[Tin hót] – Cập nhật mẫu Quy chế công tác phí trong doanh nghiệp

Hoàng Thanh Vân tác giả timviec365.com Tác giả: Hoàng Thanh Vân clock blog28-04-2021

Mẫu quy chế công tác phí trong doanh nghiệp được sử dụng để làm gì? Vai trò và ý nghĩa của mẫu quy chế công tác phí trong doanh nghiệp ra sao? Tìm hiểu thông tin chi tiết về mẫu quy chế công tác phí trong doanh nghiệp hiện nay.

1. Tìm hiểu thông tin về mẫu quy chế công tác phí

Các doanh nghiệp với tính chất có nhiều cán bộ hay nhiều nhân viên đi công tác thì đều cần phải xây dựng lên bản quy chế về việc quy định đối với các công tác phí để áp dụng cho những cán bộ công nhân viên đi công tác theo sự phân công của công ty.

Mẫu quy chế công tác phí trong doanh nghiệp
Mẫu quy chế công tác phí trong doanh nghiệp

Mẫu quy chế công tác phí là mẫu văn bản quy chế để thống kê lại về quá trình đi công tác của các cán bộ công nhân viên trong cơ quan/tổ chức.

Mẫu quy chế công tác phí trong doanh nghiệp luôn giúp cho các doanh nghiệp và người lao động làm rõ ràng các vấn đề có liên quan tới công tác phí, đảm bảo quyền lợi của người lao động và sự minh bạch rõ ràng giữa doanh nghiệp và người lao động được phân công đi công tác.

Mục đích cụ thể của mẫu quy chế công tác phí chính là nhằm xác định được mức mà các nhầ quản lý/các doanh nghiệp cần phải thực hiện khi được giao đi công tác.

Đồng thời mẫu quy chế công tác phí cũng được lập ra để xác định các chính sách, xác định những chế độ mà các quản lý hoặc là các nhân viên có thể nhận được khi đi công tác.

Thông tin cơ bản về mẫu quy chế công tác phí trong doanh nghiệp
Thông tin cơ bản về mẫu quy chế công tác phí trong doanh nghiệp

Mẫu quy chế công tác phí trong doanh nghiệp mang tới sự yên tâm cho người lao động trong doanh nghiệp, đảm bảo được những quyền lợi của người lao động và là căn cứ để doanh nghiệp xác định cung cấp chế độ công tác phí theo chủ chương, chính sách của doanh nghiệp.

2. Những nội dung chính của mẫu quy chế công tác phí trong doanh nghiệp

Trong mẫu quy chế công tác phí trong doanh nghiệp có nhiều phần, nhiều thông tin mà bất cứ ai cũng nên tìm hiểu thật kỹ trong doanh nghiệp. Cập nhật những nội dung chính trong mẫu quy chế để nắm bắt được những gì cần phải trình bày, tìm hiểu những bố cục của trong mẫu quy chế công tác phí trong các doanh nghiệp.

Ngay sau đây, timviec365.com sẽ trình bày những thông tin trong nội dung của quy chế công tác phí của doanh nghiệp để giúp các doanh nghiệp dễ dàng áp dụng những quy chế công tác phí khi đi công tác:

Cập nhật chi tiết thông tin nội dung của mẫu quy chế công tác phí trong doanh nghiệp
Cập nhật chi tiết thông tin nội dung của mẫu quy chế công tác phí trong doanh nghiệp

2.1. Phần mở đầu của mẫu quy chế

Trong phần mở đầu của mẫu quy chế công tác phí thì các bạn sẽ cần trình bày những nội dung chính bao gồm:

- Quốc hiệu và Tiêu ngữ: Trình bày theo tiêu chuẩn quy định của văn bản hành chính thông thường, viết in hoa dòng quốc hiệu và viết hoa các chữ cái đầu của dòng tiêu ngữ. Cả hai dòng này đều được bôi đậm và căn vào lề bên phải của mẫu văn bản quy chế.

Phía bên dưới của dòng quốc hiệu – tiêu ngữ sẽ là địa điểm và thời gian cụ thể ban hành mẫu quy chế.

Phía bên trái của dòng quy hiệu tiêu ngữ (phái bên trái của khổ giấy) ghi tên của đơn vị soạn thảo mẫu quy chế này.

- Tên của mẫu quy chế: Tên mẫu quy chế cần được viết in hoa, bôi đậm, tăng cỡ chữ to hơn để dễ dàng nhận biết được loại văn bản. Theo đó, tên văn bản bạn có thể đặt là: QUY CHẾ CÔNG TÁC PHÍ

Ở phía dưới tên văn bản mẫu quy chế chính là tên của doanh nghiệp lập bản quy chế, ở phía dưới bạn cần nêu rõ các căn cứ có liên quan làm cơ sở ban hành kèm theo các quyết định, các điều khoản, thông tư có liên quan.

Đối với mẫu quy chế công tác phí thì thường các bạn cần phải căn cứ vào những điều luật cơ bản như: Thông tư số 40/2017/TT-BTC, Quy chế tài chính của doanh nghiệp, Quy chế lương thưởng của doanh nghiệp, căn cứ vào tình hình tài chính thực tế của doanh nghiệp,...

