Du lịch cộng đồng là gì? Xây dựng du lịch cộng đồng như thế nào

Phạm Hường tác giả timviec365.com Tác giả: Phạm Hường clock blog09-06-2021

Mô hình sinh thái du lịch cộng đồng đang được nhiều quốc gia đẩy mạnh trong đó có Việt Nam. Du lịch cộng đồng không chỉ mang lại nền kinh tế mà còn truyền bá văn hóa bản sắc dân tộc đến với bạn bè quốc tế. Ở đây du khách sẽ được mời vào các nhà địa phương, trải nghiệm thực tế văn hóa, sự đa dạng, các nghi lễ và tín ngưỡng.

1. Du lịch cộng đồng là gì?

Nhiều tài nguyên đẹp nhất thế giới tồn tại trong các môi trường sống có nguy cơ tuyệt chủng và các cộng đồng dễ bị tổn thương. Du lịch cộng đồng là một hình thức du lịch sinh thái nhấn mạnh đến sự phát triển của cộng đồng địa phương và cho phép người dân địa phương có quyền kiểm soát đáng kể và tham gia vào quá trình phát triển và quản lý tài nguyên thiên nhiên, và một phần lớn các lợi ích vẫn nằm trong cộng đồng. Du lịch cộng đồng cần thúc đẩy sử dụng bền vững và trách nhiệm tập thể, nhưng nó cũng bao hàm các sáng kiến cá nhân trong cộng đồng. 

Du lịch cộng đồng là gì?
Du lịch cộng đồng là gì?

Xem thêm: Công việc của hướng dẫn viên du lịch là gì? Kỹ năng cần có?

2. Đặc điểm của du lịch cộng đồng

Với hình thức du lịch sinh thái này, cư dân địa phương chia sẻ môi trường và cách sống của họ với du khách, đồng thời tăng thu nhập cho địa phương và xây dựng kinh tế địa phương. Bằng các cách như chia sẻ các hoạt động như lễ hội, homestay và sản xuất hàng thủ công, du lịch dựa vào cộng đồng cho phép cộng đồng tham gia vào nền kinh tế toàn cầu hiện đại đồng thời tạo ra nguồn thu nhập bền vững và duy trì lối sống của họ. 

Một mô hình du lịch dựa vào cộng đồng thành công hoạt động dựa trên các sáng kiến hiện có của cộng đồng, sử dụng các nhà lãnh đạo cộng đồng và tìm cách sử dụng người dân địa phương để thu nhập tạo ra từ du lịch ở lại cộng đồng và tối đa hóa lợi ích kinh tế của địa phương.

Mặc dù du lịch sinh thái thường hứa hẹn cho các thành viên cộng đồng cải thiện kinh tế và nguồn tuyển dụng việc làm, nhưng các hoạt động du lịch thiếu trách nhiệm có thể làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên và khai thác cộng đồng địa phương. 

Đặc điểm của du lịch cộng đồng
Đặc điểm của du lịch cộng đồng

Điều cần thiết là các phương pháp tiếp cận các dự án du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng là một phần của chiến lược phát triển cộng đồng lớn hơn và được lập kế hoạch cẩn thận với các thành viên cộng đồng để luôn đảm bảo rằng các kết quả kinh tế như mong muốn phải phù hợp với văn hóa và di sản của cộng đồng. 

Theo nhiều cách, những người tham gia không phải là nhân viên, mà là các nhà quản lý. Các sáng kiến du lịch dựa vào cộng đồng giúp giảm nghèo không chỉ bằng cách tăng thu nhập mà còn bằng cách cung cấp cho cư dân của các cộng đồng nông thôn các công cụ và kiến thức cần thiết cho tư duy phản biện và ra quyết định lâu dài về du lịch. 

Cv xin việc đẹp

3. Lợi ích của du lịch dựa vào cộng đồng là gì?

Điểm độc đáo của du lịch cộng đồng là du lịch trải nghiệm do cộng đồng địa phương chủ trì và quản lý. Trong số những lợi ích khác, lợi ích chính của du lịch cộng đồng là:

Duy trì văn hóa địa phương cho các thế hệ tương lai

Tạo điều kiện cho việc làm tại địa phương

Trực tiếp mang lại lợi ích tài chính cho người dân địa phương

Tạo ra và trao quyền quản lý cho các cộng đồng 

Tăng thêm giá trị cho doanh nghiệp của bạn với những trải nghiệm độc đáo

Hỗ trợ sự di chuyển và phát triển của du lịch tốt hơn

 Lợi ích của du lịch dựa vào cộng đồng là gì?
 Lợi ích của du lịch dựa vào cộng đồng là gì?

