Bitexco Group Of Companies

bitexco group of companies

0

0 đánh giá

Chưa cập nhật

Chưa cập nhật

0

0 đánh giá

tổng quan

Trụ sở chính: The Manor Towers, Me Tri Road, My Dinh, Tu Liem, Hanoi

Quy mô công ty: Chưa cập nhật

Mã số thuế: Chưa cập nhật

Tổng giám đốc / Người đại diện pháp luật: Chưa cập nhật

Website: Chưa cập nhật

Ngày thành lập: Chưa cập nhật

Lĩnh vực hoạt động: Chưa cập nhật

Loại hình công ty: Chưa cập nhật

Since its beginnings in 1985 as a textile firm in the province of Thai Binh, Bitexco has become a successful multi-industry corporation. It covers real estate investment and development, hydro-power plants, infrastructure, mining and mineral water production. Bitexco began to diversify and expand its business in 1997 in the production of mineral water. The company has invested heavily in modern machinery and equipment for building and developing the brand "Vital" to become the first brand of mineral water in Vietnam, which was first produced by Italian technologies meet the high European quality standards. In the real estate sector, from 2000, Bitexco has developed various high-profile projects in Hanoi and Ho Chi Minh City. Examples in Hanoi are The Manor and The Garden; while in Ho Chi Minh City there is the Bitexco Office Building, The Manor I, The Manor II and the 68-storey Bitexco Financial Tower. Other major projects underway include the J.W. Marriott Hotel and Hoang Mai Urban Complex in Hanoi, in Lao Cai The Manor Eco+ and Sapa Resort & Holiday Apartments, in Thanh Hoa the New Centre, and in Ho Chi Minh City the Nguyen Cu Trinh Residential Complex and Ben Thanh Towers. Bitexco has always strived for growth and prosperity. Its reputation in Vietnam is based on its sustainable development and global perspective. The key to its success is the vision of its leaders, combined with the reliability of its business partners and the loyalty of its patrons. Bitexco’s goal is to become the top corporation in Vietnam, an internationally competitive enterprise that exceeds the expectations of its customers with its care for quality and state-of-the-art products and services

Hình ảnh

Hình ảnh chưa cập nhật

Đánh giá công ty

0

0 đánh giá

Xem thêm

Hãy là người đầu tiên đánh giá công ty này

Đánh giá

Phỏng vấn tại công ty

Hãy là người đầu tiên đánh giá về cuộc phỏng vấn

Đánh giá

Việc làm tại Bitexco Group Of Companies

Chuyên Viên Chính Tài Chính

21/07/2019

Thỏa thuận

Hà Nội

1. Làm việc chặt chẽ với Trưởng phòng Tài Chính để thực hiện chiến lược huy động vốn cho các dự án;
2. Làm việc trực tiếp với các ngân hàng và định chế tài chính để thực hiện các công việc liên quan đến Phòng Tài Chính
3. Thiết kế các sản phẩm tài chính để phục vụ cho mục đích huy động vốn;
4. Xây dựng mô hình tài chính và bản báo cáo nghiên cứu khả thi cho các dự án mới;
5. Phối hợp với các phòng ban khác trong Công ty để thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Lãnh đạo.
2 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Ban Kiểm Soát

