Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu được xây dựng như thế nào?

Phạm Hường tác giả timviec365.com Tác giả: Phạm Hường clock blog27-04-2021

Hướng dẫn rõ ràng, súc tích, ngắn gọn và đầy đủ về cách viết mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu giữa kỳ hoặc cuối kỳ cho bất kỳ loại dự án nào. Đây chính là mục tiêu Timviec365.com hướng đến trong bài biết này. Một mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu sẽ được xây dựng như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé!

Cần tìm việc làm

1. Tóm tắt

Tóm tắt điều hành của một báo cáo đánh giá là một phiên bản rút gọn của báo cáo đầy đủ. Nó nêu bật mục đích của việc đánh giá, các câu hỏi chính, phương pháp nghiên cứu, kết quả đánh giá, kết luận và khuyến nghị. 

Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu
Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu 

Bản tóm tắt này cung cấp một phiên bản cô đọng của các phần khác nhau - thường từ một đến bốn trang - và được đặt ở đầu báo cáo. Để viết một bản tóm tắt hiệu quả, tài liệu gốc phải được đọc đầy đủ với những ý chính và những điểm quan trọng được đánh dấu. Viết lại ngắn gọn những câu được tô sáng, bỏ qua những chi tiết không quan trọng. Bản tóm tắt điều hành phải chứa các chi tiết sau đây ở dạng ngắn gọn:

- Lý lịch

- Mục đích / Mục tiêu

- Phương pháp luận

- Các phát hiện và kết luận chính

- Bài học kinh nghiệm: Các khuyến nghị có thể được khái quát hóa ngoài trường hợp cụ thể để áp dụng cho các chương trình trên toàn cầu

- Khuyến nghị: Các đề xuất tổng thể về cách thức cải thiện dự án/chương trình dựa trên các kết quả

Xem thêm: Ngành Kỹ thuật xây dựng ra làm gì - Cơ hội tốt, Mức lương cao

2. Giới thiệu về Dự án

Đây là một bản tóm tắt ngắn gọn về nền tảng của dự án, mục tiêu của nó, kết quả đầu ra, kết quả, tác động và các bên liên quan của dự án. Giới thiệu về dự án nêu rõ mục tiêu của dự án đạt được và những biện pháp cần thực hiện cho mục đích này. Tại đây, thông tin về nhóm dự án, khu vực mục tiêu và các nhà tài trợ cũng có thể được cung cấp ngắn gọn.

Giới thiệu về Dự án
Giới thiệu về Dự án

3. Mục đích của Đánh giá

Đó là một tuyên bố về lý do tại sao cần đánh giá, nó sẽ mang lại lợi ích như thế nào cho chương trình / dự án. Trong phần này, người đánh giá cần nêu rõ mục đích của việc thực hành này có thể là để đánh giá mức độ đạt được của các mục tiêu và kết quả của dự án, như được nêu trong đề xuất. Mục đích của việc đánh giá cũng thường được đề cập trong Yêu cầu đề xuất (RFP), vì vậy tài liệu đó cũng có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo ở đây.

Xem thêm: Hồ sơ pháp lý dự án và những điều bạn cần biết về hồ sơ pháp lý dự án

4. Mục tiêu của Đánh giá

Mục tiêu của đánh giá bao gồm đánh giá mức độ phù hợp, hiệu lực, hiệu quả, các tác động và tính bền vững của dự án và các hoạt động của dự án. Chúng phải thực tế, phù hợp với RFP và các nguồn lực đã cho (thời gian và tiền bạc). Mục tiêu của đánh giá cũng có thể bao gồm những thách thức phải đối mặt trong quá trình thực hiện dự án, các bài học kinh nghiệm quan trọng và các khuyến nghị cho việc thực hiện dự án trong tương lai.

 Mục tiêu của Đánh giá
 Mục tiêu của Đánh giá

Đôi khi mục đích chính của đánh giá có thể là tập trung vào quá trình thực hiện hơn là tác động của nó, vì điều này sẽ là tối thiểu nếu dự án đã bắt đầu cách đây không lâu hoặc là một dự án có thời gian ngắn. Trong trường hợp này, điều quan trọng là phải tiếp cận các phương pháp tiếp cận có sự tham gia được sử dụng để xác định những người hưởng lợi dự án và vai trò của cộng đồng trong việc thực hiện và giám sát dự án.

a. Vấn đề và nhu cầu (Mức độ liên quan)

- Thiết kế tổng thể của dự án có phù hợp với nhu cầu cụ thể của người dân mục tiêu không?

b. Đạt được Mục đích (Hiệu quả)

- Các chỉ số mức đầu ra và kết quả dự kiến ​​đạt được liên quan đến các mục tiêu được thiết lập trong tài liệu dự án ở mức độ nào;

- Cách tiếp cận dự án hiệu quả và phù hợp như thế nào?

