởng nhân các ngày lễ tết và các sự kiện đặc biệt của OE

- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước

- Xét năng lực hưởng lương hưu thứ 2 (chế độ đãi ngộ suốt đời)

3 năm trước Xem thêm

Giám Đốc Chi Nhánh - Hoài Đức

09/01/2019

Thỏa thuận

Hà Nội

- Quản lý điều hành các hoạt động kinh doanh tại Trung tâm đào tạo Ngoại ngữ:
- Quản lý và chịu trách nhiệm đạt chỉ tiêu doanh thu công ty giao phó;
- Triển khai các hoạt động đối nội, đối ngoại, marketing sự kiện nhằm thu hút khách hàng, mở rộng thị trường địa bàn hoạt động;
- Quản lý chất lượng đào tạo, chất lượng dịch vụ theo định hướng của công ty;
- Quản lý điều hành nhân sự chi nhánh;
- Chi tiết được trao đổi trong buổi phỏng vấn

3 năm trước Xem thêm

Giám Đốc Chi Nhánh - Kon Tum

09/01/2019

Thỏa thuận

Kon Tum

- Thiết lập kế hoạch tuyển sinh và phát triển kênh tuyển sinh, chương trình tuyển sinh tại nơi phụ trách.

- Lên kế hoạch Marketing tháng, quý, năm và thực hiện triển khai theo kế hoạch.

- Kiểm soát kế hoạch hàng ngày nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu công việc.

- Phối hợp cùng giáo viên xây dựng môi trường giáo dục năng hoạt như tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các chủ đề thi kể chuyện, hát, múa…

- Đảm bảo chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp thông qua việc: đào tạo, training cho nhân viên phương thức và tác phong làm việc chuyên nghiệp. Kiểm tra thường xuyên và kịp thời nắn chỉnh.

- Tuyển dụng nhân sự đảm bảo cung cấp đủ nguồn nhân lực cho chi nhánh.

- Tổ chức các hoạt động chăm sóc khách hàng thường xuyên.

- Phân công, tổ chức thực hiện các chương trình event thu hút khách hàng.

- Tổ chức triển khai tiếp thị khách hàng mục tiêu nhằm đảm bảo mục tiêu doanh số và phát triển thị trường.

- Chịu trách nhiệm trong mọi hoạt động của chi nhánh trước Ban Tổng Giám đốc.

* THU NHẬP VÀ CHẾ ĐỘ ĐƯỢC HƯỞNG

- Lương: Thỏa thuận theo năng lực

- Thưởng hiệu quả kinh doanh

- Chế độ xem xét tăng lương mỗi năm một lần

- Thưởng nhân các ngày lễ tết và các sự kiện đặc biệt của OE

- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước

- Xét năng lực hưởng lương hưu thứ 2 (chế độ đãi ngộ suốt đời)

3 năm trước Xem thêm

Giám Đốc Marketing

09/01/2019

Trên 30 triệu

Hà Nội

- Lập kế hoạch các sự kiện, hoạt động MKT/PR theo chiến lược MKT được phê duyệt
- Tổ chức triển khai các chiến dịch Marketing theo định hướng chiến lược và kế hoạch đã được phê duyệt cũng như các chiến dịch Marketing phát sinh đọt xuất theo chỉ đạo của CMO và/hoặc BGĐ.
- Kiểm tra, giám sát các hoạt động PR bao gồm : Tổ chức sự kiện PR và các hoạt động truyền thông nội bộ của Công ty: Quản trị nội dung và hình ảnh của Công ty trên các website, ấn phẩm và các kênh truyền thông.
- Phối hợp và kiểm tra các chuyên viên MKT/event triển khai và thực hiện các công việc theo kế hoạch được phê duyệt:
- Thực hiện các công việc nghiên cứu thị trường, đối thủ và làm báo cáo định kỳ theo tháng hoặc theo sự chỉ trực tiếp của CMO/MM;
- Nhận dạng thương hiệu :
+ Phối hợp với bộ phận thiết kế để đưa ra hệ thống nhận diện thương hiệu của công ty ( Thiết kế, hoàn thiện bộ ấn phẩm nhận diện thương hiệu; hình ảnh quầy giao dịch; profile công ty; newsletter, website, ấn phẩm MKT..);
+ Tổ chức xây dựng và phát triển hệ thống nhận dạng thương hiệu cho Công ty và các chi nhánh;
- Các công việc khác theo sự phân công của CMO và/hoặc BGĐ;

