Trình bày mẫu Quyết định khen thưởng đột xuất chuẩn văn bản hành chính

Hoàng Thanh Vân tác giả timviec365.com Tác giả: Hoàng Thanh Vân clock blog30-12-2020

Trong doanh nghiệp, tổ chức sử dụng rất nhiều mẫu văn bản khác nhau để phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau. Trong đó mẫu quyết định khen thưởng đột xuất chính là biểu mẫu được sử dụng nhiều tại các doanh nghiệp trong những trường hợp cụ thể.

Hãy tìm hiểu mẫu quyết định khen thưởng đột xuất và cách để viết loại văn bản này để giúp cho doanh nghiệp dễ dàng sử dụng khi cần thiết.

1. Khái quát về mẫu quyết định khen thưởng đột xuất

Mẫu quyết định khen thưởng đột xuất chi tiết
Mẫu quyết định khen thưởng đột xuất chi tiết

Mẫu quyết định khen thưởng đột xuất được là văn bản được sử dụng khi một ai đó hoặc một cá nhân tập thể đạt được thành tích xuất sắc hoặc hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.

Để có thể khen thưởng đột xuất đối với một cá nhân, ban lãnh đạo/cấp trên/người có thẩm quyền quyết định khen thưởng sẽ làm giấy quyết định về việc khen thưởng đối với vấn đề mà cá nhân đó đã đạt được thành tích và tác động lớn tới doanh nghiệp.

2. Mục đích của mẫu quyết định khen thưởng đột xuất

Mục đích của mẫu quyết định khen thưởng đột xuất
Mục đích của mẫu quyết định khen thưởng đột xuất

Mẫu quyết định khen thưởng đột xuất được soạn ra với mục đích để chỉ đạo việc tặng cho cá nhân hoặc tổ chức, tập thể những phần thưởng xứng đáng với công sức và kết quả của họ tạo ra cho công việc, có tác động mạnh mẽ đỗi với sự phát triển của công ty.

Mẫu quyết định khen thưởng đột xuất được lập ra không có kế hoạch trước đó, bất kể cá nhân hay tập thể nào đạt được thành tích xuất sắc và mang tính chất bất ngờ theo thời điểm thì sẽ có cơ hội được cấp trên khen thưởng kèm theo quyết định khen thưởng.

3. Ý nghĩa của mẫu quyết định khen thưởng đột xuất

Mẫu quyết định khen thưởng đột xuất được lập ra ngay khi có cá nhân/tập thể đạt thành tích tốt và có tác động quan trọng đối với doanh nghiệp. Mẫu quyết định khen thưởng đột xuất này giúp cho cá nhân/tập thể khẳng định được những năng lực và cống hiến của mình đối với doanh nghiệp/tổ chức đó.

Ý nghĩa của mẫu quyết định khen thưởng đột xuất
Ý nghĩa của mẫu quyết định khen thưởng đột xuất

Đồng thời, khi có được các mẫu quyết định khen thưởng đột xuất thì các doanh nghiệp cũng sẽ nhanh chóng đưa ra được bản quyết định hoàn chỉnh, đúng chuẩn so với yêu cầu về các văn bản biểu mẫu, giúp cho doanh nghiệp hoạt động một cách bài bản, chuyên nghiệp hơn rất nhiều.

Ngoài ra, mẫu khen thưởng đột xuất cũng là yếu tố góp phần khích lệ tinh thần làm việc của nhân viên trong doanh nghiệp, tạo động lực làm việc và phấn đấu cũng như cống hiến hết mình cho doanh nghiệp để tạo nên những thành công mới trong tương lai gần.

4. Hướng dẫn cách viết mẫu quyết định khen thưởng đột xuất

Mẫu quyết định khen thưởng đột xuất được lập khi doanh nghiệp trao thưởng bất ngờ, đột xuất cho một cá nhân hay một tập thể khi mà họ đạt được những thành tích xuất sắc trong công việc. Vì thế, mẫu quyết định này cần phải được lập nhanh và kịp thời để đảm bảo tính chất khen thưởng đột xuất, khích lệ tinh thần của nhân viên.

Hướng dẫn cách viết mẫu quyết định khen thưởng đột xuất
Hướng dẫn cách viết mẫu quyết định khen thưởng đột xuất

Vậy thì các doanh nghiệp đều cần phải chuẩn bị tốt về cách viết mẫu quyết định khen thưởng đột xuất để phục vụ tốt việc khen thưởng đột xuất bất kỳ ai đó. Sau đây sẽ là gợi ý về cách viết mẫu quyết định khen thưởng đột xuất hoàn chỉnh.

