Bộ Câu hỏi phỏng vấn C# chuẩn nhất 2020 [kèm gợi ý trả lời]

Phùng Hà tác giả timviec365.com Tác giả: Phùng Hà clock blog09-07-2020

Câu hỏi phỏng vấn C# luôn được các lập trình viên C# tìm kiếm mỗi khi tìm việc. Sự phát triển của công nghệ thông tin khiến nhiều doanh nghiệp tuyển dụng lập trình viên. Để trở thành một lập trình C# nhanh chóng, bạn nên biết cách trang bị vũ khí cho bản thân mình với trọn bộ câu hỏi phỏng vấn C# chuẩn nhất 2020 được chia sẻ trong bài viết này. Không chỉ có câu hỏi mà còn đi kèm đáp án đề bạn tham khảo, bên cạnh đó còn có các thông tin hữu ích khác giúp bạn vượt qua vòng phỏng vấn thành công.

Tìm việc làm IT

1. Những câu hỏi phỏng vấn C# thường gặp

Câu 1: Bạn hiểu thế nào về C#?

Bộ câu hỏi phỏng vấn C# thường gặp
Bộ câu hỏi phỏng vấn C# thường gặp

Đây là một câu hỏi rất cơ bản khi đến với phỏng vấn C# được các nhà tuyển dụng đưa ra. Hãy trả lời ngắn gọn theo ý hiểu của bản thân những quan trọng nội dung truyền đạt cần chuẩn.

Gợi ý câu trả lời:

“C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, đây là ngôn ngữ lập trình khởi đầu cho kế hoạch phát triển .Net của Microsoft. Ngôn ngữ lập trình này được phát triển dựa trên nền tảng từ Java và C++.”

Câu 2: Bạn hiểu thế nào là một Object trong C#?

Object là dữ liệu rất cơ bản mà một lập trình viên cần lắm được, chính điều này đã khiến nó luôn là câu hỏi được nhiều nhà tuyển dụng đưa ra ở mức thấp để đánh giá ứng viên của mình.

Gợi ý câu trả lời:

“1 Object là kiểu dữ liệu cơ bản nhất trong tất cả các dữ liệu trên .NET hiện nay. Các kiểu dữ liệu này, được thừa kế từ System.Object. 1 Object thuộc kiểu dữ liệu tham chiếu. Object là kiểu dữ liệu cung cấp 1 vài phương thức ảo cho pháp Overload để sử dụng. Có thể kể tên một vào phương thức ảo của Object như sau:

+ ToString() – trả về đối tượng kiểu chuỗi, tức là chuyển dữ liệu thành kiểu chuỗi.

+ GetHashCode() – phương thức này trả về mã băm của đối tượng.

+ Equals – phương thức dùng để so sánh 2 đối tượng có cùng giá trị bằng nhau thì trả về True và người lại không bằng nhau trả về False.

+ GetType() – phương thức trả về kiểu dữ liệu của đối tượng.”

Câu hỏi phỏng vấn C# - Bạn hiểu thế nào là một Object trong C#?
Bạn hiểu thế nào là một Object trong C#?

Câu 3: Bản hiểu thế nào về một Constructor trong C#?

Đây là câu hỏi bạn nên trả lời theo ý hiểu của bản thân thay vì trả lời máy móc giống như tài liệu hoặc thông tin bạn được dạy, điều này sẽ thuyết phục tốt hơn với nhà tuyển dụng bởi bạn hiểu và trình bày theo cách hiểu của mình.

Gợi ý câu trả lời:

“Constructor có thể hiểu đơn giản là 1 thành viên rất đặc biệt trong class của C# với nhiệm vụ là khởi tạo các Object của class. Người ta thường gọi đây là lệnh tạo hàm hoặc hàm tạo dựng trong lập trình C#.”

Câu 4: Định nghĩa đơn giản về Interface?

