[Download] Mẫu quyết định giao nhiệm vụ mới nhất hiện nay

Nguyễn Hà Linh tác giả timviec365.com Tác giả: Nguyễn Hà Linh clock blog15-04-2021

Mẫu quyết định giao nhiệm vụ là một văn bản, biểu mẫu thông dụng hiện nay. Chúng được các công ty, doanh nghiệp sử dụng để xác định những thông tin chính xác về công việc, trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể, thời gian thực hiện nhiệm vụ để minh chứng trách nhiệm và nghĩa vụ của nhiệm vụ đó đối với người lao động.

cv xin việc mẫu

1. Mẫu quyết định giao nhiệm vụ

Trước hết, cùng tìm hiểu chi tiết hơn về biểu mẫu này qua thông tin bên dưới.

Mẫu quyết định giao nhiệm vụ
Mẫu quyết định giao nhiệm vụ

1.1. Khái niệm và chức năng

Để các công ty, tổ chức doanh nghiệp vận hành theo một trật tự ổn định thì tất yếu phải có sự phân công rõ ràng nhất những nhiệm vụ, trách nhiệm cho từng người lao động cũng như từng phòng ban. Theo đó, mỗi phòng ban và mỗi người lao động sẽ được doanh nghiệp giao cho một nhiệm vụ nhất định, họ cần có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ đó.

Để có cơ sở chính xác về đối tượng thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể như thế nào đối với công việc thì phải được thể hiện qua mẫu quyết định giao nhiệm vụ.

Mẫu quyết định giao nhiệm vụ là một biểu mẫu được thể hiện dưới hình thức văn bản thuần túy, lập bởi cá nhân hoặc bộ phận có quyền hạn trong một công ty, doanh nghiệp, đơn vị, cơ quan ban hành. Mẫu quyết định giao nhiệm vụ được lập với mục đích cụ thể hóa nhiệm vụ, công việc cho một số phòng ban và người lao động để họ nhận thức được trách nhiệm triển khai, theo dõi, giám sát công việc trong một khoảng thời gian đã được xác định trong biểu mẫu.

Khái niệm và chức năng
Khái niệm và chức năng

Biểu mẫu này được sử dụng trong những trường hợp cụ thể nào?

- Thứ nhất, trường hợp cần giao nhiệm vụ cho người lao động mới vào làm việc tại tổ chức, công ty.

- Thứ hai, phân công việc làm quan trọng cho cá nhân người lao động trong tổ chức, công ty.

- Thứ ba, trường hợp cần điều động nhân viên sang thực hiện một vị trí khác tạm thời, hoặc điều chỉnh nhiệm vụ mới cho nhân viên.

- Thứ tư, các hoạt động phân công nhiệm vụ khác có tính chất quan trọng đối với công ty hoặc theo quy định của pháp luật phải lập biểu mẫu này.

1.2. Tầm quan trọng của biểu mẫu

Khi triển khai công việc, dựa trên cơ sở nhiệm vụ và chức năng của từng bộ phận cũng như năng lực của nhân viên mà công ty sẽ quyết định sắp xếp công việc sao cho tốt nhất có thể. Có thể xuất phát từ yêu cầu kinh doanh, sản xuất mà trong quá trình nhân viên làm việc, công ty có thể tiến hành điều chỉnh, hoặc giao một nhiệm vụ mới, cũng như thuyên chuyển nhân viên tạm thời làm một vị trí khác để phục vụ cho mục tiêu chung của công ty.

Tầm quan trọng của biểu mẫu
Tầm quan trọng của biểu mẫu

Do đó, để nhân viên của mình chấp hành và tuân thủ một cách nghiêm túc, cũng nhằm có căn cứ để xử lý những đãi ngộ, chính sách phục lợi cho nhân viên khi có mâu thuẫn phát sinh, mẫu quyết định giao nhiệm vụ cần phải được thực hiện.

Biểu mẫu này mang tính chất nội bộ, được thông hành nội bộ trong các tổ chức doanh nghiệp. Chúng xác định cá nhân nhân viên phải có trách nhiệm và nghĩa vụ đối với nhiệm vụ cụ thể đã được phân công.

Xem thêm: Tìm hiểu quy trình phân tích công việc và hiệu quả của nó

2. Soạn thảo mẫu quyết định giao nhiệm vụ như thế nào?

2.1. Một số lưu ý khi soạn thảo

Cần lưu ý những điều sau đây khi lập biểu mẫu này:

- Về hình thức, biểu mẫu phải luôn có tiêu ngữ, quốc hiệu chính xác, cùng thời gian cụ thể.

- Biểu mẫu cần xác định được cá nhân ra quyết định phân công nhiệm vụ đúng chức năng. Thường thì cá nhân có quyền hạn này bao gồm:

+ Cá nhân có vị trí cao nhất trong công ty, tổ chức, cơ quan. Ví dụ Giám đốc, Tổng giám đốc,... Đây là cá nhân đứng đầu cũng như sở hữu quyền hạn cao nhất, quyết định của họ cũng là quyết định cao nhất trong tổ chức.

