Nhận việc liền tay, tuyển dụng được ngay

Công Ty CP Vinpearl (Vinpearl Vsg) - Vinpearl Nam Hội An

Công Ty CP Vinpearl (Vinpearl Vsg) - Vinpearl Nam Hội An

Địa chỉ: Phòng tuyển dụng/ ký túc xá/ Vinpearl Nam Hội An - Bình Minh - Thăng Bình- Quảng Nam

Quy mô: Chưa cập nhật

Website: Chưa cập nhật

Giới thiệu công ty

Nộp hồ sơ trực tiếp : phòng tuyển dụng/ ký túc xá/ Vinpearl Nam Hội An - Bình Minh - Thăng Bình- Quảng Nam

Việc làm cùng công ty

Công Ty CP Vinpearl (Vinpearl Vsg) - Vinpearl Nam Hội An

Guest Relation Officer

Công Ty CP Vinpearl (Vinpearl Vsg) - Vinpearl Nam Hội An

Mức lương: Trên 30 triệu

Địa chỉ : Đà Nẵng Quảng Nam

Hạn nộp hồ sơ : 24/10/2019

Công Ty CP Vinpearl (Vinpearl Vsg) - Vinpearl Nam Hội An

Vinpearl Nam Hội An - Tổ Trưởng Phục Vụ

Công Ty CP Vinpearl (Vinpearl Vsg) - Vinpearl Nam Hội An

Mức lương: Trên 30 triệu

Địa chỉ : Đà Nẵng Quảng Nam

Hạn nộp hồ sơ : 24/10/2019

Công Ty CP Vinpearl (Vinpearl Vsg) - Vinpearl Nam Hội An

Vinpearl Nam Hội An - Kitchen Manager

Công Ty CP Vinpearl (Vinpearl Vsg) - Vinpearl Nam Hội An

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Đà Nẵng Quảng Nam

Hạn nộp hồ sơ : 24/10/2019

Công Ty CP Vinpearl (Vinpearl Vsg) - Vinpearl Nam Hội An

Restaurant Supervior

Công Ty CP Vinpearl (Vinpearl Vsg) - Vinpearl Nam Hội An

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Đà Nẵng Quảng Nam

Hạn nộp hồ sơ : 25/07/2019

Công Ty CP Vinpearl (Vinpearl Vsg) - Vinpearl Nam Hội An

Bếp Trưởng Vinpearl Golf Nam Hội An

Công Ty CP Vinpearl (Vinpearl Vsg) - Vinpearl Nam Hội An

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Đà Nẵng Quảng Nam

Hạn nộp hồ sơ : 04/07/2019

Công Ty CP Vinpearl (Vinpearl Vsg) - Vinpearl Nam Hội An

Quản Lý Bếp

Công Ty CP Vinpearl (Vinpearl Vsg) - Vinpearl Nam Hội An

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Đà Nẵng Quảng Nam

Hạn nộp hồ sơ : 21/06/2019

Công Ty CP Vinpearl (Vinpearl Vsg) - Vinpearl Nam Hội An

Tổ Trưởng Kỹ Thuật

Công Ty CP Vinpearl (Vinpearl Vsg) - Vinpearl Nam Hội An

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Đà Nẵng Quảng Nam

Hạn nộp hồ sơ : 17/06/2019

Công Ty CP Vinpearl (Vinpearl Vsg) - Vinpearl Nam Hội An

Tổ Trưởng Kĩ Thuật Trạm Bơm

Công Ty CP Vinpearl (Vinpearl Vsg) - Vinpearl Nam Hội An

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Đà Nẵng Quảng Nam

Hạn nộp hồ sơ : 16/06/2019

Công Ty CP Vinpearl (Vinpearl Vsg) - Vinpearl Nam Hội An

Tổ Trưởng Pha Chế

Công Ty CP Vinpearl (Vinpearl Vsg) - Vinpearl Nam Hội An

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Đà Nẵng Quảng Nam

Hạn nộp hồ sơ : 17/06/2019

Công Ty CP Vinpearl (Vinpearl Vsg) - Vinpearl Nam Hội An

Tổ Trưởng Phục Vụ

Công Ty CP Vinpearl (Vinpearl Vsg) - Vinpearl Nam Hội An

Mức lương: Trên 30 triệu

Địa chỉ : Đà Nẵng Quảng Nam

Hạn nộp hồ sơ : 03/06/2019

Công Ty CP Vinpearl (Vinpearl Vsg) - Vinpearl Nam Hội An

Bếp Trưởng Bếp Á

Công Ty CP Vinpearl (Vinpearl Vsg) - Vinpearl Nam Hội An

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Đà Nẵng Quảng Nam

Hạn nộp hồ sơ : 03/06/2019