Tổng Công Ty Hòa Bình Minh

Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính

Tổng Công Ty Hòa Bình Minh

Lô 8A, đường Đồng Khởi, Phường Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Lượt xem: 172

Mô tả công việc

Bộ phận, phòng: PHÒNG TÀI CHÍNH
Chức danh cấp trên trực tiếp: PHÓ PHÒNG
CHỨC NĂNG
- Phân tích các báo cáo, dữ liệu và tham mưu cho Trưởng phòng về kế hoạch tài chính
- Phân tích số liệu tài chính phục vụ cho công tác quản lý.
- Phối hợp với các phòng ban lập kế hoạch tài chính cho khối xe máy VPMN
- Tương tác cung cấp báo cáo, hồ sơ theo yêu cầu của cấp trên.
NHIỆM VỤ
1 Phối hợp với các phòng, ban trong việc xây dựng các mẫu biểu phục vụ công tác lập kế hoạch tài chính
2 Thu thập dữ liệu và hỗ trợ cấp quản lý trong việc lập các báo cáo phân tích, kiểm soát tài chính và đánh giá hiệu quả kinh doanh
3 Lập báo cáo định kỳ (ngày/tuần/tháng), phát sinh theo yêu cầu của cán bộ lãnh đạo, phục vụ mục đích quản trị
4 So sánh, phân tích, đánh giá giữa thực tế thực hiện với kế hoạch tài chính
5 Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý
MỤC ĐÍCH YÊU CẦU ĐẠT ĐƯỢC KHI THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Lập kế hoạch kinh doanh theo hướng dẫn chỉ đạo của Trưởng phòng Tài chính.
- Dựa trên Kế hoạch kinh doanh được phê duyệt, hướng dẫn lập và tổng hợp Kế hoạch hành động và Kế hoạch ngân sách cho từng bộ phận.
- Lên Kế hoạch ngân sách theo hướng dẫn chỉ đạo của Trưởng phòng Tài chính.
- Cập nhật và kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện Kế hoạch kinh doanh và Kế hoạch ngân sách, đảm bảo các kế hoạch được thực hiện nghiêm túc, có chất lượng theo đúng nguyên tắc đã được phê duyệt từ Trưởng phòng Tài chính.
- Tham gia xây dựng các định mức, hạn mức chi phí phục vụ cho việc lập Kế hoạch kinh doanh, Kế hoạch ngân sách và điều hành hoạt động của Công ty.
- Tham gia xây dựng các hạng mục phân quyền Tài chính-Kế toán và hạng mục phân quyền Tài chính Vận hành.
- Thu thập dữ liệu và lập các báo cáo phân tích, kiểm soát tài chính và đánh giá hiệu quả kinh doanh.
- Xây dựng các biểu mẫu báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất
- Tiến hành xây dựng mô hình tài chính đánh giá hiệu quả đầu tư các dự án, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Đơn vị dưới sự hướng dẫn của trưởng phòng Tài chính;
- So sánh, phân tích, đánh giá giữa thực tế thực hiện với kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính
CÁC MỐI QUAN HỆ CÔNG VIỆC
QUAN HỆ BÊN TRONG:
- Văn phòng Tổng công ty, Văn phòng các khu vực
- Văn Phòng Miền Nam: BGĐ, các phòng ban chức năng, cửa hàng, các khối kinh doanh ngành hàng khác
1) Đối với trưởng phòng: là cấp trên trực tiếp
