Mẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhân được trình bày như thế nào?

Bảo Vy tác giả timviec365.com Tác giả: Bảo Vy clock blog31-12-2020

Mẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhân được hiểu là một cá nhân được chỉ định để thay mặt công ty thực hiện một công việc hay một nhiệm vụ được giao nào đó. Vậy nội dung chính và cách viết mẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhân như thế nào? Thì mời bạn cùng tham khảo nội dung có trong bài viết ngay sau đây. 

Nội dung chính có trong mẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhân bao gồm các nội dung chính như sau: 

- Thông tin đầy đủ về các bên ủy quyền và nhận ủy quyền 

- Nội dung cần được thực hiện và phạm vi mỗi bên tham gia 

- Thời hạn mẫu giấy ủy quyền được thực hiện bắt đầu và kết thúc ghi rõ ngày, tháng, năm 

- Nghĩa vụ đối với các bên tham gia ủy quyền và nhận ủy quyền 

- Các điều khoản hoặc các cam kết mà mỗi bên cần thực hiện 

Nội dung chính trong mẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhân bao gồm những gì?
Nội dung chính trong mẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhân bao gồm những gì? 

Đối với tất cả các mẫu giấy ủy quyền đều được mở đầu bằng Quốc hiệu, tiêu ngữ và kết thúc bằng chữ ký xác nhận của các bên có tham gia. Có thể chia làm hai dạng mẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhân đó chính là dạng viết theo đúng quy định và dạng viết sẵn. Về nội dung thì hai loại mẫu giấy ủy quyền này đều giống nhau nhưng chỉ khác nhau về mặt hình thức trình bày. 

Vậy cách trình bày và những lưu ý khi thực hiện các mẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhân như thế nào? Hãy cùng tham khảo phần thông tin hướng dẫn cách trình bày mẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhân ngay sau đây. 

Mẫu giấy ủy quyền theo đúng quy định hiện hành:

Mẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhân được sử dụng phổ biến nhất hiện nay và theo đúng quy định của pháp luật sẽ bao gồm các nội dung chính và cách trình bày như sau:

- Quốc hiệu, tiêu ngữ và tên giấy ủy quyền được căn giữa và trình bày rõ ràng

- Thông tin chi tiết về bên ủy quyền bao gồm các thông tin như sau: Họ và tên đầy đủ, tên công và địa chỉ trụ sở chính của công ty.

- Thông tin chi tiết về bên được ủy quyền bao gồm các thông tin sau: Họ và tên đầy đủ; Ngày, tháng, năm sinh; Số chứng minh thư nhân dân, nơi cấp và ngày cấp; Địa chỉ hộ khẩu thường trú và địa chỉ chỗ ở hiện tại. 

 Hướng dẫn cách trình bày mẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhân chi tiết nhất
 Hướng dẫn cách trình bày mẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhân chi tiết nhất

Tiếp đến là nội dung chính về các công việc mà bên ủy quyền(gọi là bên A) ủy quyền cho bên B(bên nhận ủy quyền) để thực hiện các công việc sau. Trong đó, công việc của các bên thực hiện sẽ được ghi thành các khoản đánh theo các số 1, 2, 3...tương ứng với các đầu công việc mà bên B sẽ thực hiện. 

Thời hạn người nhận ủy quyền cần được ghi rõ thời gian bắt đầu từ ngày, tháng, năm bắt đầu đến thời gian ngày, tháng, năm kết thúc. 

Nghĩa vụ cần thực thực hiện của các bên tham gia bao gồm 4 khoản như sau: Cả hai bên ủy quyền và nhận ủy quyền sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật với các điều khoản sau: 

- Bên B sẽ chịu trách nhiệm và thực hiện các công việc do bên A ủy quyền trong phạm vi nhất định 

- Bên B có trách nhiệm báo lại cho bên A biết về các công việc đã được ủy quyền như trên 

- Việc ủy quyền của công ty cho cá nhân được thực hiện trên cơ sở tự nguyện tham gia của các bên liên quan, Không bị lừa dối và ép buộc

- Nội dung các công việc được ghi trong mẫu giấy ủy quyền này cần được thực hiện một cách rõ ràng

Và cuối cùng đó là các thông tin cam kết của các bên tham gia bao gồm các thông tin như sau: 

 Hướng dẫn cách trình bày mẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhân chi tiết nhất
 Hướng dẫn cách trình bày mẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhân chi tiết nhất

- Các bên tham gia trong ủy quyền này cần cam kết rằng đã hiểu rõ mọi thông tin có liên quan đến quyền, nghĩa vụ, lợi ích, ý nghĩa và hậu quả của việc thực hiện các điều khoản có trong mẫu giấy ủy quyền này. 

