Tìm ra câu trả lời chính xác nhất cho câu hỏi dịch vụ phi tư vấn là gì

Linh Anh Nguyễn tác giả timviec365.com Tác giả: Linh Anh Nguyễn clock blog23-06-2021

Dịch vụ phi tư vấn là gì? Đây là thắc mắc được quan tâm rất nhiều bởi các nhà thầu mới hoạt động trong nghề và những người làm các công việc có liên quan đến đấu thầu. Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn giải đáp thắc mắc trên và cung cấp thêm các phương pháp đánh giá hồ sơ dịch vụ thầu với dịch vụ phi tư vấn.

1. Tổng quan về dịch vụ phi tư vấn trong đấu thầu

1.1. Dịch vụ phi tư vấn là gì

Dịch vụ phi tư vấn là cụm từ thường xuyên được sử dụng trong các hạng mục đấu thầu. Để tìm hiểu dịch vụ phi tư vấn là gì chúng ta hãy nêu ra khái niệm chuẩn chỉnh nhất về thuật ngữ này được căn cứ dựa trên Khoản 9, Điều 4, Luật đấu thầu 2013 như sau:

Dịch vụ phi tư vấn trong đấu thầu
Dịch vụ phi tư vấn trong đấu thầu

Dịch vụ tư vấn là một hoặc một số các hoạt động, trong đó bao gồm các hoạt động về logistic, bảo hiểm, quảng cáo và lắp đặt mà không thuộc vào quy định tại khoản 45 của Điều 4, Luật Đấu thầu 2013, hoạt động nghiệm thu, chạy thử, các hoạt động đào tạo, bảo trì, bảo dưỡng, vẽ bản đồ, và các hoạt động khác không phải là dịch vụ tư vấn được quy định tại Khoản 8 của Điều này.

Xem thêm: Tìm việc làm tư vấn

1.2. Điểm khác nhau giữa dịch vụ tư vấn và dịch vụ phi tư vấn

1.2.1. Dịch vụ tư vấn là gì

Các dịch vụ trong đấu thầu được phân chia thành hai loại là dịch vụ tư vấn và dịch vụ phi tư vấn. Để hiểu được sự khác nhau giữa hai loại hình này, trước hết chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem dịch vụ tư vấn là gì.

Dịch vụ tư vấn đấu thầu
Dịch vụ tư vấn đấu thầu

timviec365.com xin trích ra định nghĩa về dịch vụ tư vấn được quy định tại Khoản 8, Điều 4, Luật Đấu thầu 2013 để bạn đọc nắm được định nghĩa một cách chính xác nhất. Theo đó:

“Dịch vụ tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm: lập, đánh giá báo cáo quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển, kiến trúc; khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường; khảo sát, lập thiết kế dự án; lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm tra, thẩm định; giám sát; quản lý dự án; thu xếp tài chính; kiểm toán, đào tạo, chuyển giao công nghệ; các dịch vụ tư vấn khác”.

1.2.2. Điểm khác nhau giữa dịch vụ tư vấn và dịch vụ phi tư vấn

Phân biệt dịch vụ tư vấn và dịch vụ phi tư vấn
Phân biệt dịch vụ tư vấn và dịch vụ phi tư vấn

Như vậy ở phần trên chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong về khái niệm dịch vụ tư vấn và dịch vụ phi tư vấn. Vậy hai loại dịch vụ này có điểm nào khác nhau?

Trong đấu thầu, trong trường hợp việc thực hiện gói thầu yêu cầu các nhà thầu về năng lực, kinh nghiệm của các chuyên gia thì gói thầu đó được phân loại là gói thầu dịch vụ tư vấn; ngược lại thì gói thầu đó sẽ được phân loại là gói thầu dịch vụ phi tư vấn.

Xem thêm: [Góc nghề] Nhân viên tư vấn tài chính là gì? Cần kỹ năng gì?

2. Các phương pháp đánh giá hồ sơ dịch vụ thầu với dịch vụ phi tư vấn

Cũng trong Luật Đấu thầu 2013 có ghi rõ quy định về Các phương pháp đánh giá hồ sơ dịch vụ thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp và hỗ trợ. Cụ thể có thể kể đến các phương pháp được liệt kê dưới đây.

Các phương pháp đánh giá hồ sơ dịch vụ đấu thầu với dịch vụ phi tư vấn
Các phương pháp đánh giá hồ sơ dịch vụ đấu thầu với dịch vụ phi tư vấn

2.1. Phương pháp giá thấp nhất

Đối tượng áp dụng của Phương pháp giá thấp nhất là các gói thầu đơn giản và có quy mô nhỏ, trong đó các đề xuất về các phương diện kỹ thuật, tài chính, thương mại được coi là cùng chung một mặt bằng khi đáp ứng các yêu cầu được ghi trong hồ sơ mời thầu.

Đối với hồ sơ dự thầu sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chuẩn về năng lực, kinh nghiệm và các tiêu chí của gói thầu.

Đối với các hồ sơ dự thầu đáp ứng được các tiêu chuẩn đánh giá thì sẽ căn cứ vào giá dự thầu sau khi được sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch để sao sánh và xếp hạng. Lấy giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), ra kết quả sẽ được sử dụng để xếp hạng các nhà thầu. Nhà thầu có giá thấp nhất sẽ được xếp hạng cao nhất.