Trong tất cả các ngôn ngữ lập trình đều có Interface, chính vì vậy mà nhiều nhà tuyển dụng khi đặt câu hỏi phỏng vấn C# luôn đề cập và đưa ra câu hỏi này với các ứng viên. Cách trả lời cho bạn nên ngắn gọn, đi đúng trọng tâm của câu hỏi.

Gợi ý câu trả lời:

“Interface được xem là 1 lớp, lớp này có thể được 1 Struct khác Implement hoặc 1 lớp.”

Câu 5: Trong C# Interface và Abstract class khác nhau như thế nào?

Gợi ý câu trả lời:

“Điểm giống nhau của Interface và Abstract class đều có thể khai báo các phương thức trừu tượng bởi chúng được sử dụng để thu được tính trừu tượng.

Điểm khác nhau giữa chúng gồm:

+ Abstract class có thể viết sắn các thực thi còn Interface thì không làm được điều đó.

+ Tính kế thừa: Abstract class có thể kế thừa nhiều nhưng chỉ được thừa kế từ 1 Abstract class.

+ Abstract class dùng cho các lớp thừa kế cùng 1 loại, cùng trạng thái hay tính chất. Trong khi đó Interface dùng để gom các khả năng của 1 đối tượng và các hoạt động cần thực hiện.”

Câu hỏi phỏng vấn C# - Trong C# Interface và Abstract class khác nhau như thế nào?
Trong C# Interface và Abstract class khác nhau như thế nào?

Câu 6: Trong C# thì Attribute là gì?

Đây là câu hỏi góp mặt trong rất nhiều những bộ câu hỏi phỏng vấn C# từ nhiều nhà tuyển dụng khác nhau. Để ghi chọn điểm với câu hỏi này, bạn cần biết cách trả lời khéo léo, bạn có thể tham khảo mẫu trả lời dưới đây.

Gợi ý câu trả lời:

“Trong C#, Attribute là một thẻ khai báo, với chức năng truyền thông tin đến runtime về các hành vi của các phần tử khác nhau như phương thức, lớp, enum, cấu trúc, assembly,.. trình trình của lập trình viên tạo ra.

Attribute dùng để thêm Metadata. Ví dụ cụ thể sử dụng để chỉ đến các thông tin như Comment, các lớp của một chương trình, mô tả, phương thức và chỉ lệnh biên dịch.”

Câu 7: Khi nào sử dụng Overload? Khi nào sử dụng Override?

Hai thuật ngữ này khá giống nhau chính vì vậy rất nhiều lập trình viên mới vào nghề thường bị nhầm, đây chính là câu hỏi nhằm đánh giá ứng viên từ các nhà tuyển dụng C# hiện nay.

Gợi ý câu trả lời:

“Overload được sử dụng khi chị muốn dùng 1 tên method cho nhiều xử lý với ý nghĩa tương tự nhau trong 1 lớp. Điều này giúp dễ dàng gợi nhớ và tránh đặt nhiều tên khác nhau nhưng lạ chung xử lý.

Override được sử dụng khi ở lớp cha có một phương thức thực hiện công việc cụ thể và lớp con khi kế thừa lớp cha lại muốn làm khác đi công việc cụ thể đó.”

Bộ câu hỏi phỏng vấn Tester

Câu hỏi phỏng vấn C# - Khi nào sử dụng Overload? Khi nào sử dụng Override?
Khi nào sử dụng Overload? Khi nào sử dụng Override?

Câu 8: Phân biệt Overload và Override trong C#?

Gợi ý câu trả lời:

“Phân biệt Overload và Override như sau:

+ Override – kiểu dữ liệu được trả về, tên phương thức, danh sách các tham số và các phương thức được Override bắt buộc phải giống nhau. Còn Overload kiểu dữ liệu trả về của phương thức này có thể khác hoặc giống nhau đều được, đặc biệt kiểu dữ liệu của tham số hoặc số lượng tham số phải khác nhau.

+ Override là phương thức không thể thu hẹp phạm vi truy cập. Còn Overload là phương thức có thể mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi truy cập tùy chỉnh của lập trình viên.