14/07/2019

Trên 30 triệu

Hà Nội

1. Chủ động lập kế hoạch và triển khai các kế hoạch kiểm soát và kiểm toán trong phạm vi công việc mình được phân công. Phân công công việc cho các kiểm soát viên, giám sát kết quả công việc của các kiểm soát viên trong phạm vi mình quản lý. Đảm bảo báo cáo đầy đủ kịp thời cho trưởng ban và lãnh đạo về các rủi ro, sai sót và kiến nghị giải pháp khắc phục
2. Xây dựng chính sách: Xây dựng, hoàn thiên các chương trình kiểm soát và kiểm toán nội bộ,,trực tiếp hoặc phân công cho các kiểm soát viên đọc và đưa ra ý kiến đóng góp với toàn bộ hệ thống văn bản kiểm soát nội bộ của Tập đoàn do các phòng ban, đơn vị soạn thảo. Tông hợp và báo cáo kết quả cho trưởng ban..Đảm bảo hệ thống kiểm soát nội bộ này là thước đo đánh giá sự tuân thủ, mức độ hoàn thành và chất lượng mọi hoạt động của các phòng ban tập đoàn và công ty thành viên.
3. Phối hợp với kiểm toán độc lập trong việc triển khai công tác kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm cho toàn tập đoàn và các công ty thành viên. Nắm bắt kịp thời các sai sót, rủi ro trong quá trình kiểm toán tại các đơn vị thành viên. Từ đó, tổng hợp đưa các kiến nghị điều chỉnh hoặc để xuất một cuộc kiểm soát nếu thấy cần thiết cho trưởng ban.
4. Chịu trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho các KSV để đảm bảo chất lượng trong công tác kiểm soát và kiểm toán nội bộ.
5. Rà soát báo cáo kiểm soát và kiểm toán, ký báo cáo kết quả kiểm soát gửi trưởng ban, lên Chủ tịch hoặc tổng giám đốc, giám đốc công ty trong phạm vi được phân công hoặc ủy quyền. Báo cáo phải đánh giá chính xác các vấn đề đã xem xét, chỉ ra những sai sót, gian lận nếu có, đưa ra ý kiến, giải pháp khắc phục hoặc phòng ngừa giúp mọi hoạt động hiệu quả hơn.
6. Hỗ trợ trưởng ban kiểm soát xây dựng và hoàn thiên mô hình ban kiểm soát cũng như tổ chức, quản lý hoạt động trong ban kiểm soát .
7. Trực tiếp hoặc phối hợp đảm nhiệm chức danh trưởng ban kiểm soát hoặc thành viên ban kiểm soát của các công ty thành viên và công ty có vốn góp của Bitexco. Yêu cầu kiểm soát được hoạt động của các công ty này và báo cáo kịp thời về cho Trưởng ban và lãnh đạo tập đôàn, đồng thời thực hiện đúng sự phân công và qui chế ban kiểm soát của từng công ty.
8. Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của Ban Kiểm soát.
2 năm trước Xem thêm
1. Lập phương án, tính toán kết cấu các công trình dân dụng, nhà cao tầng.
2. Kiểm tra hồ sơ thiết kế và đáp ứng hồ sơ thiết kế theo tiến độ đề ra.
3. Lập kế hoạch công việc và phân chia công việc cho các cán bộ trong phòng.
4. Tham gia lựa chọn tư vấn thiết kế.
5. Đánh giá hồ sơ thiết kế phần Kết cấu và Nền móng công trình, hạ tầng đô thị từ giai đoạn ý tưởng đến Thiết kế thi công để đảm bảo sự phù hợp với định hướng đầu tư của Tập đoàn, tuân thủ các quy định hiện hành, phù hợp các thủ tục pháp lý và yêu cầu kỹ thuật.
6. Tham gia công tác tự thiết kế khi được yêu cầu.
2 năm trước Xem thêm
1. Mô tả công việc:
- Hoạch định chiến lược tài chính cho các Công ty trong Tập đoàn đảm bảo nguồn tài chính đầy đủ và mạnh mẽ đáp ứng nhu cầu hoạt động của Công ty.
- Kiểm soát các hoạt động tài chính ở các Công ty thành viên nhằm quản lý hiệu quả dòng tiền, các khoản nợ vay và đảm bảo tính tuân thủ mô hình quản lý TC-KT theo Tập đoàn yêu cầu. .
- Xây dựng các quy trình, hệ thống cơ chế báo cáo tài chính nhằm phân tích, kiểm soát và đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và kịp thời của các báo cáo.
- Làm việc với các ngân hàng và các tổ chức tài chính cho công tác huy động vốn.
- Xây dựng mối quan hệ với các nhà đầu tư/ tổ chức tài chính chiến lược bên ngoài nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, phát triển thêm nguồn vốn cho Tập đoàn khi có nhu cầu.
- Công tác mua bán, sáp nhập (khi có yêu cầu).
- Công tác quản lý ngân sách và kiểm soát chi phí.
- Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo Tập đoàn.
2 năm trước Xem thêm

