Vốn pháp định là gì? Những thông tin cần thiết về vốn pháp định

Phạm Hường tác giả timviec365.com Tác giả: Phạm Hường clock blog03-06-2021

Tại điều 4 của Luật doanh nghiệp 2014 đã quy định rằng: “Vốn pháp định là số vốn tối thiểu doanh nghiệp phải có theo quy định của pháp luật để thành lập doanh nghiệp.” Để hiểu thêm hơn nữa về dòng vốn này, hãy cùng Timviec365.com phân tích ngay nhé! 

Cần tìm việc làm gấp

1. Vốn pháp định là gì? 

Vốn pháp định còn được gọi là vốn cố định và vốn danh nghĩa. Vốn được pháp luật của quốc gia nơi nó đặt trụ sở hoặc được hội đồng quản trị của công ty xác định là mệnh giá của vốn cổ phần hoặc vốn theo giá trị thành lập. Phần vốn này là bảo đảm vật chất để có được tư cách pháp nhân của tổ chức công ty và là một phần tài sản ròng của tổ chức công ty. 

Vốn pháp định là gì?
Vốn pháp định là gì? 

Việc rút vốn theo luật định bị hạn chế bởi "Luật Công ty" của quốc gia nơi nó đặt trụ sở. Việc thành lập bất kỳ tổ chức công ty nào trước hết phải có một số vốn nhất định làm nền tảng, vốn này thường được quy định rõ ràng trong “Luật Công ty” của các nước nên được gọi là vốn pháp định. Nó thường được thành lập bằng cách phát hành cổ phiếu. 

Xem thêm: Việc làm luật pháp lý

2. Yêu cầu về sự quản lý vốn pháp định

Việc tính toán vốn pháp định được tính toán theo các thông số do cơ quan quản lý quy định, không thể phản ánh đặc điểm rủi ro của tài sản ngân hàng . Mặc dù phương pháp tiêu chuẩn của hiệp định mới đã được cải thiện rất nhiều về mặt này, nhưng mức độ nhạy cảm với rủi ro của nó vẫn còn tương đối Thấp. Việc tính toán vốn kinh tế dựa trên phương pháp đánh giá nội bộ , giúp cải thiện đáng kể độ nhạy cảm với rủi ro.

Yêu cầu về sự quản lý vốn pháp định
Yêu cầu về sự quản lý vốn pháp định

Xem thêm: Vốn cố định là gì? Những điều cần biết về xây dựng vốn cố định

2.1. Rủi ro của ngân hàng

Tăng mức độ nhạy cảm của các yêu cầu về vốn đối với mức độ quản lý rủi ro của ngân hàng. Vốn kinh tế sẽ được tính toán khác nhau dựa trên tài sản rủi ro với mức độ phức tạp và nhạy cảm rủi ro khác nhau, các ngân hàng có thể lựa chọn tùy theo mức độ phức tạp của tài sản và doanh nghiệp tương ứng . 
Về yêu cầu vốn, các ngân hàng sử dụng các phương pháp phức tạp hơn và các ngân hàng có chất lượng tài sản tốt được ưu đãi nhất định để khuyến khích các ngân hàng nâng cao trình độ quản lý và đo lường rủi ro.

Rủi ro của ngân hàng
Rủi ro của ngân hàng

2.2. Rủi ro hoạt động 

Tăng mức độ nhạy cảm của các yêu cầu về vốn đối với rủi ro hoạt động. Tách các yêu cầu vốn cho rủi ro hoạt động với các yêu cầu vốn trước đó cho rủi ro tín dụng và rủi ro thị trường, đồng thời thêm một phương pháp tính toán mới cho vốn kinh tế rủi ro hoạt động.

Cách xử lý này sẽ thúc đẩy ngân hàng kiểm tra lại hoạt động kinh doanh phát triển nhanh được coi là "không có rủi ro" trong quá khứ, và tính toán chính xác hơn việc chiếm dụng vốn rủi ro của doanh nghiệp.

2.3. Các rủi ro khác

Tăng mức độ nhạy cảm của các yêu cầu vốn đối với các yếu tố rủi ro khác nhau . Kinh tế tính vốn đã tiếp thu những thành tựu của tiến bộ công nghệ quản lý rủi ro và thích ứng với xu thế phát triển của quản lý rủi ro. 

Ví dụ, phương pháp tính toán tổn thất dự kiến EL / tổn thất không mong muốn UL thông qua các yếu tố rủi ro PD / LGD / EAD ; cho phép các ngân hàng lựa chọn sử dụng kinh nghiệm mặc định nội bộ và đối sánh dữ liệu bên ngoài hoặc công nghệ mô hình thống kê để dự đoán các yếu tố rủi ro; nhận biết rằng các phương pháp giảm thiểu rủi ro đa dạng hơn và công nhận tín dụng phái sinh Rủi ro, trái phiếu chính phủ trung ương của các nước không thuộc OECD, và vốn giảm rủi ro được đảm bảo.

