Cập nhật mới nhất về thông tin lương bậc 1 chuyên viên chính

Hoàng Thanh Vân tác giả timviec365.com Tác giả: Hoàng Thanh Vân clock blog07-11-2020

Khi làm việc thì bất cứ người lao động nào cũng sẽ tìm hiểu về các bậc lương của mình, trong đó những người đang ở chức danh chuyên viên chính luôn quan tâm tới mức lương, bậc lương và hệ số lương mà mình nhận được. Bài viết sau đây sẽ chia sẻ về thông tin chi tiết lương bậc 1 chuyên viên chính được cập nhật mới nhất.

Việc làm Công chức - Viên chức

Bạn luôn muốn tìm hiểu về lương bậc 1 chuyên viên chính?
Bạn luôn muốn tìm hiểu về lương bậc 1 chuyên viên chính?

1. Tìm hiểu về lương bậc 1 chuyên viên chính

Để nắm rõ về mức lương bậc 1 của chuyên viên chính thì trước tên các bạn cần phải hiểu rõ về chuyên viên chính, hiểu rõ về lương bậc 1 là như thế nào? Hãy đi sâu hơn trong từng thông tin để hiểu rõ hơn nhé.

Tìm hiểu thêm: Viên chức là gì?

1.1. Chuyên viên chính là ai?

Trong Luật Cán bộ, Công chức nhà nước được ban hành vào năm 2008 thì chuyên viên chính là một trong ba chức danh chính của các chuyên viên Nhà nước, trong các cấp bậc của những người chuyên viên thuộc cán bộ công chức của Nhà nước thì những người đang giữ chức danh chuyên viên chính có vị trí chức danh đứng thứ hai sau chức danh Chuyên viên cao cấp và cao hơn so với chức danh chuyên viên.

Trong đó, chức danh, hay ngạch chuyên viên chính là những người làm công chức Nhà nước, làm việc các lĩnh vực hành chính và được yêu cầu khắt khe về cả chuyên môn lẫn nghiệp vụ để đảm bảo thực hiện tốt những công việc, những nhiệm vụ trong những Cơ quan hành chính của Nhà nước từ các cấp huyện cho tới cấp Trung ương.

Chuyên viên chính là những người làm trong Nhà nước, có trình độ chuyên môn và năng lực cao
Chuyên viên chính là những người làm trong Nhà nước, có trình độ chuyên môn và năng lực cao để đảm nhận nhiệm vụ riêng biệt

Những người chuyên viên chính sẽ cần phải thỏa mãn các yêu cầu cơ bản đó là: tốt nghiệp đại học, được đào tạo kiến thức nâng cao, có trình độ về chuyên môn và trình độ về nghiệp vụ cao, giúp cho các lãnh đạo cấp cao hơn trong cơ quan và các lãnh đạo làm việc trong các tổ chức Nhà nước để quản lý cũng như là giám sát các lĩnh vực hoặc là vấn đề nào đó liên quan tới nghiệp vụ, những nhiệm vụ được phân công.

Chuyên viên chính cũng cần phải đảm bảo tốt nghiệp từ trình độ Đại học trở lên hoặc là trình độ tương đương và cần phải biết ít nhất là một ngoại ngữ với trình độ A.

Những chuyên viên chính thường xuyên đảm nhận những nhiệm vụ phức tạp, khó khăn mà yêu cầu khắt khe cũng như là hoàn thành tốt những nhiệm vụ của mình, cho nên họ cũng sẽ được nhận bậc lương được quy định dành cho những người ở chức danh chuyên viên chính, mức lương này khác với mức lương dành cho chức danh chuyên viên cao cấp cũng như là chức danh chuyên viên.

Đọc thêm: Chuyên viên là gì?

1.2. Lương bậc 1 là gì?

Tìm hiểu về mức lương bậc 1 là gì? Tìm hiểu về lương bậc 1 chuyên viên chính là gì?
Tìm hiểu về mức lương bậc 1 là gì? Tìm hiểu về lương bậc 1 chuyên viên chính là gì?

Trước khi nắm rõ các thông tin về mức lương bậc 1 của các chuyên viên chính thì chúng ta cũng cần phải điểm qua, khái quát để hiểu rõ hơn về mức lương bậc 1 là gì? Sau đây sẽ là những chia sẻ của timviec365.com để giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về mức lương bậc 1 là gì?

- Lương bậc 1 chính là cách mà con người, các cơ quan Nhà nước nói riêng và toàn thể các đơn vị sự nghiệp nói chung sử dụng để diễn tả mức lương thấp nhất mà người lao động, các cán bộ công viên chức Nhà nước được nhận. Mức lương này sẽ được tính bằng mức lương tối thiểu vùng của từng vùng theo quy định của Nhà nước.

Như vậy, với những phân tích trên đây thì chúng ta có thể hiểu được rằng lương bậc 1 chuyên viên chính là mức lương thấp nhất của người chuyên viên chính được nhận hàng tháng, mức lương này được tính bằng mức lương tối thiểu vùng.

Tuyển dụng việc làm

2. Hệ số lương bậc 1 chuyên viên chính

Cập nhật ngay hệ số lương bậc 1 chuyên viên chính
Cập nhật ngay hệ số lương bậc 1 chuyên viên chính

Những người ở chức danh chuyên viên chính sẽ nhận được mức lương bậc 1 với hệ số lương là 4.4. Dựa theo Nghị định số 70 được ban hành mới nhất vào năm 2018 thì mức lương bậc 1 dành cho chuyên viên chính chính thức được tăng lên ở mức 6,5560 kể từ ngày 01/07/2019.