3 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Biên Dịch

06/01/2019

Thỏa thuận

Hà Nội

- Biên dịch các tài liệu, văn bản bằng tiếng Việt sang Tiếng Anh và ngược lại.

- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

* THU NHẬP VÀ CHẾ ĐỘ ĐƯỢC HƯỞNG

- Lương: Thỏa thuận theo năng lực

- Chế độ xem xét tăng lương mỗi năm một lần

- Thưởng nhân các ngày lễ tết và các sự kiện đặc biệt của OE

- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước

- Xét năng lực hưởng lương hưu thứ 2 (chế độ đãi ngộ suốt đời)

3 năm trước Xem thêm

- Thiết kế blankdorp, Brochure, Card, Lettet… (bộ nhận diện).

- Thiết kế các hiệu ứng Flash, gif động.

- Thiết kế đồ họa (video giáo dục).

- Tham mưu, tư vấn cho công ty về lĩnh vực thiết kế đồ họa.

- Chuẩn bị hình ảnh minh họa hoặc các bản phác thảo.

- Tạo mẫu thiết kế, ý tưởng, lên mẫu, phát triển ý tưởng thiết kế.

- Chỉnh sửa bản thiết kế phác thảo và đáp ứng yêu cầu về chi phí, thời gian và nguồn lực.

- Đảm bảo hoàn thành công việc được giao đúng thời gian yêu cầu và có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

* THU NHẬP VÀ CHẾ ĐỘ ĐƯỢC HƯỞNG

- Lương: Thỏa thuận theo năng lực

- Chế độ xem xét tăng lương mỗi năm một lần

- Thưởng nhân các ngày lễ tết và các sự kiện đặc biệt của OE

- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước

- Xét năng lực hưởng lương hưu thứ 2 (chế độ đãi ngộ suốt đời)

3 năm trước Xem thêm

Biên Tập Viên

28/12/2018

10 triệu - 15 triệu

Hà Nội

- Lên ý tưởng viết bài, viết kịch bản, biên tập nội dung, mô tả cho các sản phẩm, dịch vụ của công ty đang thực hiện trong lĩnh vực thiết kế quảng cáo.
- Chịu trách nhiệm trước các sai sót, thiếu sót của bản thảo trước khi đưa ra in.
- Xây dựng bộ dữ liệu thông tin
- Hỗ trợ các bộ phận khác theo sự chỉ đạo của ban lãnh đạo.
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn.
* THU NHẬP VÀ CHẾ ĐỘ ĐƯỢC HƯỞNG
- Lương: Thỏa thuận theo năng lực
- Chế độ xem xét tăng lương mỗi năm một lần
- Thưởng nhân các ngày lễ tết và các sự kiện đặc biệt của OE
- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước
- Xét năng lực hưởng lương hưu thứ 2 (chế độ đãi ngộ suốt đời)

3 năm trước Xem thêm

Trưởng Phòng Marketing

28/12/2018

20 triệu - 30 triệu

Hà Nội

- Lập kế hoạch các sự kiện, hoạt động MKT/PR theo chiến lược MKT được phê duyệt

- Tổ chức triển khai các chiến dịch Marketing theo định hướng chiến lược  và kế hoạch đã được phê duyệt cũng như các chiến dịch Marketing phát sinh đọt xuất theo chỉ đạo của CMO và/hoặc BGĐ.