Xem thêm: Việc làm nhân viên kinh doanh du lịch

4. Các nguyên tắc đối với du lịch cộng đồng

Bản sắc: Tôn trọng và bảo tồn tất cả các đặc điểm của môi trường, giúp cư dân khai hoang các tập quán lịch sử, phục hồi các hoạt động sản xuất, làm nổi bật nền tảng dân tộc của dân cư, và làm nổi bật các khía cạnh độc đáo của địa phương, chẳng hạn như địa hình, khí hậu, kiến trúc, ẩm thực và thủ công mỹ nghệ .

Nguồn gốc và Phong tục: Làm nổi bật các thực hành văn hóa địa phương để các cộng đồng chia sẻ văn hóa và truyền thống của họ với khách du lịch một cách chân thực. Các cơ hội giáo dục vô giá như ở nhà dân và vòng đàm phán kiểu tòa thị chính được khuyến khích để khách du lịch và các thành viên cộng đồng địa phương có thể chia sẻ lẫn nhau về các khía cạnh văn hóa như ẩm thực, âm nhạc, văn hóa dân gian và hàng hóa. Cả hai nền văn hóa của du khách và cộng đồng sẽ luôn được đối xử với sự đánh giá cao và tôn trọng.

Các nguyên tắc đối với du lịch cộng đồng
Các nguyên tắc đối với du lịch cộng đồng

Ý thức và sự hài hòa về sinh thái: Tìm cách bảo tồn các hệ sinh thái tự nhiên và văn hóa bằng cách trở thành một phần của kế hoạch phát triển lớn hơn. Tất cả các quy hoạch đều có tác động thấp đến môi trường địa phương trong khi làm nổi bật các khía cạnh độc đáo của địa phương, chẳng hạn như địa hình, khí hậu và kiến trúc. Việc bảo tồn thiên nhiên và quan tâm chặt chẽ đến môi trường ảnh hưởng đến việc phát triển cơ sở hạ tầng cho các hoạt động du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng (như xây dựng nhà cửa, đường xá, nhà tắm, v.v.).

Kiểm soát địa phương: Kiểm soát  địa phương đối với ngành du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng. Lãnh đạo địa phương dẫn dắt các kế hoạch và khuyến khích việc ra quyết định rõ ràng và minh bạch. Các thành viên cộng đồng tích cực đưa ra quyết định về chiến lược và mức độ du lịch có thể chấp nhận được dựa trên văn hóa, di sản và tầm nhìn của cộng đồng. Các chiến lược cũng trang bị cho cộng đồng địa phương các công cụ và kiến thức cần thiết để ra quyết định và xây dựng các cấu trúc hiệu quả để cho phép cộng đồng tác động, quản lý và hưởng lợi từ việc phát triển và thực hành du lịch sinh thái.

Phát triển kinh tế bền vững: Kích thích nền kinh tế địa phương bằng cách tạo ra thu nhập cho người dân thông qua việc sử dụng và khai thác bền vững giá trịn các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Tất cả các kế hoạch đều tìm cách đảm bảo rằng người dân địa phương được chia sẻ lợi ích một cách công bằng.

Phát triển kinh tế bền vững
Phát triển kinh tế bền vững

Xem thêm: Tổng quan về thẻ hướng dẫn viên du lịch ai cũng nên biết

5. 7 mẹo để phát triển du lịch cộng đồng

Khi phát triển du lịch cộng đồng theo các bước nêu trên, có nhiều khía cạnh chính cần ghi nhớ và lưu ý. 

5.1. Kết nối với cộng đồng địa phương

Cộng đồng địa phương là yếu tố quan trọng trong trải nghiệm của bạn. Kết nối với họ, xây dựng lòng tin và cùng nhau suy nghĩ về du lịch. Văn hóa của họ có gì độc đáo và họ sẵn sàng chia sẻ điều gì? Họ muốn thay đổi cuộc sống của mình ở mức độ nào? Đảm bảo cộng tác và trao cho họ trách nhiệm và tiếng nói trong toàn bộ trải nghiệm.

