Văn bản hợp nhất là gì? Mở rộng hiểu biết về văn bản hợp nhất

Cát Tường tác giả timviec365.com Tác giả: Cát Tường clock blog03-03-2020

Có thể trong hoạt động hàng ngày bạn chưa phải làm việc với văn bản hợp nhất và bạn xem kiến thức về văn bản hợp nhất là không cần thiết. Tuy nhiên chưa có gì chắc chắn là sau này bạn cũng không làm việc liên quan tới nó. Vì vậy thông tin tìm hiểu văn bản hợp nhất là gì không bao giờ là thừa để bạn cập nhật và bổ sung vào hệ thống kiến thức của mình. Đừng lo lắng về thời gian tìm hiểu bởi timviec365.com sẽ thay bạn khai thác những thông tin cần thiết về văn bản hợp nhất và tóm gọn trong bài viết dưới đây. 

Tìm việc làm pháp lý

1. Văn bản hợp nhất là gì, bạn biết chưa? 

văn bản hợp nhất là gì
Văn bản hợp nhất là sự hợp nhất văn bản sửa đổi, bổ sung với văn bản được sửa đổi, bổ sung

Một văn bản sau khi được thiết lập và ban hành bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền, trong quá trình thực thi sẽ có những trường hợp mới phát sinh mà những quy định không còn phù hợp hoặc chưa đủ các điều khoản để những đối tượng liên quan phải thi hành do những biến động thường xuyên của nền kinh – xã hội. Vậy nên cơ quan chức năng có liên quan sẽ tiến hành sửa đổi, bổ sung thêm một số điều của văn bản hiện hành sau đó được gọi là văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản được sửa đổi, bổ sung. 

Xem thêm: Ngành kinh tế chính trị ra làm gì?

Như vậy có thể thấy, nếu văn bản hiện hành chưa được sửa đổi bổ sung thì các đối tượng có trách nhiệm thi hành chỉ phải đọc các điều khoản trên một văn bản. Còn nếu văn bản đó đã được sửa đổi, bổ sung, các điều khoản sửa đổi, bổ sung sẽ không được thêm vào ngay trên văn bản gốc mà cơ quan có thẩm quyền phải lập một văn bản sửa đổi, bổ sung khác. Lúc này để thực thi đầy đủ các điều khoản trong một văn bản, đối tượng có trách nhiệm thi hành phải phải cùng một lúc đọc nhiều văn bản bao gồm, văn bản ban hành gốc, văn bản sửa lần 2, văn bản sửa lần 3,… Điều này gây ra bất tiện và khó khăn đối với người tra cứu, sử dụng. Từ đó pháp lệnh quy định về việc hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật được lập và ban hành bởi Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong đó quy định: 

Xem thêm: Việc làm luật pháp lý tại Hà Nội

khái niệm văn bản hợp nhất là gì
Một văn bản sau khi được hợp nhất 

- Hợp nhất văn bản là việc sửa đổi những nội dung chưa hợp lý và bổ sung thêm nội dung mới sao cho phù hợp với điều kiện phát triển của xã hội một số điều của văn bản đã được ban hành trước đó theo quy trình và kỹ thuật lập văn bản được quy định trong pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. 

- Sự hợp nhất văn bản sửa đổi, bổ sung với văn bản được sửa đổi, bổ sung dựa trên quy trình kỹ thuật do pháp lệnh quy định thành văn bản hợp nhất

- Nguyên tắc hợp nhất văn bản: 

+ Chỉ hợp nhất những văn bản được ban hành bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

+ Văn bản sau khi được hợp nhất có nội dung và hiệu lực không được thay đổi 

+ Văn bản hợp nhất có bố cục trình bày và trình tự, kỹ thuật hợp nhất phải được tuân thủ theo quy định trong pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. 

Việc làm công chức - viên chức

2. Những đặc trưng cơ bản của văn bản hợp nhất 

2.1. Văn bản hợp nhất có giá trị pháp luật không? 

giá trị của văn bản hợp nhất là gì
Văn bản hợp nhất có giá trị pháp luật không? 

