Khu chế xuất là gì? Thông tin thành lập doanh nghiệp chế xuất

Phạm Hường tác giả timviec365.com Tác giả: Phạm Hường clock blog22-06-2021

Trong thời điểm công nghiệp trở thành mục tiêu phát triển lớn nhất của đất nước thì các vấn đề liên quan đến nó đều trở thành điểm nóng quan tâm hàng đâu. Một trong những điểm nóng đó là khu chế xuất. Vậy khu chế xuất là gì?

1. Khu chế xuất là gì? 

Khu chế xuất là nơi có tổ chức như một khu công nghiệp đặc biệt chỉ sử dụng cho việc sản xuất, chế biến sản phẩm xuất khẩu ra nước ngoài hoặc dành riêng cho các nghiệp hoạt động có hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ liên quan đến xuất-nhập khẩu.

Khu chế xuất thường được xác định vị trí, ranh giới từ trước, các điều kiện cơ sở hạ tầng như điện, nước, đường giao thông nội khu trang bị sẵn và không nằm trong khu vựa dân cư sinh sống. 

Khu chế xuất là gì?
Khu chế xuất là gì? 

2. Đặc điểm khu chế xuất

Hệ thống khu vực chế xuất cho phép hàng hóa nước ngoài được quy định Luật được lưu trữ, sản xuất, chế biến, xây dựng, bán và trưng bày mà không phải trả thuế hải quan hoặc các loại thuế khác. Thông qua hệ thống này, nó góp phần thúc đẩy xuất khẩu như thương mại trung gian và thương mại gia công, đồng thời cho phép quản lý hàng hóa an toàn và hiệu quả hơn đối với hàng hóa nhập khẩu, cũng như cho phép chủ hàng thông quan hàng hóa dễ dàng và thuận lợi.

Đặc điểm khu chế xuất
Đặc điểm khu chế xuất

Khu chế xuất là nơi được thủ trưởng cơ quan hải quan chỉ định hoặc cấp bằng sáng chế để đáp ứng nhu cầu quản lý hàng hóa và quản lý hải quan hiệu quả, lưu giữ hàng hóa nước ngoài để làm thủ tục hải quan như nhập khẩu, xuất khẩu và trả lại hoặc sản xuất, gia công hàng hóa nước ngoài. hoặc hàng hoá nước ngoài và hàng hoá trong nước làm nguyên liệu... Các công trình tương tự khác, triển lãm hàng hoá nước ngoài, xây dựng sử dụng hàng hoá nước ngoài, bán hàng hoá nước ngoài, kiểm tra hàng hoá xuất nhập khẩu, v.v.

Khu chế xuất chủ yếu được chia thành khu chế xuất được chỉ định, doanh nghiệp chế xuất và khu chế xuất chung.

2.1. Khu chế xuất chỉ định

Nó đề cập đến một khu vực được người đứng đầu cơ quan hải quan được chỉ định là khu chế xuất trong một khu vực nhất định như cơ sở công cộng hoặc địa điểm của nhà nước hoặc chính quyền địa phương.

Khu vực lưu trữ được chỉ định: Là nơi tạm giữ hàng hóa để làm thủ tục hải quan, là kho hàng trong khuôn viên hải quan, kho hàng hóa do Tổng công ty chỉ quản lý cảng hàng không, cảng hàng không, nơi lưu giữ và kiểm tra hàng hóa.

Khu chế xuất chỉ định
Khu chế xuất chỉ định

Trạm kiểm tra hải quan: Đây là nơi hải quan được đưa vào và chỉ có hải quan kiểm tra, và nó thường nằm trong sân bay để việc thông quan được thực hiện nhanh chóng.

Xem thêm: Việc làm khu chế xuất - khu công nghiệp

2.2. Doanh nghiệp chế xuất

Nó đề cập đến một khu chế xuất mà một cá nhân (công ty) nói chung nhận thực hiện chế xuất sau khi làm đầy đủ các thủ trưởng hải quan kiểm tra khi nộp đơn, và các loại bao gồm kho chế xuất, nhà máy chế xuất, trung tâm bán hàng chế xuất. 

Kho chế xuất: Là khu vực chế xuất thông thường nhất, là nơi chứa hàng hóa cần thông quan và sản xuất. Trong số các kho chế xuất, hoạt động lưu giữ hàng hóa xuất nhập khẩu được gọi là kho chế xuất thương mại , nơi lưu giữ hàng hóa thuộc sở hữu hoặc sử dụng của người kinh doanh được gọi là kho chế xuất tư nhân.

Doanh nghiệp chế xuất
Doanh nghiệp chế xuất

Nhà máy chế xuất: Được sản xuất ở trạng thái chế xuất như một nơi được thành lập với mục đích thúc đẩy thương mại chế biến hoặc quản lý hải quan. Đây là khu vực được cấp bằng sáng chế để xuất khẩu các sản phẩm được sản xuất bằng cách gia công, v.v., hoặc nhập khẩu chúng vào Việt Nam để sử dụng trong nước.

Liên kết chế xuất: Đây là một địa điểm bán hàng được thành lập với mục đích bán hàng hóa nước ngoài cho những du khách sẽ rời khỏi Việt Nam hoặc cho những người miễn thuế như các nhà ngoại giao ở Việt Nam.