Kiến Trúc Sư

19/06/2019

Thỏa thuận

Hà Nội

1. Công việc chính:
- Đầu mối phụ trách tư vấn thiết kế, phối kết hợp với các bộ trong phòng (kết cấu và cơ điện) và phòng ban liên quan.
- Lựa chọn các tư vấn thiết kế có đủ năng lực và phù hợp với thể loại công trình.
- Lập hồ sơ yêu cầu chào giá, tiếp nhận thông tin và đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn.
- Lập kế hoạch, theo dõi tiến độ và thanh toán cho nhà thầu tư vấn.
- Đánh giá hồ sơ thiết kế từ giai đoạn ý tưởng đến Thiết kế thi công để đảm bảo sự phù hợp với định hướng đầu tư của Tập đoàn, tuân thủ các quy định hiện hành, phù hợp các thủ tục pháp lý và yêu cầu kỹ thuật.
- Tham gia công tác tự thiết kế khi được yêu cầu.
- Giám sát tác giả không thường xuyên tại công trường, định kỳ lập báo cáo kiểm tra công trường.
2. Công việc khác:
- Phối hợp cùng phòng PTDA để thực hiện hồ sơ pháp lý.
- Hỗ trợ phòng PTDA thực hiện thủ tục pháp lý liên quan đến các nội dung chuyên môn về thiết kế.
- Phối hợp PCMD/ PMU trong quá trình triển khai các dự án.
- Phối hợp các Phòng, Ban, Tư vấn và các bộ môn chuyên nghành trong quá trình triển khai.
- Và các nhiệm vụ khác theo quy định Công ty
2 năm trước Xem thêm

Thư Ký Tổng Giám Đốc

19/05/2019

Thỏa thuận

Hà Nội

 Lên kế hoạch làm việc của Tổng Giám đốc với các phòng ban;
 Theo dõi kế hoạch, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công việc của các bộ phận;
 Soạn thảo văn bản, công văn nội bộ theo yêu cầu của Tổng Giám đốc;
 Công tác thư ký cho các cuộc họp của Tổng giám đốc (khi được yêu cầu);
 Tiếp nhận, kiểm tra giấy tờ, thể thức văn bản của các bộ phận trước khi trình ký Tổng giám đốc;
 Sắp xếp lịch hẹn, đón tiếp khách của Tổng giám đốc;
 Thực hiện công tác hậu cần cho các chuyến công tác của Tổng giám đốc;
 Liên hệ, giao dịch với đối tác, phòng ban và các công ty thành viên bằng thư, điện thoại, email hoặc fax theo yêu cầu của Tổng giám đốc.
 Phân loại hồ sơ tài liệu cần lưu trữ, thiết lập hệ thống lưu trữ khoa học và hiệu quả.
 Thực hiện các báo cáo chuyên môn theo định kỳ.
 Biên, phiên dịch cho Tổng Giám đốc khi được yêu cầu.
 Các công việc liên quan khác theo yêu cầu của Tổng Giám đốc./.
2 năm trước Xem thêm