Đó là thông tin chi tiết về hệ số lương bậc 1 cũng như mức lương bậc 1 mà chuyên viên chính nhận được cho tới khi có sự thay đổi của Nhà nước.

Để hiểu rõ tại sao những chuyên viên chính lại nhận được mức lương bậc một như vậy thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu những nhiệm vụ, những điều kiện đồng thời cũng là lý do để các chuyên viên chính xứng đáng nhận được mức lương bậc 1 như vậy nhé.

Tham khảo thêm: Thi công chức là gì?

3. Những lý do, điều kiện mà chuyên viên chính xứng đáng nhận mức lương bậc 1

Những lý do, điều kiện mà chuyên viên chính xứng đáng nhận mức lương bậc 1
Những lý do, điều kiện mà chuyên viên chính xứng đáng nhận mức lương bậc 1

Dựa vào khối lượng công việc, những áp lực, những trách nhiệm mà những người chuyên viên chính phải đảm nhiệm trong các cơ quan Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp mà làm căn cứ để đưa ra mức lương bậc 1 phù hợp và xứng đáng dành cho những chuyên viên, viên chức Nhà nước đang đảm nhận chức danh này:

- Họ là những người luôn phải chủ trì cũng như là đưa ra các kế hoạch tổ chức để có thể xây dựng được thể chế một cách hoàn thiện, lên kế hoạch xây dựng những văn phảm có tính quy phạm về pháp luật, chịu trách nhiệm trước những sai xót nếu xảy ra đối với những vấn đề liên quan đến văn bản quy phạm.

Những người chuyên viên chính đảm nhận nhiều công việc khác nhau và phù hợp với chức danh
Những người chuyên viên chính đảm nhận nhiều công việc khác nhau và phù hợp với chức danh

- Bên cạnh đó, họ còn không ngừng xây dựng các thể chế, chủ trì cũng như là tiến hành xây dựng

- Thực hiện nhiệm vụ tổ chức cũng như là thực hiện hướng dẫn những công tác hành chính, các chính sách trong công tác quản lý của Nhà nước thuộc các lĩnh vực, ngành nghề tại địa phương, nơi mà các chuyên viên đang công tác.

- Đưa ra những đề xuất về những biện pháp để tiến hành kiểm tra cũng như là tiến hành đánh giá các chuyên viên trong cùng ngành, đánh giá về những công lao của các chuyên viên để cân nhắc xem họ có đủ điều kiện để được cân nhắc lên làm chuyên viên chính và hưởng mức lương chuyên viên chính tốt nhất.

- Tiến hành soạn thảo các văn bản hành chính áp dụng đúng với quy định, quy trình cũng như thể thức soạn thảo văn bản, tuân thủ và hiểu rõ thẩm quyền của bản thân đối với từng loại băn bản khi soạn thảo.

- Phối hợp, kiểm tra, thực thi các chính sách tại các địa phương theo nhiệm vụ được phân công.

- ...

Lương bậc 1 chuyên viên chính được tăng theo quy định mới nhất vào năm 2018
Lương bậc 1 chuyên viên chính được tăng theo quy định mới nhất vào năm 2018

Với những đóng góp của người chuyên viên chính đã không ngừng nỗ lực và đóng góp, timviec365.com cũng xin tăng cho những người chuyên viên chính một bài thơ, vừa để tản mạn về những công sức của họ lại vừa cảm ơn sự ghi nhận công sức của Nhà nước đối với các chuyên viên chính mà tăng mức lương bậc 1 lên cho họ:

CHUYÊN VIÊN CHÍNH

Chuyên viên chính - những người cùng ngạch

Nhận mức lương xứng đáng muôn phần

Nhà nước ghi danh những người tâm huyết

Tạo ra những kế hoạch của tương lai

***

Mức lương được nâng lên vô cùng xứng

Nhân lương về lòng háo hức khôn nguôi

Ai bảo rằng công sức bị bỏ quên

Họ vẫn ngày đêm cùng góp sức

***

Mức lương này không chỉ dừng tại đây

Mà còn tùy thuộc vào phần đóng góp

Nếu sau này người người gứng sức

Biết đâu chừng còn tăng nữa khôn nguôi!
___

Như thế, những câu thơ đã khép lại những chia sẻ của timviec365.com, giúp các bạn hiểu rõ về mức lương bậc 1 chuyên viên chính, góp phần tạo ra những cơ hội để những ai đã và đang có cơ hội để làm chuyên viên chính có thể tiếp tục phấn đấu, cố gắng để góp phần nâng cao hơn nữa cơ hội nâng cấp bậc lương của mình lên.

Hãy luôn theo dõi, cập nhật mức lương bậc 1 của chuyên viên chính
Hãy luôn theo dõi, cập nhật mức lương bậc 1 của chuyên viên chính

Để cập nhật nhiều thông tin thú vị hơn nữa thì mời các bạn độc giả cập nhật những thông tin hữu ích, gần gũi và cũng rất quan trọng trong đời sống của chúng ta được chia sẻ và cập nhật liên tục trên website timviec365.com.

Icon Suggest
Công chức loại A1 là gì

Bên cạnh thông tin về mức lương bậc 1 chuyên viên chính thì còn rất nhiều những thông tin đa dạng liên quan tới các công chức, viên chức Nhà nước. Một trong những thông tin quan trọng và thú vị mà nhiều người tìm hiểu nữa đó là chức danh công chức loại A1 là gì? Để hiểu rõ hơn về thông tin này thì chúng ta cần tìm hiểu ngay thông qua bài viết dưới đây.

Công chức loại A1 là gì

mẫu cv xin việc
Tham gia bình luận ngay!

Lượt xem426 lượt comment0

Capcha comment
Tìm việc làm
x
Tạo CV Tìm việc làm
Liên hệ qua SĐT