[Mẫu biên bản nghiệm thu] Tổng hợp và phân loại mới nhất!

Nguyễn Hà Linh tác giả timviec365.com Tác giả: Nguyễn Hà Linh clock blog18-03-2020

Nhiều vấn đề và khía cạnh hoạt động mỗi ngày luôn phải cần đến mẫu biên bản nghiệm thu. Tuy nhiên, khá nhiều cá nhân liên quan còn mơ hồ về bản chất và tác dụng của loại biểu mẫu này. Trên thực tế, mỗi lĩnh vực hoạt động sẽ tương ứng với việc chuẩn bị một mẫu biên bản nghiệm thu và bàn giao khác nhau, tuy nhiên, tác dụng mà tài liệu này mang lại đều chung một mục đích. Để hiểu rõ hơn về nó, mời bạn đọc cùng tìm hiểu với timviec365.com ngay sau đây!

1. Khái niệm biên bản nghiệm thu là gì?

khái niệm

Trước hết, cần đính chính và hiểu rõ thuật ngữ nghiệm thu chỉ quá trình gì? Đó là một quá trình hay lộ trình tiếp nhận, thẩm định, và kiểm tra toàn bộ hoạt động của một chủ thể, có thể là công việc, có thể là dự án, có thể là giao dịch sau khi đã được hoàn thành và chuẩn bị bước vào giai đoạn hoạt động chính thức. Như vậy, thông qua khái niệm này, chúng ta có thể hiểu được quá trình nghiệm thu nhằm một mục đích hỗ trợ các bên liên quan cam kết và đảm bảo được chất lượng chủ thể nghiệm thu trước khi đưa chúng vào hoạt động, hoặc phân phối và cung cấp cho bên liên quan.

Quá trình nghiệm thu được thực hiện và khảo sát kiểm nghiệm thực tế, sau đó sẽ thực hiện đánh giá và báo cáo kết quả thông qua mẫu biên bản nghiệm thu, nhằm đóng vai trò và cơ sở, căn cứ cho quá trình làm việc sau này. Vậy mẫu biên bản nghiệm thu là gì?

Đó là một văn bản, tài liệu được thực hiện với nội dung thể hiện toàn bộ quá trình hoạt động của một dự án, một công việc hay bất cứ hoạt động nhất định nào. Chẳng hạn như mẫu biên bản nghiệm thu công trình sẽ có nội dung thể hiện bên trong về nhiệm vụ đã thực hiện, thành phần, thời gian thực hiện quá trình nghiệm thu,...

Việc làm truyền thông

2. [Dowload] Tổng hợp các mẫu biên bản nghiệm thu phổ biến nhất

Trên thực tế, như đã nói, có khá nhiều lĩnh vực hoạt động cần và yêu cầu nghiệm thu. Vì vậy, mẫu biên bản nghiệm thu cũng không chỉ có một mẫu duy nhất, nó được phân loại khá đa dạng. Dưới đây, timviec365.com thông tin đến bạn đọc những mẫu biên bản nghiệm thu phổ biến nhất:

2.1. Mẫu biên bản nghiệm thu hợp đồng

hợp đồng

Đây là mẫu biên bản nghiệm thu được thực hiện bằng văn bản, xác nhận chữ ký giữa các bên liên quan trong quá trình giao dịch bằng hợp đồng. Mẫu biên bản nghiệm thu hợp đồng cũng là một trong những điều kiện để xem xét việc hợp đồng đã kết thúc hay còn hiệu lực. Mẫu biên bản bao gồm những nội dung bên trong nhằm thể hiện việc xác minh các công việc, điều khoản trong hợp đồng ban đầu đã được thực hiện hay chưa? Trong trường hợp nếu có bất kỳ vấn đề nào phát sinh có ảnh hưởng trực tiếp đến nghĩa vụ và quyền lợi của các bên liên quan đến hợp đồng cũng phải được đề cập và nhắc đến trong nội dung mẫu biên bản nghiệm thu hợp đồng.

Trong quá trình xem xét việc thanh lý hợp đồng, các bên liên quan trong giao dịch nên kiểm tra kỹ càng đến các điều khoản và quy định thanh lý trước khi thực hiện quyết định ký vào xác nhận biên bản nghiệm thu. Đồng thời đối với các khoản thanh toán cũng phải cung cấp các chứng từ, hóa đơn đảm bảo tính chính xác và hợp pháp.

