Công Ty Cổ Phần Nhượng Quyền Thương Mại Ntea Drink

công ty cổ phần nhượng quyền thương mại ntea drink

0

0 đánh giá

Chưa cập nhật

Chưa cập nhật

0

0 đánh giá

tổng quan

Trụ sở chính:

Quy mô công ty: Chưa cập nhật

Mã số thuế: Chưa cập nhật

Tổng giám đốc / Người đại diện pháp luật: Chưa cập nhật

Website: Chưa cập nhật

Ngày thành lập: Chưa cập nhật

Lĩnh vực hoạt động: Chưa cập nhật

Loại hình công ty: Chưa cập nhật

.

Hình ảnh

Hình ảnh chưa cập nhật

Đánh giá công ty

0

0 đánh giá

Xem thêm

Hãy là người đầu tiên đánh giá công ty này

Đánh giá

Phỏng vấn tại công ty

Hãy là người đầu tiên đánh giá về cuộc phỏng vấn

Đánh giá

Việc làm tại Công Ty Cổ Phần Nhượng Quyền Thương Mại Ntea Drink

- Quản lý và phát triển hệ thống nhà hàng, cửa hàng kinh doanh: Kiểm tra, đôn đốc, giám sát và thực hiện các giải pháp thúc đẩy doanh số, lợi nhuận tại hệ thống các cửa hàng
- Lập báo cáo toàn diện bán hàng và doanh thu gồm: báo cáo tài chính và báo cáo quản trị.
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch vận hành, kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và quản lý nhân sự trên toàn hệ thống các Cửa hàng hàng năm, hàng tháng.
- Phân bổ chỉ tiêu cho lãnh đạo chuỗi các Cửa hàng dự án Công ty theo kỳ (năm, quý, tháng).
- Phối hợp với Khối marketing xây dựng, triển khai các kế hoạch, chương trình marketing nhằm thúc đẩy doanh số, lợi nhuận cho hệ thống các cửa hàng.
- Tham mưu cho Ban lãnh đạo Công ty trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh, mở rộng hệ thống chuỗi Cửa hàng của Công ty; chiến lược, chính sách về nhân sự (tạo nguồn, sử dụng, điều tiết nhân sự; chế độ đối với người lao động) của hệ thống các Cửa hàng
- Các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo Công ty.
2 năm trước Xem thêm
• Xây dựng hệ thống quản lý cho nhà hàng
- Xây dựng và tổ chức thực hiện hệ thống quy định, nội quy nhà hàng, mô tả công từng vị trí, xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng món ăn – thức uống, quy trình phục vụ, vệ sinh… trong nhà hàng.
- Giám sát quá trình thực hiện các quy trình, tổ chức cải tiến các quy trình để nâng cao hiệu quả hoạt động cho nhà hàng
• Điều hành – điều phối hoạt động kinh doanh
- Phối hợp với bộ phận liên quan xây dựng kế hoạch hoạt động cũng như thu thập thông tin đánh giá của khách hàng để đưa ra những chính sách thay đổi phù hợp.
- Giám sát việc tổ chức thực hiện các chương trình khuyến mãi, giám sát việc sử dụng hệ thống nhận diện thương hiệu cho nhà hàng.
- Phối hợp với bộ phận liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch Marketing – Truyền thông
- Xử lý các sự cố phát sinh với khách hàng, trực tiếp gặp gỡ, thăm hỏi khách hàng VIP, khách hàng thân thiết để thu thập các thông tin về chất lượng dịch vụ.
- Chủ động tìm kiếm nguồn khách tiềm năng cho nhà hàng.
• Quản lý tài chính nhà hàng
- Tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính đã được duyệt, đảm bảo các chỉ tiêu về doanh số và lợi nhuận.
- Hàng ngày nhận báo cáo thu - chi từ các bộ phận và theo dõi, giám sát các báo cáo đó.
- Định kỳ phối hợp bộ phận liên quan thực hiện việc thống kê, lập báo cáo tài chính cho nhà hàng và trình lên cấp trên
• Quản lý nhân sự
- Xây dựng bộ máy nhân sự và tuyển dụng bổ sung nhân viên cho nhà hàng đảm bảo đủ nhân lực thực hiện các yêu cầu được giao
- Tham gia trực tiếp vào quá trình phỏng vấn, giám sát và hướng dẫn nhân viên thực hiện đúng các tiêu chuẩn hệ thống nhà hàng, đánh giá kết quả công việc theo định kỳ.
- Xây dựng chính sách nhân sự, thưởng - phạt, đề xuất khen thưởng những nhân viên làm việc xuất sắc.
- Giải quyết các vấn đề mâu thuẫn nội bộ phát sinh trong nhà hàng.
• Quản lý tài sản, hàng hóa
- Thường xuyên theo dõi việc thu mua hàng hóa, đảm bảo định mức tồn kho tối thiểu cho nhà hàng, điều chỉnh định mức sử dụng cho phù hợp.
