Vào Đảng để làm gì? Đi tìm đáp án cho những thắc mắc khi vào Đảng

Cát Tường tác giả timviec365.com Tác giả: Cát Tường clock blog09-03-2020

Chúng ta là người dân nước Việt – một đất nước đã từng trải qua thời kỳ chiến tranh đẫm máu trước những “mưu hèn – kế bẩn” của quân xâm lược nhưng hôm nay chúng ta lại được sống trong hòa bình, trong nền kinh tế đang phát triển, trong một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Tất cả những kết quả có được này đều nhờ tới sự lãnh đạo đúng đắn và tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì vậy chúng ta có quyền tự hào về Đảng và đất nước và về con người Việt Nam. Được là Đảng viên là niềm kiêu hãnh của người dân Việt Nam bởi không phải ai cũng đủ điều kiện để được kết nạp vào Đảng. Tuy nhiên ở đâu đó câu hỏi “vào Đảng để làm gì?” vẫn còn là thắc mắc của rất nhiều người đặc biệt là với những bạn thanh niên hiện nay.   

Việc làm công chức - viên chức

1. Giới thiệu chung về niềm tự hào dân tộc – Đảng Cộng sản Việt Nam 

Đảng Cộng sản Việt Nam
Niềm tự hào dân tộc – Đảng Cộng sản Việt Nam 

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3/2/1930 đánh dấu mốc son lịch sử của cách mạng Việt  Nam đưa cuộc đấu tranh của dân tộc vào thời kỳ phát triển mới. Trước năm 1930, khi đất nước chưa có Đảng, dưới ách thông trị ngang tàn của thực dân Pháp và một chế độ phong kiến thối nát, dân tộc ta sống trong cảnh cơ cực, lầm than, đời sống khó khăn lại phải luôn sống trong cảnh bị áp bức, bóc lột cả người và của. Khi không thể chịu được, một số bộ phận nhân dân đã vùng dậy khởi nghĩa giành độc lập, giành quyền tự do và dành lại cuộc sống công bằng nhưng kết quả đều thất bại do thiếu một đường lối chính trị đúng đắn soi đường. 

Từ khi có Đảng, cách mạng Việt Nam bước sang trang sử mới ghi danh những chặng đường đấu tranh oanh liệt và tất nhiên là với kết quả thắng lợi vẻ vang mang lại độc lập, tự do, ấm no và hạnh phúc cho nhân dân. Với vai trò lãnh đạo, ngay từ khi ra đời Đảng luôn ý thực được tinh thần, trách nhiệm là duy nhất cầm quyền. Vì vậy mỗi Đảng viên, mỗi cán bộ khi gia nhập vào Đảng phải có đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư để giữ gìn một hệ thống Đảng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là người lãnh đạo trách nhiệm, phục vụ đất nước bằng tất cả sức lực và khả năng của bản thân đồng thời là người đầy tớ trung thành của nhân dân vì lý tưởng chung của đất nước. 

2. Phấn đấu vào Đảng với lý tưởng cao đẹp 

phấn đấu vào Đảng
 Phấn đấu vào Đảng với lý tưởng cao đẹp 

Vận mệnh của Đảng gắn liền với vận mệnh của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn dân tộc. Mọi hoạt động của Đảng đều hướng tới nhân dân với mong muốn để nhân dân được sống dưới nền dân chủ với quyền tự do ngôn luận. Bác Hồ đã nói rằng “Đảng viên là đầy tớ trung thành của nhân dân” do vậy khi gia nhập vào đảng, lý tưởng đầu tiền mà Đảng viên cần nhận thực được đó là vào Đảng để phục vụ nhân dân, phục vụ dân tộc, làm việc, cống hiến vì mục tiêu chung của đất nước chứ không phải lợi ích cá nhân. Đây là câu trả lời đầu tiên cho câu hỏi “vào Đảng để làm gì?” vì vậy những ai vào Đảng với mục đích cá nhân thì đừng vào. 

Nếu ngay từ khi vào Đảng, người công dân đã có tư tưởng sai lệch không cùng chung ý chí và lý tưởng của Đảng thì sẽ khiến cho hàng ngũ của Đảng mất đi sự trong sạch, vững mạnh. Ra đời từ những năm 30 của thế kỷ 20, qua các cuộc kháng chiến, những người con ưu tú của Đảng đã ngã xuống hy sinh trên mặt trận để giành lấy độc lập tự do cho dân tộc. Nhưng sau khi đất nước thống nhất, không ít cán bộ vào Đảng không chỉ vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân mà còn vì lợi ích của bản thân và gia đình. Chính điều này đã làm lung lay niềm của vào Đảng của nhân dân, đầu độc suy nghĩ sai lệch “vào Đảng để đạt được lợi ích cá nhân”. 

