Công Ty CP Tập Đoàn Tms

Công Ty CP Tập Đoàn Tms

Địa chỉ: Hà Nội

Quy mô: Chưa cập nhật

Website: Chưa cập nhật

Giới thiệu công ty

.

Việc làm cùng công ty

Công Ty CP Tập Đoàn Tms

Phó Ban Giải Phóng Mặt Bằng

Công Ty CP Tập Đoàn Tms

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 17/10/2019

Công Ty CP Tập Đoàn Tms

Trưởng Phòng Phát Triển Thị Trường (Cửa Hàng Miễn Thuế)

Công Ty CP Tập Đoàn Tms

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 12/09/2019

Công Ty CP Tập Đoàn Tms

Nhân Viên Kinh Doanh BĐS Mảng Nghỉ Dưỡng

Công Ty CP Tập Đoàn Tms

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 08/09/2019

Công Ty CP Tập Đoàn Tms

Trưởng Phòng Phát Triển Thị Trường (Cửa Hàng Miễn Thuế)

Công Ty CP Tập Đoàn Tms

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 11/08/2019

Công Ty CP Tập Đoàn Tms

Phó Ban Phát Triển và Ứng Dụng CNTT

Công Ty CP Tập Đoàn Tms

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 12/09/2019

Công Ty CP Tập Đoàn Tms

Trưởng Phòng Phát Triển Thị Trường (Khách Du Lịch Trung Quốc)

Công Ty CP Tập Đoàn Tms

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 11/08/2019

Công Ty CP Tập Đoàn Tms

Trưởng Ban Tối Ưu Hóa Xây Dựng Cơ Bản

Công Ty CP Tập Đoàn Tms

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 13/09/2019

Công Ty CP Tập Đoàn Tms

[TMS Trading] Trưởng Phòng Kinh Doanh Mặt Hàng Dầu Ăn

Công Ty CP Tập Đoàn Tms

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 05/08/2019

Công Ty CP Tập Đoàn Tms

Chuyên Viên Phân Tích Thị Trường BĐS

Công Ty CP Tập Đoàn Tms

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 03/08/2019

Công Ty CP Tập Đoàn Tms

Giám Đốc Phát Triển Dự Án (Bắc - Trung - Nam)

Công Ty CP Tập Đoàn Tms

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 04/09/2019

Công Ty CP Tập Đoàn Tms

[TMS Trading] Tuyển Giám Sát Kinh Doanh Kênh Siêu Thị

Công Ty CP Tập Đoàn Tms

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 16/07/2019

Công Ty CP Tập Đoàn Tms

Trưởng Ban Nguồn Vốn Hợp Tác

Công Ty CP Tập Đoàn Tms

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 08/07/2019

Công Ty CP Tập Đoàn Tms

Trưởng Ban Quản Lý Vận Hành Dự Án Grand City Phúc Yên

Công Ty CP Tập Đoàn Tms

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 30/06/2019

Công Ty CP Tập Đoàn Tms

Trưởng Ban Giải Phóng Mặt Bằng

Công Ty CP Tập Đoàn Tms

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 27/06/2019

Công Ty CP Tập Đoàn Tms

Chuyên Viên Thẩm Định Chi Phí

Công Ty CP Tập Đoàn Tms

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 27/06/2019