[MỚI NHẤT] Mẫu biên bản bàn giao xe và hướng dẫn cách viết

Nguyễn Hà Linh tác giả timviec365.com Tác giả: Nguyễn Hà Linh clock blog29-12-2020

Mẫu biên bản bàn giao xe là một trong những tài liệu mang tính thủ tục trong ngành vận tải nói chung. Biên bản này được sử dụng trong đa dạng các trường hợp. Chẳng hạn như trong quy trình mua và bán xe, quy trình thuê xe, quy trình cấp xe cho tài xế của doanh nghiệp,... Nếu đang tìm hiểu về mẫu biên bản này, hãy cùng cập nhật mới nhất các mẫu biên bản bàn giao xe và cách viết tại timviec365.com bạn nhé!

1. Tìm hiểu về mẫu biên bản bàn giao xe

Trước khi đi sâu phân tích những khía cạnh và phân loại của mẫu biên bản bàn giao xe. Hãy tìm hiểu chính xác xem biểu mẫu này là gì?

Tìm hiểu về mẫu biên bản bàn giao xe
Tìm hiểu về mẫu biên bản bàn giao xe

1.1. Biên bản bàn giao xe là gì?

Trong lĩnh vực vận tải nói chung, biên bản bàn giao xe được sử dụng rất nhiều, mặc dù chúng được sử dụng khác nhau trong nhiều trường hợp. Nhưng tóm lại, mẫu biên bản bàn giao xe là một biểu mẫu có giá trị căn cứ và cơ sở nhằm xác nhận hoạt động bàn giao tài sản (xe cộ) cho một tổ chức hay một cá nhân nhất định nào đó. Hoạt động bàn giao xe được thực hiện theo đúng quy trình, sau khi hai bên giao và nhận đã thực hiện việc ký kết vào biên bản bàn giao xe, thì tài sản xe đó sẽ được tiến hành giao đúng cách. Như vậy, mẫu biên bản bàn giao xe là một thủ tục quan trọng, có vai trò đảm bảo tính pháp lý đối với những loại tài sản có giá trị lớn, cụ thể ở đây tài sản là xe cộ (xe máy, xe ô tô), nhằm hạn chế những tranh chấp và rủi ro phát sinh giữa hai bên.

Các mẫu biên bản bàn giao xe có thể được nhiều chủ thể lập ra trong các trường hợp khác nhau, do đó những thông tin có thể tùy chỉnh và không giống nhau. Nhưng nhìn chung, biểu mẫu này khi được thực hiện cần thể hiện các thông tin cũng như nội dung cơ bản như sau:

Biên bản bàn giao xe là gì?
Biên bản bàn giao xe là gì?

- Thứ nhất, thông tin chính xác xác định danh tính của bên nhận và bên giao xe.

- Thứ hai, thông tin chính xác về địa điểm, thời gian tổ chức và tiến hành bàn giao xe.

- Thứ ba, thông tin, dữ liệu chính xác gắn liền với tài sản xe cộ, bao gồm: tình trạng xe, thông tin xe, tình trạng của các bộ phận gắn liền với xe.

- Thứ tư, thông tin chính xác về các phụ kiện, trang bị gắn liền và đi kèm với xe.

- Thứ năm, bộ hồ sơ xe.

- Cuối cùng là xác nhận bằng chữ ký hợp lệ của bên giao cũng như bên nhận tài sản.

Trong đời sống hàng ngày, biên bản bàn giao xe có thể được sử dụng trong những trường hợp cụ thể như sau:

- Trường hợp giao xe giữa tổ chức, doanh nghiệp cho cá nhân (tài xế). Chẳng hạn như các doanh nghiệp vận tải, các doanh nghiệp thuê tài xế riêng,...

- Trường hợp giao xe giữa công ty bán xe và cá nhân, tổ chức mua xe.

- Trường hợp giao xe giữa doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong dịch vụ cho thuê xe với cá nhân, tổ chức là khách hàng thuê xe,...

1.2. Hướng dẫn cách lập mẫu biên bản bàn giao xe

Trên thực tế, xã hội phát sinh rất nhiều trường hợp mà trong đó các tổ chức hay cá nhân phải thực hiện việc bàn giao tài sản của mình cho một cá nhân, tổ chức khác sử dụng theo nhiệm vụ, yêu cầu hay một số mục đích khác.

