Biên bản bàn giao tài sản là gì và trường hợp sử dụng nó

Mỹ Lộc tác giả timviec365.com Tác giả: Mỹ Lộc clock blog24-03-2020

Mỗi một cong người, có cho mình rất nhiều các tài sản cá nhân, khi họ không muốn sử dụng tài sản đó nữa họ có thể chuyển nhượng cho người khác, và khí đó sẽ cần có biên bản bàn giao tài sản. Vậy hãy cùng tôi tìm hiểu xem biên bản bàn giao đó là gì qua bài viết dưới đây.

 

1. Tìm hiểu về biên bản bàn giao tài sản

Khi không có nhu cầu sử dụng tất cả các tài sản cá nhân, hay của doanh nghiệp nào đó họ có thể chuyển nhượng lại cho người khác, hình thức này người ta gọi là bàn giao tài sản.

Tìm hiểu về biên bản bàn giao tài sản
Tìm hiểu về biên bản bàn giao tài sản

Vậy biên bản bàn giao có thể được hiểu là một loại giấy tờ ghi chép lại quá trình bàn giao, chuyển nhượng tài sản của chủ thể này cho chủ thể khác một cách hợp pháp. Trong biên bản ghi rõ tên tài sản, số lượng và giá trị của tài sản chuyển nhượng đó. Biên bản này không có hiệu lực pháp lý tuy nhiên thì đây là minh chứng cụ thể để xác nhận quyền sở hữu của tài sản.

Xem thêm: Mách bạn cách tìm việc đơn giản với timviec365.com

2. Hãy tìm hiểu xem biên bản bàn giao tài sản có mục đích gì?

Biên bản bàn giao tài sản là minh chứng cho hoạt động chuyển giao giữa các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp với nhau.. Thông qua đó, thể hiện được quyền sở hữu tài sản của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp được chuyển nhượng tài sản đó.

Hãy tìm hiểu xem biên bản bàn giao tài sản có mục đích gì?
Hãy tìm hiểu xem biên bản bàn giao tài sản có mục đích gì?

Sau khi bàn giao xong, người được bàn giao sẽ có trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản đó theo mục đích của cá nhân hay doanh nghiệp.

Thường thì biên bản bàn giao tài sản được sử dụng trong một số trường hợp sau:

- Khi công trình xây dựng đã hoàn thành và cần bàn giao lại cho chủ mới hoặc khi mua nhà.

- Trường hợp được người khác tặng, biếu, cho những tài sản mang tính chất cần có quyền sở hữu như nhà, đất, xe cộ,... thì cần phải có biên bản để chuyển nhượng sang tên cho người được cho tài sản đó..

Như vậy, việc lập biên bản bàn giao tài sản nhằm mục đích làm chứng cứ cho những trường hợp xảy ra tranh chấp, cãi vã về quyền sở hữu tài sản đã được bàn giao.

Việc làm hành chính - văn phòng

3. Những lưu ý khi lập biên bản bàn giao tài sản 

Biên bản này là vật chứng quan trọng thể hiện quyền sở hữu một tài sản, có thể đó là tài sản có giá trị rất lớn. Chính vì vậy mà khi lập biên bản, mỗi bên đều phải lưu ý rất kỹ về từng câu chữ khi viết. Một số lưu ý các bạn cần lưu ý đó là:

- Cần nêu rõ thời gian, địa điểm tiến hành hoạt động bàn giao tài sản.

- Cần ghi đầy đủ, rõ ràng thông tin cá nhân của cả bên giao và bên nhận tài sản.

- Các thông tin về tài sản bàn giao cũng cần phải được ghi rõ ràng như tên tài sản, số lượng, miêu tả hình dạng, màu sắc,... và giá trị thực tế của tài sản khi được bàn giao.

- Trong bản bàn giao tài sản cần nêu rõ điều kiện, trách nhiệm của hai bên sau khi đã bàn giao tài sản thành công.

- Và cuối cùng thì biên bản bàn giao tài sản này không thể thiếu chữ ký của bên giao và bên nhận tài sản.

Những lưu ý khi lập biên bản bàn giao tài sản
Những lưu ý khi lập biên bản bàn giao tài sản 

4. Các hình thức bàn giao tài sản 

Đối với tài sản, là tất cả những đồ dùng có giá trị được cá nhân, tổ chức bỏ tiền ra mua về và thuộc sở hữu của mình. Để có thể dễ dàng quản lý, thì pháp luật đã chia các loại tài sản thành nhiều hình thức khác nhau. Vì vậy, chúng ta hãy đi tìm hiểu từng loại một và xem các biên bản bàn giao đó có nội dung như thế nào nhé.

4.1. Biên bản bàn giao tài sản cố định

Tài sản cố định chính là những tài sản được sử dụng ít nhất từ 1 năm trở lên và đó phải là những tài sản có giá trị lớn từ 30 triệu trở lên.Trong đó, tài sản cố định được chia ra thành hai loại là tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình.