Công trường chế xuất: Nó đề cập đến khu vực mà hàng hóa nước ngoài như máy móc, phương tiện hoặc thiết bị xây dựng được sử dụng để xây dựng các cơ sở công nghiệp được lắp đặt hoặc sử dụng để hoàn thành công trình xây dựng ở trạng thái ngoại quan và thông quan nhập khẩu.

2.3. Khu chế xuất chung

Đây là khu vực chế xuất có thể thực hiện tất cả các chức năng (lưu trữ, sản xuất, xây dựng, trưng bày và bán) của khu vực chế xuất bằng sản xuất một cách phức tạp. Nó được chỉ định bởi Cục Hải quan Việt Nam. Bạn phải báo cáo cơ sở và hoạt động kinh doanh ngoại quan tổng hợp đối với lãnh đạo cơ quan hải quan.

Xem thêm: Chuẩn bị hồ sơ xin việc khu chế xuất gồm những gì?

3. Khu chế xuất tự quản

Trong khu chế xuất tự quản, sự điều tiết trực tiếp của hải quan được giảm thiểu hết mức có thể bằng cách giao cho người điều hành quản lý hàng hóa và hoạt động tự quản trong khu chế xuất được công nhận là không có trở ngại đối với việc quản lý hàng hóa và giám sát hải quan giữa các khu vực ngoại quan được chỉ định hoặc khu vực ngoại quan bằng sáng chế. Là khu chế xuất do người đứng đầu cơ quan hải quan chỉ định để thực hiện hiệu quả công tác quản lý hải quan và duy trì trật tự.

Khu chế xuất tự quản
Khu chế xuất tự quản

3.1. Chỉ định khu chế xuất tự quản

Người điều hành muốn được chỉ định là khu chế xuất tự quản phải thuê một công ty chế xuất, một công ty được nhà nước chứng nhận về quản lý hàng hóa xuất – nhập khẩu có thể quản lý hàng hóa được lưu giữ trong khu vực chế xuất. 

Để được chỉ định là khu chế xuất tự quản, phải có đơn nêu rõ loại, tên, địa điểm, loại thiết bị, công suất của khu chế xuất  và giấy chứng nhận đăng ký công ty chế xuất  gửi cho người quản lý hải quan để xin chỉ định.

3.2. Các lợi ích cho các khu chế xuất tự quản lý

Đối với khu chế xuất tự quản, các thủ tục hải quan sau đây có thể được bỏ qua và các thủ tục này thuộc trách nhiệm của người điều hành, giao cho người được thực hiện công việc.

Bỏ qua việc cung cấp tài sản thế chấp khi cho phép làm việc ngoài công trường ngoại quan trong nhà máy ngoại quan

Công chức hải quan bỏ qua việc niêm phong và quản lý niêm phong hải quan

Trong trường hợp công việc dán nhãn theo [Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm] và [Chế biến an toàn gia súc] và công việc loại bỏ bao bì để xếp vào silo của hàng rời, đơn xin sửa chữa sẽ được bỏ qua.

Các lợi ích cho các khu chế xuất tự quản lý
Các lợi ích cho các khu chế xuất tự quản lý

Bỏ khai báo công tác truy xuất container hàng hóa trung chuyển

Giảm kiểm tra hàng tồn kho từ mỗi quý một lần xuống mỗi năm một lần

Bỏ sót kiểm tra tình trạng hoạt động khu ngoại quan

Hủy bỏ việc chỉ định khu chế xuất tự quản

Nếu người đã được chỉ định là khu chế xuất tự quản vi phạm các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật hoặc bị coi là cản trở việc giám sát hải quan thì người đứng đầu cơ quan hải quan có quyền hủy bỏ việc chỉ định.

Xem thêm: CV khu chế xuất - khu công nghiệp chuẩn nhất cho người lao động

3.3. Lý do của việc hủy bỏ chỉ định như sau.

Khi nhận thấy rằng quản lý tự trị là không phù hợp vì các lý do như tạm ngừng nhập khẩu hàng hóa vào khu vực ngoại quan bằng sáng chế

Trường hợp một người không phải là nhân viên ngoại quan đã thực hiện các nhiệm vụ của nhân viên ngoại quan

Trường hợp không thuê công ty ngoại quan trong thời hạn ngay cả khi đã nhận được đơn đặt hàng thuê công ty ngoại quan

Khi nhà điều hành nhận được cảnh báo xử lý hơn 3 lần một năm

Các trường hợp khác mà Thủ trưởng cơ quan hải quan xét thấy không có khả năng tự quản

Trên đây là những thông tin tìm hiểu của Timviec365.com về khu chế xuất và khu chế xuất tự quản. Hy vọng rằng với những thông tin này bạn đọc sẽ có thêm nhiều thông tin kiến thức về đặc điểm cũng như quy định về việc thành lập khu chế xuất tự quản. 

Icon Suggest
Custom declaration là gì? Giá trị pháp lý của custom declaration

Nếu làm việc trong ngành hải quan hoặc thậm chí chỉ cần có những công việc liên quan đến hải quan thì bạn cần phải biết rõ thuật ngữ custom declaration là gì. Ở cái nhìn tổng thể, đây là thuật ngữ chỉ một loại giấy tờ quan trọng trong quá trình xử lý vấn đề liên quan đến hải quan. 

Custom declaration là gì?

mẫu cv xin việc
Tham gia bình luận ngay!

Lượt xem305 lượt comment0

Capcha comment
Tìm việc làm
x
Tạo CV Tìm việc làm
Liên hệ qua SĐT