Ngành quốc tế học ra làm gì? Định hướng việc làm cho bạn

Trương Ngọc Lâm tác giả timviec365.com Tác giả: Trương Ngọc Lâm clock blog25-05-2020

Ngành quốc tế học hiện vô cùng thu hút thí sinh nộp hồ sơ ứng tuyển, cùng timviec365.com tìm hiểu rõ hơn về ngành học hấp dẫn này cũng như việc làm trong tương lai của cử nhân chuyên ngành này bạn nhé!

Việc làm quan hệ đối ngoại

1. Ngành quốc tế học và những điều bạn nên biết

Ngành quốc tế học là ngành học ngày càng thu hút học sinh nộp hồ sơ ứng thí, đây là chuyên ngành đào tạo các cử nhân, các nhà nghiên cứu quốc tế tương lai. Ngành quốc tế học hay còn gọi là chuyên ngành về nghiên cứu quốc tế. Chuyên ngành nghiên cứu quốc tế là một chương trình liên ngành kết hợp các khóa học về khoa học xã hội, nhân văn, nghệ thuật và khoa học. Các chủ đề được trình bày trong suốt chương trình bao gồm toàn cầu hóa, phát triển, bản sắc quốc gia và xuyên quốc gia, di cư, di cư, xung đột toàn cầu và gìn giữ hòa bình, chủ nghĩa hậu thực dân, quan hệ quốc tế, không gian và địa điểm, và chính sách đối ngoại và môi trường.  

Ngành quốc tế học và những điều bạn nên biết
Ngành quốc tế học 

Các nghiên cứu ngành quốc tế học tập trung vào sự phát triển của quan hệ văn hóa, thẩm mỹ, chính trị, kinh tế và ngoại giao giữa các quốc gia và các dân tộc.  Để đáp ứng các yêu cầu chính, sinh viên phải dành ít nhất một học kỳ du học, học ngoại ngữ ngoài trình độ trung cấp và viết luận văn cao cấp về một chủ đề có trọng tâm quốc tế. Nhiều sinh viên của các trường đại học lớn trên cả nước cũng theo đuổi khóa học trong chuyên ngành thứ hai, kết hợp sự tập trung liên ngành của họ vào nghiên cứu quốc tế với một lĩnh vực kỷ luật khác như khoa học chính trị, kinh tế, kinh doanh, ngoại ngữ, lịch sử hoặc tôn giáo. Sự nghiên cứu này là những sự chuẩn bị tốt cho sự nghiệp trong dịch vụ và kinh doanh quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, dịch vụ nước ngoài và để theo đuổi công việc sau đại học về khoa học xã hội và nhân văn.

Mục tiêu của chương trình là kết hợp lý thuyết hàn lâm và công việc khóa học với nghiên cứu thực hành và nghiên cứu thực địa trong các nghiên cứu quốc tế.  Các mục tiêu là:

- Giới thiệu cho sinh viên các chủ đề phụ thuộc lẫn nhau và toàn cầu hóa các nền văn hóa và kinh tế thế giới và hệ thống chính trị.

- Phát triển cho sinh viên các kỹ năng và kiến thức quan trọng có khả năng hiểu và phân tích các nghiên cứu quốc tế từ nhiều khuôn khổ lý thuyết đa dạng bao gồm chủ nghĩa hậu thực dân, nữ quyền, giới tính, chủng tộc và giai cấp, chủ nghĩa hậu cấu trúc, chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa Mác, không gian và địa điểm, chính trị bản sắc, và rủi ro môi trường và tính bền vững của các hệ tư tưởng, … 

- Cung cấp cho sinh viên trải nghiệm trực tiếp về văn hóa trong và ngoài nước, những trải nghiệm cơ bản về bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam, từ đó phát triển kỹ năng ngôn ngữ ngoài trình độ ngôn ngữ yêu cầu cơ bản làm điều kiện tốt nghiệp. 

Ngành quốc tế học và những điều bạn nên biết
Các trục tài chính thế giới

- Phát triển kỹ năng nghiên cứu và phân tích thông qua thử thách trí tuệ và sáng tạo của luận án cao cấp.

Hiện nay có rất nhiều trường đại học và cao đẳng trên cả nước tuyển sinh và đào tạo chuyên ngành này, tuy nhiên tường học được nhiều sinh viên lựa chọn hơn cả là học viện ngoại giao và đại học ngoại thương là những trường đi đầu trong đào tạo cử nhân ngành quốc tế học nói riêng và quan hệ quốc tế nói chung. Để ứng thí chuyên ngành này bạn cũng cần học và thi các khối liên quan đến khoa học xã hội các khối về ngoại ngữ, … 

Ngành Hàn Quốc học ra làm gì?