+ Override thì không thể Overriding Constructor method. Còn Overload có thể Overloading được Constructor method.

+ Override phương thức chỉ thực hiện khi có quan hệ kế thừa đối với các lớp. Còn Overload phương thức chỉ thực hiện trong cùng 1 phạm vị hoặc nội bộ của Class.

+ Override là hình thức đa hình khi chạy runtime. Còn Overload là hình thức đa hình khi biên dịch Compiler.

+ Override không cho phép bạn tạo những ngoại lệ khác loại. Còn Overload cho phép lập trình viên tạo ra những ngoại lệ hoàn toàn mới.”

Câu 9: Bạn có thể gán 1 Struct bằng Null không? cho ví dụ cụ thể?

Gợi ý câu trả lời:

“Hoàn toàn có thể gán 1 Struct bằng Null khi lập trình việc sử dụng với C# 2.0. 

Ví dụ cụ thể: int? var = 1; var = null;”

Câu 10: Nếu các tính chất trong lập trình OOP?

Một câu hỏi trong bộ những câu hỏi phỏng vấn C# không thể thiếu từ các nhà tuyển dụng hàng đầu dành cho ứng viên. Với câu hỏi này, bạn cần trả lời đầy đủ tất cả các tính thất trong lập trình OOP và cần ngắn gọn, trình bày theo ý hiểu của bản thân.

Gợi ý câu trả lời:

“OOP – Lập trình hướng đối tượng có 4 tính chất cụ thể như sau:

+ Tính Encapsulation – tính đóng gói: Đây là cách giúp các đối tượng khác không thể tác động trực toees làm thay đổi trạng thái bởi sự che dấu tính chất xử lý bên trong của đối tượng. Chỉ có thể dùng method public tác động của đối tượng.

+ Tính Inheritance – tính kế thừa: Điều này giúp tránh việc code lập dự thưa với lập trình việc bởi kỹ thuật cho phép kế thừa lại những tính năng từ đối tượng cha.

+ Tính Polymorphism – tính đa hình: Có thể hiểu các thông điều theo cách khách hàng khi 1 đối tượng thuộc các lớp cách nhau.

+ Tính Abstraction – tính trừu tượng: là phương pháp trừu tượng hóa định nghĩa cho những hành động và các loại đối tượng cần có tính chất cụ thể nào.”

Câu hỏi phỏng vấn C# - Nếu các tính chất trong lập trình OOP?
Nếu các tính chất trong lập trình OOP?

Câu 11: Inheritance dùng với mục đích gì trong lập trình C#?

Gợi ý câu trả lời:

“Trong C#, Inheritance được dùng với mục đích để tái sử dụng.”

Câu 12: Bạn hiểu thế nào về AppDomain trong C#?

Một câu hỏi để ghi được chọn điểm trong mặt nhà tuyển dụng bạn cần trả lời theo ý hiểu của bản thân và có được những lý giải dễ hiểu nhất từ chính kinh nghiệm của mình.

Gợi ý câu trả lời:

“Bạn có thể hiểu đơn giản AppDomain là một miền riêng biệt dùng để lưu trữ Code và dữ liệu cho 1 Application. Một chương trình có thể chứa nhiều AppDomain.”

Việc làm it phần mềm tại Hồ Chí Minh

2. Những câu hỏi thường được nhà tuyển dụng hỏi thêm khi phỏng vấn C#

Bộ những câu hỏi phỏng vấn C# thường được nhà tuyển dụng hỏi thêm
Bộ những câu hỏi phỏng vấn C# thường được nhà tuyển dụng hỏi thêm

Bên cạnh những câu hỏi thường xuyên “góp mặt” trong bộ câu hỏi tuyển dụng của C# thì cũng có một số các câu hỏi được hỏi thêm để đánh giá ứng viên của công ty như sau:

Câu 13: Delegate và Event khác nhau như thế nào?