- Kiểm soát công tác bảo trì, bảo dưỡng định kỳ các loại máy móc, thiết bị trong nhà hàng và tổ chức sửa chữa khi có hư hỏng phát sinh.
- Chịu trách nhiệm về việc đổi mới, bổ sung các trang thiết bị, máy móc, nội thất, công cụ - dụng cụ… phục vụ cho hoạt động kinh doanh của nhà hàng.
2 năm trước Xem thêm
- Quản lý và phát triển hệ thống nhà hàng, cửa hàng kinh doanh: Kiểm tra, đôn đốc, giám sát và thực hiện các giải pháp thúc đẩy doanh số, lợi nhuận tại hệ thống các cửa hàng
- Lập báo cáo toàn diện bán hàng và doanh thu gồm: báo cáo tài chính và báo cáo quản trị.
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch vận hành, kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và quản lý nhân sự trên toàn hệ thống các Cửa hàng hàng năm, hàng tháng.
- Phân bổ chỉ tiêu cho lãnh đạo chuỗi các Cửa hàng dự án Công ty theo kỳ (năm, quý, tháng).
- Phối hợp với Khối marketing xây dựng, triển khai các kế hoạch, chương trình marketing nhằm thúc đẩy doanh số, lợi nhuận cho hệ thống các cửa hàng.
- Tham mưu cho Ban lãnh đạo Công ty trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh, mở rộng hệ thống chuỗi Cửa hàng của Công ty; chiến lược, chính sách về nhân sự (tạo nguồn, sử dụng, điều tiết nhân sự; chế độ đối với người lao động) của hệ thống các Cửa hàng
- Các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo Công ty.
2 năm trước Xem thêm
• Xây dựng hệ thống quản lý cho nhà hàng
- Xây dựng và tổ chức thực hiện hệ thống quy định, nội quy nhà hàng, mô tả công từng vị trí, xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng món ăn – thức uống, quy trình phục vụ, vệ sinh… trong nhà hàng.
- Giám sát quá trình thực hiện các quy trình, tổ chức cải tiến các quy trình để nâng cao hiệu quả hoạt động cho nhà hàng
• Điều hành – điều phối hoạt động kinh doanh
- Phối hợp với bộ phận liên quan xây dựng kế hoạch hoạt động cũng như thu thập thông tin đánh giá của khách hàng để đưa ra những chính sách thay đổi phù hợp.
- Giám sát việc tổ chức thực hiện các chương trình khuyến mãi, giám sát việc sử dụng hệ thống nhận diện thương hiệu cho nhà hàng.
- Phối hợp với bộ phận liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch Marketing – Truyền thông
- Xử lý các sự cố phát sinh với khách hàng, trực tiếp gặp gỡ, thăm hỏi khách hàng VIP, khách hàng thân thiết để thu thập các thông tin về chất lượng dịch vụ.
- Chủ động tìm kiếm nguồn khách tiềm năng cho nhà hàng.
• Quản lý tài chính nhà hàng
- Tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính đã được duyệt, đảm bảo các chỉ tiêu về doanh số và lợi nhuận.
- Hàng ngày nhận báo cáo thu - chi từ các bộ phận và theo dõi, giám sát các báo cáo đó.
- Định kỳ phối hợp bộ phận liên quan thực hiện việc thống kê, lập báo cáo tài chính cho nhà hàng và trình lên cấp trên
• Quản lý nhân sự
- Xây dựng bộ máy nhân sự và tuyển dụng bổ sung nhân viên cho nhà hàng đảm bảo đủ nhân lực thực hiện các yêu cầu được giao
- Tham gia trực tiếp vào quá trình phỏng vấn, giám sát và hướng dẫn nhân viên thực hiện đúng các tiêu chuẩn hệ thống nhà hàng, đánh giá kết quả công việc theo định kỳ.
- Xây dựng chính sách nhân sự, thưởng - phạt, đề xuất khen thưởng những nhân viên làm việc xuất sắc.
- Giải quyết các vấn đề mâu thuẫn nội bộ phát sinh trong nhà hàng.
• Quản lý tài sản, hàng hóa
- Thường xuyên theo dõi việc thu mua hàng hóa, đảm bảo định mức tồn kho tối thiểu cho nhà hàng, điều chỉnh định mức sử dụng cho phù hợp.
- Kiểm soát công tác bảo trì, bảo dưỡng định kỳ các loại máy móc, thiết bị trong nhà hàng và tổ chức sửa chữa khi có hư hỏng phát sinh.
- Chịu trách nhiệm về việc đổi mới, bổ sung các trang thiết bị, máy móc, nội thất, công cụ - dụng cụ… phục vụ cho hoạt động kinh doanh của nhà hàng.
2 năm trước Xem thêm

