Nhận việc liền tay, tuyển dụng được ngay

Công Ty Dược Phẩm Hoàng Nguyên

Công Ty Dược Phẩm Hoàng Nguyên

Địa chỉ: D9 lái Thiêu Thuận An Bình Dương

Quy mô: Từ 25 - 99 nhân viên

Website: Chưa cập nhật

Giới thiệu công ty

công ty làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
có sự thăng tiến phát triển

Việc làm cùng công ty

Công Ty Dược Phẩm Hoàng Nguyên

nhân viên bán hàng

Công Ty Dược Phẩm Hoàng Nguyên

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu

Địa chỉ : Bình Dương

Hạn nộp hồ sơ : 28/10/2020

Công Ty Dược Phẩm Hoàng Nguyên

Nhân viên nhập liệu

Công Ty Dược Phẩm Hoàng Nguyên

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu

Địa chỉ : Bình Dương

Hạn nộp hồ sơ : 28/10/2020

Công Ty Dược Phẩm Hoàng Nguyên

Trợ Lí Văn Phòng

Công Ty Dược Phẩm Hoàng Nguyên

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu

Địa chỉ : Bình Dương

Hạn nộp hồ sơ : 28/10/2020

Công Ty Dược Phẩm Hoàng Nguyên

Hành chính Văn Phòng

Công Ty Dược Phẩm Hoàng Nguyên

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu

Địa chỉ : Bình Dương

Hạn nộp hồ sơ : 28/09/2020

Công Ty Dược Phẩm Hoàng Nguyên

nhân viên Qa Qc

Công Ty Dược Phẩm Hoàng Nguyên

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu

Địa chỉ : Bình Dương

Hạn nộp hồ sơ : 28/09/2020

Công Ty Dược Phẩm Hoàng Nguyên

Nhân viên văn phòng

Công Ty Dược Phẩm Hoàng Nguyên

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu

Địa chỉ : Bình Dương

Hạn nộp hồ sơ : 28/09/2020

Liên hệ qua SĐT