Big Brand Name Company

Big Brand Name Company

Địa chỉ: District 1, Ho Chi Minh

Quy mô: Chưa cập nhật

Website: Chưa cập nhật

Giới thiệu công ty

Navigos Search's Client

Việc làm cùng công ty

Big Brand Name Company

Project Engineer- Homebased

Big Brand Name Company

Mức lương: Trên 30 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 20/10/2019

Big Brand Name Company

[Vung Tau] Oversea Logistic Manager

Big Brand Name Company

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 13/10/2019

Big Brand Name Company

[District 1, HCM] Supplier Management Specialist

Big Brand Name Company

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 10/10/2019

Big Brand Name Company

[URGENT] Sales Admin (Chinese Mandarin)

Big Brand Name Company

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 06/10/2019

Big Brand Name Company

Deputy Supply Chain Manager - Raw Materials (Attractive Package)

Big Brand Name Company

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 19/09/2019

Big Brand Name Company

Oversea Logistic Manager (Attractive Salary)

Big Brand Name Company

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 15/09/2019

Big Brand Name Company

[District 1] Sales Manager (Attractive Salary, Industrial Manufacturing)

Big Brand Name Company

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 24/10/2019

Big Brand Name Company

General Accountant (Attractive Salary)

Big Brand Name Company

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 15/09/2019

Big Brand Name Company

[URGENT] Customer Service Supervisor (Attractive Salary)

Big Brand Name Company

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 15/09/2019

Big Brand Name Company

Import & Export Executive (Bien Hoa City)

Big Brand Name Company

Mức lương: 20 - 30 triệu

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 15/09/2019

Big Brand Name Company

HR & Admin Generalist

Big Brand Name Company

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 13/09/2019

Big Brand Name Company

Sales Manager (Steel Product)

Big Brand Name Company

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 15/09/2019

Big Brand Name Company

Sales/ Customer Service (Must Have Japanese N3 or Chinese)

Big Brand Name Company

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 15/09/2019

Big Brand Name Company

Sales Executive (Chinese Speaking)

Big Brand Name Company

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 04/09/2019

Big Brand Name Company

[Vung Tau] General Accountant (Fmcg, Manufacturing Company)

Big Brand Name Company

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 01/09/2019

Big Brand Name Company

B2B Sales Executive (Attractive Salary)

Big Brand Name Company

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 01/09/2019

Big Brand Name Company

[Binh Duong] Sales Manager (Metal, Steel, Coil Product)

Big Brand Name Company

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 25/08/2019

Big Brand Name Company

[District 1, HCM] Planning Manager (Urgent, Attractive Salary)

Big Brand Name Company

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 07/09/2019

Big Brand Name Company

Sales Admin/ Customer Service Executive (Must Have Japanese N3 or Chinese)

Big Brand Name Company

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 25/08/2019

Big Brand Name Company

[URGENT] General Accountant

Big Brand Name Company

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 22/08/2019