Kế Toán Kho (Thu Nhập Hấp Dẫn)

21/09/2019

Thỏa thuận

Hà Nội

- Quản lý việc xuất nhập hàng vào kho, lập chứng từ nhập xuất, chi phí mua hàng, hoá đơn bán hàng, hạch toán doanh thu, giá vốn, công nợ.
- Kiểm kê hàng hóa từ kho, lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn
- Phân phối hàng hóa từ kho cho các chi nhánh, lập phiếu nhập xuất và chuyển cho bộ phận liên quan.
- Tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất).
- Nộp chứng từ và báo cáo kế toán theo qui định.
2 năm trước Xem thêm

Kế Toán Tổng Hợp

18/08/2019

Thỏa thuận

Hà Nội

• Xuất hóa đơn tài chính cho khách hàng
• Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh.
• Kiểm tra đối chiếu và cân đối số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
• Hạch toán và theo dõi các khoản thu-chi từ quỹ tiền mặt, từ tài khoản ngân hàng
• Lập các báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm theo quy định
• Chuẩn bị, nộp báo cáo hàng tháng/quý/năm cho cấp trên.
• Hỗ trợ kế toán trưởng trong việc chuẩn bị kết toán hàng tháng/hàng năm
• Thực hiện các công việc phát sinh khác theo sự phân công của cấp trên
2 năm trước Xem thêm

Hành Chính Nhân Sự

12/04/2019

Thỏa thuận

Hà Nội

1. Tuyển dụng nhân sự
- Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng nhân sự từ các bộ phận trong khách sạn, lập kế hoạch và trình trưởng phòng duyệt.
- Liên hệ với đơn vị đăng tuyển, tiếp nhận, sàng lọc hồ sơ.
- Phối hợp với trưởng bộ phận và quản lý các bộ phận liên quan thực hiện phỏng vấn, tuyển chọn nhân sự đáp ứng được yêu cầu của khách sạn.
- Thông báo thông tin trúng tuyển cho ứng viên và soạn thảo hợp đồng lao động để ký kết với nhân sự mới.
- Phổ biến cho nhân viên mới những quy định, chính sách của khách sạn.
- Làm các báo cáo đánh giá kết quả tuyển dụng, kết quả thử việc của nhân sự mới và trình Trưởng bộ phận.
2. Thực hiện công việc đào tạo nhân sự
- Tổng hợp nhu cầu đào tạo nhân sự từ các bộ phận trong khách sạn, lập kế hoạch đào tạo phù hợp đối với từng đối tượng và trình Trưởng bộ phận xét duyệt.
- Đưa ra các đề xuất lựa chọn đơn vị đào tạo; liên hệ và phối hợp với đơn vị được chọn thực hiện các chương trình đào tạo cho nhân viên khách sạn.
- Theo dõi quá trình đào tạo và lập báo cáo đánh giá kết quả đào tạo trình cấp trên
3. Tính lương, thưởng, chế độ đãi ngộ cho nhân viên
- Tổng hợp ngày công hàng tháng của nhân viên các bộ phận, tính lương, thưởng, phụ cấp và chuyển cho bộ phận kế toán kiểm tra.
- Cập nhật vào hệ thống những thay đổi về nâng hoặc hạ lương cho nhân viên khách sạn.
- Giải quyết các khiếu nại liên quan đến tiền lương, thưởng, phụ cấp cho nhân viên.
- Định kỳ theo năm, thực hiện việc tổng hợp thông tin, phân tích và đưa ra các đề xuất điều chỉnh mức lương, thưởng, chế độ đãi ngộ sao cho phù hợp với điều kiện thực tế của thị trường lao động.
- Phối hợp với Trưởng bộ phận lập kế hoạch tiền lương hàng năm.
4. Thực hiện các chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội dành cho nhân viên
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để nhân viên khách sạn được tham gia và hưởng các quyền lợi theo chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.
- Cập nhật số liệu tăng giảm bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo quy định của nhà nước.
5. Tham gia xây dựng và triển khai hệ thống đánh giá công việc
- Phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng và triển khai thực hiện hệ thống đánh giá công việc của nhân viên các bộ phận trong khách sạn.
- Giải thích, hướng dẫn và đôn đốc các bộ phận thực hiện việc đánh giá đúng thời hạn.
- Tổng hợp các kết quả đánh giá.
6. Quản lý và cập nhật hồ sơ nhân sự
- Theo dõi tình hình biến động nhân sự trong khách sạn và lập các báo cáo định kỳ về tình hình sử dụng nhân sự.
- Soạn các văn bản, quyết định về nâng – hạ lương nhân viên, khen thưởng, xử phạt, chấm dứt hợp đồng làm việc.
- Sắp xếp, cập nhật hồ sơ nhân sự theo đúng quy định của khách sạn.
7. Các công việc khác
- Thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên những công việc liên quan đến nghiệp vụ và chuyên môn
2 năm trước Xem thêm