2. Tại sao ngành quốc tế học và quan hệ quốc tế lại thu hút sinh viên đến vậy?

Quan hệ quốc tế ngày càng diễn ra phức tạp, sự phức tạp đó đòi hỏi các chuyên gia có kỹ năng về quan hệ quốc tế, một lĩnh vực nghiên cứu thú vị thể hiện quan điểm toàn cầu về các vấn đề vượt ra khỏi biên giới quốc gia. Các nghiên cứu và thực hành quan hệ quốc tế có tính chất liên ngành, pha trộn các lĩnh vực kinh tế, lịch sử và khoa học chính trị để kiểm tra các chủ đề như nhân quyền, nghèo đói toàn cầu, môi trường, kinh tế, toàn cầu hóa, an ninh, đạo đức toàn cầu và môi trường chính trị. Bởi vậy, ngành quốc tế học thu hút sinh viên bởi độ khó, độ cập nhập thông tin và cũng là vì sự thú vị trong những vấn đề liên quan đến quốc tế nói chung. Ngoài ra, ngành học này cũng thu hút sinh viên vì những công việc sau khi ra trường rất hấp dẫn cho cử nhân quốc tế học. 

Tại sao ngành quốc tế học và quan hệ quốc tế lại thu hút sinh viên đến vậy?
Tại sao ngành quốc tế học và quan hệ quốc tế lại thu hút sinh viên đến vậy?

2.1. Ngành quốc tế học thu hút và hấp dẫn bởi các kiến thức chuyên ngành hấp dẫn 

2.1.1. Kiến thức về quan hệ quốc tế luôn là điều lý thú

Hội nhập kinh tế đặc biệt, các mối đe dọa chưa từng có đối với hòa bình và an ninh, và trọng tâm quốc tế về quyền con người và bảo vệ môi trường đều nói lên sự phức tạp của quan hệ quốc tế trong thế kỷ XXI.  Điều này có nghĩa là nghiên cứu về quan hệ quốc tế phải tập trung vào nghiên cứu liên ngành nhằm giải quyết, dự đoán và cuối cùng giải quyết các vấn đề chính sách công. Quan hệ quốc tế nhìn chung thường được đề cập đến các vấn đề quốc tế có một mục đích rộng lớn trong xã hội đương đại, vì nó tìm cách hiểu:

- Nguồn gốc của chiến tranh và duy trì hòa bình

- Bản chất và thực thi quyền lực trong hệ thống toàn cầu

- Tính cách thay đổi của các chủ thể quốc gia và phi nhà nước tham gia vào việc ra quyết định quốc tế.

Ví dụ, một số tổ chức có thể nghiên cứu lý luận tâm lý và xã hội đằng sau hành động của các nhà hoạch định chính sách nước ngoài, trong khi những tổ chức khác có thể tập trung nghiên cứu quốc tế vào các quy trình thể chế đóng góp cho mục tiêu và hành vi của các quốc gia.  Cuối cùng, lĩnh vực quan hệ quốc tế được nghiên cứu phụ thuộc vào mục tiêu hoặc mục tiêu của tổ chức.

Việc làm công chức - viên chức

2.1.2. Giá trị của ngành quốc tế học trong một xã hội toàn cầu hóa ngày càng cao

Mặc dù quan hệ quốc tế đã mang một ý nghĩa mới vì thế giới ngày càng kết nối của chúng ta, nhưng nó chắc chắn không phải là một khái niệm mới. Trong lịch sử, việc thiết lập các hiệp ước giữa các quốc gia là hình thức sớm nhất của quan hệ quốc tế. Nghiên cứu và thực hành các mối quan hệ quốc tế trong thế giới ngày nay có giá trị vì nhiều lý do:

- Quan hệ quốc tế thúc đẩy các chính sách thương mại thành công giữa các quốc gia.

Ngành quốc tế học thu hút và hấp dẫn bởi các kiến thức chuyên ngành hấp dẫn
Ngành quốc tế học thu hút và hấp dẫn bởi các kiến thức chuyên ngành hấp dẫn 

- Quan hệ quốc tế khuyến khích du lịch liên quan đến kinh doanh, du lịch và nhập cư, cung cấp cho mọi người cơ hội để nâng cao cuộc sống của họ.

- Quan hệ quốc tế cho phép các quốc gia hợp tác với nhau, tập hợp các nguồn lực và chia sẻ thông tin như một cách để đối mặt với các vấn đề toàn cầu vượt ra ngoài bất kỳ quốc gia hoặc khu vực cụ thể nào. Các vấn đề toàn cầu đương đại bao gồm đại dịch, khủng bố và môi trường. 

- Quan hệ quốc tế thúc đẩy văn hóa con người thông qua trao đổi văn hóa, ngoại giao và phát triển chính sách.

- Việc thực hành quan hệ quốc tế có giá trị trong một loạt các liên kết quốc tế như tổ chức nhân đạo, chương trình về lương thực quốc tế, môi trường quốc tế, các tổ chức kinh tế thế giới, ...

