Tỉ lệ xuất nhập khẩu là gì? Sự thay đổi của tỷ lệ xuất nhập khẩu

Quỳnh Trang tác giả timviec365.com Tác giả: Quỳnh Trang clock blog30-06-2021

Ngành xuất nhập khẩu đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển nền kinh tế thị trường trong nước. Các thuật ngữ trong ngành được sử dụng ngành càng rộng rãi hơn, phổ biến hơn tại nước ta. Bài viết này sẽ đi tìm hiểu tỉ lệ xuất nhập khẩu là gì, các công thức tính, các yếu tố liên quan đến tỉ lện xuất nhập khẩu. 

1. Tỉ lệ xuất nhập khẩu là gì?

Trong ngành xuất nhập khẩu được kiểm tra và ghi chép số liệu khá đầy đủ, việc tính toán kỹ lượng các sản phẩm xuất nhập khẩu mang lại nhiều thông tin cho các nhà kinh tế học. Từ đó sẽ có những tính toán, đánh giá thích hợp để có thể đưa ra phương án tăng trưởng nền kinh tế.

Tỉ lệ xuất nhập khẩu là gì?
Tỉ lệ xuất nhập khẩu là gì?

Tỉ lệ xuất nhập khẩu là một trông những thông số được đề cập nhiều trong việc tính toán, thống kê các thông tin về ngành xuất nhập khẩu. Tỉ lệ xuất nhập khẩu là thuật ngữ mang hàm ý chỉ các tỉ lệ về việc xuất khẩu và tỉ lệ về việc nhập khẩu.

Tỉ lệ xuất khẩu là thước đo về tổng giá trị được quy đổi thành tiền của các mặt hàng sản xuất trong nước và bán ra nước ngoài. Tỉ lệ nhập khẩu mang thông số của phần giá trị mua về các hàng hóa, sản phẩm của nước ngoài về phục vụ nhu cầu sản xuất hoặc tiêu dùng của một khu vực.

Xuất khẩu và nhập khẩu có mối liên hệ chặt chẽ trong việc đánh giá chung ngành xuất nhập khẩu thông qua các số liệu kinh tế. Tỉ lệ xuất khẩu và nhập khẩu chênh lệch trong các trường hợp cụ thể khác nhau nói lên sự phát triển của ngành xuất nhập khẩu.

Thông số tính toán trong ngành xuất nhập khẩu
Thông số tính toán trong ngành xuất nhập khẩu

Thông số tỉ lệ mang đến các nhìn rõ nét hơn, tạo điểm chung giữa các thông số khác nhau, dễ dàng so sánh hơn cho người quan sát. Các nhà kinh tế học luôn ưu tiên việc tính tỉ lệ, tỉ trọng vì nó thể hiện được chính sự tăng trưởng của ngành mà ít bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác.

2. Công thức tính tỉ lệ xuất nhập khẩu

Ngành xuất nhập khẩu có thể tính toán các sản lượng, giá trị chính xác hơn các ngành kinh tế khác. Tổng giá trị của cả ngành xuất nhập khẩu là cơ sở để đưa ra các thông số tỉ lệ cho từng nhánh ngành. Tổng giá trị xuát nhập khẩu hay còn được gọi là tổng kim ngạch xuất nhập khẩu được tính bằng cách cộng tổng giá trị xuất khẩu và tổng giá trị nhập khẩu.

Các giá trị được nhắc đến khi tính công thức cần được để cùng đơn vị tỷ đồng Việt Nam hoặc theo đơn vị đô la Mỹ. Các mốc thời gian để tính giá trị cần có sự tương đồng mới có thể so sánh chính xác nhất. Các kỳ tính toán thường được phân chia theo quý để nhìn nhận thực tế ngành xuất nhập khẩu chính xác hơn.

Công thức tính tỉ lệ xuất nhập khẩu
Công thức tính tỉ lệ xuất nhập khẩu

- Kết quả của phép chia tổng giá trị xuất khẩu cho tổng kinh ngạch xuất nhập khẩu sẽ cho ra kết quả của tỉ lệ xuất khẩu. Tính tỉ lệ nhập khẩu bằng công thức tương ứng với mẫu số là tổng kim ngạch. Các kết quả tỉ lệ luôn được tính theo phần trăm để dễ dàng quan sát.

- Cán cân xuất nhập khẩu tính bằng công thức: Giá trị xuất khẩu trừ đi Giá trị nhập khẩu trong một nền kinh tế. Sự chêch lệnh giữa giá trị xuất nhập khẩu thể hiện rõ bằng tổng giá trị nhập vào và bán ra, mang nhiều ý nghĩa về sự thay đổi của việc phát triển kinh tế.

- Công thức tính tỉ lệ xuất nhập khẩu được thể hiện qua phép tính chia giá trị xuất khẩu cho giá trị nhập khẩu, nhân theo phần trăm để thể hiện tính chính xác các thông số kèm theo. Tỉ lệ xuất nhập khẩu có thể được so sánh giữa các kỳ hạn khác nhau trong nền kinh tế hoặc so sánh giữa 2 nền kinh tế khác nhau.

Xem thêm: Thuế xuất nhập khẩu là gì? - Những điều bạn nhất định phải biết

3. Các yếu tố ảnh hưởng đến tỉ lệ xuất nhập khẩu

Tỉ lệ xuất nhập khẩu thay đổi khi tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu có biến động, cụ thể là có thể tác động đến việc xuất khẩu hoặc nhập khẩu để thay đổi. Sự thay đổi về kim ngạch xuất nhập khẩu phụ thuộc vào các yếu tố chủ quan, khách quan từ các khu vực tham gia vào hoạt động.