Nhân Viên Thiết Kế

12/04/2019

Thỏa thuận

Hà Nội

- Lên ý tưởng, thiết kế các ấn phẩm, sản phẩm phục vụ công tác PR – Marketing của công ty như: profile, catalogue, banner, backdrop, tờ rơi, danh thiếp, quà tặng, không gian sự kiện/hội thảo…
- Thiết kế, chỉnh sửa giao diện website, landing page.
- Kết hợp chỉnh sửa, duy trì hình ảnh, video truyền thông để của công ty để đăng tải lên website, mạng xã hội và các kênh truyền thông khác
- Hỗ trợ Trưởng Bộ phận Truyền thông thực hiện các công tác liên quan đến PR – Marketing, tổ chức sự kiện.
- Báo cáo công việc hàng ngày với quản lý trực tiếp
- Đảm nhận các công việc khác được Ban Giám đốc và quản lý trực tiếp giao cho.
2 năm trước Xem thêm

liên hệ

CHUYÊN GIA TƯ VẤN VIỆC LÀM

Bạn đã biết câu hỏi phỏng vấn hành chính nhân sự hot nhất chưa?

Những câu hỏi phỏng vấn hành chính nhân sự đang là chủ đề hot nhất được nhiều ứng viên quan tâm hơn cả. Hãy cùng tìm hiểu về các câu hỏi và cách trả lời nhé!

Theo chuyên gia: Nguyễn Minh Tâm

Top 5 Câu hỏi phỏng vấn Samsung được nhà tuyển dụng sử dụng nhiều

Câu hỏi phỏng vấn Samsung sẽ giúp ứng viên có được những sự chuẩn bị tốt nhất cho buổi phỏng vấn của mình. Qua bộ câu hỏi ứng viên có thể tìm hiểu trước câu trả lời.

Theo chuyên gia: Nguyễn Thanh Hằng

Bộ câu hỏi phỏng vấn kế toán công nợ chuẩn nhất 2020

Tham khảo ngay bộ câu hỏi phỏng vấn kế toán công nợ chuẩn nhất tại đây để làm kinh nghiệm cho bản thân và có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng phỏng vấn sắp tới.

Theo chuyên gia: Phùng Hà

Mách bạn bí quyết trả lời chi tiết những câu hỏi phỏng vấn PNJ

Bạn có muốn được làm việc trong nhà máy sản xuất nữ trang lớn nhất châu Á? Hãy xem ngay bài viết dưới đây để tìm hiểu thêm về những câu hỏi phỏng vấn PNJ nhé.

Theo chuyên gia: Diệp Lạc

Cách đặt câu hỏi cho nhà tuyển dụng giúp nâng tầm ứng viên

Đặt câu hỏi cho nhà tuyển dụng là một trong những cách giúp cho ứng viên nâng tầm giá trị của bản thân mình, khiến nhà tuyển dụng đánh giá bạn cao hơn.

Theo chuyên gia: Nguyễn Minh Tâm

Xem bộ Câu hỏi phỏng vấn mới nhất
Liên hệ qua SĐT