Gợi ý câu trả lời:

“Delegate là một class đại diện cho hàm callbacks hoặc hàm con trẻ kiểu an toàn chỉ đến địa chỉ tham chiếu của 1 hoặc nhiều hàm. Đối tượng đích được kích hoạt bởi phương thức Delegate khi con trỏ hàm chứa trong Delegate được gắn vào 1 đối tượng target.

Event cho phép xác định 1 Delegate và khi xuất hiện “sự kiện” nào đó sẽ được gọi. Event là một Modifier còn Delegate là một class. Và Event cho phép Delegate khai báo trong Interface.”

Câu 14: Chỉ ra điểm khác nhau giữa 1/0; và try{1/0} catch {throw;} như thế nào?

Đây là một câu hỏi dạng đánh lừa ứng viên, cần tỉnh táo để cho đáp án chính xác nhất.

Gợi ý câu trả lời:

“1/0; và try{1/0} catch {throw;} là hoàn toàn giống nhau. Vì vậy trường hợp không sẽ dừng Catch khi không xử lý Catch.”

Câu 15: RDBMS và TOO có những mâu thuẫn gì?

Câu hỏi phỏng vấn C# - RDBMS và TOO có những mâu thuẫn gì?
RDBMS và TOO có những mâu thuẫn gì?

Gợi ý câu trả lời:

“+ OO có câu trúc bậc có thể là vô hạn. Còn RDBMS chỉ có 4 loại là Row, Cell, Table, Column.

+ Trong OO thì các đối tượng là phân biệt. Còn trong RDBMS cần phải có primary-key.

+ Trong OO thì các đối tượng có thể tham chiếu đến nhau rất đơn giản. Còn RDBMS các đối tượng tham chiếu phức tam hơn và thông qua Join.

+ Trong OO có sự kế thừa rất đơn giản, còn RDBMS hầu như không có sự kế thừa.

+ Trong OO thì các đối tượng có thể có cách hành động tác động đến đối tượng khác. Còn RDBMS thì tác động đến các đối tượng khác phức tạp thông qua Trigger.

+ Trong OO thì khả năng truy cập là hạn chế. Còn RDBMS khả năng truy cập là không giới hạn.”

Câu 16: Chỉ dẫn chương trình và các biến tĩnh được lưu ở đâu?

Gợi ý câu trả lời:

“Chỉ dẫn chương trình và các biến tính được lưu trong 1 vùng Permanent Storage Area – vùng bộ nhớ đặc biệt.”

Việc làm it phần mềm tại Hà Nội

3. Bộ câu hỏi ứng viên nên hỏi nhà tuyển dụng lập trình C#

Gần về cuối buổi phỏng vấn sau khi trả lời tất cả những câu hỏi đưa ra từ phía nhà tuyển dụng, họ sẽ hỏi ứng viên có gì thắc mắc và muốn hỏi họ giải đáp hay không. Đây chính là “thời cơ” cần nắm bắt để đưa ra các câu hỏi cho nhà tuyển dụng để hiểu về công ty, công việc và những vấn đề xoay quanh vị trí công việc sắp tới. Một số câu hỏi đặt giá bạn nên đặt cho nhà tuyển dụng như:

Câu hỏi phỏng vấn C# - Bộ câu hỏi ứng viên nên hỏi nhà tuyển dụng lập trình C#
Bộ câu hỏi ứng viên nên hỏi nhà tuyển dụng lập trình C#

Câu 1: Hướng phát triển trong vòng 5 – 10 năm tới của công ty như thế nào?

Đây là câu hỏi xác định hướng phát triển của công ty có giống với hướng mục tiêu phát triển bạn đạt ra hay không. Thông qua hướng phát triển này, bạn cũng sẽ hình dung tốt nhất về công việc tương lai và hương đi sắp tới cho bản thân trong công việc.

Câu 2: Nếu được nhận vào vị trí công việc này, tôi cần chuẩn bị những gì?

Đây là một câu hỏi khéo léo để biết được bạn cần làm gì và sẽ phải làm gì khi trở thành nhân viên mới của công ty. Điều này cũng gợi mở cho nhà tuyển dụng nên lựa chọn bạn vào công việc mà họ được tuyển dụng.

