JSC là gì? Hiểu đúng về JSC tại thị trường Việt Nam

Nguyễn Minh Tâm tác giả timviec365.com Tác giả: Nguyễn Minh Tâm clock blog11-06-2021

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại hình công ty, doanh nghiệp đua nhau cạnh tranh cả về hình thức lẫn cách thức hoạt động sao cho hiệu quả và thu được lợi nhuận cao nhất về cho công ty. Một trong số những hình thức đầu tư doanh nghiệp được chú trọng và phát triển nhất tại Việt Nam hiện nay đó là các JSC. Vậy JSC là gì và sự phân biệt rạch ròi JSC với các hình thức công ty khác như thế nào sẽ được tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.

Tìm việc làm nhanh

1. JSC là gì? Những điều cơ bản cần biết về JSC

JSC là cụm từ viết tắt của Joint Stock Company, chuyên về lĩnh vực tài chính, kinh tế. Theo hệ thống từ điển Cambridge thì JSC có nghĩa là a business that is owned by the group of people who have shares in the company/ a company that is owned and controlled by shareholders, with shares that are traded on a stock market. 

Có nghĩa là Công ty cổ phần, một doanh nghiệp được làm chủ bởi một nhóm người có cùng cổ phiếu trong công ty. Trong tiếng Anh thương mại, nó được hiểu là một công ty sở hữu và kiểm soát bởi các cổ đông với cổ phiếu được thương mại hoá trên thị trường cổ phiếu. 

Khái niệm JSC là gì
Khái niệm JSC là gì

Hầu hết các tập đoàn hiện đại ngày nay đều có nguồn gốc bắt đầu bởi các công ty cổ phần. Công ty cổ phần là một doanh nghiệp thuộc sở hữu tư nhân của các nhà đầu tư với mỗi nhà đầu tư sẽ có một cổ phần khác nhau dựa vào số lượng cổ phiếu được mua. Các công ty cổ phần được thành lập nhằm mục đích cứu vãn cho những nỗ lực quá tốn kém, vô bổ và lãng phí của các cá nhân hoặc thậm chí là chính phủ. Các chủ sở hữu của một công ty cổ phần mong đợi được chia lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh có lãi của công ty. 

Cổ phiếu của công ty cổ phần có thể chuyển nhượng. Nếu công ty cổ phần là công ty công thì cổ phiếu của nó được giao dịch trên các sở giao dịch chứng khoán đã đăng ký. Cổ phần của công ty tư nhân có thể chuyển nhượng giữa các bên, nhưng quá trình chuyển nhượng thường bị giới hạn theo thỏa thuận. 

Về mặt lịch sử, các nhà đầu tư vào công ty cổ phần có thể chịu trách nhiệm vô hạn nghĩa là tài sản cá nhân của các cổ đông có thể bị thu giữ để trả nợ trong trường hợp các công ty sụp đổ. 

Xem thêm: Việc làm giảng viên kinh tế

2. Đặc điểm nổi bật của JSC

2.1. Tính pháp nhân riêng biệt

Công ty cổ phần có một sự tồn tại khá đặc biệt về mặt pháp lý riêng biệt của nó ngoài những người thành lập công ty. Có nghĩa là nó có thể sở hữu tài sản và kiện ra toà pháp luật. Cổ đông là một thực thể khác của công ty, cổ đông có thể kiện công ty hoặc bị công ty kiện, trong khi một tổ chức hợp danh hoặc một chủ sở hữu duy nhất không có sự tồn tại của pháp luật như vậy. Đó chính là lý do vì sao không có hợp đồng giữa đối tác và công ty trong khi có hợp đồng giữ cổ đông và công ty. 

2.2. Tính lâu dài

Công ty cổ phần có đặc điểm là chúng tồn tại lâu dài và không giống như các hình thức kinh doanh hay công ty hợp danh nào khác. 

Khi một công ty được thành lập thì nó sẽ tiếp tục trong thời gian hoạt động không giới hạn cho đến khi nó chính thức được thanh lý. 

Đặc điểm của JSC
Đặc điểm của JSC

Điều duy nhất ảnh hưởng đến sự phát triển của các công ty cổ phần đó là khi giao dịch chấm dứt hoặc khi một cổ đông chết, nghỉ hưu, trong trường hợp quan hệ đối tác mất khả năng thanh toán thì quan hệ đối tác chính thức sẽ làm giải thể công ty. 

Xem thêm: Digital transformation là gì? Chuyển đổi kỹ thuật số là gì?

2.3. Trách nhiệm là hữu hạn và giới hạn về số lượng thành viên

Trong trường hợp các công ty cổ phần, trách nhiệm của các thành viên thường bị giới hạn bằng việc bảo lãnh hoặc bằng số cổ phần mà họ đang nắm giữ. Nếu một thành viên đã thanh toán đủ số tiền đến hạn trên cổ phần của mình thì người đó không phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty. Nhưng trong trường hợp sở hữu độc quyền và hợp danh, trách nhiệm pháp lý là vô hạn. 

Đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn công, số lượng thành viên tối đa là không hạn chế và tối thiểu là 7 người. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn tư thì tối đa là hai người. Nhưng số lượng thành viên hợp danh trong công ty hợp danh thì không được vượt quá 10 người đối với lĩnh vực kinh doanh này và hai mươi người đối với những lĩnh vực kinh doanh khác. 

Cv online free

2.4. Tách quyền sở hữu khỏi quyền quản lý

Trong trường hợp hợp danh, các thành phần và thành viên của công ty không chỉ là chủ sở hữu của doanh nghiệp mà còn tham gia vào các hoạt động quản lý. Mọi thành viên của công ty hợp danh đều là các đại lý của công ty và của các thành viên khác. Trong trường hợp công ty cổ phần, các cổ đông là chủ sở hữu trong khi việc quản lý được giao cho một hội đồng quản trị những người này tách biệt với các cổ đông. 

Trách nhiệm hữu hạn
Trách nhiệm hữu hạn

Hơn thế nữa, các cổ đông không phải là đại lý của công ty và một cổ đông không thể ràng buộc người khác bằng hành vi của họ. Điều này được hiểu là mọi quyết định khi đưa ra tại các cuộc họp của công ty cổ phần cần có sự đồng ý của đại đa số các cổ đông biểu quyết thì mới được tính là hợp lệ. 

2.5. Khả năng chuyển nhượng cổ phần và nguồn tài chính

Các cổ đông của công ty có thể chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác mà không cần có sự tham khảo ý kiến của các cổ đông khác. Trong khi tại các công ty hợp danh, một thành viên không thể chuyển nhượng cổ phần của mình mà không có sự đồng ý của tất cả các thành viên khác. 

Về trách nhiệm pháp lý của và tính lan tỏa của quyền sở hữu trong các tổ chức công ty hợp danh của một phạm vi lớn để huy động vốn lớn. Trong trường hợp hợp danh hoặc sở hữu duy nhất vì số lượng thành viên có hạn nên các nguồn lực theo chỉ huy của họ bị hạn chế. Một công ty phải tuân theo nhiều yêu cầu về luật định khác nhau. Nó phải nộp lợi nhuận cho chính phủ, trong khi quan hệ đối tác và quyền sở hữu duy nhất không chịu sự kiểm soát của nhà nước và các quy định của pháp luật. Hơn nữa trong trường hợp của công ty các tài khoản được kiểm soát bởi một kế toán nhưng nó không bắt buộc trong trường hợp hợp danh hoặc sở hữu duy nhất. 

Xem thêm: Việc làm tài chính

3. Ưu, nhược điểm của JSC

3.1. Ưu điểm

Ưu điểm lớn nhất của các công ty hợp danh đó là nó có khả năng huy động vốn lớn bằng cách phát hành cổ phiếu và phiếu ghi nợ. Không có giới hạn về số lượng các cổ đông trong công ty. Tuy nhiên, trong một công ty tư nhân, số thành viên không được vượt quá 50 người. Vốn của công ty được chia thành nhiều phần có giá trị nhỏ gọi là cổ phần và điều này nhằm thu hút ngay cả những người có nguồn lực hạn chế. 

Hơn thế nữa, bất cứ ai cũng có thể mua cổ phần và giao trách nhiệm quản lý cho cơ quan của những người được gọi là giám đốc. Vì cổ phiếu được chuyển nhượng tự do bằng cách bán cho các thị trường chứng khoán nên nó dễ dàng hoạt động như một điều thu hút thêm các nhà đầu tư. Do đó, hình thức tổ chức của công ty cổ phần được sử dụng phổ biến để huy động vốn. 

Ưu điểm của JSC
Ưu điểm của JSC

Trách nhiệm hữu hạn là yếu tố quan trọng thu hút các nhà đầu tư ký kết vào hợp đồng bản nguyên tắc trách nhiệm hữu hạn. Theo đó, trách nhiệm pháp lý của các cổ đông cũng chỉ bị giới hạn trong phạm vi mệnh giá của cổ phần mà họ trực tiếp nắm giữ và tài sản cá nhân của cổ đông đó sẽ không bị ảnh hưởng. Hình thức tổ chức doanh nghiệp này có sức hấp dẫn lớn đối với những người không muốn chịu nhiều rủi ro trong quá trình đầu tư. 

Đồng thời khi quy mô của công ty lớn, nền kinh tế của doanh nghiệp phát triển đảm bảo thì chi phí sản xuất sẽ thấp. Xã hội có thể có được những nhu cầu về mức giá thấp hơn. 