- Các bên tham gia cần đảm bảo rằng đã đọc - hiểu - đồng ý và ký xác nhận vào trong mẫu giấy ủy quyền này

- Hiệu lực của mẫu giấy ủy quyền được tính kể từ ngày hai bên quyết định ký kết mẫu giấy ủy quyền trên. 

Thông tin cuối cùng có trong mẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhân chính là chữ ký xác nhận của các bên tham gia. Thông tin xác nhận cần được ký tên, ghi rõ họ và tên đầy đủ. 

Hướng dẫn cách trình bày mẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhân chi tiết nhất
Hướng dẫn cách trình bày mẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhân chi tiết nhất

Giấy ủy quyền công ty cho cá nhân là có tác dụng trong việc làm căn cứ để làm bằng chứng cho các bên tham gia thực hiện và chịu trách nhiệm đối với các bên tham gia. Đặc biệt là người được ủy quyền cần thực hiện đúng theo các yêu cầu được giao, và người ủy quyền cũng sẽ phải tự chịu trách nhiệm về việc trao quyền ủy quyền cho người được ủy quyền và mọi kết quả cũng như các hậu quả đối với các công việc đã được thực hiện. 

Mẫu giấy ủy quyền có tác dụng trong việc bảo vệ quyền lợi của các bên tham gia. Trong trường hợp bên B được bên A ủy quyền để thực hiện nhiệm vụ và các công việc có trả thù lao khi kết thúc công việc thì bên A cũng cần thực hiện đúng theo nội dung thông tin được ghi trong mẫu giấy ủy quyền này. 

Đồng thời bên B cũng cần phải thực hiện đúng theo thỏa thuận và yêu cầu của bên A để đảm bảo chất lượng công việc được tiến triển và được thực hiện một cách chính xác nhất. 

Vai trò và tác dụng của giấy ủy quyền công ty cho cá nhân
Vai trò và tác dụng của giấy ủy quyền công ty cho cá nhân

Khi các công việc không thật sự quá quan trọng mà các sếp - những người làm trong ban lãnh đạo lại vô cùng bận rộn có thể sử dụng loại giấy này để san bớt công việc ra cho những người họ thật sự tin tưởng. Những người được nhận ủy quyền phải là những người có đủ năng lực, tố chất, trình độ hoặc các kỹ năng mà bên ủy quyền cho là đủ tốt để có thể đảm nhận trách nhiệm thay lãnh đạo hoặc thay mặt, đại diện cho công ty thực hiện các công việc có trong giấy ủy quyền. 

Mẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhân được sử dụng một cách phổ biến nhưng không mang hình thức pháp lý. Nhưng nó lại có hiệu lực khi thực hiện trong các công ty giữa cấp trên, các sếp trong ban lãnh đạo công ty sẽ cần đến loại giấy này để yêu cầu đối với các nhân viên cấp dưới thực hiện các nhiệm vụ hoặc các đầu công việc được giao. 

Bên nhận ủy quyền có thể chấp nhận hoặc từ chối khi được bên ủy quyền yêu cầu thực hiện ủy quyền. Bởi trong thực tế việc thực hiện hay không thực hiện mẫu giấy ủy quyền này là không bắt buộc đối với các nhân viên. Vì vậy các nhân viên khi được yêu cầu để thực hiện các công việc này có thể làm hoặc không làm tùy theo quyết định của họ. 

Các đối tượng trong công ty có thể tham gia trong mẫu giấy ủy quyền này là ai?
Các đối tượng trong công ty có thể tham gia trong mẫu giấy ủy quyền này là ai? 

Bởi thế nên mẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhân không được sử dụng đối với các công việc thực sự quan trọng mang tính sống còn của công ty thì sẽ do những người có cấp bậc cao hơn thực hiện. Người được ủy quyền có thể thực hiện 1 hoặc nhiều công việc trong phạm vi đã được thỏa thuận trong giấy ủy quyền. 

