Nhận việc liền tay, tuyển dụng được ngay

Báo Điện Tử Vtc News

Báo Điện Tử Vtc News

Địa chỉ:

Quy mô: Chưa cập nhật

Website: Chưa cập nhật

Giới thiệu công ty

.

Việc làm cùng công ty

Báo Điện Tử Vtc News

Senior Dev .Net (C#, MVC)

Báo Điện Tử Vtc News

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 26/07/2019

Báo Điện Tử Vtc News

Junior Developer .Net (C#, MVC)

Báo Điện Tử Vtc News

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 26/07/2019

Báo Điện Tử Vtc News

Junior Developer

Báo Điện Tử Vtc News

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 21/06/2019

Báo Điện Tử Vtc News

Thiết Kế

Báo Điện Tử Vtc News

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 26/07/2019

Báo Điện Tử Vtc News

Phân Tích Nghiệp Vụ

Báo Điện Tử Vtc News

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 26/07/2019

Báo Điện Tử Vtc News

Senior Dev

Báo Điện Tử Vtc News

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu

Địa chỉ : Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ : 21/06/2019