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động PR bao gồm : Tổ chức sự kiện PR và các hoạt động truyền thông nội bộ của Công ty: Quản trị nội dung và hình ảnh của Công ty trên các website, ấn phẩm và các kênh truyền thông.

- Phối hợp và kiểm tra các chuyên viên MKT/event triển khai và thực hiện các công việc theo kế hoạch được phê duyệt:

- Thực hiện các công việc nghiên cứu thị trường, đối thủ và làm báo cáo định kỳ theo tháng hoặc theo sự chỉ trực tiếp của CMO/MM;

- Nhận dạng thương hiệu :

+ Phối hợp với bộ phận thiết kế để đưa ra hệ thống nhận diện thương hiệu của công ty ( Thiết kế, hoàn thiện bộ ấn phẩm nhận diện thương hiệu; hình ảnh quầy giao dịch; profile công ty; newsletter, website, ấn phẩm MKT..);

+ Tổ chức xây dựng và phát triển hệ thống nhận dạng thương hiệu cho Công ty và các chi nhánh;

+ Các công việc khác theo sự phân công của CMO và/hoặc BGĐ;

* THU NHẬP VÀ CHẾ ĐỘ ĐƯỢC HƯỞNG

- Lương: Thỏa thuận theo năng lực

- Thưởng hiệu quả kinh doanh

- Lương tháng 13

- Chế độ xem xét tăng lương mỗi năm một lần

- Thưởng nhân các ngày lễ tết và các sự kiện đặc biệt của OE

- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước

- Xét năng lực hưởng lương hưu thứ 2 (chế độ đãi ngộ suốt đời).

3 năm trước Xem thêm

- Thiết lập. tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của Bộ phận thiết kế.
- Chịu trách nhiệm nhiệm về tiến độ thực hiện công việc của phòng thiết kế.
- Thiết kế đồ họa (video giáo dục).
-  Tham mưu, tư vấn cho công ty về lĩnh vực thiết kế đồ họa.
- Chuẩn bị hình ảnh minh họa hoặc các bản phác thảo.
- Tạo mẫu thiết kế, ý tưởng, lên mẫu, phát triển ý tưởng thiết kế.
- Chỉnh sửa bản thiết kế phác thảo và đáp ứng yêu cầu về chi phí, thời gian và nguồn lực.
- Đảm bảo hoàn thành công việc được giao đúng thời gian yêu cầu và có khả năng làm việc dưới áp lực
cao.

3 năm trước Xem thêm

Nv Event Marketing

28/12/2018

10 triệu - 15 triệu

Hà Nội

1. Xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình, kịch bản cho các sự kiện nội bộ Công ty hoặc các chương trình sản phẩm bán cho khách hàng.Đưa ra các ý tưởng, đề xuất và tổ chức thực hiện các chương trình, các tài trợ, sự kiện nhằm tăng sự xuất hiện hình ảnh về sản phẩm, về công ty ra công chúng, thu hút sự chú ý, hỗ trợ và ủng hộ các sản phẩm, dịch vụ của Công ty.
2. Tham gia theo dõi, giám sát tiến độ và chất lượng của các công việc sản xuất, thi công lắp đặt tại địa điểm tổ chức theo yêu cầu của chương trình.
3. Quản lý nhân sự bên ngoài (diễn viên, nghệ sỹ, lễ tân, PG, người mẫu..), tham gia trong sự kiện, giải quyết các vấn đề phát sinh trong phạm vi công việc được phân công để đảm bảo sự kiện được diễn ra trôi chảy.
4. Họp bàn đưa ra phương án, kế hoạch triển khai cùng bộ phận truyền thông
5. Chủ động liên hệ với các đơn vị, cá nhân liên quan đến công việc cần thực hiện;
6. Nắm vững các sản phẩm đào tạo của đối thủ cạnh tranh để tư vấn cho cấp trên cũng như trực tiếp thực hiện;
7. Thực hiện các công việc do cấp trên giao.

