Nhận việc liền tay, tuyển dụng được ngay

Công Ty Cổ Phần Y Khoa Hoàn Mỹ

Công Ty Cổ Phần Y Khoa Hoàn Mỹ

Địa chỉ:

Quy mô: Chưa cập nhật

Website: Chưa cập nhật

Giới thiệu công ty

Hoan My (www.hoanmy.com) is the largest private hospital group in Vietnam with six hospitals and one medical center. The hospital group focuses on delivering affordable, high quality healthcare to the middle and lower-middle class and serves over 1.5m patients per year. Our mission is to bring clinical and service excellence at affordable price to the people of Vietnam and our objective is to become the leading and most reputable private healthcare provider in Vietnam.

Việc làm cùng công ty

Công Ty Cổ Phần Y Khoa Hoàn Mỹ

Trưởng Phòng Tài Chính Kế Toán

Công Ty Cổ Phần Y Khoa Hoàn Mỹ

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 24/10/2019

Công Ty Cổ Phần Y Khoa Hoàn Mỹ

Group Trade Marketing Manager

Công Ty Cổ Phần Y Khoa Hoàn Mỹ

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 20/10/2019

Công Ty Cổ Phần Y Khoa Hoàn Mỹ

Head of Creative

Công Ty Cổ Phần Y Khoa Hoàn Mỹ

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 20/10/2019

Công Ty Cổ Phần Y Khoa Hoàn Mỹ

Giám Đốc Bệnh Viện - Quản Trị Vận Hành (COO)

Công Ty Cổ Phần Y Khoa Hoàn Mỹ

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 20/10/2019

Công Ty Cổ Phần Y Khoa Hoàn Mỹ

IT Security Teamleader

Công Ty Cổ Phần Y Khoa Hoàn Mỹ

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 07/06/2019

Công Ty Cổ Phần Y Khoa Hoàn Mỹ

Trưởng Phòng CSKH

Công Ty Cổ Phần Y Khoa Hoàn Mỹ

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 28/04/2019

Công Ty Cổ Phần Y Khoa Hoàn Mỹ

BV Hoàn Mỹ Vạn Phúc - Trưởng Phòng Sales & Marketing

Công Ty Cổ Phần Y Khoa Hoàn Mỹ

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 28/04/2019

Công Ty Cổ Phần Y Khoa Hoàn Mỹ

Alternative Distribution Manager

Công Ty Cổ Phần Y Khoa Hoàn Mỹ

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 19/04/2019

Công Ty Cổ Phần Y Khoa Hoàn Mỹ

Data Analyst

Công Ty Cổ Phần Y Khoa Hoàn Mỹ

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 20/03/2019

Công Ty Cổ Phần Y Khoa Hoàn Mỹ

Điều Dưỡng Viên Bệnh Viện Vạn Phúc

Công Ty Cổ Phần Y Khoa Hoàn Mỹ

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 17/03/2019

Công Ty Cổ Phần Y Khoa Hoàn Mỹ

Product Development Manager

Công Ty Cổ Phần Y Khoa Hoàn Mỹ

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 13/02/2019

Công Ty Cổ Phần Y Khoa Hoàn Mỹ

Nhân Viên Marketing

Công Ty Cổ Phần Y Khoa Hoàn Mỹ

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 17/02/2019

Công Ty Cổ Phần Y Khoa Hoàn Mỹ

BV Hoàn Mỹ Vạn Phúc 1 - Trưởng Phòng Sales & Marketing

Công Ty Cổ Phần Y Khoa Hoàn Mỹ

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 16/02/2019

Công Ty Cổ Phần Y Khoa Hoàn Mỹ

Internal Communication & Event Manager

Công Ty Cổ Phần Y Khoa Hoàn Mỹ

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 13/02/2019

Công Ty Cổ Phần Y Khoa Hoàn Mỹ

Group Sales Management Manager

Công Ty Cổ Phần Y Khoa Hoàn Mỹ

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 13/02/2019

Công Ty Cổ Phần Y Khoa Hoàn Mỹ

Senior Content Marketing Executive

Công Ty Cổ Phần Y Khoa Hoàn Mỹ

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 13/02/2019