Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh

Địa chỉ: Khu du lịch vườn chim thung nham

Quy mô: Từ 500 - 999 nhân viên

Website: vuonchimthungnham.com

Giới thiệu công ty

Việc làm cùng công ty

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh

Nhân Viên Y Tế

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh

Mức lương: 3 - 5 triệu

Địa chỉ : Ninh Bình

Hạn nộp hồ sơ : 05/02/2019

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh

Nhân Viên Vận Hàng Nhà Máy Nước

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh

Mức lương: 7 - 10 triệu

Địa chỉ : Ninh Bình

Hạn nộp hồ sơ : 05/02/2019

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh

Nhân Viên Công Nghệ Thông Tin

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh

Mức lương: 5 - 7 triệu

Địa chỉ : Ninh Bình

Hạn nộp hồ sơ : 31/12/2018

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh

Thư Ký Giám Đốc

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh

Mức lương: 7 - 10 triệu

Địa chỉ : Ninh Bình

Hạn nộp hồ sơ : 31/12/2018

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh

Nhân Viên Đứng Bếp

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh

Mức lương: 7 - 10 triệu

Địa chỉ : Ninh Bình

Hạn nộp hồ sơ : 30/11/2018

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh

Mức lương: 7 - 10 triệu

Địa chỉ : Ninh Bình

Hạn nộp hồ sơ : 30/11/2018

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh

Thủ Kho

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh

Mức lương: 3 - 5 triệu

Địa chỉ : Ninh Bình

Hạn nộp hồ sơ : 30/11/2018

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh

Mức lương: 7 - 10 triệu

Địa chỉ : Ninh Bình

Hạn nộp hồ sơ : 30/11/2018

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh

Kế Toán Kho

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh

Mức lương: 3 - 5 triệu

Địa chỉ : Ninh Bình

Hạn nộp hồ sơ : 31/10/2018

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh

Trưởng Phòng Nhân Viên Hcns

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh

Mức lương: 5 - 7 triệu

Địa chỉ : Ninh Bình

Hạn nộp hồ sơ : 31/10/2018

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh

Nhân Viên Cắt Tỉa Cây Cảnh, Trồng Hoa

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh

Mức lương: 5 - 7 triệu

Địa chỉ : Ninh Bình

Hạn nộp hồ sơ : 31/10/2018

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh

Quản Lý Sân Vườn

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh

Mức lương: 10 - 15 triệu

Địa chỉ : Ninh Bình

Hạn nộp hồ sơ : 31/10/2018

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh

Quản Lý Bể Bơi

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh

Mức lương: 7 - 10 triệu

Địa chỉ : Ninh Bình

Hạn nộp hồ sơ : 31/10/2018

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh

Mức lương: 7 - 10 triệu

Địa chỉ : Ninh Bình

Hạn nộp hồ sơ : 31/10/2018

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh

Trưởng Phòng Marketing

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh

Mức lương: 10 - 15 triệu

Địa chỉ : Ninh Bình

Hạn nộp hồ sơ : 31/10/2018

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh

Trưởng Bộ Phận Lễ Tân

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh

Mức lương: 7 - 10 triệu

Địa chỉ : Ninh Bình

Hạn nộp hồ sơ : 31/10/2018

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh

Nhân Viên Marketing

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh

Mức lương: 7 - 10 triệu

Địa chỉ : Ninh Bình

Hạn nộp hồ sơ : 31/10/2018

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh

Nhân Viên Bán Vé

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh

Mức lương: 3 - 5 triệu

Địa chỉ : Ninh Bình

Hạn nộp hồ sơ : 31/10/2018

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh

Thu Ngân Nhà Hàng

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh

Mức lương: 5 - 7 triệu

Địa chỉ : Ninh Bình

Hạn nộp hồ sơ : 30/11/2018

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh

Lễ Tân Khách Sạn

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh

Mức lương: 5 - 7 triệu

Địa chỉ : Ninh Bình

Hạn nộp hồ sơ : 31/10/2018