Câu 3: Quyền lợi và mức thu nhập của vị trí này cụ thể như thế nào?

Đây sẽ là câu hỏi về quyền lợi của người lao động khi làm việc tại công ty này. Chính vì vậy bạn cần phải hỏi để nắm rõ. Đôi khi bạn có thể trao đổi mức lương hấp dẫn hơn phù hợp hơn với năng lực của bản thân.

4. Một số lưu ý giúp trả lời câu hỏi phỏng vấn C# diễn ra thành công

Để có một buổi phỏng vấn C# thành công cho các lập trình viên trẻ hiện nay, cần có một số vấn đề cần lưu ý như sau:

Một số lưu ý giúp trả lời câu hỏi phỏng vấn C# diễn ra thành công
Một số lưu ý giúp trả lời câu hỏi phỏng vấn C# diễn ra thành công

Thứ nhất, chuẩn bị trước những câu hỏi có thể gặp phải trong buổi phỏng vấn C# sắp tới bạn tham gia. Đọc và tham khảo gợi ý câu trả lời trong trọn bộ câu hỏi phỏng vấn C# được chia sẻ ở phần trên của bài viết.

Thứ hai, luyện tập trước gương cách trả lời và nói chuyện để có một buổi phỏng vấn suôn sẻ.

Thứ ba, trước khi đến buổi phỏng vấn hay trang bị cho mình những trang phục nhã nhặn, lịch sự, không hở hang.

Thứ tư, chuẩn bị một bộ hồ sơ ứng tuyển đầy đủ theo yêu cầu của nhà tuyển dụng. Đặc biệt tạo CV xin việc chất lượng để PR bản thân với công việc lập trình C#.

Thứ năm, trước khi đến lượt bước vào buổi phỏng vấn, hãy hít thật sâu để lấy bình tình và tinh thần cho bản thân. Trong quá trình trả lời, dù gặp bất kỳ câu hỏi nào cũng cần suy nghĩ chút thời gian vào giây trước khi trả lời để có được sức thuyết phục tốt nhất.

Tuyển dụng

5. Lựa chọn timviec365.com để “bổ sung năng lượng” tự tin qua vòng phỏng vấn

Câu hỏi phỏng vấn C# - Lựa chọn timviec365.com để “bổ sung năng lượng” tự tin qua vòng phỏng vấn
Lựa chọn timviec365.com để “bổ sung năng lượng” tự tin qua vòng phỏng vấn

Bổ sung năng lực, giúp tiếp sức bạn thành công trong vòng phỏng vấn C# với sự hỗ trợ từ timviec365.com là bí quyết bạn nên “bỏ túi”, bởi:

+ Các bài viết chia sẻ kinh nghiệm về phỏng vấn rất nhiều giúp bạn biết mình phải làm gì và nên làm gì trong buổi phỏng vấn với nhà tuyển dụng để tạo thành công.

+ Các CV mẫu ấn tượng giúp bạn lựa chọn và tạo được CV xin việc chất lượng, giúp “tiếp thị” bản thân với công việc được hiệu quả nhất.

+ Hỗ trợ bạn trong tìm kiếm thông tin tuyển dụng để tạo lợi thế trước rất nhiều các ứng viên hiện nay.

+ Ngoài ra, bạn còn nhận được sự trợ giúp, hỗ trợ nhiệt tình từ đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm của timviec365.com.

Qua chia sẻ về bộ câu hỏi phỏng vấn C# trong bài viết này giúp bạn có được hành trang chuẩn bị tốt nhất những câu hỏi và đáp án mẫu để tham khảo. Hy vọng, các thông tin chia sẻ tại đây là tiền đề vững chắc giúp bạn vượt qua buổi phỏng vấn dễ dàng và trở thành lập trình C# nhanh chóng.

mẫu cv xin việc
Tham gia bình luận ngay!

Lượt xem2507 lượt comment0

Capcha comment
x
Tạo CV Tìm việc làm
Liên hệ qua SĐT