Capital House Group

Capital House Group

Địa chỉ: Hà Nội

Quy mô: Chưa cập nhật

Website: Chưa cập nhật

Giới thiệu công ty

https://chgroup.vn/gioi-thieu.htm#view2

Việc làm cùng công ty

Capital House Group

Chuyên Viên Pháp Lý Dự Án BĐS (Chủ Đầu Tư) Thu Nhập 1000$ -1500$

Capital House Group

Mức lương: Trên 30 triệu

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 19/10/2019

Capital House Group

Chuyên Viên Đầu Tư (Nghiên Cứu Thị Trường) Lĩnh Vực Bất Động Sản

Capital House Group

Mức lương: Trên 30 triệu

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 18/09/2019

Capital House Group

Chuyên Viên ISO

Capital House Group

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 18/09/2019

Capital House Group

Chuyên Viên Tài Chính Tín Dụng (800$-1200$)

Capital House Group

Mức lương: 20 - 30 triệu

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 12/09/2019

Capital House Group

Chuyên Viên Ban Kế Toán Tập Đoàn (800-1200$)

Capital House Group

Mức lương: 20 - 30 triệu

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 09/09/2019

Capital House Group

Chuyên Viên Tài Chính Dự Án (1000$ -1500$)

Capital House Group

Mức lương: Trên 30 triệu

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 09/09/2019

Capital House Group

Chuyên Viên Đầu Tư (FS & Quản Lý Danh Mục Đầu Tư) 1000$-2000$

Capital House Group

Mức lương: Trên 30 triệu

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 26/07/2019

Capital House Group

Kế Toán Trưởng Tập Đoàn (Chủ Đầu Tư) 2500$-4000$

Capital House Group

Mức lương: Trên 30 triệu

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 15/07/2019

Capital House Group

Chuyên Viên Pháp Chế (Chủ Đầu Tư BĐS)

Capital House Group

Mức lương: Trên 30 triệu

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 12/07/2019

Capital House Group

Phụ Trách Đào Tạo và Phát Triển (1000$-1500$)

Capital House Group

Mức lương: Trên 30 triệu

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 09/06/2019

Capital House Group

Chuyên Viên Pháp Lý Dự Án (Chủ Đầu Tư)

Capital House Group

Mức lương: Trên 30 triệu

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 05/04/2019