Mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư – Những thông tin chi tiết

Hoàng Thanh Vân tác giả timviec365.com Tác giả: Hoàng Thanh Vân clock blog27-04-2021

Mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chính là một trong những dạng tài liệu thể hiện được tính khả thi và hiệu quả mà các dự án đầu tư có thể được sử dụng làm căn cứ để cơ quan chức năng đưa ra quyết định về việc đầu tư. Bài viết này sẽ chia sẻ chi tiết những thông tin về mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

Việc làm hành chính văn phòng

1. Khái quát về mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

Mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chính là một trong những mẫu báo cáo bằng văn bản/tài liệu được những người có liên quan tới dự án, có trách nhiệm báo cáo lập ra để đề xuất đối với các chủ chương của dự án.

Khái quát về mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư
Khái quát về mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

Trong mẫu báo cáo có nêu rõ về những nội dung chi tiết, đưa ra những thông tin cụ thể về các chủ trương trong đầu tư. Những thông tin được nêu trong báo cáo đều được quy định rõ ràng theo quy định của pháp luật, tại Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ban hành.

Trong mẫu báo cáo sẽ gồm các vấn đề báo cáo về đề xuất đối với các chủ trương trong đầu tư đối với những chương trình đầu tư công, cùng với đó là những báo cáo của đề xuất đối với các chủ trương trong đầu tư dự án của các nhóm dự án (B, C).

Từ những phân tích trên đây thì chúng ta có thể hiểu đơn giản về mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chính là mẫu báo cáo mà được các doanh nghiệp, các bên có liên quan lập ra với mục đích để bá cáo lên cơ quan chức năng về việc đưa ra các đề xuất đối với các chủ trương trong việc đầu tư của dự án.

Xem thêm: Dự án đầu tư là gì? Cần lưu ý điều gì khi lập dự án đầu tư?

Cập nhật thông tin về mẫu báo cáo đề xuất đối với chủ trương đầu tư
Cập nhật thông tin về mẫu báo cáo đề xuất đối với chủ trương đầu tư

Trong mẫu báo cáo có nêu rõ về thông tin nội dung chính, các đề xuất về chủ trương, những nghiên cứu về tính khả thi, sư cần thiết cũng như là tính chất hiệu quả của dự án, cùng với đó là đưa ra đề xuất đối với nguồn vốn cùng với mức vốn của các chương trình/các dự án đầu tư công hoặc là các dự án đầu tư thuộc các nhóm B/C, từ đó giúp cho các cơ sở để đưa ra quyết định đối với các chủ trương của việc đầu tư.

Xem thêm: Công ty cổ phần đầu tư IMG

2. Tìm hiểu về nội dung cần có trong mẫu báo cáo

Nói tới nội dung của mẫu báo cáo đề xuất đầu tư công thì đây là phần quan trọng của mẫu báo cáo, người lập ra mẫu báo cáo này cần phải hết sức tìm hiểu kỹ những thông tin trong mẫu báo cáo. Theo đó, chúng ta cần xác định rõ nội dung của mẫu báo cáo như sau:

- Nêu rõ tính cần thiết mà chương trình đầu tư đó đang sở hữu, từ đó có thể áp dụng và việc thực hiện tốt nhất mục tiêu mà những chiến lược, những kế hoạch của sự phát triển trong nền kinh tế và xã hội, cùng với đó là nội dung quy hoạch có sự liên quan, đảm bảo áp dụng theo đúng với những quy định mà pháp luật đã đề ra đối với vấn đề quy hoạch.

Tìm hiểu về nội dung cần có trong mẫu báo cáo
Tìm hiểu về nội dung cần có trong mẫu báo cáo

- Nêu rõ các mục tiêu của chương trình, nêu rõ về mục tiêu cũng như là về phạm vi, quy mô của chương trình đầu tư đang áp dụng.

- Nêu rõ ràng về các dự kiến đối với tổng mức của vốn, cùng với đó là những cơ cấu của nguồn lực mà chương trình sử dụng để có thể thực hiện tốt. Những thông tin cần phải nêu rõ đối với mục này gồm: Danh mục chi tiết của dự án đầu tư, khả năng về nguồn vốn của dự án có thể cân đối ra sao, khả năng huy động đối với những nguồn vốn dùng trong đầu tư công cùng với những nguồn lực được sử dụng vào những việc khác.

- Nêu rõ thông tin dự kiến đối với kế hoạch về vốn, cùng với đó là tiến độ để có thể thực hiện được các chương trình đầu tư sao cho phù hợp xét theo điều kiện trên thực tế cũng như là xét về khả năng của dự án có thể huy động được các nguồn lực ra sao, đồng thời các bên liên quan trong báo cáo có thể áp dụng huy động nguồn lực theo các tiêu chí như: tính hợp lý trong thứ tự ưu tiên, khả năng đầu tư một cách tập trung, tính hiệu quả của nguồn lực.

