Công Ty Cổ Phần Securepower

Công Ty Cổ Phần Securepower

Địa chỉ:

Quy mô: Chưa cập nhật

Website: Chưa cập nhật

Giới thiệu công ty

.

Việc làm cùng công ty

Công Ty Cổ Phần Securepower

Nhân Viên Kinh Doanh Dự Án

Công Ty Cổ Phần Securepower

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 27/09/2019

Công Ty Cổ Phần Securepower

Nhân Viên Kỹ Thuật (8 Người)

Công Ty Cổ Phần Securepower

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 12/09/2019

Công Ty Cổ Phần Securepower

Trợ Lý Phòng Kinh Doanh (4 Người)

Công Ty Cổ Phần Securepower

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 12/09/2019

Công Ty Cổ Phần Securepower

Nhân Viên Kỹ Thuật (Hà Nội & Hcm; Số Lượng: 6 Người)

Công Ty Cổ Phần Securepower

Mức lương: Trên 30 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 08/08/2019

Công Ty Cổ Phần Securepower

Nhân Viên Kinh Doanh & Pre- Sale (Hà Nội & Hcm; Số Lượng: 5 Người)

Công Ty Cổ Phần Securepower

Mức lương: Trên 30 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 16/05/2019

Công Ty Cổ Phần Securepower

Trợ Lý Hành Chính, Thư Ký Văn Phòng (Hà Nội; Số Lượng: 2 Người)

Công Ty Cổ Phần Securepower

Mức lương: 10 - 15 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 16/05/2019

Công Ty Cổ Phần Securepower

Nhân Viên & Trưởng Phòng Kỹ Thuật (Hà Nội & Hcm; Số Lượng: 6 Người)

Công Ty Cổ Phần Securepower

Mức lương: Trên 30 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 16/05/2019

Công Ty Cổ Phần Securepower

Pre-Sales Engineer

Công Ty Cổ Phần Securepower

Mức lương: 20 - 30 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 27/01/2019

Công Ty Cổ Phần Securepower

Nhân Viên Kế Toán

Công Ty Cổ Phần Securepower

Mức lương: 1 - 3 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 27/01/2019