Cập nhật chi tiết về điểm chuẩn trường Đại học sư phạm Hà Nội

Linh Anh Nguyễn tác giả timviec365.com Tác giả: Linh Anh Nguyễn clock blog19-12-2020

Đại học sư phạm Hà Nội có lẽ là một cái tên quen thuộc dành cho bất kỳ ai có mong muốn trở thành giáo viên theo đuổi công việc với sự tôn vinh. Tuy nhiên, mức điểm chuẩn trường Đại học sư phạm Hà Nội, nơi đào tạo đầy chuẩn mực ra sao thì chúng ta hãy cùng cập nhật nhanh hơn với bài viết. Thông qua đó có thể đưa ra một quyết định đúng đắn nhất cho tương lai trở thành một giáo viên truyền đạt kiến thức. 

Việc làm

1. Đánh giá về mốc điểm chuẩn trường Đại học sư phạm Hà Nội chung

Đánh giá về mốc điểm chuẩn trường Đại học sư phạm Hà Nội chung
Đánh giá về mốc điểm chuẩn trường Đại học sư phạm Hà Nội chung

Vân tuân theo các quy định về tuyển sinh dựa trên 4 hình thức thì thực tế trường Đại học sư phạm Hà Nội đã đáp ứng đủ về các chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt là với ngưỡng chất lượng đầu vào về điểm chuẩn của các ngành đều trên 16 điểm là ngành ngoài sư phạm còn với ngành sư phạm đạt mức từ 18.5 tới 20 điểm. 

Từ đó có thể nhận thấy mức nhìn chung tổng quát đó tạo nên một lượng lượng nhân sự đảm bảo chuyên môn, có các thành tích tốt hơn sau ra trường. Tạo thu hút nhiều hơn với nhà tuyển dụng hay như đó là cách mà nâng cao hiệu quả chất lượng lĩnh vực giáo dục phát triển theo chiều hướng tích cực hơn. 

Ứng tuyển ngay: Việc làm Giáo viên

2. Cập nhật điểm chuẩn trường Đại học sư phạm Hà Nội theo các chuyên ngành

Không để các thí sinh mất công cho việc tra cứu nhiều nguồn thông tin khác nhau và chưa chắn về điểm chuẩn lựa chọn. Sau đây sẽ là các mức điểm chuẩn chính xác nhất năm 2020 của Đại học sư phạm Hà Nội áp dụng, mức điểm đã xét về các mô cộng với điểm ưu tiên nếu có. 

2.1. Chuyên ngành và điểm cho khối A liên quan 

Chuyên ngành và điểm cho khối A liên quan
Chuyên ngành và điểm cho khối A liên quan 

- Sư phạm toán học tổ hợp A00 của HNUE có điểm chuẩn là 25.75 với thứ tự nguyện vọng nhỏ hơn hoặc bằng 4.

- Sư phạm toán học dạy bằng tiếng anh tổ hợp A00 của HNUE có điểm chuẩn là 28 với thứ tự nguyện vọng nhỏ hơn hoặc bằng 2.

- Sư phạm tin học tổ hợp A00 của HNUE có điểm chuẩn là 19.05 với thứ tự nguyện vọng nhỏ hơn hoặc bằng 3.

- Sư phạm tin học tổ hợp A01 của HNUE có điểm chuẩn là 18.5 với thứ tự nguyện vọng nhỏ hơn hoặc bằng 8.

- Sư phạm vật lý tổ hợp A00 của HNUE có điểm chuẩn là 22.75 với thứ tự nguyện vọng nhỏ hơn hoặc bằng 6.

- Sư phạm vật lý tổ hợp A01 của HNUE có điểm chuẩn là 22.75 với thứ tự nguyện vọng nhỏ hơn hoặc bằng 5.

Cập nhật điểm chuẩn trường Đại học sư phạm Hà Nội theo các chuyên ngành
Cập nhật điểm chuẩn trường Đại học sư phạm Hà Nội theo các chuyên ngành

- Sư phạm vật lý dạy bằng tiếng anh tổ hợp A00 của HNUE có điểm chuẩn là 25.1 với thứ tự nguyện vọng nhỏ hơn hoặc bằng 12.

