Tìm hiểu thông tin và những lợi ích của phí bảo hiểm là gì?

Hằng Lê tác giả timviec365.com Tác giả: Hằng Lê clock blog16-06-2021

Khi tham gia bảo hiểm bạn sẽ phải đóng các khoản phí bảo hiểm theo quy định trong hợp đồng. Vậy khoản phí bảo hiểm là gì? Những loại phí bảo hiểm được quy định như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây để hiểu hơn về vấn đề này nhé.

1. Giải thích phí bảo hiểm là gì?

Phí bảo hiểm là khoản tiền mà một cá nhân hay một doanh nghiệp nào đó khi tham gia bảo hiểm sẽ phải chi trả cho một hợp đồng bảo hiểm. Các khoản phí bảo hiểm này được coi như là thu nhập của các công ty bảo hiểm khi ký kết hợp đồng bảo hiểm. Bên cạnh đó phí bảo hiểm cũng là một phần nghĩa vụ phải trả trong trường hợp phía công ty bảo hiểm phải cung cấp khoản bảo hiểm cho những đơn yêu cầu việc bồi thường cho các hợp đồng bảo hiểm.

Phí bảo hiểm
Phí bảo hiểm

Quy định về hoạt động đóng phí bảo hiểm nhân thọ căn cứ theo điều số 35 của Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 như sau:

- Thời hạn đóng phí bảo hiểm của bên mua sẽ được thỏa thuận theo hợp đồng, có thể đóng phí bảo hiểm nhiều lần theo thời hạn hoặc đóng luôn một lần cũng được

- Với trường hợp khoản phí bảo hiểm được thực hiện đóng nhiều lần mà bên mua bảo hiểm đã từng đóng được một lần hay một vài lần cho phí bảo hiểm thế nhưng lại không thể tiếp tục đóng các khoản phí bảo hiểm nữa thì sau 60 ngày tính từ ngày gia hạn đóng phí, bên phía công ty bảo hiểm hoàn toàn có quyền đơn phương ngừng thực hiện hợp đồng, phía bên mua bảo hiểm cũng không còn quyền giành lại khoản phí bảo hiểm mà mình đã thực hiện đóng nếu thời gian đã đóng phí bảo hiểm chưa vượt qua 2 năm trừ khi hai bên đã ký kết thỏa thuận khác trong hợp đồng.

- Nếu xảy ra trường hợp phía bên mua bảo hiểm đã thực hiện đóng khoản phí bảo hiểm từ 2 năm trở lên nhưng phía công ty bảo hiểm lại tự đình chỉ việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm dựa theo quy định của khoản 2 trong điều này thì phía công ty bảo hiểm sẽ phải hoàn trả lại cho phía bên mua bảo hiểm khoản giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm, ngoại trừ khả năng các bên có thỏa thuận khác.

- Bên mua và bên bán có thể thực hiện thỏa thuận với nhau về việc khôi phục lại tính hiệu lực từ phía hợp đồng bảo hiểm đã bị một bên kết thúc trước đó theo quy định ở khoản 2 Điều này trong thời gian hai năm tính từ ngày hợp đồng bị đình chỉ đồng thời bên mua bảo hiểm đã đóng góp đủ số phí bảo hiểm còn thiếu cho bên bán.

Qua đó có thể thấy việc đóng khoản phí bảo hiểm có vai trò to lớn trong việc đảm bảo quyền lợi cho các bên liên quan trong hợp đồng bảo hiểm. Nếu như do kinh tế khó khăn khiến bạn không thể có đủ khả năng để đóng phí bảo hiểm đúng thời hạn thì vẫn còn 60 ngày để nhanh chóng tìm cách hoàn thành nốt khoản phí bảo hiểm còn thiếu.