Các rủi ro khác
Các rủi ro khác

Cv xin việc đơn giản

3. Vốn pháp định ở các khía cạnh khác nhau

Theo mô tả về vốn pháp định và vốn kinh tế , có thể thấy rằng có khoảng cách lớn giữa hai yếu tố này về phương pháp tính toán và mức độ nhạy cảm với rủi ro, và khoảng cách rõ ràng này ngụ ý các yêu cầu quản lý khác nhau đối với các ngân hàng.

3.1. Vốn pháp định và quản lý vốn kinh tế có những yêu cầu khác nhau đối với quy trình quản lý ngân hàng

Quản lý vốn kinh tế đòi hỏi các ngân hàng phải sử dụng kỹ thuật định lượng chính xác hơn để đo hiện có tài sản trong tương lai trong một thời gian thua lỗ bất ngờ kích thước, và theo đó là một biện pháp của doanh nghiệp các chi phí rủi ro khả năng giá trị gia tăng và cổ đông. 

Các phương pháp đo lường , giám sát và kiểm soát rủi ro tương ứng cũng nên được chia nhỏ thành xếp hạng hai chiều của xếp hạng khách hàng và xếp hạng tình trạng tín dụng , xác suất vỡ nợ của khách hàng (PD), tỷ lệ tổn thất mặc định (LGD) của các công cụ tín dụng và mức rủi ro mặc định của giao dịch khoản vay (EAD) Ba yếu tố rủi ro chính , và tổn thất dự kiến và tổn thất không mong muốn do tác động tổng hợp của các yếu tố rủi ro này.

Trước khi đưa ra quyết định cho vay bằng các công cụ định lượng này, ban lãnh đạo ngân hàng trước tiên phải xác định giới hạn trên của tỷ lệ vỡ nợ được khách hàng chấp nhận của ngân hàng và giới hạn dưới của lợi tức kinh doanh tín dụng được điều chỉnh theo rủi ro (RAROC). 

Nếu kết quả quản lý tài sản tổng thể không thể tạo ra lợi nhuận kinh tế dương và khó đạt được việc nâng cao giá trị của cổ đông , thì ngân hàng cần giảm chi phí vốn kinh tế bằng cách giảm tỷ lệ vỡ nợ của khách hàng, tỷ lệ tổn thất vỡ nợ và độ lệch so với mức dự kiến độ phơi sáng mặc định. Nếu ngân hàng không thể giảm chi phí vốn kinh tế, thì ngân hàng phải có khả năng tăng thu nhập ròng của doanh nghiệp , nếu không sẽ không đạt được mục đích nâng cao giá trị của cổ đông.

Tuy nhiên , việc quản lý vốn pháp định (theo thỏa thuận hiện tại ) không phức tạp như vốn kinh tế , và việc đo lường và kiểm soát rủi ro được thực hiện theo cùng một khía cạnh phân loại khoản vay.

Vốn pháp định và quản lý vốn kinh tế có những yêu cầu khác nhau đối với quy trình quản lý ngân hàng
Vốn pháp định và quản lý vốn kinh tế có những yêu cầu khác nhau đối với quy trình quản lý ngân hàng

Việc đánh giá chênh lệch rủi ro của doanh nghiệp không cần phải tinh chỉnh đến phần vạn (PD tối thiểu của luật nội bộ của thỏa thuận mới là 0,03%), và trọng số rủi ro chỉ được chia thành bốn mức theo tiêu chuẩn của cơ quan giám sát thẩm quyền: 0%, 10%, 50% và 100% (Hoặc phương pháp tiêu chuẩn thỏa thuận mới tương ứng với năm mức theo xếp hạng tín dụng bên ngoài: 0%, 20%, 50%, 100% và 150%), nhiều đơn giản hơn các quyền rủi ro được xác định bởi PD, LGD và EAD Về giá vốn Việc hạch toán tương ứng đơn giản hơn nhiều.

Bằng cách này, quyết định tín dụng chỉ có thể được thực hiện trên cơ sở các khoản vay "tốt" và "xấu" riêng biệt.

Xem thêm: Việc làm quản lý ngân hàng

3.2. Vốn pháp định và quản lý vốn kinh tế có những yêu cầu khác nhau đối với hệ thống quản lý ngân hàng

Vai trò của vốn kinh tế là giúp các ngân hàng đạt được sự nâng cao giá trị của cổ đông và mục đích của việc tính toán hiệu quả điều chỉnh theo rủi ro. Theo mục tiêu quản lý vốn kinh tế, để đảm bảo tính hiệu quả của quá trình quản lý rủi ro và sử dụng hợp lý các công cụ mô hình khác nhau, các ngân hàng cần thiết lập một tổ chức quản lý rủi ro tương ứng, quy trình kinh doanh và các nền tảng thể chế khác. 