- Sự tham gia của các bên thụ hưởng và các bên liên quan (bao gồm cả chính phủ) được kết hợp tốt như thế nào trong chu trình dự án? 

- Chất lượng của hệ thống M&E là gì?

c. Quản lý hợp lý và giá trị đồng tiền (Hiệu quả)

- Kinh phí, nhân viên, thời gian và các nguồn lực khác đóng góp hay cản trở đến việc đạt được kết quả như thế nào. Có đạt được 'Giá trị đồng tiền' không?

d. Đạt được các hiệu ứng rộng hơn (Tác động)

- Các hoạt động của dự án sẽ hữu ích trong việc tác động đến cuộc sống của người dân? Nếu dự án là ngắn hạn, cần lưu ý đến việc cam kết các tác động lâu dài. Sự khác biệt nào được mong đợi trong cuộc sống của những người được nhắm mục tiêu trong dự án khi so sánh các mốc chuẩn ban đầu của dự án?

- Ai là người hưởng lợi trực tiếp và gián tiếp / rộng hơn của dự án?

e. Có khả năng tiếp tục các kết quả đã đạt được (Tính bền vững)

- Triển vọng cho những lợi ích của dự án được duy trì sau khi hết tài trợ là gì?

- Chiến lược rút lui được xác định như thế nào và chiến lược này sẽ được quản lý như thế nào vào cuối thời kỳ tài trợ?

Xem thêm: Chủ dự án là gì? Đặc điểm về vai trò và trách nhiệm của chủ dự án

Phương pháp luận
Phương pháp luận

5. Phương pháp luận

Người đánh giá nên sử dụng phần này để xác định những phương pháp nghiên cứu (Định lượng / định tính) mà họ đã sử dụng, những tài liệu / báo cáo mà họ đã nghiên cứu, việc lấy mẫu được thực hiện như thế nào và họ đã sắp xếp như thế nào để biết về phản hồi của cộng đồng về dự án. Tóm lại, người đánh giá cần đề cập đến tất cả các nguồn thu thập dữ liệu, kỹ thuật lấy mẫu được sử dụng, phương pháp thu thập dữ liệu (ví dụ khảo sát, FGD, phỏng vấn người cung cấp thông tin chính, phỏng vấn nhân viên), phân tích dữ liệu và tài liệu. Tại đây, họ cũng có thể chọn hoặc hoàn thiện các lĩnh vực điều tra chính như:

- Tác động đến người thụ hưởng và cộng đồng

- Sự tham gia của cộng đồng

- Lựa chọn và xử lý người thụ hưởng

- Quản lý dự án và quy trình thực hiện tổng thể

Cũng cần phải bao gồm các hạn chế của phương pháp luận, nếu có.

mẫu cv xin việc

6. Kết quả đánh giá

Tại đây, người đánh giá có thể thảo luận về việc liệu dự án có đủ số lượng nhân viên đủ năng lực và kinh nghiệm hay không và liệu họ có đang thực hiện nhiệm vụ của mình đến mức hiệu suất yêu cầu hay không. Thông tin chi tiết về từng nhân viên tham gia vào dự án có thể được bao gồm trong phần này hoặc trong phần phụ lục, tùy thuộc vào độ dài và tầm quan trọng của thông tin này.

Kết quả báo cáo
Kết quả đánh giá

a. Sự liên quan

Người đánh giá phải trả lời ít nhất các câu hỏi sau liên quan đến dự án được đánh giá:

- Những hoạt động nào đã được lên kế hoạch / thực hiện và mức độ liên quan của các hoạt động trong bối cảnh những gì sẽ đạt được trong các kết quả / tác động

- Nó có thể thực sự mang lại những thay đổi lâu dài trong cộng đồng không?

- Các hoạt động có phù hợp với văn hóa không?

- Những thiếu sót về mức độ phù hợp của các hoạt động được lên kế hoạch trong đề xuất là gì?

- Các mục tiêu của dự án vẫn còn hiệu lực ở mức độ nào v.v.

b. Hiệu quả

- Mức độ hiệu quả của các hoạt động đối với đời sống của người dân như thế nào?

- Các mục tiêu đã đạt được ở mức độ nào

- Mọi người có đang tham gia và nắm quyền sở hữu dự án không?

- Các yếu tố thách thức là gì?

c. Hiệu quả

Hiệu quả của dự án cần được đánh giá dựa trên chi phí, nguồn nhân lực và thời gian. Câu trả lời cho các câu hỏi sau đây nên được tìm ra:

- Các kết quả đầu ra có được hoàn thành trong thời gian quy định và ngân sách được phân bổ không?

- Tỷ lệ ghi của dự án có ổn không?

- Các hoạt động có hiệu quả về chi phí không?

- Mục tiêu có đạt được đúng thời hạn không?

