[Đáp án] Bộ câu hỏi phỏng vấn PHP chuẩn nhất 2020 cho ứng viên

Phùng Hà tác giả timviec365.com Tác giả: Phùng Hà clock blog09-07-2020

Để Phỏng vấn con cưng và tìm ra ứng viên phù hợp nhất, nhà tuyển dụng thường đề ra bộ câu hỏi phỏng vấn PHP. Để giúp bạn chuẩn bị tốt nhất vượt qua vòng phỏng vấn thành công, timviec365.com đưa ra bộ câu hỏi phỏng vấn PHP chuẩn nhất 2020 kèm với đáp án trả lời. Đọc ngay bài viết và thu về túi những kiến thức bổ ích.

Tìm việc làm IT

1. Bộ câu hỏi phỏng vấn PHP thường gặp nhất

Những câu hỏi phỏng vấn PHP nào sẽ được các nhà tuyển dụng thường xuyên đưa ra? Để giúp các bạn có những chuẩn bị tốt nhất cho bản thân trong vòng phỏng vấn trực tiếp, sau đây sẽ là các câu hỏi phỏng vấn lập trình PHP tại nhiều doanh nghiệp như sau:

 Bộ các câu hỏi phỏng vấn PHP thường gặp nhất
 Bộ các câu hỏi phỏng vấn PHP thường gặp nhất

1.1. Câu 1: Bạn hiểu về PHP thế nào?

Đây được đánh giá là câu phổ biến nhất mà các nhà tuyển dụng thường đặt ra. Một câu hỏi đơn giản, những cách trả lời để ghi điểm tuyệt đối là ngắn gọn, trọng tâm vấn đề.

Gợi ý câu trả lời:

“PHP là ngôn ngữ lập trình với mã nguồn mở hay ngôn ngữ đa kịch bản được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới hiện nay. PHP Phổ biến dùng để phát triển Web bởi tính năng nhúng dễ dàng vào HTML.”

1.2. Câu 2: Sử dụng PHP để làm gì? Số lượng các phiên bản PHP là bao nhiêu?

Một câu hỏi để đánh giá mức hiểu biết của bản trong ứng dụng PHP hiện nay được nhiều nhà tuyển dụng đưa ra trong bộ câu hỏi nhằm tìm kiếm các ứng viên phù hợp với doanh nghiệp.

Gợi ý câu trả lời:

“PHP được sử dụng phổ biến với một vài cách như:

+ PHP giúp tạo tệp hệ thống, ghi và đóng tệp hệ thống lại.

+ PHP thực hiện mã hóa dữ liệu hoặc ngăn chặn viên truy cập của mọi người vào các phần trên trang web.

+ PHP dùng vào việc chạy xung quanh với Cookie, giúp bạn đặt và sử đổi theo yêu cầu.

Hiện nay, có 4 phiên bản PHP cụ thể là: PHP 7.2, PHP 7.1, PHP 7; PHP 5.6. Đặc biệt, phiên bản mới PHP 7.2 hỗ trợ người dùng được tốt nhất, với nhiều tiện ích và tối ưu.” 

Câu hỏi phỏng vấn PHP - Sử dụng PHP để làm gì? Số lượng các phiên bản PHP là bao nhiêu?
Sử dụng PHP để làm gì? Số lượng các phiên bản PHP là bao nhiêu?

1.3. Câu 3: PHP là kế thừa đơn hay đa?

Đây là một câu hỏi với đáp án rất đơn giản, tuy nhiên được các nhà tuyển dụng hỏi cách khách để đánh lừa ứng viên. Bạn cần tỉnh táo để đưa ra chính xác câu trả lời cho câu hỏi này.

Gợi ý câu trả lời:

“Trong PHP mang tính Single Inheritance – kế thừa duy nhất, điều này có nghĩa là bạn chỉ có thể mở rộng 1 lớp thành 1 lớp đơn khác mà thôi.”

1.4. Câu 4: Phân biệt hằng và biến trong PHP?

Gợi ý câu trả lời:

“Hằng và Biến trong lập trình PHP là khác nhau, cụ thể như sau:

+ Thứ nhất, khác nhau trong cách khai báo: Khi khai báo Hằng dùng hàm Define() gắn kèm giá trị và dùng Constant() để lấy giá trị. Trong khi khai báo biến cần dùng đến ký tự $ để gắn hay lấy giá trị đó.

