Công Ty Cổ Phần Omexey Home Furnishing (Vn)

Công Ty Cổ Phần Omexey Home Furnishing (Vn)

Địa chỉ: Khu phố Ông Đông, phường Tân Hiệp , Thị xã Tân Uyên , Bình Dương , Việt Nam

Quy mô: Trên 1000 nhân viên

Website: Chưa cập nhật

Giới thiệu công ty

Công Ty Cổ Phần Omexey Home Furnishing chuyên sản xuất đồ gỗ gia dụng

* Địa chỉ: Khu phố Ông Đông, phường Tân Hiệp, TX Tân Uyên, Bình Dương

* Quy mô Trên 500 người

Việc làm cùng công ty

Công Ty Cổ Phần Omexey Home Furnishing (Vn)

Kế Toán Tổng Hợp (Biết Tiếng Hoa)

Công Ty Cổ Phần Omexey Home Furnishing (Vn)

Mức lương: 10 - 15 triệu

Địa chỉ : Bình Dương

Hạn nộp hồ sơ : 01/01/1970

Công Ty Cổ Phần Omexey Home Furnishing (Vn)

Nhân Viên Tổng Vụ

Công Ty Cổ Phần Omexey Home Furnishing (Vn)

Mức lương: 7 - 10 triệu

Địa chỉ : Bình Dương

Hạn nộp hồ sơ : 01/01/1970

Công Ty Cổ Phần Omexey Home Furnishing (Vn)

Nhân Viên Trực Tổng Đài ( Giao Tiếp Tiếng Hoa)

Công Ty Cổ Phần Omexey Home Furnishing (Vn)

Mức lương: 7 - 10 triệu

Địa chỉ : Bình Dương

Hạn nộp hồ sơ : 01/01/1970

Công Ty Cổ Phần Omexey Home Furnishing (Vn)

Nhân Viên Hành Chánh Văn Phòng (Biết Tiếng Hoa )

Công Ty Cổ Phần Omexey Home Furnishing (Vn)

Mức lương: 10 - 15 triệu

Địa chỉ : Bình Dương

Hạn nộp hồ sơ : 12/01/2019

Công Ty Cổ Phần Omexey Home Furnishing (Vn)

Nhân Viên Báo Quan ( Tiếng Hoa )

Công Ty Cổ Phần Omexey Home Furnishing (Vn)

Mức lương: 7 - 10 triệu

Địa chỉ : Bình Dương

Hạn nộp hồ sơ : 26/12/2018

Công Ty Cổ Phần Omexey Home Furnishing (Vn)

Cán Bộ Quản Lý Phun Sơn/tay Súng Phun Sơn

Công Ty Cổ Phần Omexey Home Furnishing (Vn)

Mức lương: 7 - 10 triệu

Địa chỉ : Bình Dương

Hạn nộp hồ sơ : 23/01/2019

Công Ty Cổ Phần Omexey Home Furnishing (Vn)

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp ( Ưu Tiên Biết Tiếng Hoa )

Công Ty Cổ Phần Omexey Home Furnishing (Vn)

Mức lương: 10 - 15 triệu

Địa chỉ : Bình Dương

Hạn nộp hồ sơ : 21/11/2018

Công Ty Cổ Phần Omexey Home Furnishing (Vn)

Kỹ Thuật Chỉnh Máy Ngành Gỗ

Công Ty Cổ Phần Omexey Home Furnishing (Vn)

Mức lương: 7 - 10 triệu

Địa chỉ : Bình Dương

Hạn nộp hồ sơ : 26/12/2018

Công Ty Cổ Phần Omexey Home Furnishing (Vn)

Nhân Viên Báo Quan

Công Ty Cổ Phần Omexey Home Furnishing (Vn)

Mức lương: 7 - 10 triệu

Địa chỉ : Bình Dương

Hạn nộp hồ sơ : 01/01/1970

Công Ty Cổ Phần Omexey Home Furnishing (Vn)

Nhân Viên Thu Mua ( Tiếng Hoa )

Công Ty Cổ Phần Omexey Home Furnishing (Vn)

Mức lương: 7 - 10 triệu

Địa chỉ : Bình Dương

Hạn nộp hồ sơ : 21/11/2018

Công Ty Cổ Phần Omexey Home Furnishing (Vn)

Nhân Viên Văn Phòng (Biết Tiếng Hoa )

Công Ty Cổ Phần Omexey Home Furnishing (Vn)

Mức lương: 10 - 15 triệu

Địa chỉ : Bình Dương

Hạn nộp hồ sơ : 10/11/2018

Công Ty Cổ Phần Omexey Home Furnishing (Vn)

Nhân Viên Thuyền Vụ (Chứng Từ Xuất Hàng) - Ưu Tiên Biết Tiếng Hoa

Công Ty Cổ Phần Omexey Home Furnishing (Vn)

Mức lương: 5 - 7 triệu

Địa chỉ : Bình Dương

Hạn nộp hồ sơ : 12/01/2019

Công Ty Cổ Phần Omexey Home Furnishing (Vn)

Nhân Viên Vẽ Thiết Kế Ngành Gỗ 2D,3D

Công Ty Cổ Phần Omexey Home Furnishing (Vn)

Mức lương: 7 - 10 triệu

Địa chỉ : Bình Dương

Hạn nộp hồ sơ : 12/01/2019

Công Ty Cổ Phần Omexey Home Furnishing (Vn)

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty Cổ Phần Omexey Home Furnishing (Vn)

Mức lương: 10 - 15 triệu

Địa chỉ : Bình Dương

Hạn nộp hồ sơ : 01/01/1970