3 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Video Editor

28/12/2018

10 triệu - 15 triệu

Hà Nội

* Trách nhiệm
- Thiết kế 2D, chỉnh sửa hình ảnh, quay và dựng theo dội dung đã có.
- Thiết kế các banner trên website, chỉnh sửa hình ảnh để minh họa bài viết, quay và dựng video huấn luyện, event, sản phẩm theo nội dung và yêu cầu, quản lý máy quay, máy chụp hình, hỗ trợ khác về hình ảnh, video.
* Nhiệm vụ
- Thiết kế banner tĩnh và động trên website cho các event, sản phẩm.
- Chỉnh sửa hình ảnh theo nội dung bài viết để minh họa,
- Chuyển bài viết thành visual content,
- Quay và dựng video theo kịch bản và kế hoạch truyền thong
- Cập nhập và theo dõi phản hồi kênh youtube.
- Góp ý điều chỉnh nọi dung để có visual content tốt hơn,
- Điều phối ekip quay videos ( biên tập viên, nhân vật…)
- Đề xuất ý tưởng video và ý tưởng tang lượt view và subscribers của kênh youtube Ocean Edu.
- Đảm bảo số lượng, chất lượng visual content theo kế hoạch và nội dung.

3 năm trước Xem thêm

Nv Digital Marketing

28/12/2018

10 triệu - 15 triệu

Hà Nội

1. Chịu trách nhiệm và tham gia vào việc thiết kế và thực hiện các chương trình, hoạt động E-Marketing, Mobile Marketing… của công ty

- Website, dislay

- Social Marketing, Facebook, linkedin…

- SEM/SEO/Google ads/Remarketing. Tối ưu hóa thứ hạng của website trên trang tìm kiếm, thường xuyên thống kê và phân tích từ khóa định kỳ.

- Forum seeding

- Emailing, mobile

- E-Newsletter, content

2. Thực hiện hoặc chỉ đạo đội ngũ CTV thực hiện các video clip trong các sự kiện theo yêu cầu của Công ty.

3. Hỗ trợ các cán bộ chuyên trách MKT khác trong các sự kiện, hội thảo… các sản phẩm khác trong từng giai đoạn (theo sự phân công của CMO/MM);

4. Thực hiện các công việc nghiên cứu thị trường, đối thử và làm báo cáo định kỳ theo tháng hoặc theo sự chỉ đạo trực tiếp của CMO/MM;

5. Thực hiện các công việc phối hợp, hỗ trợ với các nhân viên khác trong phòng Marketing và các phòng ban liên quan.

3 năm trước Xem thêm

Giám Đốc Khu Vực - Bình Định

03/12/2018

Thỏa thuận

Bình Định

- Quản lý điều hành toàn bộ hoạt động của Khối kinh doanh, vùng phụ trách.

- Phối hợp với Phòng Nhân sự tổ chức tuyển dụng nhằm luôn đảm bảo đủ định biên và đạt chất lượng nhân sự của mảng mình phụ trách.

- Phối hợp với Phòng Nhân sự xây dựng giáo trình và tổ chức đào tạo đội ngũ sale chuyên nghiệp đáp ứng tốt nhất cho các yêu cầu hoạt động kinh doanh bán hàng của công ty.

- Tổ chức triển khai, kiểm tra giám sát, theo dõi đánh giá kết quả thực hiện kinh doanh bán hàng của đội ngũ Sales.

- Căn cứ mục tiêu được giao, xây dựng kế hoạch kinh doanh ngắn, trung và dài hạn của mảng mình phụ trách.

- Xây dựng mạng lưới bán hàng, tổ chức tiếp thị sản phẩm, quảng bá phát triển kinh doanh.

- Xây dựng chiến lược giá, đề xuất phương án, chương trình kích cầu thúc đẩy bán hàng tốt nhất cho từng thời điểm.

- Nghiên cứu, tìm hiểu, thu thập thông tin tình hình thị trường, giá cả, tình hình hoạt động kinh doanh bán hàng của các đối thủ đưa đề xuất, giải pháp.