Tài sản cố định hữu hình là những thứ có hình thái vật chất đạt tiêu chuẩn của tài sản cố định hữu hình, được sử dụng trong nhiều chu kỳ sản xuất, kinh doanh nhưng vẫn giữ nguyên được hình thái ban đầu như là nhà cửa, xe cộ, máy móc trong dây chuyền sản xuất. Đối với tài sản này, khi không sử dụng nữa có thể chuyển nhượng cho cá nhân hoặc tổ chức, doanh nghiệp khác theo bản tự tạo hoặc có thể dùng bản mẫu biên bản bàn giao tài sản cố định.

Tài sản cố định vô hình là những tài sản không có hình thái vật chất nhưng tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất ví dụ như chi phí về mặt bằng, chi phí về quyền tác giả,... Không khác tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định hữu hình cũng cần có sự chuyển nhượng lại khi có nhu cầu. Trên trang timviec365.com bạn có thể tải mẫu biên bản bàn giao tài sản cố định hữu hình về và tiến hành hoạt động này một cách nhanh chóng.

Các hình thức bàn giao tài sản
Các hình thức bàn giao tài sản 

4.2. Biên bản bàn giao công cụ 

Tài sản công cụ dụng cụ là những tài sản không đáp ứng được yêu cầu của tài sản cố định, có nghĩa là nó có thời gian sử dụng và giá trị thấp hơn tài sản cố định. Tất cả những tài sản thuộc về công cụ dụng cụ đều có thể chuyển nhượng trong điều kiện chúng phải còn giá trị sử dụng.

5. Cách viết biên bản bàn giao tài sản

Để có một bản biên bản bàn giao tài sản đầy đủ và chi tiết nhất, các bạn có thể tham khảo cách viết sau đây:

Phần đầu tiên

Trong phần này sẽ là thông tin của cá nhân được ghi rõ ngày tháng bàn giao tài sản, giới thiệu hai bên gồm những ai,... Phần này giống như phần giới thiệu cho người đọc hiểu rõ nội dung của biên bản.

Phần thứ hai

Ở phần này, sẽ có thông tin của bên giao và thông tin bên nhận tài sản cũng cần phải ghi rõ họ tên của từng bên, có chức danh gì và làm việc, công tác ở đâu,... Phải ghi rõ thông tin một cách chính xác, cụ thể nhất để khi có vấn đề tranh chấp thì có thông tin để đối chiếu.

Phần thứ ba

Đây là phần nội dung bàn giao tài sản: Phần này cần ghi rõ lý do vì sao bên A lại muốn chuyển nhượng tài sản cho B và chuyển nhượng những tài sản gì cần phải nêu rõ chi tiết, cụ thể. Mục này các bạn làm biên bản có thể lập thành bảng để dễ quan sát và theo dõi.

Bên giao sẽ phải cam đoan rằng mình đã giao đúng và đủ số lượng, chất lượng tài sản bàn giao cho bên nhận. Và từ ngày chuyển nhượng bên nhận tài sản sẽ có trách nhiệm quản lý chúng.

Sau khi bàn giao xong, biên bản này sẽ được lập thành 3 bản và giao cho mỗi bên giữ một bản.

Phần cuối cùng

Phần này là quan trọng nhất trong biên bản thể hiện biên bản bàn giao có thành công hay không là ở phần này. Sau khi hoàn thành tất cả các mục cụ thể ở trên rồi thì biên bản này sẽ được kết thúc bằng chữ ký của bên bàn giao và bên nhận bàn giao tài sản.

Đây là các nội dung trong biên bản bàn giao tài sản, dựa vào những nội dung này các bạn có thể tạo cho mình những mẫu biên bản tương tự hoặc sửa đổi theo ý của hai bên, hoặc cũng có thể là tải các mẫu biên bản trên mạng về để dùng.

Việc làm kế toán - kiểm toán

6. Một số mẫu biên bản bàn giao tài sản được sử dụng phổ biến hiện nay

Đối với doanh nghiệp có các loại như sau: Biên bản bàn giao tài sản cố định, biên bản bàn giao tài sản công cụ, biên bản bàn giao tài sản cho thuê, biên bản bàn giao tài sản cho thuê nhà, biên bản bàn giao tài sản tài trợ,biên bản bàn giao tài sản thuê nhà, biên bản bàn giao nghỉ tết, biên bản bàn giao tài sản sau khi nghỉ việc, biên bản bàn giao cho bảo vệ, biên bản bàn giao cho nhân viên, biên bản bàn giao tài sản cho lái xe, biên bản bàn giao tài sản trang thiết bị, biên bản bàn giao tài sản thanh lý, biên bản bàn giao tài sản cho cá nhân, biên bản bàn giao tài sản xử lý nợ, biên bản bàn giao tài sản xe ô tô, biên bản bàn giao tài sản và công nợ, biên bản bàn giao tài sản bảo đảm, biên bản bàn giao tài sản bị mất, biên bản bàn giao tài sản nội bộ.