Việc làm

phấn đấu vào Đảng
Tự hào tiến bước dưới cơ Đảng 

Bên cạnh vai trò lãnh đạo, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ thì Đảng viên cũng có quyền lợi và tất nhiên đây là quyền lợi xứng đáng với những gì Đảng viên đã cống hiến vì mục tiêu chung của dân tộc. Vì vậy sẽ là lãng phí, tốn kém cho nước nhà nếu giành quyền lợi của một Đảng viên thực thụ cho một Đảng viên bị tha hóa không đúng chất của Đảng viên. Vì vậy động cơ vào Đảng là hết sức quan trọng nhưng lại là điều mà ở thời điểm bạn đầu khi kết nạp vào Đảng rất khó nhận biết bởi đó là tình tự giác nằm sâu trong nội tâm của mỗi người.

Động cơ vào Đảng đúng đắn cần hiểu bản chất, mục đích của Đảng, tích cực góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng đã đề ra. Do đó những điều cần làm của một Đảng viên là phải thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng, chủ động đẩy lùi và ngăn chặn việc phát sinh những biểu hiện bộc phát mạng chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, vụ lợi, xa vơi với bản chất của người chiến sĩ cách mạng thực thụ. 

3. Xác định mục tiêu “Cần làm gì? – Phấn đấu như thế nào?” khi vào Đảng 

3.1. Vào Đảng với động cơ đúng đắn

vào Đảng với động cơ đúng đắn
Vào Đảng với động cơ đúng đắn

Xác định vào Đảng vì mục tiêu chung của toàn dân tộc là một trong những động cơ đúng đắn để trở thành một Đảng viên thực thụ. Phấn đấu vào Đảng phải được xuất phát từ động cơ trong sáng nhất là đối với thế hệ trẻ ngày nay – những chủ nhân tương lai của đất nước và bất cứ ai đều có thể trở thành người lãnh đạo Đảng nếu có đầy đủ phẩm chất và khả năng lãnh đạo Đảng bước đi đúng đắn. 

Cần gạt ngay động cơ vào Đảng để lợi dụng quyền lợi thăng quan tiến chức, nắm quyền hành để dồi tự cho mình cái lý trong mọi việc để thỏa mãn tham vọng của cá nhân. Kết nạp vào Đảng đồng nghĩa với việc dấn thân vào lý tưởng cách mạng, chấp nhận hy sinh, phấn đấu theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn. Động cơ lớn nhất cần xác định khi vào Đảng là phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân và trở thành niềm tin đáng để Đảng và nhân dân gửi gắm nhiệm vụ xây dựng đất nước. 

Trở thành một Đảng viên là vinh dự, là tự hào nhưng trước hết đó là trách nhiệm, là nhiệm vụ cống hiến. Nghe có vẻ rất cao siêu nhưng cái Đảng cần ở một Đảng viên đơn giản chỉ là sự phấn đấu học tập và công tác, tích cực trau dồi kỹ năng nghiệp vụ để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao với kết quả làm hài lòng dân nhưng phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội đồng thời đi đúng hướng với mục tiêu và lý tưởng của Đảng. 

Việc làm giáo dục - đào tạo

3.2. Xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, một lòng hướng về Tổ quốc 

xây dựng bản lĩnh chính trị
Xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, một lòng hướng về Tổ quốc 

Xây dựng bản lĩnh chính trị đó chính xây dựng tinh thần, ý chí vững vàng dựa trên lập trường của cá nhân luôn hướng về mục tiêu chung của toàn dân tộc. Phẩm chất đạo đức cách mạng “là trung với nước, hiếu với dân, suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Nếu Đảng viên có bản lĩnh chính trị sẽ dành chiến thắng dễ dàng hơn trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân khi lợi ích cá nhân trái với lợi ích chung của cộng đồng. Điều này đồng nghĩa rằng lợi ích cá nhân sẽ được tôn trọng khi nó phù hợp với lợi ích chung của đất nước. Thế giới là của con người, đất nước là của người dân, của cộng đồng vì vậy chúng ta đang sống cùng với một tập thể, một cộng đồng rộng lớn chứ không phải sống chỉ riêng cá nhân. Vì vậy đường lối của Đảng trong mọi giai đoạn lịch sử đều có sự kết hợp hài hòa giữa 03 lợi ích: lợi ích xã hội, lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân. 

Mỗi Đảng viên luôn phải xây dựng bản lĩnh chính trị, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, một lòng hướng về Tổ quốc để xua đi chủ nghĩa cá nhân. Đó là không để lợi ích cá nhân xuất hiện mà nếu chẳng may có le lói, “nảy mầm” thì phải dập tắt ngay từ khi mầm non chưa thành hình. 