Việc làm du lịch

2.1.3. Ngành quan hệ quốc tế là 1 ngành của chính trị - điều mà nhiều người quan tâm

Quan hệ quốc tế có thể là một nhánh của khoa học chính trị, nhưng lĩnh vực nghiên cứu này đặc biệt sâu sắc theo đúng nghĩa của nó. Khi xã hội toàn cầu của chúng ta phát triển và mở rộng, các mối quan hệ quốc tế sẽ phát triển và mở rộng cùng với nó khi chúng ta tiếp tục khám phá cách thức mới và thú vị để liên kết thế giới phức tạp của chúng ta.

Ví dụ, các khía cạnh truyền thống của quan hệ quốc tế liên quan đến hòa bình và thịnh vượng quốc tế bao gồm các chủ đề như ngoại giao quốc tế, kiểm soát vũ khí và chính trị liên minh. Các nghiên cứu đương đại trong quan hệ quốc tế, mặt khác, bao gồm các chủ đề như kinh tế chính trị quốc tế, chính trị môi trường, vấn đề người tị nạn và di cư, và nhân quyền.

Các chuyên gia nghiên cứu quan hệ quốc tế thường xác định mức độ họ sẽ phân tích hoạt động ngoại giao quốc gia, tổ chức chính trị trên thế giới như:

- Phân tích cấp độ hệ thống: Phân tích cấp độ hệ thống nhìn vào hệ thống quốc tế;  cụ thể hơn, hệ thống quốc tế ảnh hưởng đến hành vi của các quốc gia như thế nào, với biến số quan trọng là hệ thống quốc tế bao gồm quyền lực của mỗi quốc gia thay vì độc lập với họ.

- Phân tích cấp nhà nước: Phân tích cấp nhà nước xem xét cách các đặc điểm xác định hành vi chính sách đối ngoại của mình. Kiểu phân tích này thường xem các quốc gia có các đặc điểm văn hóa dựa trên truyền thống tôn giáo hoặc xã hội và di sản lịch sử của họ, và bao gồm phân tích các yếu tố kinh tế và địa lý.

- Phân tích cấp độ tổ chức: Phân tích cấp độ tổ chức xem xét cách các tổ chức trong một quốc gia ảnh hưởng đến hành vi chính sách đối ngoại của quốc gia. Nói cách khác, các quan điểm phân tích cấp độ tổ chức mà các tổ chức đó không phải là quốc gia đưa ra quyết định tạo ra một chính sách đối ngoại của đất nước đó.

Ngành quan hệ quốc tế là 1 ngành của chính trị - điều mà nhiều người quan tâm
Ngành quan hệ quốc tế là 1 ngành của chính trị - điều mà nhiều người quan tâm

- Phân tích cấp độ cá nhân: Phân tích cấp độ cá nhân xem các nhà lãnh đạo của các quốc gia là những người có ảnh hưởng lớn nhất của chính sách đối ngoại.

Nghiên cứu về quan hệ quốc tế liên quan đến các phương pháp lý thuyết dựa trên bằng chứng vững chắc. Các lý thuyết về quan hệ quốc tế về cơ bản là một tập hợp các ý tưởng nhằm giải thích cách thức hoạt động của hệ thống quốc tế.

2.2. Sinh viên chuyên ngành thương có cơ hội việc làm hấp dẫn

Sinh viên chuyên ngành này sau khi ra trường có cơ hội việc làm rất hấp dẫn. Vậy cụ thể thì ngành quan hệ quốc tế ra trường làm gì? Ngành quan hệ quốc tế ra trường có thể làm rất nhiều các công việc khác nhau, tại các cơ quan khác nhau như:

- Nhân viên quan hệ công chúng trong các cơ quan, doanh nghiệp

- Nhà ngoại giao làm việc trong bộ ngoại giao

- Nhà nghiên cứu quốc tế

- Giảng viên chuyên ngành

- … 

Ngoài ra, chuyên ngành này cũng đặc biệt thu hút về mức lương sau khi ra trường của các sinh viên quốc tế học. Chưa có con số thống kê cụ thể về mức lương của chuyên ngành này nhưng nhìn chung, việc làm ngành quan hệ quốc tế đề rất hấp dẫn, thu hút người lao động. 

Việc làm giáo dục - đào tạo

Sinh viên chuyên ngành thương có cơ hội việc làm hấp dẫn
Cơ hội việc làm hấp dẫn ngành quốc tế học

Ngành quốc tế học là ngành học ngày càng thu hút học sinh nộp hồ sơ ứng thí, đây là chuyên ngành đào tạo các cử nhân, các nhà nghiên cứu quốc tế tương lai. Quốc tế học là một ngành học hấp dẫn, hy vọng rằng qua bài viết này bạn đã nắm rõ các thông tin về ngành quốc tế học cũng như cơ hội việc làm của ngành nghề hấp dẫn này.

mẫu cv xin việc
Tham gia bình luận ngay!

Lượt xem2222 lượt comment0

Capcha comment
Tìm việc làm
x
Tạo CV Tìm việc làm
Liên hệ qua SĐT