3.1. Ảnh hưởng bởi chính sách của chính phủ

Ngành xuất nhập khẩu cần phải có sự thông qua, chấp nhập của các cơ quan nhà nước, được cấp phép về việc buôn bán, kinh doanh các mặt hàng hợp pháp với các nền kinh tế khác. Sự thay đổi về chính sách xuất nhập khẩu ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị ngành xuất nhập khẩu.

Ảnh hưởng của chính phủ đến ngành xuất nhập khẩu
Ảnh hưởng của chính phủ đến ngành xuất nhập khẩu

Thay đổi về chính sách, cách thức, yêu cầu trong ngành là tác động mang tính chủ quan, có thể chủ động từ đơn vị làm chủ nền kinh tế. Sử dụng các biện pháp phù hợp có thể giảm các mặt hàng nhập khẩu bằng cách đánh thuế năng hơn, hoặc mở cửa kêu gọi, tạo điền kiện cho việc xuất khẩu nhằm mục đích có lợi cho nền kinh tế nước nhà.

Kết quả của việc nghiên cứu thị trường kinh tế của các chuyên gia, sử dụng các thông số, tỉ lệ được tính toán từ trước nhằm đưa ra hướng giải quyết, định hướng cho nền kinh tế. Các nhà lãnh đạo Nhà nước đại diện cho pháp luật, tác động tích cho ngành xuất nhập khẩu thông qua các chính sách kinh tế.

Xem thêm: Hạn ngạch nhập khẩu là gì? Các vấn đề xoay quanh hạn ngạch

3.2. Các nguồn tài nguyên tham gia vào ngành xuất nhập khẩu

Các nguồn tài nguyên quyết định đến việc sản xuất của một đơn vị thuộc nền kinh tế bao gồm nguồn nhân lực, nguyên liệu sản xuất, công nghệ trong việc sản xuất. Thay đổi này tác động lớn đến tổng giá trị của ngành xuất khẩu và có ảnh hưởng đến việc nhập khẩu.

Trình độ nguồn nhân lực và yếu tố công nghệ thay đổi trong sản xuất ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng hàng hóa, sản lượng sản xuất ra trong thời gian nhất định. Thay đổi về công nghệ dây truyền sản xuất có thể cần việc nhập khẩu các thiết bị từ các nước thuộc nền kinh tế phát triển hơn.

Ảnh hưởng của nguồn nhân lực đến ngành xuất nhập khẩu
Ảnh hưởng của nguồn nhân lực đến ngành xuất nhập khẩu

Nguyên liệu sản xuất đầu vào của một doanh nghiệp có thể bị thay đổi nhiều bởi các yếu tố khách quan khác nhau. Nếu các sản phẩm là thực phẩm, nông sản có thể ảnh hưởng bởi thời tiết, mùa vụ, thu nhập, những yếu tố khó có thể lường trước được.

Các mặt hàng nguyện liệu, công cụ dụng cụ có tiêu chuẩn nhất định cần được nhập khẩu từ nước ngoài như máy móc, vật tư, có thể gặp biện động từ bên phía nhà cung cấp. Phải có các giải pháp thích hợp từ doanh nghiệp để cân đối việc xuất khẩu và nhập khẩu để đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Xem thêm: Tìm kiếm việc làm nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu

3.3. Ảnh hưởng bởi nền kinh tế thế giới

Hoạt động tham gia xuất nhập khẩu là việc mua bán giao thương với các nền kinh tế chung trong thị trường kinh tế thế giới. Việc có biến động thây đổi của nền kinh tế chung chắc có sự thay đổi về tổng giá trị ngành xuất nhập của một nền kinh tế nói riêng.

Ảnh hưởng bởi nền kinh tế thế giới
Ảnh hưởng bởi nền kinh tế thế giới

Các nền kinh tế lớn có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến kinh tế chung thế giới như nước Mỹ, Trung Quốc, nếu có xảy ra thay đổi lớn, các nền kinh tế khác sẽ bị ảnh hưởng theo. Các nước tham gia vào liên minh chung có nhiều giao kết thương mai chung cũng có sức ảnh hưởng lớn với kinh tế toàn thế giới.

Việt Nam là một trong những nước nhỏ, thuộc nền kinh tế đang phát triển, sử dụng nhiều mặt hàng đến từ các nước khác, ảnh hưởng bởi sự thay đổi của nền kinh tế khác có tác động lên thị trường Việt Nam, và ngành thay đổi đầu tiên là ngành xuất nhập khẩu.

Như vậy, tỉ lệ xuất nhập khẩu là thông số do các nhà kinh tế học đưa ra với mục đích xác định hướng đi cho ngành xuất nhập khẩu. Các công thức tính tỉ lệ không có nhiều cấu trúc phức tạp nhưng dễ bị thay đổi bởi nhiều yếu tố khác nhau.

Icon Suggest
Việc làm trong ngành xuất nhập khẩu

Chọn vào phần dưới đây để tìm hiểu các việc làm liên quan đến ngành xuất nhập khẩu mới nhất hiện nay.

việc làm xuất nhập khẩu

mẫu cv xin việc
Tham gia bình luận ngay!

Lượt xem381 lượt comment0

Capcha comment
Tìm việc làm
x
Tạo CV Tìm việc làm
Liên hệ qua SĐT