Soạn thảo mẫu quyết định giao nhiệm vụ
Soạn thảo mẫu quyết định giao nhiệm vụ

Xem thêm: [Cập nhất mới nhất] Bản mô tả công việc trưởng phòng kế hoạch

+ Cá nhân có vị trí cao nhất trong một phòng ban, bộ phận. Ví dụ Trưởng phòng, trưởng nhóm, quản lý,... Với việc được giao nhiệm vụ từ cá nhân có vị trí cao nhất trong bộ phận, đây là những công việc được phân công cho những cá nhân nhân viên cấp dưới, thuộc quyền quản lý của người ra quyết định trong phạm vi một bộ phận, một phòng ban hoặc thậm chí là một tổ.

+ Cá nhân không đủ quyền hạn ra quyết định nhưng đã được ủy quyền bởi những cá nhân có quyền hạn. Cá nhân này sau khi được ủy quyền đúng quy định sẽ có quyền đưa ra quyết định tương tự như những cá nhân có thẩm quyền.

- Cơ sở căn cứ để ra quyết định phân công nhiệm vụ cho người lao động.

- Thời gian cụ thể và chính xác bắt đầu thực hiện nhiệm vụ.

- Thông tin chính xác và cụ thể người lao động có trách nhiệm thi hành quyết định.

- Nhiệm vụ cụ thể, chính xác được phân công, gắn liền với các đãi ngộ đi kèm.

- Phần ký xác nhận của đại diện người phân công nhiệm vụ, có dấu đỏ của cá nhân phân công nhiệm vụ hoặc của công ty.

Một số lưu ý khi soạn thảo
Một số lưu ý khi soạn thảo

Ngoài ra, để đảm bảo được tính pháp lý và công dụng của biểu mẫu. Trong nội dung của biểu mẫu nên có phần thông tin xác nhận của cá nhân người lao động được phân công công việc.

Việc làm nhân sự

2.2. Hướng dẫn chi tiết cách lập

Nếu lần đầu tiên được giao trách nhiệm lập biểu mẫu này, bạn có thể tham khảo mẫu sẵn có của timviec365.com cung cấp bên dưới. Về các viết cụ thể, có thể làm theo những hướng dẫn như sau:

- Đối với mục số hiệu, cá nhân lập cần thể hiện số hợp đồng lao động chính xác hoặc quyết định công ty đã tuyển dụng nhân viên đó.

- Viết thông tin một cách chính xác và cụ thể về bộ phận, phòng ban của cá nhân nhân viên được giao nhiệm vụ mới.

- Thông tin chính xác về chức vụ, chức danh công việc của nhân viên được giao nhiệm vụ mới.

- Thông tin chính xác về nhiệm vụ, trách nhiệm mới mà nhân viên cần thực hiện sau khi tiếp nhận biểu mẫu này.

- Thông tin chính xác về phòng ban, bộ phận, hoặc phạm vi làm việc mới của nhân viên được giao nhiệm vụ.

- Thông tin chính xác về các chế độ mới gắn liền với trách nhiệm mới của nhân viên được phân công. Nếu các chế độ không có sự thay đổi, thì viết là giữ nguyên hoặc viết lại rõ ràng những chế độ đó.

Hướng dẫn chi tiết cách lập
Hướng dẫn chi tiết cách lập

- Thông tin chính xác về thời gian quyết định có hiệu lực.

- Thông tin cụ thể về người nhận quyết định, bộ phận có liên quan đến biểu mẫu và việc thực thi nội dung của biểu mẫu.

- Thông tin về nơi tiếp nhận biểu mẫu sẽ bao gồm: cá nhân nhân viên được giao nhiệm vụ mới, các bộ phận, phòng ban có liên quan đến nhân viên, nhân sư và nơi lưu trữ biểu mẫu.

Xem thêm: Hướng dẫn lập mẫu biên bản ghi nhớ hợp tác mẫu mới nhất

3. Tải mẫu quyết định giao nhiệm vụ

Mẫu quyết định giao nhiệm vụ phải được thực hiện một cách nghiêm túc. Nội dung trong biểu mẫu cần thể hiện một cách dễ hiểu, đúng quy định về soạn thảo văn bản quyết định, thể hiện được tính nghiêm trang và chuyên nghiệp từ việc phân công nhiệm vụ và trách nhiệm mới cho nhân viên. Mẫu quyết định không nên sơ sài, tẩy xóa, bôi vẽ,... làm giảm đi tính chuyên nghiệp của tổ chức cũng như tầm quan trọng của biểu mẫu.

Biểu mẫu nên được lập ra với số lượng cụ thể cần thiết cho từng cá nhân có liên quan. Sau khi soạn thảo xong, cần triển khai nhanh quyết định, tránh chậm trễ.

>>> Tải biểu mẫu này tại đây:

Mẫu Quyết định phân công nhiệm vụ mới nhất.docx 

Mau-quyet-dinh-phan-cong-nhiem-vu-LVN_2011155417.doc

Hy vọng những chia sẻ trên đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách viết mẫu quyết định giao nhiệm vụ.

Icon Suggest
Hướng dẫn bạn cách viết mẫu quyết định bổ nhiệm chuẩn xác

Bổ nhiệm nhân sự là một hoạt động thường xuyên diễn ra trong các đơn vị, cơ quan, tổ chức doanh nghiệp. Việc bổ nhiệm cần được thể hiện thông qua mẫu quyết định bổ nhiệm nhân sự. Tham khảo ngay!

Mẫu quyết định bổ nhiệm

mẫu cv xin việc
Tham gia bình luận ngay!

Lượt xem652 lượt comment0

Capcha comment
Tìm việc làm
x
Tạo CV Tìm việc làm
Liên hệ qua SĐT