Tiếp theo đó là khả năng không bị giới hạn về số lượng người trong công ty nên luôn có một phạm vi lớn để mở rộng hoạt động kinh doanh và tạo ra lợi nhuận tốt cũng như nguồn dự trữ có thể sử dụng được để mở rộng công ty. 

Tính ổn định cũng là điều đáng được nói đến ở đây. Một công ty là một pháp nhân riêng biệt và được hưởng quyền thừa kế vĩnh viễn, có nghĩa là cổ đông nghỉ hưu hoặc qua đời không thể ảnh hưởng đến công ty. Ngay cả khi sự thay đổi trong ban quản lý và chủ sở hữu hoặc tranh chấp về quyền sở hữu cổ phần cũng không làm ảnh hưởng đến tính liên tục đều đặn của công ty. Các công ty này thích hợp cho việc kinh doanh đòi hỏi một thời gian dài để thành lập và củng cố. 

Xem thêm: Công ty tài chính là gì? Các thông tin về công ty tài chính

Khó khăn trong việc hình thành
Khó khăn trong việc hình thành

Khả năng chuyển nhượng cổ phần linh hoạt cũng là một yếu tố lợi thế: cổ phiếu có thể được chuyển nhượng từ người này sang người khác mà cổ đông không biết. Sự tồn tại của các sở giao dịch chứng khoán nơi bán và mua cổ phiếu, giấy nợ đã tạo điều kiện thuận lợi để có thể bán bất cứ lúc nào và có thêm sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư. 

Hình thức kinh doanh của công ty cổ phần cũng rất hiệu quả. Ai làm việc tốt và tăng hiệu quả hoạt động của công ty thì sẽ được làm quản lý, giám đốc. Thông thường vì lợi ích của chính bản thân họ cũng như số lượng cổ phiếu mà họ đã đóng góp vào doanh nghiệp nên các công ty cổ phần hoạt động rất hiệu quả. 

Với số lượng vốn cố định được gộp chung các nhà đầu tư sẽ tiếp tục bỏ vốn để thay thế toàn bộ máy móc và thiết bị hiện đại tân tiến cho hoạt động sản xuất của công ty. Từ đó sẽ sản xuất được lượng sản phẩm lớn hơn mà chi phí rẻ hơn dẫn đến thu về lợi nhuận cao hơn.

Đồng thời mức độ rủi ro cũng ít hơn vì khi gặp rủi ro sẽ được khuếch tán cho tất cả cổ đông của công ty chứ không phải của riêng một người. 

3.2. Nhược điểm

Nhược điểm lớn nhất của các công ty cổ phần đó là khó hình thành vì nó cần có khoảng thời gian lâu dài để hình thành và phát triển và có nguồn cổ đông dồi dào kinh nghiệm thì công ty cổ phần mới có thể phát triển được. 

Về lý thuyết thì các nguyên tắc dân chủ được thông qua trong việc quản lý công ty cổ phần nhưng trên thực tế đó lại là những chiêu trò của giám đốc điều hành và các quyền lực tập trung khác. Nhiều cổ đông không có tiếng nói trong công ty. 

Nhược điểm của JSC
Nhược điểm của JSC

Vì số lượng cổ đông là không giới hạn nên nhiều khi dẫn đến tình trạng uỷ quyền khiến cho các cuộc họp cổ đông không có chính kiến và không đưa được công ty đi lên. Điều này sẽ càng làm củng cố thêm quyền lực mềm của một số giám đốc điều hành.

Một nhược điểm lớn nữa đó là hình thức kinh doanh của công ty cổ phần khuyến khích việc đầu cơ trên thị trường chứng khoán. Thông thường giá trị cổ phiếu phụ thuộc và cổ tức và danh tiếng của công ty, có thể bị thao túng. Điều này làm cho các giám đốc điều hành thao túng cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán vì lợi ích riêng của các nhân. Và đôi khi con vì những xung đột lợi ích nên công ty cổ phần khó để hình thành. 

Như vậy, bài viết trên đây đã chỉ rõ cho chúng ra về JSC là gì và những yếu tố đặc điểm nổi bật của JSC cũng như ưu nhược điểm của nó trên thị trường kinh doanh ngày nay. 

Icon Suggest
Inc là gì?

Cùng tìm hiểu về Inc là gì và những thuật ngữ khác nhau của Inc cũng như cách thức phân biệt giữa Inc và Corp sẽ được chia sẻ qua bài viết sau đây.

Inc là gì

mẫu cv xin việc
Tham gia bình luận ngay!

Lượt xem105 lượt comment0

Capcha comment
Tìm việc làm
x
Tạo CV Tìm việc làm
Liên hệ qua SĐT