Xếp hạng nội bộ và tính toán vốn kinh tế dựa vào bao gồm hai khía cạnh: xếp hạng khách hàng và xếp hạng tình trạng tín dụng, dựa vào đó có thể đưa ra xác suất vỡ nợ của khách hàng (PD), tỷ lệ tổn thất mặc định (LGD), tỷ lệ tổn thất dự kiến (EL), tỷ lệ tổn thất không mong muốn (UL)), khả năng vỡ nợ (EAD) và các chỉ số quan trọng khác và áp dụng chúng vào quản lý tín dụng cơ bản như phê duyệt tín dụng, định giá khoản vay , quản lý hạn mức , cảnh báo rủi ro, v.v., để đóng vai trò hỗ trợ ra quyết định và cũng để xây dựng các chính sách tín dụng , hệ thống ủy quyền phê duyệt và lập kế hoạch đề cập đến dự trữ, một nền tảng quan trọng cho vốn kinh tế và đánh giá RAROC và các nhiệm vụ quản lý danh mục đầu tư khác.

Quản lý vốn kinh tế đòi hỏi sự kiểm soát hiệu quả của công ty, kiểm soát nội bộ và giám sát và phối hợp bên ngoài. Cụ thể, nó đòi hỏi một hệ thống CNTT mạnh, một hệ thống thông tin quản lý hoàn chỉnh, một hệ thống quản lý tài chính toàn diện, một hệ thống đánh giá hiệu quả hoạt động hoàn hảo, một hệ thống quản lý rủi ro độc lập và một hệ thống quản lý tài sản chủ động để đảm bảo hoạt động của các nhà quản lý doanh nghiệp. Chiến lược là được định hướng và hạn chế bởi sự nâng cao giá trị của cổ đông, và tích cực tìm kiếm sự cân bằng giữa tăng trưởng quy mô ngắn hạn và chi phí rủi ro , thay vì chấp nhận hiện trạng rủi ro một cách thụ động.

Do tính vốn đơn giản của nó và sự nhạy cảm có nguy cơ tương đối yếu, vốn điều lệ không đòi hỏi hệ thống quản lý ngân hàng rất cao. Nó có thể tích hợp thông tin quản lý và thông tin tài chính trên cơ sở công nghệ thông tin hiện có, và thông qua một provision- điều chỉnh vốn điều lệ Sự trở lại của vốn được đánh giá về hiệu quả hoạt động và việc quản lý rủi ro đối với giới hạn vốn pháp định được thực hiện theo đó.

Xem thêm: Vĩ mô là gì? Tìm hiểu khái niệm các công cụ quản lý vĩ mô

3.3. Vốn pháp định và quản lý vốn kinh tế có các yêu cầu khác nhau 

Vốn pháp định và quản lý vốn kinh tế có các yêu cầu khác nhau đối với vốn ngân hàng, mức vốn pháp định tối thiểu được xác định theo hệ thống tỷ trọng tài sản rủi ro do cơ quan giám sát đưa ra và tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu là 8%. Nó giả định rằng các tài sản có trọng số rủi ro giống nhau có các yêu cầu về vốn như nhau.

Vốn pháp định và quản lý vốn kinh tế có các yêu cầu khác nhau
Vốn pháp định và quản lý vốn kinh tế có các yêu cầu khác nhau 

Vốn kinh tế được xác định dựa trên các khoản lỗ không mong muốn , có thể phản ánh gần hơn sự khác biệt về yêu cầu vốn của các tài sản có mức độ rủi ro khác nhau . Do vốn kinh tế có tính nhạy cảm với rủi ro cao, các ngân hàng có số lượng tài sản có khả năng mất vốn lớn sẽ có yêu cầu vốn kinh tế cao hơn yêu cầu vốn tính theo vốn pháp định.

Trên đây là những thông tin về vốn pháp định mà chúng tôi tìm hiểu được. Hy vọng với những thông tin bổ ích này sẽ giúp bạn trong việc xác định vốn pháp định cũng như sử dụng dòng vốn này. 

Icon Suggest
Khám phá tất tần tật ngành Marketing gồm những mảng nào

Trong thời đại công nghệ phát triển nhanh, đòi hỏi sự tương tác cao giữa doanh nghiệp và khách hàng thì có thể ví von Marketing như là linh hồn của sản phẩm và dịch vụ, gắn kết hai đối tượng này với nhau. Vậy Marketing gồm những mảng nào?

Marketing gồm những mảng nào? 

mẫu cv xin việc
Tham gia bình luận ngay!

Lượt xem94 lượt comment0

Capcha comment
Tìm việc làm
x
Tạo CV Tìm việc làm
Liên hệ qua SĐT