Điểm tiện lợi của văn bản hợp nhất là giúp người tra cứu, người sử dụng tìm thấy ngay nội dung các điều khoản để áp dụng mà không cần phải tìm hiểu trên nhiều văn bản. Tuy nhiên khác với văn bản hiện hành, văn bản hợp nhất không được thừa nhận là văn bản quy phạm pháp luật theo quy định những văn bản thuộc văn bản pháp luật. 

Bên cạnh đó thì việc xác định ngày hiệu lực của văn bản hợp nhất không theo một nguyên tắc thống nhất nào mà có bao nhiêu văn bản thì có bấy nhiêu cách xác định hiệu lực khác nhau. Trong khi văn bản pháp luật lại được quy định ngày có hiệu lực rõ ràng, cụ thể để các đối tượng liên quan áp dụng. Đây là một điểm dễ thấy để nói rằng văn bản hợp nhất không phải là văn bản quy phạm pháp luật do đó cũng không có giá trị pháp luật. 

Xem thêm: Việc làm luật pháp lý tại HCM

2.2. Văn bản hợp nhất và những bất cập 

Văn bản hợp nhất trong quá trình thực thi còn tồn tại 2 bất cập sau: 

- Văn bản hợp nhất không làm thay đổi nội dung và hiệu lực của văn bản được hợp nhất tuy nhiên như đã đề cập, văn bản hợp nhất không quy định cụ thể ngày có hiệu lực

- Văn bản hợp nhất còn tồn tại nhiều rủi ro pháp lý cho người dùng khi mà trong trường hợp có sai sót về kỹ thuật hợp nhất dẫn đến nội dung của văn bản hợp nhất khác với nội dung của văn bản được hợp nhất thì áp dụng các quy định của văn bản được hợp nhất. Đây là bất cập đáng lo ngại nhất đối với người áp dụng khi quá tin tưởng văn bản hợp nhất đến khi có sai sót lại tự mình gánh lấy rủi ro pháp lý. Vì vậy để đảm bảo quyền lợi cũng như để tránh vướng phải những vấn đề về pháp lý, người sử dụng thường sẽ ưu tiên áp dụng văn bản được hợp nhất hơn. Đó cũng là lý do vì sao mà văn bản hợp nhất lại không có giá trị thực tiễn. 

Việc làm kế toán - kiểm toán

3. Các cơ quan có thẩm quyền tổ chức hợp nhất văn bản  

cơ quan tổ chức thực hiện văn bản hợp nhất là gì
Cơ quan nào có thẩm quyền tổ chức hợp nhất văn bản  

- Đối với những văn bản của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, văn bản liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội với cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội thì sẽ được thực hiện hợp nhất và ký xác thực văn bản hợp nhất bởi chủ nhiệm Văn phòng quốc hội trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản sửa đổi, bổ sung được công bố 

Xem thêm: Quyền lập pháp là gì?

- Đối với những văn bản được sửa đổi, bổ sung của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày ký ban hành, sửa đổi, bổ sung thì gửi tới cơ quan chủ trì, người đứng đầu cơ quan chủ trì soạn thảo và tổ chức thực hiện việc hợp nhất và ký xác thực văn bản hợp nhất. Không quá 5 ngày sau đó cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản sửa đổi, bổ sung hoàn thành việc hợp nhất văn bản và ký xác thực văn bản hợp nhất 

- Đối với văn bản của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, văn bản liên tịch do chính Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chủ trì soạn thảo thì sẽ được thực hiện hợp nhất và ký xác thực văn bản hợp nhất bởi chính Chánh án Tòa án nhân dân tối cao hoàn thiện trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày ký ban hành văn bản 

Xem thêm: Mô tả công việc thẩm phán

thẩm quyền thực hiện hợp nhất văn bản
Ký xác thực văn bản hợp nhất

- Đối với văn bản do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành, văn bản liên tịch do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành sẽ được tổ chức thực hiện hợp nhất và ký xác thực văn bản hợp nhất bởi Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hoàn thiện trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày ký ban hành văn bản 

- Đối với văn bản của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành, văn bản liên tịch do các bộ chủ trì soạn thảo thì được tổ chức thực hiện hợp nhất và ký xác thực văn bản hợp nhất bởi chính Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ hoàn thiện trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày ký ban hành văn bản 

- Đối với văn bản của cơ quan Kiểm toán Nhà nước ban hành thì việc tổ chức thực hiện hợp nhất và ký xác thực văn bản hợp nhất bởi Tổng Kiểm toán Nhà nước hoàn thiện trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày ký ban hành văn bản 