Về thời gian thực hiện ủy quyền: Khác với hợp đồng ủy quyền thời gian thực hiện trong mẫu giấy quyền lại được quyết định bởi người ủy quyền. Người ủy quyền có thể xem xét về số lượng công việc để có thể sắp xếp thời gian phù hợp cho người nhận ủy quyền sao cho phù hợp với khả năng của người nhận ủy quyền. 

Ngược lại đối với hợp đồng lao động ủy quyền thì thời gian thực hiện ủy quyền sẽ do cả hai bên ủy quyền và nhận ủy quyền sẽ cùng thỏa thuận với nhau về thời gian bắt đầu và kết thúc việc thực hiện các công việc có trong hợp đồng ủy quyền. 

 Các đối tượng trong công ty có thể tham gia trong mẫu giấy ủy quyền này là ai?
 Các đối tượng trong công ty có thể tham gia trong mẫu giấy ủy quyền này là ai? 

Đối với các công việc không quá quan trọng, cấp dưới có thể làm được thì lãnh đạo hoặc các sếp có thể ủy quyền cho những nhân viên cấp dưới thực hiện đúng theo quy định. 

Đây cũng chính là cơ hội để các nhân viên cấp dưới có thể thể hiện được tài năng của mình khi thực hiện các nhiệm vụ được giao từ cấp trên. Thông thường những nhân viên được chọn đi có thể là những nhân viên ưu tú đã làm lâu năm, có nhiều kinh nghiệm làm việc. Những người được cấp trên tin tưởng và có thể làm được những công việc mà họ giao cho. 

Hoặc thậm chỉ là những người mới vào công ty, đây cũng chính là cách để các lãnh đạo có thể đưa ra những thử thách và tìm ra những nhân tài cho công ty(trường hợp này sẽ ít xảy ra hơn). Chính vì vậy người nhận ủy quyền sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện tài năng và phát triển trong công việc hơn. 

Nếu bạn là người được ủy quyền thì cũng hãy xem xét và cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra các quyết định thực hiện hay không thực hiện các nhiệm vụ trên. Bởi có thể những nhiệm vụ đó nằm ngoài khả năng của bạn và tỉ lệ phần trăm thành công đối với công việc đó là cao hay thấp lại phụ thuộc chính vào khả năng của bạn. 

Mẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhân không khó để trình bày, nhưng những công việc, nhiệm vụ được ủy quyền có khó hay không lại phụ thuộc vào chính những người tham gia trong mẫu giấy này thực hiện. Hãy đưa ra một quyết định và lựa chọn một cách thông minh các bạn nhé. 

Các đối tượng trong công ty có thể tham gia trong mẫu giấy ủy quyền này là ai?
Các đối tượng trong công ty có thể tham gia trong mẫu giấy ủy quyền này là ai? 

Hy vọng những thông tin về cách trình bày, các nội dung chính, các đối tượng thực hiện, vai trò và tác dụng của mẫu giấy ủy quyền trong bài viết đã cung cấp đến bạn những thông tin bổ ích và cần thiết nhất. Nếu bạn có là người ủy quyền hay người được ủy quyền thì hãy hiểu rõ về tính chất, đặc điểm và các thông tin có trong mẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhân trước khi quyết định thực hiện các bạn nhé! Chúc các bạn có được kết quả tốt và có cơ hội để thể hiện khả năng của bản thân và sớm thăng tiến trong công việc. 

Bạn có thể tải mẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhân trong các liên kết ngay sau đây!

mẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhân 2.docx

Mẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhân viết sẵn 3.docx

mẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhân.doc

Icon Suggest
[TẢI NGAY] Mẫu giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng chuẩn nhất!

Mẫu giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng bao gồm những nội dung gì? Cách trình bày mẫu giấy ủy quyền ngân hàng ra sao? Và các lưu ý cần thiết sẽ được tổng hợp trong bài viết sau. Hãy tham khảo thông tin trong liên kết dưới đây bạn nhé!

Mẫu giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng

mẫu cv xin việc
Tham gia bình luận ngay!

Lượt xem1660 lượt comment0

Capcha comment
Tìm việc làm
x
Tạo CV Tìm việc làm
Liên hệ qua SĐT