4.1. Nội dung trong mẫu quyết định khen thưởng đột xuất

Để có thể soạn được một mẫu quyết định khen thưởng đột xuất thì điều đầu tiên các bạn cần xác định đó là xác định nội dung của mẫu quyết định khen thưởng có những gì? Vì thế, timviec365.com sẽ chia sẻ với các bạn những nội dung cần có trong mẫu quyết định khen thưởng để giúp cho các bạn có thể nắm bắt được mẫu quyết định khen thưởng có những nội dung gì.

Theo đó, mẫu quyết định khen thưởng đột xuất có:

- Tên của công ty ra quyết định khen thưởng: Bạn cần ghi rõ ràng, chính xác tên của công ty ban hành quyết định khen thưởng. Viết đúng tên của công ty quyết định khen thưởng thể hiện được sự tôn trọng đối với công ty, đồng thời cũng sẽ đảm bảo được sự chuyên nghiệp của công ty trong công tác kịp thời động viên

- Số của quyết định khen thưởng đột xuất của doanh nghiệp: Số của quyết định khen thưởng đột xuất là yếu tố không thể thiếu trong mỗi quyết định. Cho thấy số lượng quyết định khen thưởng đột xuất của doanh nghiệp.

- Nội dung chính của quyết định khen thưởng: Ở phần nội dung chính của quyết định khen thưởng thì các bạn cần trình bày các yếu tố: Tên của người được khen thưởng đột xuất và lý do được khen thưởng đột xuất. Ngoài ra thì không thể thiếu thông tin về hình thức được khen thưởng, phần thưởng mà nhân viên được khen thưởng đột xuất là gì.

Nội dung trong mẫu quyết định khen thưởng đột xuất
Nội dung trong mẫu quyết định khen thưởng đột xuất

Phần nội dung chính của quyết định khen thưởng đột xuất chỉ cần trình bày ngắn gọn mà không cần phải quá dài dòng, giúp cho quá trình tiếp nhận của người được khen thưởng được nhanh chóng hơn và cũng phần nào thể hiện được đúng chuẩn của văn bản quyết định.

- Chữ ký của giám đốc/người có thẩm quyền khen thưởng: Trong mẫu khen thưởng đột xuất thì không thể nào thiếu đi phần chứ ký của giám đốc hoặc người có thẩm quyền khen thưởng. Chữ ký cũng thể hiện được giá trị của bản khen thưởng nhằm hoàn chỉnh bản khen thưởng đột xuất.

Bên cạnh đó, một bản khen thưởng có chữ ký của người có thẩm quyền thì quyết định khen thưởng đột xuất đó mới được ban hành và có hiệu lực. Nếu một bản quyết định mà không có chữ ký của ban giám đốc thì bản quyết định đó sẽ không có giá trị và không được thực thi.

- Con dấu của công ty được đóng dấu: Con dấu của công ty cần được đóng dấu ở phần chữ ký của ban giám đốc, thể hiện sự ghi nhận từ phía công ty đối với cá nhân/tập thể được khên thưởng đột xuất.

4.2. Hình thức của mẫu quyết định khen thưởng đột xuất

Hình thức của mẫu quyết định khen thưởng đột xuất
Hình thức của mẫu quyết định khen thưởng đột xuất

Là một trong những văn bản được dùng trong doanh nghiệp, có giá trị và ý nghĩa nhất định đối với sự phát triển của doanh nghiệp và những chuẩn mực về văn bản biểu mẫu, mẫu quyết định khen thưởng đột xuất cũng cần phải được trình bày theo hình thức chuẩn của mẫu quyết định nói chung.

Theo đó, mẫu quyết định khen thưởng đột xuất gồm các phần:

- Quốc hiệu – Tiêu ngữ được trình bày đúng theo tiêu chuẩn mẫu văn bản quyết định (trình bày trên cùng của văn bản, căn giữa, dòng Tiêu ngữ được đặt phía dưới dòng Quốc hiệu).

- Thời gian, địa điểm viết quyết định khen thưởng đột xuất.