2.2. Phương pháp giá đánh giá

Phương pháp giá đánh giá
Phương pháp giá đánh giá

Đối tượng áp dụng của phương pháp này là gói thầu mà chi phí quy đổi được xét trên cùng một mặt bằng về các yếu tố kỹ thuật, tài chính và thương mại cho cả vòng đời sử dụng của hàng hóa và công trình.

Các tiêu chuẩn được sử dụng để đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: các tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm trong trường hợp không áp dụng sơ tuyển; tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật và tiêu chuẩn xác định giá đánh giá.

Giá đánh giá được xác định bởi các yếu tố được quy đổi trên cùng một mặt bằng, bao gồm: chi phí cần thiết để vận hành và bảo dưỡng; các loại chi phí khác có liên quan đến xuất xứ hàng hóa, số lãi vay, tiến độ và chất lượng hàng hóa, hoặc công trình xây dựng trong khuôn khổ gói thầu, uy tín của nhà thầu thông qua lịch sử ghi chép tiến độ và chất lượng thực hiện của các hợp đồng tương tự trước đó; và các yếu tố khác nữa.

Nếu trong trường hợp hồ sơ dự thầu đã vượt qua được bước đánh giá về kỹ thuật thì căn cứ vào mức đánh giá để so sánh và xếp hạng. Nhà thầu có mức đánh giá thấp nhất sẽ được xếp thứ nhất.

2.3. Phương pháp kết hợp kỹ thuật và giá

Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá
Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá

Đối tượng áp dụng của phương pháp này là các gói thầu công nghệ thông tin, viễn thông; hoặc các gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, gói thầu hỗn hợp, trong trường hợp các gói thầu này không thể được đánh giá dựa theo hai phương pháp đã liệt kê ở trên.

Đối với phương pháp này, tiêu chuẩn để đánh giá hồ sơ dự thầu sẽ bao gồm: tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm trong trường hợp không áp dụng sơ tuyển; tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật và tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp - tiêu chuẩn này được xây dựng dựa trên cơ sở sự kết hợp giữa kỹ thuật và giá.

Đối với các hồ sơ dự thầu đã vượt qua quá trình đánh giá về kỹ thuật thì sẽ căn cứ vào điểm tổng hợp để tiến hành so sánh và xếp hạng. Nhà thầu xếp thứ nhất là đơn vị có tổng điểm cao nhất.

Đối với tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thống nhất sẽ sử dụng tiêu chí đạt hoặc không đạt.

Dịch vụ phi tư vấn trong đấu thầu
Dịch vụ phi tư vấn trong đấu thầu

Đối với tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật sẽ sử dụng tiêu chí đạt hoặc không đạt, hoặc sử dụng phương pháp chấm điểm.

Đối với phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá thì sẽ sử dụng phương pháp chấm điểm.

Nếu sử dụng phương pháp chấm điểm thì mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với kỹ thuật là không thấp hơn 70% so với tổng số điểm về kỹ thuật.

Xem thêm: Câu trả lời hoàn hảo nhất cho nhân viên tư vấn là gì?

3. Tìm hiểu các điều kiện ưu đãi trong đấu thầu dịch vụ tư vấn và dịch vụ phi tư vấn

3.1. Đấu thầu quốc tế

Ưu đãi trong đấu thầu
Ưu đãi trong đấu thầu

Đối với trường hợp này, các đối tượng thuộc diện được hưởng ưu đãi bao gồm:

- Nhà thầu trong nước lấy tư cách đấu thầu độc lập hoặc liên doanh để tham gia dự thầu

- Nhà thầu nước ngoài và nhà thầu trong nước liên doanh, trong đó nhà thầu trong nước đảm nhận ít nhất 25% giá trị công việc của gói thầu

3.2. Đấu thầu trong nước

Các trường hợp được hưởng ưu đãi bao gồm:

- Nhà thầu có lao động là nữ giới chiếm tối thiểu là 25%

- Nhà thầu có lao động là thương binh hoặc người khuyết tật chiếm tối thiểu 25%

- Nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ hoặc siêu nhỏ

Đặc biệt lưu ý: Trong trường hợp sau khi được hưởng ưu đãi, nếu các hồ sơ dự thầu và hồ sơ đề xuất xếp hạng ngang bằng thì nhà thầu ở địa phương nơi triển khai gói thầu sẽ được ưu tiên xếp hạng cao hơn.

Trên đây là những thông tin rất chi tiết mà timviec365.com cung cấp liên quan đến câu hỏi dịch vụ phi tư vấn là gì và các phương pháp đánh giá hồ sơ dịch vụ thầu với dịch vụ phi tư vấn. Hy vọng có thể giúp đỡ các bạn đọc hiểu rõ hơn về các khái niệm này.

Icon Suggest
Kinh doanh dịch vụ là gì?

Bạn muốn tìm hiểu về kinh doanh dịch vụ nhưng lại chưa hiểu hết về thuật ngữ này. Hãy truy cập ngay timviec365.com và chúng tôi sẽ giải đáp triệt để mọi thắc mắc của bạn.

Kinh doanh dịch vụ là gì?

mẫu cv xin việc
Tham gia bình luận ngay!

Lượt xem986 lượt comment0

Capcha comment
Tìm việc làm
x
Tạo CV Tìm việc làm
Liên hệ qua SĐT