Biên-bản-nghiệm-thu-hop-dong.docx

2.2. Mẫu biên bản nghiệm thu hàng hóa

hàng hóa

Mẫu biên bản nghiệm thu hàng hóa được thực hiện sau khi các bên đã hoàn thành quá trình kiểm nghiệm và đảm bảo mọi thứ liên quan đến chất lượng hàng hóa, chẳng hạn như thủ tục lắp đặt thiết bị đã hoàn thành hay chưa? Hoàn thành như thế nào? Có đúng trình tự và thủ tục như trong hợp đồng hàng hóa ban đầu đã ký kết hay không? Mẫu biên bản nghiệm thu này rất quan trọng, vì nó là cơ sở để đảm bảo cho các bên liên quan về quyền hạn, lợi ích của mỗi bên, tránh tình trạng thiếu căn cứ, xảy ra các tranh chấp không đáng có.

Thông tin liên quan đến loại hàng hóa, địa điểm, thời điểm nghiệm thu hàng hóa,... là những nội dung cần phải thực hiện kê khai trong mẫu biên bản này. Tất cả các thông tin đều phải đảm bảo tính chính xác, tính trung thực và rõ ràng, nhằm làm điều kiện so sánh các số liệu sau này. Trên thực tế, kết quả nghiệm thu hàng hóa là nội dung quan trọng nhất. Chính vì vậy, đối với quá trình nghiệm thu cùng lúc nhiều hàng hóa, người nghiệm thu khi lập biên bản có thể phân loại những nội dung liên quan đến kết quả nghiệm thu từng loại hàng hóa theo bố cục dạng bảng.

Cuối cùng, biên bản bàn giao sản phẩm cũng có thể được đính kèm cùng với mẫu biên bản nghiệm thu này để phản ánh những vấn đề chi tiết nhất trong quá trình giao dịch. Tại sao nên thực hiện và đính kèm loại biên bản này? Nó có tác dụng trong việc làm cơ sở ràng buộc các bên liên quan về nghĩa vụ với nhau, để khi xảy ra các tranh chấp, các bên vẫn đủ điều kiện thấy rõ lợi ích của mình.

bien-ban-nghiem-thu-hang-hoa.doc

2.3. Mẫu biên bản nghiệm thu công việc

công việc

Có nhiều hoạt động liên quan đến công việc cần đến việc thực hiện mẫu biên bản nghiệm thu bàn giao. Nó cũng có tác dụng tương tự như những loại biên bản nghiệm thu khác. Về cơ bản, có thể xác nhận có hai loại. Trong đó, biên bản nghiệm thu hoàn thành công việc hướng đến công dụng lưu giữ và ghi chép những khía cạnh liên quan đến quá trình thực hiện một công việc cụ thể. Chẳng hạn như một dự án, biên bản sẽ nếu rõ các nội dung như thời điểm cụ thể, địa điểm cụ thể, hạng mục dự án được đem vào đánh giá, các cá nhân đóng vai trò là thành phần kiểm tra,... Biên bản phải thể hiện được kết quả đánh giá là công việc có được hoàn thành, hay dự án có đủ điều kiện để được đưa vào vận hành hay không?

Bên cạnh đó, trong trường hợp công việc không đủ đáp ứng để tiến hành hoạt động và vận hàn, thì biên bản phải nêu rõ lý do, đề xuất các phương án, các giải pháp nhằm giải quyết cho công việc. Bên cạnh loại biên bản này, một loại biên bản khác cũng thường xuyên được thực hiện, đó chính là biên bản nghiệm thu khối lượng công việc. Tác dụng của tài liệu này là làm cơ sở để hiệu quả công việc của cá nhân trực tiếp thực hiện. Riêng về lĩnh vực nghiệm thu công trình, còn có thêm hai mẫu biên bản nghiệm thu khác, đó là nghiệm thu hồ sơ thiết kế và hạng mục công trình cụ thể.

mau-bien-ban-nghiem-thu-cong-viec.doc

3. Một số vấn đề quan trọng khi tiến hành viết mẫu biên bản nghiệm thu

Như đã đề cập, vai trò và tác dụng của mẫu biên bản nghiệm thu công trình là rất cần thiết. Chính vì vậy, không chỉ cần đảm bảo hiệu suất và kết quả trong quá trình nghiệm thu, mà trong quá trình thực hiện biên bản nghiệm thu, cá nhân lập biên bản cũng hết sức lưu ý về nội dung bên trong mẫu tài liệu này. Vậy những điều bạn cần lưu ý ở đây khi viết mẫu biên bản này là gì?

một số lưu ý

+ Thứ nhất, quá trình nghiệm thu là những hoạt động diễn ra về làm việc giữa hai bên, cung cấp và kiểm nghiệm. Chính vì vậy, trong biên bản cần xuất hiện và đảm bảo đầy đủ tính chính xác về chữ ký của cả hai bên. Điều này nhằm đảm bảo tính pháp lý của biên bản.