+ Thứ hai, trong quá trình chạy chương trình thì Hằng không thể thay đổi còn biến thì có thể. Điều này đồng nghĩa với việc, khi bạn định nghĩa Hằng nhiều hơn 1 lần, thì chương trình sẽ lấy giá trị của lần đầu tiên định nghĩa và chương trình chạy bình thường.”

1.5. Câu 5: Bạn hiểu thế nào về mảng trong PHP? Trong PHP có mấy loại mảng?

Với câu hỏi này, hãy trả lời theo ý hiểu của bản thân để thể hiện sự hiểu biết của bản thân về lập trình PHP. Bạn cũng có thể tham khảo mẫu câu trả lời ở dưới.

Gợi ý câu trả lời:

“Mảng là một biến trong đó chứa nhiều phần tử. Qua đó giúp ứng viên dễ dàng sắp xếp, lưu trữ hoặc xóa bỏ các phần tử dễ dàng ở trong mảng. Một mảng được tạo thành từ Key và Value. Truy cập vào phần tử trong mảng giúp lập trình viên có thể gán giá trị hoặc lấy giá trị thông qua Key.

Hiện nay có 3 loại mảng, gồm: 

+ Mảng tuần tự - mảng chứa key tạo tự động với chữ số tăng dần từ 0.

+ Mảng đa chiều – là trong nó chứa ít nhất một mảng khác.

+ Mảng không tuần tự - đây là mảng có key mà lập trình viên cần tự định nghĩa bằng ký tự số hoặc chữ, và không sắp xếp theo thứ tự.”

Bộ câu hỏi phỏng vấn Android

1.6. Câu 6: Trong PHP $_GET và $_POST khác nhau như thế nào?

Gợi ý câu trả lời:

“$_GET và $_POST được dùng để gửi dữ liệu lên Server, tuy nhiên thì hai phương thức này có điểm khác nhau như:

+ $_GET – là phương thức gửi dữ liệu lên Server thông qua URL, tính bảo mật kém bởi thông tin hiển thị trên url. Giới hạn dữ liệu gửi lên là 1024 ký tự.

+ $_POST – là phương thức gửi dữ liệu lên Server thông qua HTTP Header dưới dạng ẩn, điều này khiến tính bảo mật cao hơn và không giới hạn dữ liệu tải lên.

+ Tốc độ xử lý của $_GET lại nhanh hơn $_POST.” 

1.7. Câu 7: Dùng hàm gì để gộp mảng? Hàm gì để tách mảng trong PHP?

Câu hỏi phỏng vấn PHP - Dùng hàm gì để gộp mảng? Hàm gì để tách mảng trong PHP?
Dùng hàm gì để gộp mảng? Hàm gì để tách mảng trong PHP?

Đây là kỹ năng trong lập trình PHP mà các kỹ sư IT cần phải biết, chính vì vậy đây trở thành một trong những câu hỏi thường xuyên được các nhà tuyển dụng đưa ra.

Gợi ý câu trả lời:

“Để tiến hành gộp các mảng trong PHP sử dụng hàm Array_Merge($array1, $array2, $array3,…) thành một mảng duy nhất.

Để tách mảng trong PHP thành các mảng nhỏ hơn sử dụng hàm Array_slice(array,start,[length],[Preserve]).”

1.8. Câu 8: Bạn hiểu như thế nào về mảng tuần tự? Sử dụng vòng lặp nào để duyệt mảng trong PHP?

Gợi ý câu trả lời:

“Mảng tuần tự hiểu đơn giản là là mảng có chứa key, trong đó có các chữ số tăng dần bắt đầu từ 0. Chuẩn nhất nên sử dụng vòng lặp Foreach để duyệt mảng, bởi PHP xây dựng và phát triển tính năng này nên dễ dàng sử dụng, tốc độ để xử lý cũng nhanh hơn.”

1.9. Câu 9: Sử dụng hàm gì để chuyển mảng thành chuỗi, tách chuỗi thành mảng trong PHP?

Một trong những kỹ năng mà lập trình viên PHP đã cần có đó là chuyển mảng thành chuỗi, tách chuỗi thành mảng. Khi gặp câu hỏi này, các ứng viên cần biết cách trả lời ngắn gọn, thể hiện được kỹ thuật trong lập trình PHP của mình.

Gợi ý câu trả lời:

“Để biến các mảng thành một chuỗi trong PHP cần sử dụng hàm Implode(separator,array). Bạn cũng có thể dùng hàm Join($ky_tu,$array) thay thế tương đương với hàm Implode.

Còn muốn tách các chuỗi thành mảng, lập trình viên cần sử dụng hàm Explode(separator,string,[limit]).”