- Tên văn bản: Bạn cần ghi rõ tên văn bản là Quyết định (Viết bằng chữ in hoa, căn giữa), phía dưới tên văn bản là nội dung quyết định (V/v khen thưởng đột xuất)

- Phần nội dung của mẫu quyết định thì trình bày những nội dung chính như ở phần trên mà timviec3655.com đã trình bày.

- Phần kết thúc là phần chữ ký và đóng dấu của Ban Giám đốc doanh nghiệp.

5. Những lưu ý khi trình bày mẫu quyết định khen thưởng đột xuất

Những lưu ý khi trình bày mẫu quyết định khen thưởng đột xuất
Những lưu ý khi trình bày mẫu quyết định khen thưởng đột xuất

Vì là khen thưởng đột xuất mà không có sự chuẩn bị trước, khi cấp trên đưa ra quyết định khen thưởng đột xuất đối với một ai đó trong doanh nghiệp thì cá nhân, bộ phận có trách nhiệm soạn thảo văn bản sẽ cần nhanh chóng tiến hành soạn thảo theo yêu cầu của cấp trên ban xuống.

Vì đây là văn bản mang tính chất đột xuất, cho nên trong quá trình chuẩn bị cần nhanh chóng nhưng vẫn phải đảm bảo đúng những nội dung và hình thức của văn bản. Người soạn thảo văn bản cần chú ý không soạn văn bản quá dài dòng, câu văn cần phải chắt lọc ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề chính của văn bản.

Thể thức của văn bản cũng cần phải đúng với thể thức của văn bản biểu mẫu quyết định, sau khi soạn thảo xong thì cần phải kiểm tra lại các phần thông tin về người được khen thưởng, thành tích, phần thưởng, đồng thời đảm bảo văn bản được soạn thảo ra không mắc các lỗi chính tả, các lỗi đánh máy gây ảnh hưởng tới tính chất của văn bản, khiến cho văn bản trở nên mất đi giá trị và thiếu tính chuyên nghiệp.

Văn bản quyết định cần phải đầy đủ các phần để thể hiện được giá trị của văn bản, đồng thời bản quyết định khen thưởng đột xuất cần phải đảm bảo được đưa về đúng người được nhận quyết định khen thưởng như một hình thức thông báo để cho người được khen thưởng biết về việc mình được chính thức nhận khen thưởng.

Cần phải chú ý rất nhiều khi trình bày mẫu Quyết định khen thưởng đột xuất
Cần phải chú ý rất nhiều khi trình bày mẫu Quyết định khen thưởng đột xuất

Với mẫu quyết định khen thưởng đột xuất thì có ý nghĩa riêng và luôn được soạn thảo ra trong những trường hợp khen thưởng mang tính đột xuất. Do đó, các bạn cần phải đảm bảo nắm vững về nội dung trong mẫu quyết định khên thưởng đột xuất để tạo nên những bản quyết định đúng chuẩn và có giá trị đối với mỗi công ty, mỗi tập thể và đối với cá nhân của người được khen thưởng.

=> Tải mẫu Quyết định khen thưởng đột xuất

mau-quyet-dinh-khen-thuong.doc

50-qd-stttt.pdf

mau-quyet-dinh-khen-thuong.pdf

Hy vọng rằng những thông tin mà timviec365.com cung cấp cho các bạn về mẫu quyết định khen thưởng đột xuất trên đây, các bạn sẽ biết cách để tạo ra được những mẫu quyết định khen thưởng đúng với quy chuẩn văn bản nói chung và quy chuẩn đối với loại văn bản quyết định nói riêng. Hy vọng trong các doanh nghiệp sẽ ngày càng sử dụng nhiều hơn đối với mẫu quyết định khen thưởng đột xuất này, điều đó cho thấy doanh nghiệp đó có một tập thể nguồn nhân lực tài năng, có khả năng tạo ra những thành tích đáng nể trong doanh nghiệp.

Icon Suggest
Hình thức khen thưởng là gì?

Khen thưởng là điều khuyến khích trong các doanh nghiệp, tuy nhiên khen thưởng có nhiều hình thức khác nhau. Vì thế khi cấp trên quyết định khen thưởng bất cứ ai thì sẽ cần phải lựa chọn hình thức khen thưởng phù hợp. Để có thể chọn được hình thức khen thưởng phù hợp.

Hình thức khen thưởng là gì?

mẫu cv xin việc
Tham gia bình luận ngay!

Lượt xem638 lượt comment0

Capcha comment
Tìm việc làm
x
Tạo CV Tìm việc làm
Liên hệ qua SĐT