- Trực tiếp nhận chỉ đạo, nhiệm vụ, báo cáo định kỳ & báo cáo nhanh các thông tin quan trọng, nhạy cảm có ảnh hưởng đến hiệu quả họat động kinh doanh của Khối;
- Tham mưu và báo cáo tình hình thị trường, khách hàng, kinh doanh
- Trình bày, đề xuất các ý kiến chuyên môn, nhận thông tin, kế hoạch.
2) Đối với Giám Đốc khối xe máy: Vai trò tham mưu giúp việc cho Giám Đốc khối xe máy liên quan đến lĩnh vực phụ trách.
3) Đối với các Khối KD khác(VLXD, Honda Ôtô, Ban Xây dựng CB) : phối hợp thực hiện & chia sẻ trao đổi thông tin, đóng góp ý kiến.
4) Đối với Các phòng ban/Cửa hàng: Phối hợp và giám sát việc lập , thực hiện kế hoạch tài chính.
5) Các Bộ phận, CBNV khác: thực hiện và trao đổi thông tin
QUAN HỆ BÊN NGOÀI:
Đối tác: Các tổ chức tín dụng, ngân hàng
1) Các tổ chức tín dụng, Ngân hàng : Thông tin các chính sách ưu đãi về tín dụng
2) Quan hệ bên ngoài Khối: Tổ chức chính quyền, cơ quan ban ngành theo sự chỉ đạo & ủy nhiệm của Giám Đốc khối xe máy / Tổng giám đốc.
3) Tham gia các hoạt động cộng đồng nhằm gia tăng uy tín, hình ảnh Công ty..
CƠ QUAN CHỨC NĂNG: Các cơ quan ban ngành có liên quan
NỘI DUNG TRÁCH NHIỆM và tiêu chí đánh giá (KPIs)
1. Lập kế hoạch kinh doanh theo hướng dẫn chỉ đạo của Trưởng phòng Tài chính.
- Tính khả thi
- Hiệu quả thực hiện
2. Lên Kế hoạch ngân sách theo hướng dẫn chỉ đạo của Trưởng phòng Tài chính.
- Hiệu quả thực hiện
3. Cập nhật và kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện Kế hoạch kinh doanh và Kế hoạch ngân sách, đảm bảo các kế hoạch được thực hiện nghiêm túc, có chất lượng theo đúng nguyên tắc đã được phê duyệt từ Trưởng phòng Tài chính.
- Hiệu quả thực hiện
4. Tham gia xây dựng các định mức, hạn mức chi phí phục vụ cho việc lập Kế hoạch kinh doanh, Kế hoạch ngân sách và điều hành hoạt động của Công ty.
- Tính khả thi
- Hiệu quả thực hiện
5. Tham gia xây dựng các hạng mục phân quyền Tài chính-Kế toán và hạng mục phân quyền Tài chính Vận hành.
- Tính khả thi
- Hiệu quả thực hiện
6. Thu thập dữ liệu và lập các báo cáo phân tích, kiểm soát tài chính và đánh giá hiệu quả kinh doanh
- Hiệu quả thực hiện
7. Xây dựng các biểu mẫu báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất
- Tính khả thi
- Hiệu quả thực hiện
8. Tiến hành xây dựng mô hình tài chính đánh giá hiệu quả đầu tư các dự án, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Đơn vị dưới sự hướng dẫn của trưởng phòng Tài chính;
- Tính khả thi
- Hiệu quả thực hiện
Mô tả công việc có thể được điều chỉnh khi có sự thay đổi của môi trường kinh doanh/ cấu trúc tổ chức của VPKVMN
CHẾ ĐỘ BÁO CÁO: báo cáo tuần, tháng, quý, năm và đột xuất theo yêu cầu. Tuân thủ chế độ báo cáo của VPKVMN qui định.