Câu hỏi phỏng vấn PHP - Sử dụng hàm gì để chuyển mảng thành chuỗi, tách chuỗi thành mảng trong PHP?
Sử dụng hàm gì để chuyển mảng thành chuỗi, tách chuỗi thành mảng trong PHP?

1.10. Câu 10: Phân biệt Serialize với Json_encode?

Gợi ý câu trả lời:

“Serialize là một phương thức để chuyển Array – mảng hoặc đối tượng thành chuỗi dữ liệu thông qua đó dễ dàng truyền tải và lưu trữ theo chuẩn của PHP.

Json_encode là phương thức dùng để chuyển 1 array hoặc đối tượng thành chuỗi dữ liệu JSON khi lưu trữ trong database.”

Gợi ý câu trả lời:

“Session hiểu đơn giản là khoảng thời gian người sử dụng giao tiếp với ứng dụng. Nó được lưu trữ toàn bộ trên server, và có tính bảo mật cao. Sử dụng Session để giúp người sử dụng lưu trữ thông tin khi đăng nhập. Các Webserver sẽ quy định về chu kỳ sống của Session. Dùng PHPSESSID để điều chỉnh chu kỳ, và lưu trữ tập tin trong file php.ini ở dòng Session.save_path tại vị trí được quy định.

Cookie hiểu đơn giản là một tệp tin nhỏ, được nhúng vào máy tính người dùng bởi Server. Khi truy cập lần đầu tiên vào website, trình duyệt của bạn sẽ được gửi đến một Cookie. Cookie gửi trả thông tin về Server của website khi người dùng tiếp tục yêu cầu một trang web từ website. Tính bảo mật của Cookie thấp hơn Session.”

Việc làm it phần mềm tại Hà Nội

1.12. Câu 12: Để nhúng PHP vào HTML dùng thẻ nào phổ biến nhất?

Gợi ý câu trả lời:

“ Để nhúng PHP vào HTML, thẻ phổ biến nhất được sử dụng là <?php …….?>”

1.13. Câu 13: PHP cho phép sử dụng Image như thế nào?

Ảnh là một vấn đề rất được quan tâm khi hiển thị cho người dùng nhìn thấy. Để đảm bảo lập trình viên PHP có đầy đủ kỹ năng này, các nhà tuyển dụng thường đưa ra câu hỏi như trên để đánh giá ứng viên.

Gợi ý câu trả lời:

“Để sử dụng tính năng Image trong PHP, lập trình viên cần tải xuống thư viện GD library – Công cụ để vẽ đồ họa giúp bạn dễ dàng thay đổi thông tin dữ liệu về hình ảnh.”

1.14. Câu 14: Trong PHP bạn có thể tạo bao nhiêu đối tượng

Câu hỏi phỏng vấn PHP - Trong PHP bạn có thể tạo bao nhiêu đối tượng
Trong PHP bạn có thể tạo bao nhiêu đối tượng

Đây là bẫy của các nhà tuyển dụng dành cho ứng viên của mình. Hãy thật tỉnh táo để suy xét và cho một câu trả lời chính xác nhất.

Gợi ý câu trả lời:

“Trong PHP lập trình viên có thể tạo các đối tượng là vô hạn. Xác định lớp chính xác bạn có thể tạo một số lượng các đối tượng trong lớp là không giới hạn.”

1.15. Câu 15: Hãy kể tên những loại lỗi trong PHP thường gặp?

Đây là câu hỏi được đưa ra phổ biến nhất với các ứng viên. Bạn cần trả lời chính xác nhất câu hỏi này như sau:

Gợi ý câu trả lời:

“Trong PHP thường xảy ra 3 loại lỗi chính là Fatal, Notices, Warnings.

Thường gặp nhất là lỗi Notices – đây là lỗi không làm hại đến đoạn mã bạn đã code.

Lỗi cấp 2 là Warnings – đây là lỗi xảy ra những không gây ảnh hưởng đến quy trình chạy mã trong lập trình PHP.

Lỗi nghiêm trọng nhất trong PHP là Fatal – xảy ra lỗi này sẽ khiến quy trình chạy mã của bạn bị chấm dứt.”