Hướng dẫn cách lập mẫu biên bản bàn giao xe
Hướng dẫn cách lập mẫu biên bản bàn giao xe

Do đó, để quá trình này diễn ra thuận lợi, đúng quy trình, quan trọng là đảm bảo được chất lượng và tình trạng tài sản ở thời điểm bàn giao thì mẫu biên bản bàn giao xe cần được các bên thực hiện một cách nghiêm túc. Mẫu biên bản có ý nghĩa trong quá trình kiểm soát, theo dõi những hành vi vi phạm pháp luật, làm hạn chế những rủi ro không đáng có sau này.

Mẫu biên bản bàn giao xe đề cập đến những thông tin cơ bản nhất. Do vậy, các tổ chức, cá nhân bàn giao xe trong quá trình soạn thảo cần linh hoạt để cập nhật, làm mới, tùy chỉnh những nội dung sao cho phù hợp với trường hợp thực tế của mình. Về cơ bản, cách lập mẫu biên bản bàn giao xe được tiến hành như sau:

Khi soạn thảo, cần phân chia tách biệt ba phần, bao gồm mở đầu, nội dung và phần kết. Trong đó:

- Phần mở đầu: Cá nhân soạn thảo cần viết rõ, chính xác quốc hiệu, tiêu ngữ (như văn bản hành chính), sau đó là tiêu đề của biên bản và tên gọi đầy đủ của đơn vị, cơ quan bàn giao xe.

- Phần nội dung:

+ Thứ nhất, viết chính xác và rõ ràng tiêu đề biên bản, là biên bản bàn giao xe (xe gì?)

Hướng dẫn cách lập mẫu biên bản
Hướng dẫn cách lập mẫu biên bản 

+ Thứ hai, nội dung chính của biên bản cần thể hiện rõ những thông tin bao gồm: Thông tin đại diện của bên giao xe, thông tin đại diện của bên nhận xe, những thông tin xác nhận danh tính của người đại diện hợp pháp (bao gồm số CMND/CCCD, ngày tháng năm cấp, đơn vị cấp), thông tin chính xác về thời gian và địa điểm tiến hành giao nhận xe,...

+ Thứ ba, đề cập chính xác thông tin về loại tài sản xe cộ được bàn giao.

+ Thứ tư, cung cấp chính xác các thông tin, dữ liệu gắn liền với xe, bao gồm trang bị phụ kiện theo xe, tình trạng của xe, thông tin về quà tặng (nếu có),... Bên cạnh đó, một số thông tin khác cần được bổ sung nếu hai bên thống nhất trong quá trình thỏa thuận.

+ Thứ năm, mẫu biên bản bàn giao xe phải được lập thành hai mẫu, có tính tương đương về pháp lý và đưa cho mỗi bên giữ một bản.

- Phần kết: Thể hiện rõ ràng ngày tháng năm ký kết biên bản, xác nhận bằng chữ ký và ghi rõ họ tên của bên nhận và bên giao xe.

Thể hiện rõ ràng ngày tháng năm ký kết biên bản
Thể hiện rõ ràng ngày tháng năm ký kết biên bản

Trong quá trình lập mẫu biên bản bàn giao xe, cá nhân thực hiện soạn thảo cần là người nắm bắt được chính xác những nội dung cần đưa vào. Thể hiện biên bản bằng ngôn ngữ hành chính, dễ hiểu, đảm bảo nội dung đầy đủ, ngắn gọn, súc tích. Biên bản có tính pháp lý, do đó không thực hiện việc tẩy xóa, thay đổi hoặc điều chỉnh thông tin sau khi hai bên nhận và giao xe đã ký kết biên bản.

2. Mẫu biên bản bàn giao xe ô tô

Hoạt động mua và bán xe ô tô thường xuyên diễn ra trong cuộc sống, và mẫu biên bản bàn giao xe cũng được sử dụng trong trường hợp này. Sau khi hai bên đã ký kết xong hợp đồng mua bán, sẽ cùng thương lượng và đi đến thống nhất về địa điểm cũng như thời gian bàn giao xe ô tô. 2 bên sẽ có mặt và thực hiện ký vào biên bản bàn giao xe ô tô để hoàn tất các thủ tục cần thiết. Biên bản như là một giấy tờ đảm bảo xác nhận việc chủ nhân của chiếc xe mới là bên nhận.

2.1. Mẫu biên bản bàn giao xe ô tô là gì?

Mẫu biên bản bàn giao xe ô tô là gì?
Mẫu biên bản bàn giao xe ô tô là gì?

Như vậy, hiểu một cách đơn giản, đó là một loại giấy tờ làm căn cứ xác thực cho việc bên mua và bên bán đã có sự thống nhất về toàn bộ điều khoản trong quá trình giao dịch với nhau. Biên bản cũng xác nhận việc giao tài sản đối với bên bán, nhận tài sản đối với bên mua. Theo đó, các bên đã hoàn thành xong xuôi những thủ tục cần thiết.