Yêu cầu công việc

1. Giới tính, độ tuổi: Nam/Nữ. Từ 27 tuổi
2. Thể chất & sức khỏe: Tham gia xây dựng các hạng mục phân quyền Tài chính-Kế toán và hạng mục phân quyền Tài chính Vận hành.
3. Tính cách cá nhân: Tham gia xây dựng các hạng mục phân quyền Tài chính-Kế toán và hạng mục phân quyền Tài chính Vận hành.
4. Phong cách làm việc:
- Phong cách giao tiếp tốt, họat bát, tự tin
- Kỹ năng lắng nghe, quan tâm, chia sẽ với đồng nghiệp.
- Kỹ năng trình bày rõ ràng, chính xác và hiệu quả làm cho người nghe dễ tiếp nhận. Biết cách truyền đạt thông tin, niềm tin đến với nhân viên và khách hàng.
- Biết quản lý thời gian của bản thân và người khác.
- Kỹ năng tư vấn, huấn luyện, giải đáp thắc mắc và biết cách giúp đỡ người khác.
- Kỹ năng thuyết phục người khác thay đổi quan điểm, hành vi.
- Có khả năng đi công tác dài hạn.
5. Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp Đại học: Tài Chính Kế toán, Tài chính Ngân hàng
6. Các khóa đào tạo:
- Tài Chính, kế toán, vi tính, kỹ năng quản lý, phong cách lãnh đạo. Phương pháp luận sáng tạo, các nhóm quan hệ công chúng, hội nghị...
- Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về quản trị tài chính , kỹ năng đàm phán, kỹ năng thuyết phục.
7. Kiến thức cần thiết:
- Có kiến thức về tài chính kế toán, tài chính ngân hàng
- Có kỹ năng quản lý, tố chức phối hợp theo đội nhóm.
- Xử lý công việc nhanh chóng và chuẩn xác.
- Kỹ năng quản lý đội ngũ nhân sự tốt.
8. Kỹ năng chuyên môn:
- Biết làm modeling (mô hình tài chính).
- Thành thạo xử lý excel, phân tích, tổng hợp số liệu và đưa ra kết luận
- Biết sử dụng các mô hình NPV, IRR để phận tích và đánh giá hiệu quả của việc sử dụng dòng tiền
- Có chứng chỉ hoặc đỗ các kỳ thi CFA, ACCA là điểm cộng
- Có kinh nghiệm project manager là lợi thế
- Chủ động trong công việc, nhanh nhạy trong việc tiếp thu kiến thức mới, chịu được áp lực cao trong công việc.
9. Kinh nghiệm làm việc: Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trong đó ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
10. Động cơ & ý chí làm việc: - Đam mê công việc, chịu áp lực công việc cao, chịu học hỏi.
- Đề cao quyền lợi Doanh nghiệp, có hoài bão, tinh thần cầu tiến.
- Hồ sơ lý lịch cá nhân trong sạch, rõ ràng và trung thực.
- Ý định làm việc và cống hiến lâu dài cho Doanh nghiệp
ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC
- Làm việc theo giờ hành chính: 48 h/tuần. 26 ngày/tháng.
- Làm việc ngoài giờ theo yêu cầu.
- Đi công tác Tỉnh, hoặc nội vùng thường xuyên.
- Phương tiện di chuyển: tự túc & xe con khi đi công tác, làm việc ngoài Tỉnh.
- Chế độ chính sách: theo Luật định và chính sách của VPKVMN

Quyền lợi được hưởng

- Thưởng Tết

Hồ sơ bao gồm

Thông tin liên hệ

- Người liên hệ: tổng công ty hòa bình minh

- Địa chỉ:

- Email: Đăng nhập để xem email

- SĐT: Đăng nhập để xem SĐT

Thông tin tuyển dụng

Chức vụ: Trưởng Nhóm

Hình thức: Toàn thời gian cố định

Yêu cầu giới tính: Không yêu cầu

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Yêu cầu bằng cấp: Không yêu cầu

Mức lương: Thỏa thuận

Địa điểm làm việc:Đồng Nai
NTD xác thực
QR Code

Quét mã QR

để ứng tuyển ngay

ứng tuyển ngay

Chia sẻ việc làm với bạn bè !!!

Việc làm tương tự

Chức danh

Việc làm nhân viên pháp lý tại Đồng Nai

Từ khóa liên quan

Tìm việc làm thủ kho tại Quận 1 Hồ Chí MinhTìm việc làm kế toán nam tại Đồng NaiTìm việc làm kế toán nam tại Bình DươngTìm việc làm chuyên viên điều tra gian lận tại Hồ Chí MinhTìm việc làm trợ lý pháp lý tại Hồ Chí MinhTìm việc làm kế toán xuất nhập khẩu tại Hồ Chí MinhTìm việc làm kế toán siêu thị tại Hồ Chí MinhTìm việc làm kế toán nam tại Hồ Chí MinhTìm việc làm kế toán lương cao tại Hồ Chí MinhTìm việc làm kế toán lương 10 triệu tại Hồ Chí MinhTìm việc làm kế toán logistics tại Hồ Chí MinhTìm việc làm kế toán doanh thu tại Hồ Chí MinhTìm việc làm kế toán nam tại Đà NẵngTìm việc làm kế toán nam tại Nam ĐịnhTìm việc làm kế toán nam tại Hưng YênTìm việc làm kế toán nam tại Hà NamTìm việc làm điều tra viên dự án tại Hòa BìnhTìm việc làm pháp chế không yêu cầu kinh nghiệm tại Hòa BìnhTìm việc làm luật sư tố tụng tại Hòa BìnhTìm việc làm chuyên viên điều tra gian lận tại Hòa Bình

Công ty

Liên hệ qua SĐT