Xem thêm: Mô tả công việc chính trị gia

4. Bố cục của một văn bản hợp nhất theo quy định 

Một văn bản hợp nhất phải có đầy đủ các nội dung bao gồm: Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên văn bản hợp nhất, lời nói đầu, căn cứ ban hành, phần, chương, mục, điều khoản, điểm của văn bản được sửa đổi, bổ sung và các nội dung được hợp nhất theo kỹ thuật quy định. Cụ thể: 

hợp nhất văn bản hợp nhất là gì
Thực hiện hợp nhất văn bản theo kỹ thuật quy định 

- Tên văn bản hợp nhất là tên văn bản được sửa đổi, bổ sung 

Ví dụ: 

THÔNG TƯ

Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Bộ tài chính hướng dân xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn, có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 3 năm 2014 được sửa đổi, bổ sung bởi: 

Thông tư số 176/2016/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2016. 

- Lời nói đầu, căn cứ ban hành: Lời nói đầu được thực hiện theo hợp nhất nội dung sử đổi, bổ sung, bãi bỏ  

- Hợp nhất nội dung được sửa đổi: Văn bản được sửa đổi, bổ sung có phần, chương, mục, điều, khoản, điểm, đoạn, cụm từ được sửa thì số thứ tự của phần, chương, mục, điều, khoản, điểm trong văn bản hợp nhất vẫn được giữ nguyên như văn bản được sửa đổi, bổ sung 

- Hợp nhất nội dung được bổ sung: Vẫn giữ nguyên số thứ tự của phần, chương, mục, điều, khoản, điểm như trong văn bản được sửa đổi, bổ sung những việc sắp xếp phần, chương, mục, điều, khoản, điểm trong văn bản hợp nhất được thực hiện theo thứ tự quy định trong văn bản sửa đổi, bổ sung 

Xem thêm: Vĩ mô là gì?

thực hiện hợp nhất văn bản hợp nhất là gì
Hợp nhất văn bản đúng kỹ thuật 

- Hợp nhất nội dung được bãi bỏ: Trong văn bản hợp nhất không thực hiện nội dung các phần, chương, mục, điều, khoản, điểm được bãi bỏ và giữ nguyên số thứ tự của phần, chương, mục, điều, khoản, điểm như trong văn bản sửa đổi, bổ sung và ghi rõ cụm từ “được bãi bỏ” ngay sau phần, chương, mục, điều, khoản, điểm đó

Xem thêm: Việc làm luật sư

- Trình bày quy định về việc thi hành trong văn bản hợp nhất bao gồm: 

+ Trình bày chú thích ngay tại tên chương hoặc điều quy định về việc thi hành tại cuối trang phải ghi chú rõ tên, số, ký hiệu của văn bản sửa đổi, bổ sung, ngày có hiệu lực và các nội dung về việc thi hàng trong văn bản sửa đổi, bổ sung trong trường hợp văn bản sửa đổi, bổ sung có điều khoản quy định và hiệu lực thi hành, trách nhiệm thi hành,… 

+ Trong văn bản hợp nhất phải có ký hiệu chú thích ngay tại tên chương hoạch điều quy định về việc thi hành và tại cuối trang của văn bản hợp nhất phải ghi chú rõ tên, số, ký hiệu, ngày, tháng, năm thông qua hoặc ký ban hành của văn bản quy định về việc thi hành trong trường hợp cơ quan ban hành văn bản được hợp nhất có ban hành văn bản quy định về việc thi hành văn bản được hợp nhất. 

Việc làm ngân hàng - chứng khoán - đầu tư

Hy vọng với việc thâu tóm ngắn gọn về văn bản hợp nhất trên đây sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn khái niệm văn bản hợp nhất là gì cùng một số thông tin mở rộng khác. Đừng quên truy cập timviec365.com - trang tìm việc làm hàng đầu Việt Nam để bổ sung thêm nhiều kiến thức mới mỗi ngày nhé!

mẫu cv xin việc
Tham gia bình luận ngay!

Lượt xem1352 lượt comment0

Capcha comment
Tìm việc làm
x
Tạo CV Tìm việc làm
Liên hệ qua SĐT