Xem thêm: Cách đầu tư bất động sản - Bí quyết vàng cho người mộng giàu

Cập nhật thông tin về chủ trương đầu tư công
Cập nhật thông tin về chủ trương đầu tư công

- Xác định cụ thể đối với các chi phí có sự liên quan trong các bước thực hiện chủ trương, các chi phí trong vận hành khi mà chương trình được kết thúc.

- Thực hiện việc phân tích cũng như là đánh giá một cách sơ bộ về những ảnh hưởng cụ thể, cùng với những tác động đến từ môi trường, đến từ xã hội, đến từ quy mô của chương trình đầu tư. Đồng thời trong báo cáo cũng cần phải nêu ra các tính toán về tính hiệu quả đối với các nguồn đầu tư kinh tế, xã hội nằm trong nội dung của chương trình đề xuất của chủ trương.

- Thực hiện phân chia đối với những dự án nằm trong thành phần của các chương trình, áp dụng theo các quy định mà pháp luật đưa ra.

- Đưa ra những giải pháp tổ chức và tiến hành thực hiện chủ trương.

Đó là những nội dung cơ bản nằm trong mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư mà các bạn cần nắm được, phục vụ tốt cho quá trình thực hiện báo cáo, đồng thời cũng giúp cho quá trình viết báo cáo trở nên hiệu quả hơn.

Xem thêm: Việc làm kinh doanh bất động sản

CV online

3. Tìm hiểu các thủ tục đưa ra quyết định đề xuất chủ trương đầu tư dự án

Nói về các chủ trương đầu tư dự án thì chúng ta cần phải phân chia rõ các nhóm chủ trương đầu tư. Những thông tin bên dưới sẽ làm rõ vấn đề về Trình tự, thủ tục đối với các chủ trương đầu tư của dự án nhóm (B, C):

Tìm hiểu các thủ tục đưa ra quyết định đề xuất chủ trương đầu tư dự án
Tìm hiểu các thủ tục đưa ra quyết định đề xuất chủ trương đầu tư dự án

3.1. Dự án có vốn đầu tư công được quản lý bởi Bộ và cơ quan Trung Ương

Chúng ta sẽ cần làm rõ về trách nhiệm của những người đứng đầu Bộ và Trung ương như sau:

- Giao cho các đơn vị trực thuộc đối với các tổ chức để có thể lập được báo cáo, đề xuất về các chủ trương trong việc làm đầu tư.

- Tiến hành thành lập đối với các Hội đồng trong việc thẩm định hoặc là có thể giao cho các đơn vị có thẩm quyền để tiến hành thẩm định về báo cáo và nguồn vốn, đồng thời thẩm định về khả năng trong việc cân đối nguồn vốn.

- Thực hiện công tác đôn đốc, chỉ đạo sát xao để các đơn vị có chức năng hoàn thiện báo cáo theo đúng với các ý kiến đã được đưa ra khi đã được thẩm định.

3.2. Dự án có sử dụng vốn đầu tư công được quản lý bởi địa phương

Dự án có sử dụng vốn đầu tư công được quản lý bởi địa phương
Dự án có sử dụng vốn đầu tư công được quản lý bởi địa phương

Trách nhiệm của chủ tịch UBND như sau:

- Chủ tịch UBND giao cho các cán bộ tại cơ quan cấp dưới trực tiếp làm báo cáo.

- Tiến hành thành lập đối với Hội đồng thẩm định hoặc đơn vị liên quan lập các báo cáo.

- Thực hiện thẩm định đối với các nguồn vốn cùng với các khả năng về việc cân đối nguồn vốn, tiến hành thực hiện các dự án trong việc sử dụng nguồn vốn thuộc cấp quản lý.

- Thực hiện chỉ đạo đối với các cơ quan về việc hoàn thành các báo cáo trong việc đề xuất cùng với việc đưa ra các ý kiến về thẩm định.

Tải mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư:

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ.docx

MẪU BÁO CÁO CHỦ CHƯƠNG ĐẦU TƯ.docx

mau-bao-cao-de-xuat-chu-truong-dau-tu-chuong-trinh-dau-tu-cong (1).pdf

2. Đề xuất chủ trương.docx

Như thế, mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư được trình bày trên đây mang đến những cơ hội việc làm hấp dẫn, đảm bảo về nhiều mặt để giúp cho các dự án có thể trình bày rõ nội dung trong mẫu báo cáo.

Icon Suggest
Mẫu báo cáo tài chính

Ngoài ra, các bạn hãy tìm hiểu nhiều thông tin hơn trên hệ thống timviec365.com, ngay dưới đây là một thông tin hữu ích được nhiều người quan tâm đó là cách thức trình bày mẫu báo cáo tài chính:

Mẫu báo cáo tài chính

mẫu cv xin việc
Tham gia bình luận ngay!

Lượt xem383 lượt comment0

Capcha comment
Tìm việc làm
x
Tạo CV Tìm việc làm
Liên hệ qua SĐT