3.3. Hoàn thiện tốt mọi nhiệm vụ được giao 

hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao của Đảng
Hoàn thiện tốt mọi nhiệm vụ được giao 

Xác định được động cơ vào Đảng tức là đã xác định được nhiệm vụ chung cần phải đảm nhận của một Đảng viên đó là sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ của Đảng trong công tác tập thể bất cứ lúc nào. Không chỉ vậy mà mọi nhiệm vụ được giao, bằng khả năng, sự cố gắng của bản thân  phải hoàn thành tốt nhiệm vụ trước hết là nhiệm vụ công tác của mình và nhiệm vụ của tổ chức Đảng, đoàn thể giao cho. Mục tiêu và lý tưởng của Đảng không thể hoàn thành nếu không có sự giúp sức, hỗ trợ của Đảng viên tốt. Vì vậy những nhiệm vụ mà Đảng giao cho mọi Đảng viên đều góp phần vì mục tiêu chung nhất hướng về Tổ quốc, về nhân dân Việt Nam. 

Việc làm y tế - dược

3.4. Luôn đồng hành cùng tập thể, cùng nhân dân trong mọi hoạt động đoàn thể, công tác xã hội 

tích cực tham gia hoạt động cùng nhân dân
Luôn đồng hành cùng tập thể, cùng nhân dân trong mọi hoạt động đoàn thể, công tác xã hội 

Truyền thông của Đảng là gắn bó mật thiết máu thịt với nhân dân, vì vậy để góp phần giữ vững truyền thống ấy, người Đảng viên tại nơi làm việc, nơi cư trú của mình phải luôn thể hiện sự gắn bó với quần chúng nhân dân. Vào Đảng là để thực hiện những nhiệm vụ vì nhân dân vì Tổ quốc và nhiệt tình tham gia sinh hoạt với tập thể, với cộng đồng với tất cả mọi cá nhân xung quanh để có thể cùng chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau. 

Nhiệm vụ của mỗi Đảng viên không chỉ chờ ban lãnh đạo Đảng giao xuống mà trong mọi công tác xã hội phải luôn chủ động hành động trên cương vị là một Đảng viên đó là phải chú trọng mở rộng quan hệ xã hội, tích cực tham gia công tác, hoạt động xã hội, gương mẫu chấp hành và vận động gia đình sẵn sàng tham gia vào các phong trào được tổ chức ở địa phương. Thông qua việc này, Đảng muốn xây dựng một tập thể đoàn kết có sức mạnh để thực hiện hiệu quả mọi chủ trương, đường lối đã định. Bởi sự đoàn kết, đồng lòng luôn mang đến sức mạnh để thành công trên mọi phương diện. 

3.5. Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở 

tích cực tham gia xây dựng Đảng
Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở 

Mỗi Đảng viên ở từng cơ sở phải tham gia xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, hưởng ứng phong trào, hoạt động triển khai thực hiện chủ trương, nhiệm vụ của Đảng với tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực, phấn đấu cao nhất. Cụ thể: 

- Tích cực tham gia đẩy mạnh có hiệu quả những chủ trương, nhiệm vụ của Đảng áp dụng vào thực tế đời sống nhân dân

- Chủ động nắm bắt tình hình thực tế, tư tưởng của quần chúng nhân dân và kết quả thực hiện chủ trương, chính sách để kịp thời thông tin tới tổ chức Đảng những kiến nghị, đề xuất

- Tích cực và mạnh dạn tham gia góp ý kiến  cho tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên, góp phần xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên

- Giới thiệu Đảng viên ưu tú có đủ tiêu chuẩn để được xem xét, bầu vào cấp ủy và quần chúng ưu tú để được xem xét kết nạp Đảng đóng góp công sức xây dựng Đảng

- Luôn đồng hành xây dựng cơ sở chính trị trong sạch, vững mạnh

- Tham gia đấu tranh bảo vệ Đảng, giữ vững ổn định chính trị - xã hội ở cơ sở, đơn vị. Từ đó tạo nên sức mạnh dập tắt mọi âm mưu, thủ đoạn có ý phản động, gây nguy hại và làm tổn hại đến uy tín của Đảng

Hy vọng qua bài viết trên đây tuy không đầy đủ nội dung về chủ trương, chính sách và nhiệm vụ của Đảng nhưng cũng phần nào giúp độc giả hiểu hơn về nhiệm vụ cần thực hiện khi vào Đảng. Qua đó góp phần giải đáp một phần câu hỏi “vào Đảng để làm gì?”. 

mẫu cv xin việc
Tham gia bình luận ngay!

Lượt xem14183 lượt comment0

Capcha comment
Tìm việc làm
x
Tạo CV Tìm việc làm
Liên hệ qua SĐT