Cbc - Civil & Building Construction

Cbc - Civil & Building Construction

Địa chỉ: 176A Trần Kế Xương, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

Quy mô: Chưa cập nhật

Website: Chưa cập nhật

Giới thiệu công ty

CBC Founded in 2008, CBC has formulized as Design & Build (D&B) contractor in industrial field. We provide comprehensive service to client by offering services as following: • Design / Engineering • Licenses / Permits • Construction (Civil, Infrastructure, M&E) • Maintenance & Management of Project Adhering to innovative and engineering solutions, CBC serves users of completed project with not only effective measures but also reasonable budget. We are looking forward to co-operating with you.

Việc làm cùng công ty

Cbc - Civil & Building Construction

Site Manager - Chỉ Huy Trưởng - Gấp (Làm Việc Tại Cambodia)

Cbc - Civil & Building Construction

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 23/10/2019

Cbc - Civil & Building Construction

Kỹ Sư QS ( QS Me, QS XD Tiếng Anh Thành thạo) - Việt Nam, Cambodia, Myanmar (Tuyển Gấp )

Cbc - Civil & Building Construction

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 08/10/2019

Cbc - Civil & Building Construction

Kiến Trúc Sư - Họa Viên (Gấp - Hồ Chí Minh Và Hà Nội )

Cbc - Civil & Building Construction

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 23/10/2019

Cbc - Civil & Building Construction

Kỹ Sư QS, QA/QC Làm Việc Tại Cambodia - Gấp

Cbc - Civil & Building Construction

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 09/08/2019

Cbc - Civil & Building Construction

Kỹ Sư QS (Khối Lượng & Giá ) - Myanmar (Tuyển Gấp )

Cbc - Civil & Building Construction

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 09/08/2019

Cbc - Civil & Building Construction

Kỹ Sư Giám Sát Kỹ Thuật - (Cambodia)

Cbc - Civil & Building Construction

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 09/08/2019

Cbc - Civil & Building Construction

Nhân Viên Kế Hoạch - Tư (Vật Tư Xây Dựng, Vật Tư MEP)

Cbc - Civil & Building Construction

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 09/08/2019

Cbc - Civil & Building Construction

Kỹ Sư QS, QA/QC Cambodia & Myanmar - Gấp

Cbc - Civil & Building Construction

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 09/08/2019

Cbc - Civil & Building Construction

Kiến Trúc Sư - (Gấp - Làm Việc Tại Hà Nội)

Cbc - Civil & Building Construction

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 06/09/2019

Cbc - Civil & Building Construction

Kỹ Sư Cơ Điện (Thiết Kế, QS MEP, Giám Sát)

Cbc - Civil & Building Construction

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 05/07/2019

Cbc - Civil & Building Construction

Kỹ Sư Giám Sát Thi Công Kỹ Thuật (Hiện Trường, Hạ Tầng, Trắc Đạt, QS, Qa/qc,...)

Cbc - Civil & Building Construction

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 03/08/2019

Cbc - Civil & Building Construction

Kỹ Sư Thiết Kế Kết Cấu- Tại Hà Nội (Tuyển Gấp )

Cbc - Civil & Building Construction

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 09/08/2019

Cbc - Civil & Building Construction

Kỹ Sư QS/ Dự Toán Làm Việc Tại Hà Nội, Hồ Chí Minh

Cbc - Civil & Building Construction

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 24/06/2019

Cbc - Civil & Building Construction

Kỹ Sư QS Giá & Khối Lượng ( Hà Nội, Hồ Chí Minh)

Cbc - Civil & Building Construction

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 24/06/2019

Cbc - Civil & Building Construction

Site Manager - Chỉ Huy Trưởng Công Trình (HCM, Cambodia)

Cbc - Civil & Building Construction

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 25/07/2019

Cbc - Civil & Building Construction

Kỹ Sư Thiết Kế Hạ Tầng

Cbc - Civil & Building Construction

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 20/04/2019

Cbc - Civil & Building Construction

Kỹ Sư Thiết Kế Kết Cấu

Cbc - Civil & Building Construction

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 20/04/2019

Cbc - Civil & Building Construction

Kỹ Sư Cơ Điện (M&e, QS MEP, Điện - Điện Lạnh)

Cbc - Civil & Building Construction

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 02/06/2019

Cbc - Civil & Building Construction

Kỹ Sư Kinh Doanh Dự Án - Tiếng Trung

Cbc - Civil & Building Construction

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 03/01/2019

Cbc - Civil & Building Construction

(Gấp) Kỹ Sư Dự Án Tiếng Trung Lưu Loát - Project Engineer (Số Lượng 03)

Cbc - Civil & Building Construction

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 16/11/2018