Đặc biệt hơn, mẫu biên bản bàn giao xe ô tô sẽ là căn cứ có giá trị về mặt pháp lý để hạn chế những rủi ro và trường hợp phát sinh trong tương lai. Chính vì vậy, khi soạn thảo mẫu biên bản này, người soạn thảo cần đảm bảo các nội dung cũng như thông tin được cung cấp một cách đầy đủ, chính xác, rõ ràng, kiểm tra trước khi hai bên tiến hành ký kết.

2.2. Cách thực hiện chính xác mẫu biên bản bàn giao xe ô tô

Cách thực hiện chính xác mẫu biên bản bàn giao xe ô tô
Cách thực hiện chính xác mẫu biên bản bàn giao xe ô tô

Là một hoạt động quan trọng, do đó bàn giao xe ô tô cần được xác nhận qua giấy tờ, cụ thể là biên bản bàn giao. Những cá nhân liên quan trong hoạt động mua bán xe không nên xem nhẹ và chủ quan với biểu mẫu này. Tốt nhất, hãy tham khảo mẫu biên bản bàn giao xe ô tô mới nhất để đảm bảo được tính pháp lý của chúng sau này. Cũng tương tự như biên bản bàn giao xe thông thường, biên bản bàn giao xe ô tô cần được soạn thảo, lập thành hai bản và thực hiện các thủ tục ký kết tương tự nhau.

Nội dung của mẫu biên bản bàn giao xe ô tô tương tự như cách thể hiện nội dung đã thống nhất chung ở phần trên. Tuy nhiên, đối với các loại xe ô tô mới, các mục đi kèm gắn liền với xe thường nhiều và phức tạp hơn. Do đó, các bên nên kiểm tra, xác minh tất cả những nội dung từ phần mở đầu đến phần kết và sau đó mới thực hiện ký biên bản. Biên bản sau khi đã được ký cũng đồng nghĩa với các thủ tục bàn giao xe hoàn tất.

Từ thời điểm đó, chiếc xe được chủ nhân mới toàn quyền sử dụng. Bên cạnh đó, xác nhận trách nhiệm của bên bán đối với bên mua đã hoàn thành.

3. Mẫu biên bản bàn giao xe xe máy

 Mẫu biên bản bàn giao xe xe máy
 Mẫu biên bản bàn giao xe xe máy

Tương tự như mẫu biên bản bàn giao xe ô tô, mẫu biên bản bàn giao xe máy cũng có ý nghĩa, mục đích tương tự và được soạn thảo đảm bảo những nội dung, thông tin quan trọng trên. Mẫu biên bản bàn giao xe thường được sử dụng thường xuyên ở hoạt động mua, bán xe mới, mua bán xe cũ, thuê xe, hay bàn giao xe giữa các doanh nghiệp và nhân viên của mình.

Mặc dù chỉ là biên bản bàn giao tài sản, tuy nhiên có thể thấy mẫu biên bản bàn giao xe rất cần thiết và quan trọng trong quy trình cũng như thủ tục mua bán, bàn giao tài sản xe cộ. Hy vọng những thông tin được cung cấp trong bài viết của timviec365.com sẽ giúp các cá nhân, tổ chức đang có nhu cầu tìm hiểu và sử dụng mẫu biên bản này hiểu được cách soạn thảo và tham khảo các mẫu mới nhất. Nếu có nhu cầu mua bán, thuê xe hay bàn giao xe, hãy tìm hiểu thật kỹ những thông tin này bạn nhé.

Để tải mẫu biên bản bàn giao xe, bạn đọc chỉ cần click trực tiếp vào nội dung bên dưới:

>>> Mẫu biên bản bàn giao xe: bien-ban-giao-nhan-xe.doc

>>> Mẫu biên bản bàn giao xe ô tô: bien-ban-ban-giao-tai-san-la-o-to.doc

>>> Mẫu biên bản bàn giao xe máy: bien-ban-ban-giao-tai-san-la-xe-may.doc

Icon Suggest
Mẫu biên bản bàn giao công việc

Bàn giao công việc là một hoạt động thường xuyên trong các công ty, tổ chức doanh nghiệp. Một cá nhân nghỉ việc hay nghỉ phép cần viết biên bản bàn giao công việc. Khám phá cách viết trong bài viết sau.

Mẫu biên bản bàn giao công việc

mẫu cv xin việc
Tham gia bình luận ngay!

Lượt xem4395 lượt comment0

Capcha comment
Tìm việc làm
x
Tạo CV Tìm việc làm
Liên hệ qua SĐT