2. Bộ câu hỏi phỏng vấn PHP nâng cao để tìm nhân tài

Rất nhiều các công ty để đánh giá ứng viên và tìm ra được nhân tài thực sự trong lập trình PHP thường được ra các câu hỏi nâng cao. Những câu hỏi phỏng vấn PHP nâng cao thường gặp như sau:

2.1. Câu 16: Tính chất của lập trình hướng đối tượng OOP là gì?

Bộ câu hỏi phỏng vấn PHP nâng cao để tìm nhân tài
Bộ câu hỏi phỏng vấn PHP nâng cao để tìm nhân tài

Đây là câu hỏi dạng trình bày, nhà tuyển dụng dành cho ứng viên cần nêu đủ các tính chất của lập trình hướng đối tượng OOP trong PHP. 

Gợi ý câu trả lời:

“Lập trình hướng đối tượng OOP trong PHP hiện nay có 4 đặc tính gồm:

+ Tính Encapsulation (đóng gói)

+ Tính Inheritance (kế thừa)

+ Tính Polymorphism (đa hình)

+ Tính Abstraction (trừu tượng)”

2.2. Câu 17: Kể tên những mẫu Design Pattern mà bạn biết?

Gợi ý câu trả lời:

“Một số mẫu  Design Pattern trong lập trình PHP hiện nay như: 

+ Creational patterns - các mẫu tạo lập: Builder, Factory method pattern, Abstract Factory pattern, Singleton, Prototype.

+ Structural patterns - các mẫu cấu trúc: Composite, Bridge, Adapter, Flyweight, Decorator, Facade, Proxy.

+ Behavioral patterns - các mẫu ứng xử: Memento, State, Chain of responsibility, Interpreter, Command, Iterator, Observer, Mediator, Template method, State, Visitor, Strategy.”

2.3. Câu 18: So sánh Interface và Abstract trong lập trình lập trình hướng đối tượng của PHP?

Câu hỏi phỏng vấn PHP nâng cao - Câu 18: So sánh Interface và Abstract trong lập trình lập trình hướng đối tượng của PHP?
Câu 18: So sánh Interface và Abstract trong lập trình lập trình hướng đối tượng của PHP?

Đây là câu hỏi phỏng vấn PHP yêu cầu ứng viên cần hiểu sâu vấn đề để có thể đưa ra các tiêu chí so sánh để thấy được điểm khác biệt giữa chúng.

Gợi ý câu trả lời:

“Abstract là một lớp trừu tượng, nó bao gồm nhiều lớp khác có cùng bản chất. Còn Interface là một bản thiết kế dành cho các lớp và có cùng cách thức hoạt động.

+ Cả Abstract Class và Interface đều có thể coi nó tương ứng như “bản thiết kế” dành cho các lớp nhở thừa kế của chúng.

+ Interface là một “bản thiết kế” dành cho Method - cách thức còn Abstract Class lại là “bản thiết kế” dành cho lớp.”

2.4. Câu 19: Nêu quy trình viết API trong lập trình PHP?

Gợi ý câu trả lời:

“Trong một quy trình viết API của lập trình PHP hiện nay cần tiến hành qua các bước như sau:

Bước 1: Thực hiện nhập dữ liệu.

Bước 2: Tiến hành xử lý Request khi có được dữ liệu cần thiết và Endpoint.

Bước 3: Trả về Response theo mã HTTP tương ứng với hàm Header.”

2.5. Câu 20: Trong SQL có mấy loại Join? 

Gợi ý câu trả lời:

“Trong SQL hiện nay, có các loại Join như sau:

+ Inner Join - được sử dụng trong trường hợp Join ở hai bảng khớp nhau khiến kết quả trả về là các bảng ghi.

+ Outer Join - Được sử để lấy  các bản ghi có mặt trong cả hai bảng, thường chia làm 2 loại là Full Outer Join và Half Outer Join (Left hoặc Right).

+ Cross Join - dùng để kết hợp bản ghi của bảng A và B lại với nhau để tạo thành một tích đề.”

Việc làm it phần mềm tại Hồ Chí Minh

3. Những câu hỏi lập trình viên PHP nên đặt cho cho tuyển dụng

Câu hỏi phỏng vấn PHP - Những câu hỏi lập trình viên PHP nên đặt cho cho tuyển dụng
Những câu hỏi lập trình viên PHP nên đặt cho nhà tuyển dụng

Ngoài những câu hỏi phỏng vấn PHP mà nhà tuyển dụng dành cho ứng viên, để hiểu rõ hơn về công việc và có sự trao đổi thân thiết hơn trong buổi tuyển dụng, các ứng viên cũng nên đưa ra một số các câu hỏi dành cho các nhà tuyển dụng của mình như:

Câu 1: Anh(chị) có thể nói rõ hơn về công việc tại vị trí tôi được tuyển dụng vào làm không?