5.2. Đào tạo người dân địa phương về du lịch

Tương tác với khách du lịch từ các nền văn hóa khác nhau có thể là một thách thức đối với cộng đồng địa phương. Điều quan trọng là học cộng đồng cách giao tiếp với khách du lịch. Làm thế nào và thông tin nào để chia sẻ và để làm cho họ cảm thấy được chào đón. Luôn sử dụng hướng dẫn từ chính cộng đồng vì họ sẽ biết tất cả thông tin chi tiết về cộng đồng. Nó cũng sẽ đảm bảo lợi nhuận ở lại trong cộng đồng.

5.3. Tạo sự độc lập

Du lịch dựa vào cộng đồng không được phát triển vì lợi ích của các công ty lữ hành. Cộng đồng địa phương muốn cải thiện sinh kế và xây dựng tương lai của chính họ. Xây dựng sở hữu hợp tác. Tỷ lệ thành công của trải nghiệm du lịch phụ thuộc vào ý thức làm chủ của cộng đồng. Hãy để họ tự lo cho sản phẩm du lịch của mình và hưởng lợi.

phát triển du lịch cộng đồng
Phát triển du lịch cộng đồng

5.4. Bao gồm các yếu tố tương tác

Trong xu hướng kinh tế trải nghiệm , du khách yêu cầu trải nghiệm phải mang tính giải trí, giáo dục, giàu trí tưởng tượng và hấp dẫn. Họ đang tìm kiếm những trải nghiệm mà họ có thể tham gia thay vì chỉ xem và tham quan. Thu hút họ vào văn hóa địa phương, để họ làm, thử và nếm thử mọi thứ và mang đến cho họ một trải nghiệm thực sự độc đáo.

5.5. Suy nghĩ về ngôn ngữ

Khách du lịch đang tìm kiếm trải nghiệm với sự tương tác. Vì vậy, ngôn ngữ là một khía cạnh quan trọng đối với du lịch cộng đồng. Khách du lịch của bạn sẽ giao tiếp với chủ nhà như thế nào? Giải pháp tốt nhất sẽ là có một hướng dẫn viên nói tiếng Anh có thể giao tiếp với cả chủ nhà với tư cách là khách du lịch một cách nhiệt tình.

5.6. Quyết định thời hạn

Hầu hết du khách sẽ bước ra khỏi vùng an toàn của chính họ khi thực hiện trải nghiệm du lịch cộng đồng. Vì vậy, điều quan trọng là trải nghiệm của bạn không quá dài và gây khó chịu cho khách du lịch. Khi bạn bắt đầu với CBT, trước tiên hãy tập trung vào trải nghiệm (nửa) ngày. Bằng cách này, khách du lịch có thể dễ dàng tham gia và họ cũng dễ dàng phát triển hơn.

5.7. Đảm bảo an toàn

Khi du khách đang đi vào một khu vực không xác định, họ sẽ tin tưởng vào hướng dẫn viên để giữ họ an toàn. Điều quan trọng là hướng dẫn viên phải được đào tạo trong các tình huống khẩn cấp và cũng biết cách giải thích các vấn đề an toàn cho khách du lịch. Qua đó, việc giữ gìn vệ sinh và môi trường sống của cộng đồng địa phương cũng rất quan trọng. Đặc biệt là đối với trải nghiệm trong thời gian của COVDID-19.

Icon Suggest
Thế nào là khách hàng tiềm năng? Vai trò của khách hàng tiềm năng

Khách hàng tiềm năng thường được nhắc đến trong các cuộc họp kinh doanh, các chiến lược, kế hoạch marketing, nghiên cứu, khảo sát ... Vì vậy, ở trong bài viết dưới đây hãy cùng Timviec365.com phân tích định nghĩa và vai trò của “khách hàng tiềm năng”.

Thế nào là khách hàng tiềm năng? 

mẫu cv xin việc
Tham gia bình luận ngay!

Lượt xem93 lượt comment0

Capcha comment
Tìm việc làm
x
Tạo CV Tìm việc làm
Liên hệ qua SĐT