- Những giải pháp thay thế nào đã có và Có phải lựa chọn thay thế tốt nhất trong việc thực hiện các hoạt động không?

d. Sự va chạm

Điều này liên quan đến việc đánh giá tất cả những thay đổi về xã hội, kinh tế và môi trường, trực tiếp hoặc gián tiếp, dự định hay ngoài ý muốn, do dự án tạo ra. Đánh giá tác động đánh giá những thay đổi trong hạnh phúc của các cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng hoặc doanh nghiệp có thể được quy cho một dự án, chương trình hoặc chính sách cụ thể. Câu hỏi đánh giá tác động chính là điều gì sẽ xảy ra với những người hưởng lợi nếu họ không nhận được chương trình. Người đánh giá có thể đánh giá số lượng người hưởng lợi và xem dự án hoặc các hoạt động của dự án đã tạo ra sự khác biệt thực sự nào đối với cuộc sống của người dân?

Đánh giá tác động cung cấp phản hồi để giúp cải thiện việc thiết kế các chương trình và chính sách. Ngoài việc nâng cao trách nhiệm giải trình, đánh giá tác động là một công cụ để học tập năng động, cho phép các nhà hoạch định chính sách cải thiện các chương trình đang thực hiện và cuối cùng là phân bổ ngân sách tốt hơn cho các chương trình. Thông tin được tạo ra bởi đánh giá tác động thông báo cho các quyết định về việc mở rộng, sửa đổi hoặc loại bỏ một chính sách hoặc chương trình cụ thể và có thể được sử dụng trong việc ưu tiên các hành động công.

e. Sự bền vững

Tính bền vững hoặc chiến lược rút lui của một dự án là một kế hoạch mô tả cách thức chương trình sẽ tiếp tục đạt được mục tiêu sau khi nguồn vốn dự án đã cạn kiệt. Cộng đồng nên là bên liên quan chính trong việc hoạch định chiến lược rút lui, vì họ là chuyên gia nhất về cộng đồng của họ. Chiến lược Thoát hiểm, khi được lập kế hoạch và thực hiện đúng, có thể là bàn đạp cho sự phát triển bền vững.

Người đánh giá nên trả lời các câu hỏi sau:

- Dự án có tiếp tục được hưởng lợi sau khi hoàn thành dự án không?

- Có chiến lược rút lui không? Nó đang được thực hiện?

- Chiến lược rút lui hiệu quả như thế nào?

- Liệu dự án có bền vững thông qua chiến lược này? Những thách thức trong việc thực hiện chiến lược rút lui là gì?

Xem thêm: Việc làm xây dựng

7. Điểm mạnh của Dự án / Tổ chức

Người đánh giá nên sử dụng phần này để mô tả những điểm mạnh của tổ chức như cam kết của nhân viên, hiệu quả của nhân viên, liên kết tổ chức và sự hiện diện mạnh mẽ của địa phương, mức độ hỗ trợ của chính phủ, sự sẵn có của các nguồn lực (văn phòng hiện trường, thiết bị, v.v.), các hoạt động thành công của việc thực hiện dự án, v.v. .

Điểm mạnh của Dự án / Tổ chức
Điểm mạnh của Dự án / Tổ chức

8. Các lĩnh vực cải thiện

Trang bị văn phòng hiện trường, nâng cao năng lực cho nhân viên, luân chuyển nhân viên, tăng cường sự tham gia của cộng đồng, cải tiến hệ thống kiểm tra và cân bằng (M&E), lập kế hoạch và thực hiện, chiến lược bền vững (chiến lược rút lui), các vấn đề an ninh, mối liên kết giữa các đầu ra, kết quả và tác động.

9. Kết luận

Đưa ra kết luận chung cho toàn bộ văn bản báo cáo. 

10. Khuyến nghị

Khuyến nghị / giải pháp. Đánh giá thường đưa ra các khuyến nghị về cách một chương trình có thể được cải thiện, làm thế nào để giảm nguy cơ thất bại của chương trình hoặc liệu một chương trình có nên tiếp tục hay không. Tuy nhiên, việc đưa các khuyến nghị vào dựa trên các điều khoản tham chiếu được cung cấp để đánh giá. Các quy trình này phải được hình thành trên cơ sở các phát hiện và quy trình đánh giá có sự tham gia của tất cả các bên liên quan.

11. Phụ lục

Ghi chú các thông tin cần thiết cũng như bố cục của bài.

Chúc bạn sẽ tạo được cho mình một Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu xây dựng phù hợp nhất!

Icon Suggest
Mách bạn bí quyết viết mẫu báo cáo công việc đầy đủ nhất

Bạn đã biết viết mẫu báo cáo công việc như thế nào chưa? Nếu chưa hãy theo dõi bài viết sau đây để biết cách viết một bản báo cáo công việc hoàn chỉnh nhất nhé.

Mẫu báo cáo công việc

mẫu cv xin việc
Tham gia bình luận ngay!

Lượt xem197 lượt comment0

Capcha comment
Tìm việc làm
x
Tạo CV Tìm việc làm
Liên hệ qua SĐT