Phí bảo hiểm có vai trò to lớn
Phí bảo hiểm có vai trò to lớn

2. Tìm hiểu các loại phí bảo hiểm cùng với chi phí trong hợp đồng bảo hiểm

2.1. Các khoản phí bảo hiểm

- Phí bảo hiểm cơ bản: Đây là khoản phí mà bên mua bảo hiểm đóng cho sản phẩm hoặc dịch vụ chính đã được ghi nhận trong hợp đồng hoặc được xác nhận thay đổi về hợp đồng nếu có xảy ra. Khoản phí bảo hiểm căn bản sau khi bỏ đi khoản phí ban đầu ở trong bảo hiểm nhân thọ sẽ được phân bổ thẳng vào phần tài khoản cơ bản

- Phí bảo hiểm bổ trợ: Là khoản phí dùng để chi trả cho những sản phẩm bảo hiểm hỗ trợ khi khách hàng mua chúng cùng với sản phẩm chính

- Phí bảo hiểm định kỳ: Đây là toàn bộ phí bảo hiểm cơ bản cùng với phí bảo hiểm bổ trợ được đóng theo định kỳ đã lựa chọn. Bên phía khách hàng có thể chọn kỳ hạn để đóng khoản phí đó, có thể đóng phí định kỳ theo tháng, theo quý, nửa năm hoặc một năm. Hãy cố gắng đóng khoản phí định kỳ theo năm bởi vì sẽ được nhận nhiều ưu đãi từ công ty bảo hiểm hơn

Các khoản phí bảo hiểm
Các khoản phí bảo hiểm

- Phí bảo hiểm đóng thêm: Đây là khoản phí của bên người mua bảo hiểm thực hiện đóng vào thêm nằm ngoài khoản phí bảo hiểm cơ bản dựa trên quy định của bản hợp đồng đã ký kết. Đối với trường hợp những khách hàng đã có chỉ định đối với việc thực hiện đóng phí bảo hiểm bổ trợ hay phí bảo hiểm đóng thêm sẽ là một khoản phí của bên mua bảo hiểm đóng thêm ngoài phí bảo hiểm cơ bản và phí bảo hiểm bổ trợ. Khoản phí bảo hiểm được đóng vào sau khi đã trừ đi phí ban đầu trong bảo hiểm nhân thọ sẽ được tính phân bổ cho tài khoản đón thêm. Những khoản bảo hiểm đóng thêm tối thiểu hoặc tối đa đều sẽ được công ty bảo hiểm quy định và thông báo ở trong quy trình thực hiện bảo hiểm đó.

- Phí bảo hiểm cơ bản đã được phân bổ là phần phí còn lại của khoản phí bảo hiểm đã đóng thêm sau khi được khấu trừ đi khoản phí ban đầu

- Phí bảo hiểm đóng thêm được phân bổ là phần phí còn lại của khoản phí bảo hiểm đóng thêm sau khi đã được khấu trừ đi khoản phí ban đầu

2.2. Các khoản chi phí hợp đồng bảo hiểm

- Phí ban đầu của bảo hiểm nhân thọ được tính là khoản phí đã được khấu trừ đi từ khoản phí bảo hiểm định kỳ cùng với phí bảo hiểm đã được đóng thêm từ trước khi phân bổ vào giá trị của tài khoản hợp đồng

Các khoản chi phí bảo hiểm
Các khoản chi phí bảo hiểm

- Phí bảo hiểm rủi ro: Đây là khoản phí đã được khấu trừ đi theo thời hạn hàng tháng để có thể bảo đảm thực hiện chi trả quyền lợi cho bảo hiểm dựa theo những quy định của sản phẩm bảo hiểm cốt yếu

- Phí quản lý hợp đồng: Đây là khoản phí được công ty bảo hiểm khấu trừ theo hàng tháng để đảm bảo thực hiện những công tác liên quan đến việc quản lý, duy trì, thực hiện và cung cấp những vấn đề liên quan đến bản hợp đồng đối với bên mua bảo hiểm

- Phí thực hiện quản lý quỹ: Đây là khoản phí dùng để chi trả đối với công tác thực hiện quản lý cùng với đầu tư các khoản quỹ liên kết chung

- Phí kết thúc hợp đồng trước thời hạn: Đây là khoản phí mà bên phía công ty bảo hiểm sẽ thực hiện thu nếu bên mua kết thúc hợp đồng trước thời hạn

- Phí rút giá trị của tài khoản hợp đồng: Đây là khoản phí của bên mua bảo hiểm phải thực hiện nếu yêu cầu phải lấy ra một phần từ trong giá trị của bản hợp đồng

- Phí bảo hiểm được phân bổ là một khoản phí còn lại của phần phí bảo hiểm định kỳ cùng với khoản phí bảo hiểm được đóng thêm hoặc bất cứ khoản phí bảo hiểm nào được đóng bổ sung và cả phó bảo hiểm kèm theo của sản phẩm bổ trợ khi đã được trừ đi khoản phí ban đầu và được thực hiện đầu tư vào phần quỹ liên kết chung.

