Những sai xót trong kế toán ảnh hưởng nghiêm trọng tới doanh nghiệp

Hoàng Thanh Vân tác giả timviec365.com Tác giả: Hoàng Thanh Vân clock blog01-09-2020

Những sai xót trong kế toán sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới doanh nghiệp, vì thế mà trong quá trình làm kế toán thì các bạn cần phải nắm được những sai xót này để tránh được những điều không mong muốn xảy ra. Tìm hiểu về những sai xót trong kế toán qua những thông tin bên dưới.

Cập nhật những sai xót trong kế toán
Cập nhật những sai xót trong kế toán để tránh những vấn đề nghiêm trọng có thể ảnh hưởng tới sự phát triển của doanh nghiệp

Tìm việc nhanh

1. Những sai xót trong kế toán đối với tiền mặt

Trong quá trình làm kế toán có liên quan tới tiền mặt thì các bạn sẽ rất dễ gặp phải những sai xót trong quá trình làm việc với tiền mặt như sau:

- Hạch toán đối với phiếu chi trước cả phiếu thu sẽ dẫn tới số dư trong quỹ tiền mặt bị âm.

- Hình thức của phiếu chi, phiếu thu chưa đúng quy định, không phù hợp với các chứng từ kèm theo, không đánh số thứ tự trong phiếu, viết sai, không lưu phiếu, nội dung chi được ghi trong phiếu không chính xác với các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Khi làm kế toán trực tiếp với tiền mặt, các kế toán viên cần nắm được những sai xót trong kế toán với tiền mặt để tránh
Khi làm kế toán trực tiếp với tiền mặt, các kế toán viên cần nắm được những sai xót trong kế toán với tiền mặt để tránh

- Nguyên tắc kiêm nhiệm bị sai, số kế toán chung không tách biệt với sổ quỹ, kế toán và thủ quỹ không rạch ròi.

- Đối với tiền đang chuyển không được tiến hành hạch toán: không ghi chép, không phản án hoặc phân loại.

- Thanh toán một hóa đơn tiền mặt đến hai lần.

- Trong biên bản kiểm kê vẫn tồn tại số tiền dư được tính ở đơn vị đồng.

Việc làm kế toán - kiểm toán

2. Sai xót đối với tiền gửi ngân hàng trong công tác kế toán

Đối với một vài trường hợp tiền gửi ngân hàng trong công tác kế toán, nhiều kế toán viên vẫn thực hiện sai một số vấn đề, nắm được những sai xót này sẽ giúp các bạn tránh sai xót.

Sai xót đối với tiền gửi ngân hàng trong công tác kế toán
Sai xót đối với tiền gửi ngân hàng trong công tác kế toán

- Kế toán viên tiến hành hạch toán theo các giấy báo nợ và “Có” khi ngân hàng chưa kịp gửi.

- Không tiến hành mở sổ theo dõi một cách chi tiết tới ngân hàng.

- Số tiền trong sổ sách kế toán chênh lệch so với các bản đối chiếu của ngân hàng.

- Các khoản rút quá sổ dư bị phản ánh không hợp lý.

- Áp dụng sai đối với các tỷ giá, không đánh giá đúng về số dư vào các dịp cuối năm.

Việc làm kế toán tại hồ chí minh

3. Sai xót trong kế toán đối với các khoản đầu tư tài chính

Sai xót trong kế toán đối với các khoản đầu tư tài chính
Sai xót trong kế toán đối với các khoản đầu tư tài chính

Trong qúa trình làm kế toán với các khoản đầu tư tài chính thì nhân viên kế toán sẽ thường xuyên gặp phải các tình trạng như: với từng loại chứng khoán thì lại không có sổ để theo dõi một cách chi tiết,  đối với các khoản đầu tư kế toán cũng không được tiến hành thiết lập đối với các khoản đầu tư.

Ngoài ra, các nhân viên kế toán cũng thường xuyên bỏ qua bước hạch toán đối với các khoản lãi, lỗ trong kinh doanh, khi hạch toán thì lại không thể xuất trình các hóa đơn chứng từ. Các khoản đầu tư cũng không thể hiện rõ vai trò đầu tư của mình.

Một vài khoản đầu tư của doanh nghiệp không có chứng từ hợp lệ, không có xác nhận của các đối tượng nhận đầu tư.

4. Những sai xót đối với các khoản tiền phải thu

Những sai xót đối với các khoản tiền phải thu
Những sai xót đối với các khoản tiền phải thu

Kế toán viên thường gặp phải sai xót đối với các khoản tiền phải thu, một vài trường hợp thì lại không được tính toán để tiến hành bù trừ cho các đối tượng hoặc là không tiến hành bù trừ đối với các khoản công nợ.

Bên cạnh đó, việc không lập các sổ kế toán một cách chi tiết để có thể tiến hành theo dõi đối với từng đối tượng có trách nhiệm phải thu chi, không thực hiện việc đối chiếu các khoản công nợ hoặc là đối chiếu một cách không chính xác đầy đủ.

Các nội dung thu tiền bị ghi sai, không ghi chính xác số tiền cũng như là tính chất chính xác của các khoản tiền cần phải thu, các khoản cần phải thu không mang tính chất thương mại. Qúa trình đối chiếu đối với các khoản công nợ không được chính xác so với các khoản công nợ thực tế. 

Đối với các trường hợp có các khoản hạch toán nhưng các kế toán đối khi lại hạch toán giảm công nợ trong khi thực tế thì cần phải tăng, khi giá cần được tăng thì các kế toán viên lại tiến hành giảm giá. Bên cạnh đó, một số khoản nợ dài và đã quá hạn thì lại không tiến hành lập các dự phòng hoặc là dự phòng không hợp lệ.

Bạn hãy tìm hiểu kỹ những vấn đề về các khoản tiền phải thu để tránh sai xót trong kế toán
Bạn hãy tìm hiểu kỹ những vấn đề về các khoản tiền phải thu để tránh sai xót trong kế toán

Đối với các khoản tiền có gốc là tiền ngoại tệ nhưng lại không được các kế toán viên đánh giá đúng thời hạn hoặc là chưa tiến hành khi được yêu cầu vào các cuối kỳ, cùng với đó là các khoản nợ chưa được xóa hoặc là xóa chưa được đầy đủ, không tuân thủ theo các quy định được ghi rõ trong bộ hồ sơ hạch toán mà đã được tiến hành xử lý.

Đối với một số khoản phải thu có thời hạn nhưng lại không được các kế toán viên phân chia rõ ràng đâu là các khoản thu ngắn hạn và đâu là các khoản thu dài hạn? Điều đó dẫn tới việc doanh nghiệp không xác định được tính chất của các khoản tiền, đồng thời sẽ không có kế hoạch để tiến hành xử lý các khoản tiền cần phải thu và phải chi.

Một số trường hợp khác thì lại không hạch toán đúng thời kỳ đối với các khoản tiền mà khách hàng gửi trả. Các khoản tiền dự phòng cũng không khó đòi hoặc là khách hàng trả thiếu mà không trả hết đối với các khoản. Bên cạnh đó, đối với các hồ sơ làm việc giữa doanh nghiệp và các khách hàng không được dự phòng đầy đủ.

Trên đây là những sai xót trong kế toán mà các bạn cần phải nắm được để tránh cho quá trình làm kế toán không mắc phải những sai làm nghiêm trọng dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng cho doanh nghiệp.

Việc làm kế toán công nợ

mẫu cv xin việc
Tham gia bình luận ngay!

Lượt xem390 lượt comment0

Capcha comment
Tìm việc làm
x
Tạo CV Tìm việc làm
Liên hệ qua SĐT