- Giám sát và đảm bảo thực hiện đúng các quy trình, quy định của hoạt động Kinh doanh.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo công ty.

* THU NHẬP VÀ CHẾ ĐỘ ĐƯỢC HƯỞNG

- Lương: Thỏa thuận theo năng lực

- Thưởng hiệu quả kinh doanh

- Chế độ xem xét tăng lương mỗi năm một lần

- Thưởng nhân các ngày lễ tết và các sự kiện đặc biệt của OE

- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước

- Xét năng lực hưởng lương hưu thứ 2 (chế độ đãi ngộ suốt đời)

3 năm trước Xem thêm

Chuyên Gia Giáo Dục Mầm Non Quốc Tế

03/12/2018

Thỏa thuận

Hà Nội

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống giáo dục của trường mầm non quốc tế

- Nghiên cứu, tìm hiểu và biên soạn các chương trình đào tạo và chương trình chăm sóc trẻ mầm non.

- Tham gia đào tạo giảng dạy cho các giáo viên.

- Quản lý chất lượng các giáo viên tại trường song ngữ.

- Đánh giá chất lượng và đưa ra các kế hoạch phát triển, xây dựng trường hàng năm.

- Các yêu cầu khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo.

* THU NHẬP VÀ CHẾ ĐỘ ĐƯỢC HƯỞNG

- Lương: Thỏa thuận theo năng lực

- Chế độ xem xét tăng lương mỗi năm hai lần

- Thưởng nhân các ngày lễ tết và các sự kiện đặc biệt của OE

- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước

- Xét năng lực hưởng lương hưu thứ 2 (chế độ đãi ngộ suốt đời)

3 năm trước Xem thêm

Trưởng Nhóm Erp

03/12/2018

Thỏa thuận

Hà Nội

- Trực tiếp quản lý bộ phận ERP, tìm hiểu các quy trình về quản trị nhân sự, tiền lương, tài chính kế toán, kiểm soát… để cùng doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản trị ERP.

- Quản trị, kiểm soát, vận hành và hướng dẫn sử dung các bộ, phòng ban trong công ty thực hiện.

- Kiểm tra đánh giá và đưa ra các kế hoạch nâng cấp để phù hợp với yêu cầu phát triển và thay đổi của doanh nghiệp

- Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc

* THU NHẬP VÀ CHẾ ĐỘ ĐƯỢC HƯỞNG

- Lương: Thỏa thuận theo năng lực

- Chế độ xem xét tăng lương mỗi năm hai lần

- Thưởng nhân các ngày lễ tết và các sự kiện đặc biệt của OE

- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước

- Xét năng lực hưởng lương hưu thứ 2 (chế độ đãi ngộ suốt đời)

3 năm trước Xem thêm

Phó Tổng Giám Đốc Phụ Trách Kinh Doanh

02/12/2018

Thỏa thuận

Hà Nội

- Cùng Tổng giám đốc và Ủy ban EXCO quản lý điều hành hoạt động của Khối kinh doanh.
- Phối hợp với Phòng Nhân sự tổ chức tuyển dụng, đào tạo đội ngũ sale chuyên nghiệp đáp ứng tốt nhất cho các yêu cầu hoạt động kinh doanh bán hàng của công ty.
- Tổ chức triển khai, kiểm tra giám sát, theo dõi đánh giá kết quả thực hiện kinh doanh bán hàng của đội ngũ Sales.
- Căn cứ mục tiêu được giao, xây dựng kế hoạch kinh doanh ngắn, trung và dài hạn của mảng mình phụ trách.
- Xây dựng mạng lưới bán hàng, tổ chức tiếp thị sản phẩm, quảng bá phát triển kinh doanh.
- Nghiên cứu, tìm hiểu, thu thập thông tin tình hình thị trường, giá cả, tình hình hoạt động kinh doanh bán hàng của các đối thủ đưa đề xuất, giải pháp.
- Giám sát và đảm bảo thực hiện đúng các quy trình, quy định của hoạt động Kinh doanh.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo công ty.
* THU NHẬP VÀ CHẾ ĐỘ ĐƯỢC HƯỞNG
- Lương: Thỏa thuận theo năng lực
- Chế độ xem xét tăng lương mỗi năm một lần
- Thưởng nhân các ngày lễ tết và các sự kiện đặc biệt của OE
- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước
- Xét năng lực hưởng lương hưu thứ 2 (chế độ đãi ngộ suốt đời)