+ Thứ hai, biên bản nào cũng vậy, biên bản nghiệm thu cũng phải thể hiện được các bên liên quan, bằng cách nêu chính xác, rõ ràng những thông tin cá nhân đại diện cho các bên.

+ Thứ ba, biên bản nghiệm thu nhằm đảm bảo quyền cũng như lợi ích của cá c bên. Vì thế, nó cần thể hiện được những nội dung liên quan đến thỏa thuận của các bên bằng các điều khoản cụ thể.

+ Thứ tư, biên bản nghiệm thu như đã nói là mẫu tài liệu có nội dung đánh giá, kiểm tra chất lượng toàn bộ quá trình thực hiện của một hoạt động, một lĩnh vực hay một chủ thể,... Chính vì vậy, nội dung quan trọng trong biên bản cần được cá nhân thực hiện bao gồm chi tiết các nhiệm vụ đánh giá, kiểm tra, các khung tiêu chuẩn được xây dựng, các hạng mục, thông số, kết quả đánh giá và kiểm nghiệm,....

+ Thứ năm, hình thức và bố cục của mẫu biên bản nghiệm thu phải đảm bảo rõ ràng, chuẩn chỉnh, để có thể làm cơ sở pháp lý hợp lệ nhất, có thể mang ra đối chiếu, so sánh khi xảy ra quá trình tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại,...

Xem thêm: Tìm việc làm nhanh chỉ với 1 cú click. Đừng bỏ lỡ!

4. Tại sao mẫu biên bản nghiệm thu là một thủ tục bắt buộc trong quy trình nghiệm thu?

công dụng của biên bản

Quy trình đánh giá và ki bắt buộc phải có mẫu biên bản bàn giao và nghiệm thu. Vậy thực tế nó có những tác dụng gì? Ảnh hưởng những tác động cụ thể như thế nào?

+ Thứ nhất, gia tăng sự liên kết giữa bên thực hiện trực tiếp công việc và bên thực hiện đánh giá công việc.

+ Thứ hai, gia tăng mức độ tin cậy của bên thứ ba, đó là những người trực tiếp sử dụng sản phẩm, hàng hóa hay là người thi hành công việc tiếp tục.

+ Thứ ba, rút ra được nhiều kinh nghiệm làm việc và có thể đề xuất được những giải pháp cải thiện được công việc hơn trong tương lai.

+ Thứ tư, thúc đẩy các phương thức mang bản chất “marketing” thương hiệu, nhằm điều hướng khách hàng trở nên “thỏa mãn” sản phẩm mặc dù vẫn có khuyết điểm.

+ Thứ năm, gia tăng sự hợp tác và độ tin cậy lẫn nhau giữa các bên liên quan.

+ Thứ sáu, mẫu tài liệu đóng vai trò và tiêu chí để quyết định hợp đồng có thanh toán được hay không?

Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng, không phải mọi lĩnh vực đều được đối tượng thứ ba sau quá trình nghiệm thu chấp nhận hoặc thỏa mãn. Bên cạnh đó, mẫu tài liệu này cũng chỉ có thời hạn đúng ở thời điểm mà quá trình nghiệm thu diễn ra, đồng nghĩa với việc nếu thời gian sau này có những rủi ro xảy ra, mẫu tài liệu cũng không còn tác dụng. Hơn nữa, việc xác nhận về mặt pháp lý trong biên bản là chữ ký, chính vì vậy khi đã thực hiện thì không thể điều chỉnh và thay đổi. Trên đây là những thông tin timviec365.com muốn gửi đến bạn về mẫu biên bản nghiệm thu. Chúc bạn đọc có được những trải nghiệm công việc thuận lợi hơn với mẫu tài liệu phổ biến này!

Việc làm bán hàng

mẫu cv xin việc
Tham gia bình luận ngay!

Lượt xem3165 lượt comment0

Capcha comment
Tìm việc làm
x
Tạo CV Tìm việc làm
Liên hệ qua SĐT