Đây là câu hỏi giúp bạn biết rõ, và cụ thể hơn với công việc sắp tới bạn sẽ đảm nhận sau khi ứng tuyển thành công. Ngoài những mô tả được công ty đăng tải, bạn cũng cần hỏi rõ hơn về các công việc mà không được họ ghi trong bản mô tả để hiểu chính xác nhất về công việc của lập trình viên PHP tại quý công ty.

Câu 2: Hiện nay, quý công ty đang định hướng phát triển bộ phận lập trình PHP như thế nào?

Một câu hỏi rất hay để biết được định hướng phát triển công ty dành cho nhân viên trong bộ phận có phù hợp với mục tiêu của bạn hay không. Điều này ảnh hướng rất quan trọng đến công việc tương lai và sự phát triển của bạn đó nhé.

Câu 3: Mức thu nhập dành cho vị trí lập trình PHP như thế nào?

Để biết rõ mức thu nhập của bạn tại công ty, vấn đề này cần được đưa ra để làm rõ và bạn có thể tiến hành Offer mức lương cho chính bản thân mình, phù hợp với năng lực làm việc.

Câu 4: Những quyền lợi và chế độ cho nhân viên của quý công ty như thế nào?

Một câu hỏi dùng để biết rõ hơn về quyền lợi và chế độ phúc lợi doanh doanh dành cho nhân viên của mình hấp dẫn ra sao. Đây cũng là mối quan tâm của rất nhiều bạn trẻ khi tìm việc làm và môi trường làm việc để gắn bó lâu dài.

4. Những lưu ý để trả lời câu hỏi phỏng vấn PHP thành công

Những lưu ý để trả lời câu hỏi phỏng vấn PHP thành công
Những lưu ý để trả lời câu hỏi phỏng vấn PHP thành công

Để có được câu trả lời phỏng vấn tốt nhất và buổi phỏng vấn thành công lập trình PHP bạn cần một số lưu ý như sau:

Thứ nhất, chuẩn bị một ngoại hình bắt mắt, lịch sử.

Thứ hai, định hình những câu hỏi phỏng vấn sẽ gặp phải qua chia sẻ tại bài viết này.

Thứ ba, hít thật sâu, nghe kỹ câu hỏi dành ít nhất 5s suy nghĩ trước khi trả lời.

Thứ tư, trả lời tự tin, rõ ràng, âm lượng đủ nghe và thái độ tôn trọng nhà tuyển dụng. Khiến tốn trong cách thể hiện bản thân.

Thứ năm. nhìn thẳng vào nhà tuyển dụng. Và đôi khi nên hỏi lại nhà tuyển dụng với các vấn đề bạn thắc mắc.

5. Tìm sự tự tin vượt qua vòng phỏng vấn PHP với timviec365.com

Câu hỏi phỏng vấn PHP - Tìm sự tự tin vượt qua vòng phỏng vấn PHP với timviec365.com
Tìm sự tự tin vượt qua vòng phỏng vấn PHP với timviec365.com

Để có được sự tự tin vượt qua vòng phỏng vấn PHP tốt nhất, hãy tìm đến timviec365.com để nhận được nhận lời khuyên, những kinh nghiệm chia sẻ giúp bạn chuẩn bị tâm lý và kiến thức tốt nhất cho buổi phỏng vấn sắp tới của mình.

Các bài viết chia sẻ về kinh nghiệm chuẩn giúp bạn chuẩn bị trước buổi phỏng vấn, cách thể hiện trong buổi phỏng vấn như thế nào, cách chuẩn bị hồ sơ và tạo CV ấn tượng ra sao cũng là những yếu tố tạo nên sự thành công của ứng viên trong buổi phỏng vấn.

Qua chia sẻ về bộ câu hỏi phỏng vấn PHP chuẩn trong bài viết này giúp các bạn ứng viên có được những chuẩn bị tốt nhất. Có được câu trả lời mẫu để làm hành trang tốt nhất cho buổi phỏng vấn sắp tới diễn ra.

Tìm việc

mẫu cv xin việc
Tham gia bình luận ngay!

Lượt xem2795 lượt comment1

Capcha comment
Logo user

Thành Trung 22:19 07-09-2020

K biết ai viết bài mà nh đoạn có từ thiếu chữ ("khoảng" thành "khoản"), tự bị ngọng ("lỗi" thành "nỗi", "nổi") :)))

Phản hồi
  • Logo user reply

    Admin 08-09-2020

    cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!

x
Tạo CV Tìm việc làm
Liên hệ qua SĐT