Trưởng Phòng Kết Cấu

08/05/2019

Thỏa thuận

Hà Nội

1. Lập phương án, tính toán kết cấu các công trình dân dụng, nhà cao tầng.
2. Kiểm tra hồ sơ thiết kế và đáp ứng hồ sơ thiết kế theo tiến độ đề ra.
3. Lập kế hoạch công việc và phân chia công việc cho các cán bộ trong phòng.
4. Tham gia lựa chọn tư vấn thiết kế.
5. Đánh giá hồ sơ thiết kế phần Kết cấu và Nền móng công trình, hạ tầng đô thị từ giai đoạn ý tưởng đến Thiết kế thi công để đảm bảo sự phù hợp với định hướng đầu tư của Tập đoàn, tuân thủ các quy định hiện hành, phù hợp các thủ tục pháp lý và yêu cầu kỹ thuật.
6. Tham gia công tác tự thiết kế khi được yêu cầu.
2 năm trước Xem thêm
1. Chịu trách nhiệm:
- Chịu trách nhiệm toàn diện trước Giám đốc Ban Đầu tư và Phát triển trong việc tổ chức chỉ đạo thực hiện các nội dung hoạt động của Phòng. Đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao của Phòng.
2. Xây dựng chiến lược đầu tư: Hỗ trợ Giám đốc Ban Đầu tư và Phát triển xây dựng chiến lược đầu tư, định hướng đầu tư về bất động sản. Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Ban Đầu tư và Phát triển các dự án bất động sản.
3. Xây dựng, lập kế hoạch đầu tư: hỗ trợ Giám đốc Ban Đầu tư và Phát triển xây dựng kế hoạch đầu tư hằng năm tham mưu cho Tổng giám đốc.
4. Tìm kiếm và phát triển: Thực hiện tìm kiếm và phát triển các dự án mới trong lĩnh vực bất động sản (cả trong nước và ngoài nước).
5. Đánh giá và phân tích:
- Sơ bộ đánh giá hiệu quả kinh tế, kỹ thuật của các dự án dự định phát triển.
- Lập kế hoạch vốn cho các dự án đang đầu tư và phối hợp với ban đầu tư tài chính tái cấu trúc các dự án đầu tư để tối ưu hóa lợi nhuận.
6. Trực tiếp triển khai: Làm việc với các sở ban ngành liên quan, các cơ quan quản lý nhà nước để xúc tiến thủ tục đầu tư các dự án.
7. Trực tiếp quản lý, thực hiện:
- Quản lý và thực hiện đầu tư xây dựng các dự án bất động sản đang triển khai.
8. Quản lý, thực hiện hợp đồng:
- Quản lý, triển khai và đề xuất thanh toán với các hợp đồng tư vấn, nhà thầu, nhà cung cấp.
- Chuẩn bị kế hoạch tài chính để thanh toán
9. Kiểm soát, theo dõi:
- Kiểm soát, theo dõi và rà soát để bổ sung hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án đã và đang triển khai.
- Giám sát thực hiện hợp đồng, tiến độ và chất lượng công việc. Chủ trì nghiệm thu hồ sơ tư vấn trong tất cả các giai đoạn thực hiện của dự án từ phát triển dự án đến khi hoàn thành đưa vào sử dụng.
10. Phối hợp:
- Phối hợp với các phòng ban trong Công ty và các đối tác tìm kiếm nguồn vốn đầu tư cho dự án.
- Phối hợp giải quyết các thủ tục pháp lý trong quá trình triển khai xây dựng.
- Phối hợp thực hiện và giải quyết các thủ tục trong giai đoạn kết thúc đầu tư.
- Phối hợp hoặc hỗ trợ các phòng ban thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến mảng đầu tư và kinh doanh bất động sản.
11. Quản lý hồ sơ:
- Tổ chức quản lý, lưu trữ các hồ sơ, văn bản pháp lý trong giai đoạn phát triển các dự án.
- Cập nhập các hồ sơ pháp lý, các thủ tục hành chính của cơ quan quản lý nhà nước.
2 năm trước Xem thêm

Quản Lý Thiết Kế

21/12/2018

Thỏa thuận

Hà Nội

1. Công việc chính
- Đầu mối phụ trách tư vấn thiết kế, phối kết hợp với các bộ trong phòng (kết cấu và cơ điện) và phòng ban liên quan.
- Lựa chọn các tư vấn thiết kế có đủ năng lực và phù hợp với thể loại công trình.
- Lập hồ sơ yêu cầu chào giá, tiếp nhận thông tin và đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn.
- Lập kế hoạch, theo dõi tiến độ và thanh toán cho nhà thầu tư vấn.
- Đánh giá hồ sơ thiết kế từ giai đoạn ý tưởng đến Thiết kế thi công để đảm bảo sự phù hợp với định hướng đầu tư của Tập đoàn, tuân thủ các quy định hiện hành, phù hợp các thủ tục pháp lý và yêu cầu kỹ thuật.
- Tham gia công tác tự thiết kế khi được yêu cầu.
- Giám sát tác giả không thường xuyên tại công trường, định kỳ lập báo cáo kiểm tra công trường.
2. Công việc khác:
- Phối hợp cùng phòng PTDA để thực hiện hồ sơ pháp lý.
- Hỗ trợ phòng PTDA thực hiện thủ tục pháp lý liên quan đến các nội dung chuyên môn về thiết kế.
- Phối hợp PCMD/ PMU trong quá trình triển khai các dự án.
- Phối hợp các Phòng, Ban, Tư vấn và các bộ môn chuyên nghành trong quá trình triển khai.
- Và các nhiệm vụ khác theo quy định Công ty
2 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Pháp Lý