3 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Phát Triển Dự Án

02/12/2018

Thỏa thuận

Hà Nội

- Khảo sát, tìm kiếm, đánh giá địa điểm triển khai dự án.

- Phân tích hiệu quả đầu tư dự án, lập các báo cáo đầu tư, chuẩn bị hồ sơ, lập dự án đầu tư gửi các cơ quan chức năng,

- Chịu trách nhiệm làm việc với các cơ quan chức năng và các bên liên quan để thực hiện thủ tục pháp lý của dự án

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc với chính quyền địa phương và các bộ phận liên quan trong quà trình thực hiện,

- Giám sát dự án trong quá trình triển khai dự án

- Triển khai các công việc theo yêu cầu của ban lãnh đạo,

* THU NHẬP VÀ CHẾ ĐỘ ĐƯỢC HƯỞNG

- Lương: Thỏa thuận theo năng lực

- Thưởng kinh doanh

- Chế độ xem xét tăng lương mỗi năm một lần

- Thưởng nhân các ngày lễ tết và các sự kiện đặc biệt của OE

- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước

- Xét năng lực hưởng lương hưu thứ 2 (chế độ đãi ngộ suốt đời)

3 năm trước Xem thêm

Nhân Viên It

02/12/2018

Thỏa thuận

Hà Nội

- Quản trị hệ thống máy tính, hỗ trợ các thành viên trong công ty hoạt động hiệu quả,

- Quản lý sever, hệ thống sever, datacenter

- Xử lý các vấn đề về sự cố mạng

- Theo dõi giám sát các hệ thống công nghệ mạng, camera… toàn hệ thống

- Lập biên bản xử lý lỗi vi phạm hệ thống.

- Giải trình xử lý các lỗi hệ thống.

- Hỗ trợ hành chính trong việc quản lý, bảo trì trang thiết bị văn phòng.

* THU NHẬP VÀ CHẾ ĐỘ ĐƯỢC HƯỞNG

- Lương: thỏa thuận.

- Lương tháng 13

- Chế độ xem xét tăng lương mỗi năm một lần

- Thưởng nhân các ngày lễ tết và các sự kiện đặc biệt của OE

- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước

- Xét năng lực hưởng lương hưu thứ 2 (chế độ đãi ngộ suốt đời)

3 năm trước Xem thêm

Ocean Edu - Nhân Viên Kế Toán Thuế

11/11/2018

10 triệu - 15 triệu

Hà Nội

- Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh.
- Kiểm tra, đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào và đầu ra
- Háng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra của công ti và phân loại theo thuế suất
- Háng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu vào của toàn công ty theo tỷ lệ phân bổ đầu ra được khấu trừ
- Theo dõi tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách và hoàn thuế toàn công ty.
- Lập hồ sơ thuế khi có phát sinh
- Lập báo cáo tổng hợp thuế theo định kì hoặc đột xuất.
- Cập nhập kịp thời các thông tin, chính sách mới về luật thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Cập nhập, theo dõi tình hình sử dụng trao đổi hóa đơn.
- Các yêu cầu khác từ ban lãnh đạo.