- Sư phạm vật lý dạy bằng tiếng anh tổ hợp A01 của HNUE có điểm chuẩn là 25.1 với thứ tự nguyện vọng nhỏ hơn hoặc bằng 5.

- Sư phạm hóa học tổ hợp A00 của HNUE có điểm chuẩn là 22.5 với thứ tự nguyện vọng nhỏ hơn hoặc bằng 6.

- Hóa học tổ hợp A00 của HNUE có điểm chuẩn là 17.45 với thứ tự nguyện vọng nhỏ hơn hoặc bằng 6.

- Toán học tổ hợp A00 của HNUE có điểm chuẩn là 17.45 với thứ tự nguyện vọng nhỏ hơn hoặc bằng 1.

- Sư phạm Công nghệ  tổ hợp A00 của HNUE có điểm chuẩn là 18.55 với thứ tự nguyện vọng nhỏ hơn hoặc bằng 6.

- Triết học Mác Lê Nin tổ hợp A00 của HNUE có điểm chuẩn là 16.

- Công nghệ thông tin tổ hợp A00 của HNUE có điểm chuẩn là 16 với thứ tự nguyện vọng nhỏ hơn hoặc bằng 9.

- Công nghệ thông tin tổ hợp A01 của HNUE có điểm chuẩn là 17.1 với thứ tự nguyện vọng nhỏ hơn hoặc bằng 1.

Xem thêm: Việc làm Giáo viên tiểu học

2.2. Chuyên ngành và điểm cho khối C liên quan 

Chuyên ngành và điểm cho khối C liên quan
Chuyên ngành và điểm cho khối C liên quan

- Giáo dục đặc biệt tổ hợp C00 có điểm chuẩn 25 nguyện vọng nhỏ hơn/bằng 1.

- Giáo dục công dân tổ hợp C19 có điểm chuẩn 19.75 nguyện vọng nhỏ hơn/bằng 1.

- Giáo dục công dân tổ hợp C20 có điểm chuẩn 25.25 nguyện vọng nhỏ hơn/bằng 2.

- Giáo dục chính trị tổ hợp C19 có điểm chuẩn 21.25 nguyện vọng nhỏ hơn/bằng 2.

- Giáo dục chính trị tổ hợp C20 có điểm chuẩn 19.25 nguyện vọng nhỏ hơn/ bằng 3.

- Giáo dục quốc phòng và an ninh tổ hợp C00 có điểm chuẩn 21.75 nguyện vọng nhỏ hơn/bằng 3.

- Sư phạm Địa Lý tổ hợp C04 có điểm chuẩn 24.35 nguyện vọng nhỏ hơn/bằng 2.

- Sư phạm Đại lý tổ hợp C00 có điểm chuẩn 25.25 nguyện vọng nhỏ hơn/bằng 8.

- Sư phạm Ngữ Văn tổ hợp C00 có điểm chuẩn 26.5 nguyện vọng nhỏ hơn/bằng 1.

- Sư phạm Lịch sử tổ hợp C00 có điểm chuẩn 26 nguyện vọng nhỏ hơn/bằng 4.

- Sư phạm công nghệ  tổ hợp C01 có điểm chuẩn 19.20 nguyện vọng nhỏ hơn/bằng 1.

- Triết học Mác Lênin tổ hợp C00 có điểm chuẩn 17.25 nguyện vọng nhỏ hơn/bằng 2.

- Văn học tổ hợp C00 có điểm chuẩn 23 nguyện vọng nhỏ hơn/bằng 11.

- Chính trị học tổ hợp C19 có điểm chuẩn 18 nguyện vọng nhỏ hơn/bằng 1.

- Tâm lý học trường học tổ hợp C00 có điểm chuẩn 23 nguyện vọng nhỏ hơn/bằng 8.

- Tâm lý học giáo dục tổ hợp C00 có điểm chuẩn 24.5 nguyện vọng nhỏ hơn/bằng 3.

- Việt Nam học tổ hợp C00 có điểm chuẩn 21.25 nguyện vọng nhỏ hơn/bằng 2.

- Công tác xã hội tổ hợp C00 có điểm chuẩn 16.25 nguyện vọng nhỏ hơn/bằng 2.

- Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật tổ hợp C00 có điểm chuẩn 19 nguyện vọng nhỏ hơn/bằng 5.

- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành tổ hợp C00 có điểm chuẩn 23 nguyện vọng nhỏ hơn/bằng 6.

- Quản lý giáo dục tổ hợp C20 của HNUE có điểm chuẩn là 24 với thứ tự nguyện vọng nhỏ hơn hoặc bằng 1. 

Đọc thêm: Việc làm Giáo viên trường quốc tế

2.3. Chuyên ngành và điểm cho khối D liên quan 

Chuyên ngành và điểm cho khối D liên quan
Chuyên ngành và điểm cho khối D liên quan

- Quản lý giáo dục tổ hợp môn (D01, D02 và D03) của HNUE có điểm chuẩn là 21.45 với thứ tự nguyện vọng nhỏ hơn hoặc bằng 2. 

- Giáo dục tiểu học tổ hợp (D01,D02 và D03) điểm chuẩn xét tuyển thí sinh là 25.05, tính nguyện vọng <=3.

- Giáo dục tiểu học sư phạm Tiếng Anh tổ hợp D01 điểm chuẩn xét tuyển thí sinh là 25.55, tính nguyện vọng <=8.

- Giáo dục đặc biệt tổ hợp (D01, D02 và D03) điểm chuẩn xét tuyển thí sinh là 19.15, tính nguyện vọng <=1.

- Sư phạm toán học dạy bằng tiếng anh tổ hợp D01 điểm chuẩn xét tuyển thí sinh là 27, tính nguyện vọng <=5.

- Sư phạm hóa học dạy bằng tiếng anh tổ hợp D01 điểm chuẩn xét tuyển thí sinh là 23.75, tính nguyện vọng <=1.

- Sư phạm sinh học tổ hợp (D08, D3 và D34) điểm chuẩn xét tuyển thí sinh là 19.23, tính nguyện vọng <=2.

- Sư phạm Ngữ Văn tổ hợp (D01, D02 và D03) điểm chuẩn xét tuyển thí sinh là 24.4, tính nguyện vọng <=9.

Chuyên ngành và điểm cho khối D liên quan
Mỗ một ngành của trường Đại học sư phạm Hà Nội sẽ luôn có các tiêu chí riêng

- Sư phạm Lịch sử tổ hợp  D14 điểm chuẩn xét tuyển thí sinh là 19.95, tính nguyện vọng <=2.

- Sư phạm Tiếng Anh tổ hợp D01 điểm chuẩn xét tuyển thí sinh là 26.14, tính nguyện vọng <=4.

- Sư phạm Tiếng Pháp tổ hợp (D15, D42 và D44) điểm chuẩn xét tuyển thí sinh là 19.34, tính nguyện vọng <=2.

- Sư phạm Tiếng Pháp tổ hợp (D01, D01 và D03) điểm chuẩn xét tuyển thí sinh là 21.10, tính nguyện vọng <=1.

- Ngôn ngữ Anh tổ hợp D01 điểm chuẩn xét tuyển thí sinh là 25.65, tính nguyện vọng <=12.

- Triết học Mác Lê Nin tổ hợp D01 điểm chuẩn xét tuyển thí sinh là 16.95, tính nguyện vọng <=1.

- Văn học tổ hợp (D01, D02 và D03) điểm chuẩn xét tuyển thí sinh là 22.8, tính nguyện vọng <=9.

- Chính trị học tổ hợp (D66, D68 và D70) điểm chuẩn xét tuyển thí sinh là, tính 17.35 nguyện vọng <=3.

- Tâm lý học trường học tổ hợp (D01, D02 và D03) điểm chuẩn xét tuyển thí sinh là 22.5, tính nguyện vọng <=4.

- Tâm lý học giáo dục tổ hợp (D01, D02 và D03) điểm chuẩn xét tuyển thí sinh là 23.8, tính nguyện vọng <=4.

- Việt Nam học tổ hợp D01 điểm chuẩn xét tuyển thí sinh là 19.65, tính nguyện vọng <=6.

- Sinh học tổ hợp (D08, D32 và D34) điểm chuẩn xét tuyển thí sinh là 23.95, tính nguyện vọng <=3.

- Toán học tổ hợp D01 điểm chuẩn xét tuyển thí sinh là 22.3, tính nguyện vọng <=8.