Ngoài ra, còn rất nhiều các loại biên bản bàn giao tài sản khác như : Biên bản bàn giao tài sản thiết bị, biên bản bàn giao tài sản mua bán, biên bản bàn giao tài sản cơ quan, biên bản bàn giao tài sản cho tặng, biên bản bàn giao tài sản cho ngân hàng, biên bản bàn giao tài sản công đoàn, biên bản bàn giao tài sản góp vốn, biên bản bàn giao tài sản đấu giá, biên bản bàn giao tài sản trúng đấu giá, biên bản bàn giao tài sản hồ sơ, biên bản bàn giao tài sản nhà đất, biên bản bàn giao tài sản văn phòng, biên bản bàn giao tài sản trong công ty, biên bản bàn giao tài sản nghỉ tết, biên bản bàn giao tài sản khi nghỉ việc, biên bản bàn giao tài sản cho bảo vệ, biên bản bàn giao tài sản cho nhân viên,...

Một số mẫu biên bản bàn giao tài sản được sử dụng phổ biến hiện nay
Một số mẫu biên bản bàn giao tài sản được sử dụng phổ biến hiện nay

Đối với cá nhân có làm tất cả các ngành nghề: Biên bản bàn giao tài sản quán cafe, biên bản bàn giao tài sản thuê, biên bản bàn giao tài sản nhà đất, biên bản bàn giao tài sản nhà cho thuê, mẫu biên bản bàn giao tài sản xe máy, biên bản bàn giao tài sản khi thuê nhà,biên bản bàn giao tài sản cho cá nhân, biên bản bàn giao tài sản sau ly hôn, biên bản bàn giao tài sản cá nhân.

Đối với các cơ quan nhà nước: Biên bản bàn giao tài sản lớp học, biên bản bàn giao tài sản tiếng anh, biên bản bàn giao tài sản song ngữ, biên bản bàn giao tài sản nhà trường, biên bản bàn giao tài sản lớp mầm non, biên bản bàn giao tài sản trường mầm non.

Bên cạnh đó còn có các mẫu biên bản bàn giao tài sản như: Biên bản bàn giao tài sản lớp 5, biên bản bàn giao tài sản bằng tiếng anh, biên bản bàn giao tài sản cho lớp học, biên bản bàn giao tài sản cho hiệu trưởng, biên bản bàn giao tài sản cho nhà trường, biên bản bàn giao tài sản trường học, biên bản bàn giao tài sản trường tiểu học, biên bản bàn giao tài sản trong trường học, biên bản bàn giao tài sản lớp, biên bản bàn giao tài sản nhóm lớp, mẫu biên bản bàn giao tài sản song ngữ, biên bản bàn giao tài sản thư viện, biên bản bàn giao tài sản tiếng trung…

Đối với các cơ quan nhà nước: Biên bản bàn giao tài sản thi hành án, mẫu biên bản bàn giao tài sản công, biên bản bàn giao tài sản nhà nước, mẫu biên bản bàn giao tài sản cơ quan, đơn vị nhà nước.

Trên đây là toàn bộ thông tin và nội dung liên quan về biên bản bàn giao tài sản, các bạn có thể tham khảo rất nhiều mẫu trên trang timviec365.com như biên bản bàn giao tài sản cố định 2018, mẫu biên bản bàn giao tài sản công ty, mẫu biên bản bàn giao tài sản mới nhất, mẫu biên bản bàn giao tài sản công cụ, mẫu biên bản bàn giao tài sản cố định, biên bản bàn giao tài sản cho cá nhân, mẫu biên bản bàn giao tài sản 3 bên, biên bản bàn giao tài sản nghỉ tết, biên bản bàn giao tài sản violet, biên bản bàn giao tài sản file word, biên bản bàn giao tài sản excel, mẫu biên bản bàn giao tài sản thanh lý, biên bản bàn giao tài sản nhà ở, mẫu biên bản bàn giao tài sản file word, mẫu biên bản bàn giao tài sản tiếng anh, mẫu biên bản bàn giao tài sản thiết bị, biểu mẫu biên bản bàn giao tài sản, biên bản bàn giao tài sản của công ty, download biên bản bàn giao tài sản, nội dung biên bản bàn giao tài sản, download mẫu biên bản bàn giao tài sản, hướng dẫn làm biên bản bàn giao tài sản, form biên bản bàn giao tài sản, mẫu biên bản bàn giao tài sản góp vốn, mẫu biên bản bàn giao tài sản lớp học, mẫu biên bản bàn giao tài sản trường học, biên bản bàn giao tài sản khách sạn, cách làm biên bản bàn giao tài sản, biên bản bàn giao tài sản mới nhất, biên bản bàn giao tài sản mẫu, mẫu biên bản bàn giao tài sản nhà trường, mẫu biên bản bàn giao tài sản nhà nước, bạn có thể soạn thảo biên bản bàn giao tài sản, biên bản bàn giao tài sản thế chấp, quy định về biên bản bàn giao tài sản.

Dưới đây là một số mẫu biên bản bàn giao tài sản bnạ có thể tải về tham khảo:

BB-ban-giao-TS-CC-DC (1).doc

bbbangiaotaisan.doc

Bien-ban-ban-giao-tai-san.doc

mẫu cv xin việc
Tham gia bình luận ngay!

Lượt xem8393 lượt comment0

Capcha comment
Tìm việc làm
x
Tạo CV Tìm việc làm
Liên hệ qua SĐT