3 năm trước Xem thêm

Trưởng Phòng Đào Tạo Nội Bộ

01/01/1970

20 triệu - 30 triệu

Hà Nội

- Nghiên cứu xây dựng tài liệu : Tham gia xây dựng kế hoạch, triển khai nghiên cứu và thực
hiện chương trình đào tạo, phương pháp đào tạo cho nhân sự phù hợp với yêu cầu của
công ty.
- Tham gia công tác giảng dạy theo phân nhiệm phụ trách của ban giám đốc.
- Triển khai thực hiện các kế hoạch đào tạo kỹ năng cho nhân sự nội bộ : Thực hiện việc
kiểm soát bài giảng và tham gia công tác giảng dạy theo kế hoạch.
- Phối hợp với phòng nhân sự, ban đào tạo xây dựng kế hoạch đào tạo cho toàn nhân sự chi
nhánh Ocean Edu các chương trình đào tạo kỹ năng và đào tạo phát triển.
- Lập kế hoạch kiểm tra đánh giá nhân sự hệ thống hàng tháng / quý / năm nhằm lên kế hoạch
đào tạo nhân sự hệ thống.
- Theo dõi đánh giá kết quả đào tạo của nhân sự sau mỗi khóa đào tạo.

3 năm trước Xem thêm

Ocean Edu - Kế Toán Thuế

01/01/1970

10 triệu - 15 triệu

Hà Nội

- Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh.
- Kiểm tra, đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào và đầu ra
- Háng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra của công ti và phân loại theo thuế suất
- Háng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu vào của toàn công ty theo tỷ lệ phân bổ đầu ra được khấu trừ
- Theo dõi tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách và hoàn thuế toàn công ty.
- Lập hồ sơ thuế khi có phát sinh
- Lập báo cáo tổng hợp thuế theo định kì hoặc đột xuất.
- Cập nhập kịp thời các thông tin, chính sách mới về luật thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Cập nhập, theo dõi tình hình sử dụng trao đổi hóa đơn.
- Các yêu cầu khác từ ban lãnh đạo.

3 năm trước Xem thêm

- Kiểm tra chi tiết các tài khoản phát sinh liên quan phải trả, phải thu…; hạch toán chi tiết các tài khoản nói trên.
- Kiểm tra số tiền thu vào hoặc chi ra cho chính xác để nhập hoặc xuất quỹ tiền mặt.
- Hằng ngày, cùng kiểm kê quỹ tiền mặt và đối chiếu sổ sách, ký vào sổ Quỹ.
- Căn cứ vào Quy định thu – Quy định chi của doanh nghiệp kế toán lập phiếu thu – chi và thực hiện thu chi và sổ theo dõi và quản lý luồng tiền qua quỹ và quản lý tiền.
- Lưu giữ Phiếu tạm ứng có đầy đủ chữ ký của phụ trách cơ sở, người nhận tạm ứng, Trực tiếp theo dõi công nợ tạm ứng.
- Thực hiện công việc trên phần mềm của công ty (được đào tạo khi trúng tuyển)
- Cuối ngày in Sổ quỹ trên máy và lấy đầy đủ chữ ký.
- Tiền mặt tồn quỹ phải được sắp xếp theo loại giấy bạc và được kiểm lại cuối ngày
- Báo cáo trực tiếp cho Trưởng phòng Kế toán Công ty
- Các công việc khác theo sự phân công.
* Quyền lợi:
- Lương: Thỏa thuận theo năng lực
- Thưởng kinh doanh
- Lương tháng 13
- Chế độ xem xét tăng lương mỗi năm một lần
- Thưởng nhân các ngày lễ tết và các sự kiện đặc biệt của OE
- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước
- Xét năng lực hưởng lương hưu thứ 2 (chế độ đãi ngộ suốt đời)
* ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC
- Ocean Edu Thị xã Từ Sơn, 15 Lý Thánh Tông, Đồng Nguyên