Trình bày phần mở đầu trong mẫu quy chế công tác phí trong doanh nghiệp
Trình bày phần mở đầu trong mẫu quy chế công tác phí trong doanh nghiệp

2.2. Phần nội dung của mẫu quy chế

Trong phần nội dung sẽ được trình bày rõ thành các chương, các phần, trong mỗi chương sẽ được trình bày cụ thể, rõ ràng về nội dung. Cụ thể như sau:

- Chương 1: Trình bày chi tiết về Những quy định chung.

Trong phần này thì bạn cần nêu rõ các ý như sau:

+ Phạm vi, đối tượng áp dụng và điều chỉnh.

+ Nêu rõ các khoản công tác phí: chi phí đi lại, chi phí lưu trú, chi phí giao dịch, phụ cấp, ...

+ Nêu rõ những nguyên tắc cấp công tác phí.

- Chương 2: Trình bày chi tiết về chế độ công tác phí

Trong phần này thì người trình bày sẽ cần phải ghi rõ những thông tin liên quan tới công tác phí bao gồm: Phân hạng loại phụ cấp công tác phí người đó được nhận, trong từng hạng, người đi công tác thuộc hạng nào thì cần phải trình bày, ghi rõ số tiền công tác phí trong từng hoạt động mà cán bộ/công nhân viên đã thực hiện.

- Chương 3: Trình bày chi tiết thủ tục tạm ứng và tình hình thanh toán của công tác phí

Trong chương thứ 3 của mẫu quy chế công tác phí trong doanh nghiệp thì người trình bày cần phải ghi rõ về nội dung thông tin như sau:

+ Thủ tục, thẩm quyền thực hiện tạm ứng đối với công tác phí.

+ Thủ tục trong việc thanh toán trước công tác phí.

+ Trình bày rõ trình tự kiểm tra cũng như là xét duyệt về thủ tục thành toán trước công tác phí mà cán bộ công nhân viên đã tạm ứng.

+ Thẩm quyền trong việc duyệt các khoản công tác phí.

+ Các chế độ trong hóa đơn và chứng từ.

Trình bày phần nội dung trong mẫu quy chế công tác phí trong doanh nghiệp
Trình bày phần nội dung trong mẫu quy chế công tác phí trong doanh nghiệp

- Chương 4: Trình bày rõ quá trình kiểm tra và xử lý đối với các vi phạm.

Trong phần này, doanh nghiệp cần phải ghi rõ về các thông tin: trách nhiệm của bên kiểm tra (kế toán trưởng có trách nhiệm kiểm tra). Thẩm quyền trong việc xử lý các vấn đề sau khi đã kiểm tra.

- Chương 5: Trình bày rõ đối với các điều khoản về thi hành.

Trong phần này, doanh nghiệp cần phải trình bày rõ đối với các thông tin cụ thể như sau:

+ Hiệu lực trong việc thi hành: Hiệu lực được tính kể từ thời điểm ký kết bản quy chế.

+ Thẩm quyền bổ sung: Nêu rõ tên người, chức danh của người có thẩm quyền ký kết, sử đổi hay bổ sung những thông tin khác vào quy chế.

+ Trách nhiệm trong việc thi hành: Nêu tên các chức danh có trách nhiệm thi hành đối với bản quy chế này.

+ Các biểu mẫu có liên quan được đính kèm theo mẫu quy chế.

2.3. Phần kết của mẫu quy chế công tác phí trong doanh nghiệp

Ở phần kết thì sẽ trình bày phần chữ ký của người có thẩm quyền ký tên; đồng thời ghi rõ địa điểm, thời gian mà bản quy chế được ký kết.

Phần kết của mẫu quy chế công tác phí trong doanh nghiệp
Phần kết của mẫu quy chế công tác phí trong doanh nghiệp

Như thế, mẫu quy chế công tác phí trong doanh nghiệp là mẫu quy chế cơ bản mà các doanh nghiệp đều cần phải nắm được cách thức về nội dung để đảm bảo có bất cứ khi nào mà doanh nghiệp có cán bộ, công nhân viên đi công tác.

Icon Suggest
Mẫu quyết định cử đi công tác

Ngoài mẫu quy chế công tác phí trong doanh nghiệp thì các doanh nghiệp còn cần phải chuẩn bị rất nhiều loại văn bản biểu mẫu khác nữa để phục vụ cho bất cứ mục đích nào của văn bản. Mẫu văn bản trong doanh nghiệp rất nhiều, trong đó có liên quan tới mẫu văn bản về quy chế công tác phí trong doanh nghiệp thì có mẫu quyết định cử đi công tác. Trong bài viết ngay bên dưới được chia sẻ trong đường link thì các bạn sẽ được timviec365.com cung cấp thông tin đầy đủ về mẫu quyết định cử đi công tác.

Mẫu quyết định cử đi công tác

mẫu cv xin việc
Tham gia bình luận ngay!

Lượt xem112 lượt comment0

Capcha comment
Tìm việc làm
x
Tạo CV Tìm việc làm
Liên hệ qua SĐT