- Công tác xã hội tổ hợp (D01, D02 và D03) điểm chuẩn xét tuyển thí sinh là 16.05, tính nguyện vọng <=2.

- Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật tổ hợp (D01, D02 và D03) điểm chuẩn xét tuyển thí sinh là 21.20, tính nguyện vọng <=1.

- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành tổ hợp D01 điểm chuẩn xét tuyển thí sinh là 16.70, tính nguyện vọng <=2.

2.4. Chuyên ngành và điểm cho khối M và B liên quan 

Chuyên ngành và điểm cho khối M và B liên quan
Chuyên ngành và điểm cho khối M và B liên quan 

- Giáo dục mầm non tổ hợp môn M00 điểm chuẩn xét tuyển thí sinh là 21.93 nguyện vọng nhỏ hơn/bằng 3.

- Giáo dục mầm non sư phạm Tiếng Anh tổ hợp M01 điểm chuẩn xét tuyển thí sinh là 19 nguyện vọng nhỏ hơn/bằng 7.

- Giáo dục Mầm non SP Tiếng Anh tổ hợp M02 điểm chuẩn xét tuyển thí sinh là 19.03 nguyện vọng nhỏ hơn/2.

- Sinh học tổ hợp B00 điểm chuẩn xét tuyển thí sinh là 17.54 nguyện vọng nhỏ hơn/bằng 5.

- Sư phạm sinh học tổ hợp B00 điểm chuẩn xét tuyển thí sinh là 18.53 nguyện vọng nhỏ hơn/bằng 6.

3. Lựa chọn Đại học sư phạm Hà Nội là điều nên? 

Lựa chọn Đại học sư phạm Hà Nội là điều nên?
Lựa chọn Đại học sư phạm Hà Nội là điều nên?

Như chúng ta có thể nhận thấy Đại học sư phạm Hà Nội  là một ngôi trường đầu ngành, trọng điểm trong hệ thống các trường chuyên đào tạo ra những giảng viên hay cán bộ phục vụ nền tảng giáo dục. Bên cạnh đó là sự lồng ghép phát triển các chương trình, biên soạn giáo trình và tư vấn cấp học và chính sách giáo dục. 

Đặc biệt nếu bạn lựa chọn theo học tại ngôi trường này đội ngũ giảng dạy sẽ luôn là những chuyên gia đầu ngành, có uy tín và tên tuổi đã được khẳng định. Sự vững mạng của trường còn thể hiện tại việc có 23 khoa đào tạo, 2 bộ môn trực thuộc cùng 2 viện nghiên cứu, 38 trung tâm nghiên cứu về khoa học ứng dụng công nghệ, 2 trường THPT, 1 trường mầm non. Về bậc đại học có tới 45 chương trình đào tạo kết hợp 8 chương trình liên kết nước ngoài và chất lượng cao không ngừng thay đổi về cơ sở vật chất hỗ trợ sinh viên theo học tập dành những kết quả tốt nhất. 

Chú ý hơn nữa là mức điểm chuẩn trường Đại học sư phạm Hà Nội lại không quá cao có thể tiến tới lựa chọn một chuyên ngành phù hợp với năng lực, thỏa mãn được ước mơ. Hãy chủ động hơn để trong tương lai bạn có thể hoàn tất mong muốn “gõ đầu trẻ” của bản thân nhé. 

Sau bài viết này cũng hy vọng đã cập nhật đầy đủ các mức điểm chuẩn trường Đại học sư phạm Hà Nội theo các chuyên ngành, khối thi tuyển và khoa. Chúc bạn sẽ thành công và có sự gắn kết với website timviec365.com nhiều hơn khi cần lời giải đáp cho bất kỳ vấn đề nào đó.

Mẫu CV xin việc

Icon Suggest
Tổng hợp tất cả các ngành Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM  sẽ có rất nhiều ngành khác nhau hỗ trợ sinh viên theo học đúng nguyện vọng. Vậy nên, nếu bạn thực sự đang có sự băn khoăn thì hãy chủ động tìm hiểu về danh sách các ngành trước đã nhé.

Các ngành Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

mẫu cv xin việc
Tham gia bình luận ngay!

Lượt xem800 lượt comment0

Capcha comment
Tìm việc làm
x
Tạo CV Tìm việc làm
Liên hệ qua SĐT