3 năm trước Xem thêm

- Kiểm tra chi tiết các tài khoản phát sinh liên quan phải trả, phải thu…; hạch toán chi tiết các tài khoản nói trên.
- Kiểm tra số tiền thu vào hoặc chi ra cho chính xác để nhập hoặc xuất quỹ tiền mặt.
- Hằng ngày, cùng kiểm kê quỹ tiền mặt và đối chiếu sổ sách, ký vào sổ Quỹ.
- Căn cứ vào Quy định thu – Quy định chi của doanh nghiệp kế toán lập phiếu thu – chi và thực hiện thu chi và sổ theo dõi và quản lý luồng tiền qua quỹ và quản lý tiền.
- Lưu giữ Phiếu tạm ứng có đầy đủ chữ ký của phụ trách cơ sở, người nhận tạm ứng, Trực tiếp theo dõi công nợ tạm ứng.
- Thực hiện công việc trên phần mềm của công ty (được đào tạo khi trúng tuyển)
- Cuối ngày in Sổ quỹ trên máy và lấy đầy đủ chữ ký.
- Tiền mặt tồn quỹ phải được sắp xếp theo loại giấy bạc và được kiểm lại cuối ngày
- Báo cáo trực tiếp cho Trưởng phòng Kế toán Công ty
- Các công việc khác theo sự phân công.
* Quyền lợi:
- Lương: Thỏa thuận theo năng lực
- Thưởng kinh doanh
- Lương tháng 13
- Chế độ xem xét tăng lương mỗi năm một lần
- Thưởng nhân các ngày lễ tết và các sự kiện đặc biệt của OE
- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước
- Xét năng lực hưởng lương hưu thứ 2 (chế độ đãi ngộ suốt đời)
* ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC
- Ocean Edu Thị xã Từ Sơn, 15 Lý Thánh Tông, Đồng Nguyên

3 năm trước Xem thêm

liên hệ

Tòa nhà Ocean Edu - ngã 4 thị Trấn Phố Mới-Quế Võ , Bắc Ninh , Việt Nam

CÔNG VIỆC BẠN CÓ THỂ THÍCH

CHUYÊN GIA TƯ VẤN VIỆC LÀM

1001 cách đối đáp cho câu hỏi phỏng vấn qua điện thoại

Để có thể “vượt cạn” thành công cuộc phỏng vấn qua điện thoại cẩm nang trả lời câu hỏi phỏng vấn qua điện thoại sẽ giúp bạn chinh phục nhà tuyển dụng ngay!

Theo chuyên gia: Trương Thanh Thanh

[Trọn bộ] TOP 10 Câu hỏi phỏng vấn nhân viên bán hàng - Cùng cách trả lời

Câu hỏi phỏng vấn nhân viên bán hàng chính là yếu tố quan trọng mà bạn cần nắm để có thể đem lại câu trả lời hay nhất tạo điểm nhấn cho quá trình xin việc đó.

Theo chuyên gia: Linh Anh Nguyễn

Những câu hỏi phỏng vấn ngành dược cho ứng viên phổ biến nhất

Các câu hỏi phỏng vấn ngành dược nhằm mục đích giúp nhà tuyển dụng đánh giá năng lực ứng viên. Vì vậy ứng viên cần nắm được các câu hỏi này để chuẩn bị trước.

Theo chuyên gia: Nguyễn Minh Tâm

Những câu hỏi phỏng vấn về khách sạn chuẩn và đáp án

Không cần tìm đâu xa bộ những câu hỏi phỏng vấn về khách sạn. Hãy click ngay bài viết này mọi thông tin về những câu hỏi chuẩn nhất được cung cấp có kèm đáp án.

Theo chuyên gia: Phùng Hà

[TIPS] Các câu hỏi phỏng vấn giao dịch viên vietinbank “đốn tim”

Sự thành công khi phỏng vấn giao dịch viên nằm ở đâu? Đó là cách mà bạn tìm hiểu về các câu hỏi phỏng vấn giao dịch viên vietinbank và nắm bắt được gợi ý đó !!!

Theo chuyên gia: Linh Anh Nguyễn

Xem bộ Câu hỏi phỏng vấn mới nhất
Liên hệ qua SĐT