Xem thêm: Việc làm bảo hiểm

3. Cách để tính khoản phí bảo hiểm

Sau khi đã tìm hiểu được phí bảo hiểm là gì, chúng ta sẽ đi đến cách tính khoản phí bảo hiểm ra sao?

Cách để tính khoản phí bảo hiểm
Cách để tính khoản phí bảo hiểm

Khoản phí bảo hiểm bắt buộc được tính toán dựa trên nhiều yếu tố. Hầu hết các công ty cung cấp bảo hiểm sẽ tính toán và xem xét những loại bảo hiểm cùng với khả năng thực hiện yêu cầu bồi thường cho từng loại hình, từng khu vực ở nơi của người tham gia đóng bảo hiểm cùng với độ cạnh tranh trên thị trường của các công ty bảo hiểm.

Những công ty bảo hiểm thường sẽ thuê các chuyên gia về để tính toán, xác định các khoản chi trả. Có thể hiểu rằng rủi ro đối với hợp đồng bảo hiểm mà càng lớn thì mức phí bảo hiểm thực hiện sẽ càng đắt đỏ. Ví dụ như khả năng thực hiện yêu cầu bồi thường đối với một người lái xe ôm sống trong khu vực nội thành sẽ khác với người sống ở khu vực ngoại thành.

Thông thường người mua bảo hiểm sẽ được lựa chọn các cách thức thực hiện tính phí bảo hiểm. Đôi khi có một số công ty cung cấp bảo hiểm lại cho phép người mua bảo hiểm thực hiện chi trả phí theo đợt, ví dụ như đóng theo tháng, theo quý, theo năm,... hoặc cũng có những công ty bảo hiểm yêu cầu rằng người tham gia đóng bảo hiểm phải trả toàn bộ khoản phí trước khi bắt đầu thực hiện hợp đồng bảo hiểm.

Khoản phí bảo hiểm có thể sẽ được gia tăng sau khi thời hạn của hợp đồng kết thúc. Phía công ty bảo hiểm được thực hiện tăng khoản phí bảo hiểm nếu như những bên tham gia yêu cầu bồi thường với các đơn bồi thường đã được thực hiện ở giai đoạn phía trước, hoặc nếu phần rỉ ro có liên quan đến sự kiện cung cấp một loại bảo hiểm nào đó được tăng lên hay khoản chi phí dùng để cung cấp dịch vụ bảo hiểm được tăng lên.

Khoản phí bảo hiểm có thể sẽ được gia tăng sau khi thời hạn của hợp đồng kết thúc
Khoản phí bảo hiểm có thể sẽ được gia tăng sau khi thời hạn của hợp đồng kết thúc

Các khoản phí bảo hiểm sẽ được bên công ty bảo hiểm dùng cho việc chi trả những khoản nợ có liên quan đến những phần hợp đồng mà họ thực hiện bảo lãnh cũng cư thực hiện đầu tư để tạo ra phần lợi nhuận mới cao hơn. Những công ty bảo hiểm sẽ thực hiện sử dụng đầu tư khoản phí bảo hiểm đối với những phần tài sản có độ thanh khoản cùng với khả năng sinh lời không giống nhau. 

Để đảm bảo chắc chắn rằng người tham gia mua bảo hiểm được bồi thường đúng thì các bên cơ quan quản lý yêu cầu phía công ty bảo hiểm phải luôn có mức dự trữ thật hợp lý.

Trên đây là những thông tin giải thích phí bảo hiểm là gì dành cho những bạn đang có nhu cầu tham gia vào lĩnh vực này. Bảo hiểm là một lĩnh vực đầu tư tốt, có ích đối với tất cả mọi người, tuy nhiên khi đầu tư vào bất cứ loại hình nào cũng cần trang bị cho mình đầy đủ kiến thức nhé!

Icon Suggest
Bảo hiểm hai chiều là gì?

Bảo hiểm hai chiều là gì? Lợi ích khi mua bảo hiểm hai chiều dành cho những tài sản có giá trị lớn như nào? Hãy cùng tìm hiểu ngay trong link dưới đây nhé!

Bảo hiểm hai chiều là gì?

mẫu cv xin việc
Tham gia bình luận ngay!

Lượt xem585 lượt comment0

Capcha comment
Tìm việc làm
x
Tạo CV Tìm việc làm
Liên hệ qua SĐT