14/12/2018

Thỏa thuận

Hà Nội

1. Tổ chức thực hiện và trực tiếp tham gia giải quyết các công việc và nhiệm vụ trong các mảng việc pháp lý liên quan đến lĩnh vực:
 Đầu tư dự án bất động sản;
 Tố tụng, tranh chấp và giải quyết khiếu nại;
 Văn bản định chế;
 Hợp đồng liên quan đến đầu tư, xây dựng cơ bản
2. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng
2 năm trước Xem thêm

Nhân Viên Lễ Tân

06/12/2018

Thỏa thuận

Hà Nội

1. Công tác lễ tân, tiếp tân
* Trực lễ tân tại Văn phòng Công ty, đón tiếp khách đến làm việc tại Công ty.
* Quản lý việc sử dụng phòng họp và bố trí các điều kiện cần thiết cho các cuộc họp.
* Nhận, trả lời và chuyển tiếp các cuộc điện thoại đến và đi của Công ty
* Đặt vé máy bay, điều xe cho CBNV trong Công ty khi đi công tác, làm việc với bên ngoài, đối tác đến làm việc tại Công ty.
* Đăng ký thị thực, gia hạn thị thực, thẻ cư trú cho cho CBNV đi công tác nước ngoài và cho các chuyên gia nước ngoài đang làm việc tại Công ty.
2. Công tác hành chính
* Nhận, phân loại và gửi thư, công văn, tài liệu, bưu phẩm theo yêu cầu của CBNV trong Văn phòng
* In ấn các ấn phẩm của Công ty
* Hoàn thiện hồ sơ thanh toán các công việc phụ trách.
* Các công việc khác (nếu có)
3 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Ban Đầu Tư và Phát Triển

30/11/2018

Thỏa thuận

Hà Nội

1. Nghiên cứu Thị trường, khảo sát lấy thông tin các dự án
2. Biết và hiểu về bản vẽ, nhận thông tin từ Ban Thiết kế đọc và hiểu để báo cáo về dự kiến quy hoạch đề xuất giải pháp quy hoạch kiến trúc theo những nghiên cứu thị trường.
3. Liên hệ làm việc với Sở Ban Ngành
4. Hỗ trợ công việc hành chính cho Lãnh đạo Ban.
3 năm trước Xem thêm
1. Chịu trách nhiệm:
- Chịu trách nhiệm toàn diện trước Giám đốc Ban Đầu tư và Phát triển, Trưởng phòng Phát triển Dự án trong việc tổ chức chỉ đạo thực hiện các nội dung hoạt động của Phòng. Đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao của Phòng.
2. Xây dựng chiến lược đầu tư: Hỗ trợ Trưởng phòng Phát triển Dự án xây dựng chiến lược đầu tư, định hướng đầu tư về bất động sản. Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc, Trưởng phòng Phát triển Dự án đầu tư và phát triển các dự án bất động sản.
3. Xây dựng, lập kế hoạch đầu tư: hỗ trợ Trưởng phòng Phát triển Dự án xây dựng kế hoạch đầu tư hằng năm tham mưu cho Tổng giám đốc.
4. Tìm kiếm và phát triển: Thực hiện tìm kiếm và phát triển các dự án mới trong lĩnh vực bất động sản (cả trong nước và ngoài nước).
5. Đánh giá và phân tích:
- Sơ bộ đánh giá hiệu quả kinh tế, kỹ thuật của các dự án dự định phát triển.
- Lập kế hoạch vốn cho các dự án đang đầu tư và phối hợp với ban đầu tư tài chính tái cấu trúc các dự án đầu tư để tối ưu hóa lợi nhuận.
6. Trực tiếp triển khai: Làm việc với các sở ban ngành liên quan, các cơ quan quản lý nhà nước để xúc tiến thủ tục đầu tư các dự án.
7. Trực tiếp quản lý, thực hiện:
- Quản lý và thực hiện đầu tư xây dựng các dự án bất động sản đang triển khai.
8. Quản lý, thực hiện hợp đồng:
- Quản lý, triển khai và đề xuất thanh toán với các hợp đồng tư vấn, nhà thầu, nhà cung cấp.
- Chuẩn bị kế hoạch tài chính để thanh toán
9. Kiểm soát, theo dõi:
- Kiểm soát, theo dõi và rà soát để bổ sung hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án đã và đang triển khai.
- Giám sát thực hiện hợp đồng, tiến độ và chất lượng công việc. Chủ trì nghiệm thu hồ sơ tư vấn trong tất cả các giai đoạn thực hiện của dự án từ phát triển dự án đến khi hoàn thành đưa vào sử dụng.
10. Phối hợp:
- Phối hợp với các phòng ban trong Công ty và các đối tác tìm kiếm nguồn vốn đầu tư cho dự án.
- Phối hợp giải quyết các thủ tục pháp lý trong quá trình triển khai xây dựng.
- Phối hợp thực hiện và giải quyết các thủ tục trong giai đoạn kết thúc đầu tư.
- Phối hợp hoặc hỗ trợ các phòng ban thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến mảng đầu tư và kinh doanh bất động sản.
11. Quản lý hồ sơ:
- Tổ chức quản lý, lưu trữ các hồ sơ, văn bản pháp lý trong giai đoạn phát triển các dự án.
- Cập nhập các hồ sơ pháp lý, các thủ tục hành chính của cơ quan quản lý nhà nước.
3 năm trước Xem thêm

liên hệ

The Manor Towers, Me Tri Road, My Dinh, Tu Liem, Hanoi

CÔNG VIỆC BẠN CÓ THỂ THÍCH

CHUYÊN GIA TƯ VẤN VIỆC LÀM

Tuyển tập các câu hỏi phỏng vấn của Vietcombank (có kèm đáp án)

Nếu bạn chuẩn bị tham gia phỏng vấn của Vietcombank nhưng không biết trả lời sao? Nắm trong tay các câu hỏi phỏng vấn của Vietcombank để tự tin chiến đấu nhé!

Theo chuyên gia: Trương Thanh Thanh

Cách đặt câu hỏi cho nhà tuyển dụng giúp nâng tầm ứng viên

Đặt câu hỏi cho nhà tuyển dụng là một trong những cách giúp cho ứng viên nâng tầm giá trị của bản thân mình, khiến nhà tuyển dụng đánh giá bạn cao hơn.

Theo chuyên gia: Nguyễn Minh Tâm

Top 5 Câu hỏi phỏng vấn Samsung được nhà tuyển dụng sử dụng nhiều

Câu hỏi phỏng vấn Samsung sẽ giúp ứng viên có được những sự chuẩn bị tốt nhất cho buổi phỏng vấn của mình. Qua bộ câu hỏi ứng viên có thể tìm hiểu trước câu trả lời.

Theo chuyên gia: Nguyễn Thanh Hằng

Bộ câu hỏi phỏng vấn Android thường gặp [ kèm đáp án trả lời ]

Bộ câu hỏi phỏng vấn Android là một tài liệu quan trọng mà những ứng viên khi đi phỏng vấn cần phải tìm hiểu trước. Cùng tham khảo nội dung sau để hiểu hơn về nó.

Theo chuyên gia: Hoàng Thanh Vân

TOP 10 câu hỏi phỏng vấn Cửa hàng trưởng thường gặp nhất

Top 10 câu hỏi phỏng vấn Cửa hàng trưởng sau đây sẽ giúp bạn tham khảo và chuẩn bị luyện tập trước kỳ phỏng vấn việc làm quan trọng. Cùng theo dõi và học hỏi nhé!

Theo chuyên gia: Nguyễn Hà Linh

Xem bộ Câu hỏi phỏng vấn mới nhất
Liên hệ qua SĐT