Bowker (Vietnam) Garment Factory Co.,ltd

Assisstant Technical Manager - Phó Giám Đốc Kỹ Thuật

Bowker (Vietnam) Garment Factory Co.,ltd

Bình Dương

Lượt xem: 213

Mô tả công việc

1 Actively driving the Pre-Production functions by giving innovative technical solutions to mitigate bulk production issues.
Chủ động đưa ra những công đoạn trước sản xuất cần phải cải thiện triệt để và có cách khắc phục về kỹ thuật để giảm thiểu tối đa các vấn đề có thể xảy ra khi sản xuất đại trà.
2 Conducting Hand Over meeting with relevant parties ( China Sample PD team, factory PPC, OC merchant , Technical, IE, Quality, Production , Mechanic , etc) by reviewing Tec pack and confirm the Bulk feasibility to the Factory.
Tham gia cuộc họp trước sản xuất với các bên liên quan (đội ngũ phát triển mẫu Trung Quốc, bộ phận kế hoạch sản xuất, thu mua, kỹ thuật, IE, chất lượng, sản xuất, bảo trì,..), xem xét các tài liệu kỹ thuật và tính khả thi của việc sản xuất đại trà cho nhà máy
3 Keeping close relationships with Embellishment tech team, Product development Tech teams, IE Team, Mechanic and Production team make sure to fix standards methods to meet customer standards in the OC sampling and Bulk.
Làm việc chặt chẽ với các bộ phận trang trí, bộ phận kỹ thuật phát triển sản phẩm, IE, bảo trì và sản xuất để đảm bảo các phương pháp phù hợp với tiêu chuẩn của khách hàng trong sản xuất mẫu và đại trà.
4 Pay Special attention to produce P1, P2, Sealing and Size set samples , by maintaining each customer’s Quality Standard. Keep target to achieve 100% PG BU Sealing sample Approval.
Đặc biệt chú ý đến việc sản xuất hàng P1, P2, mẫu may theo size, mẫu chuẩn của khách hàng bằng cách duy trì tiêu chuẩn chất lượng của khách hàng. Duy trì mục tiêu được phê duyệt 100% mẫu chuẩn tham khảo.
5 Coordinate with customer, Merchant Team to Develop Feature mock ups, project Samples & get approval as per agreed T&A
Phối hợp với khách hàng, bộ phận thu mua để phát triển mẫu tham khảo tại các công đoạn quan trọng, mẫu dự án và được phê duyệt bởi T&A.
6 Reviewing Tec Pack / Samples comments and initiate buyer communication, Clarification and obtain required approval before proceed samples
Xem xét các tài liệu kỹ thuật/ nhận xét mẫu và đề xuất thông tin, phân loại và đạt sự phê duyệt cần thiết trước khi tiến hành may mẫu
7 Final reviewing the all samples before dispatching to customer(Measurement & buyer comment, Fit-On, risk analysis (RA) comment, design sketch and  Bill of Material (BOM) , Embellishment Strike-Off )
Đánh giá kiểm tra tất cả các mẫu trước khi gửi đến khách hàng (phản hồi từ khách hàng và thông số, nhận xét đánh giá rủi ro, bản thiết kế phác thảo và bản kê chi tiết phụ liệu, mẫu phê duyệt in, thêu, ép nhiệt)
8 Visiting production plants and setting standard processes to meet customer’s quality standards during the production
Tham quan các cơ sở sản xuất và thiết lập quy trình tiêu chuẩn đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của khách hàng trong khi sản xuất
9 Amending patterns as per requirements time to time and ensure merchant, cutting, production, work-study and other relevant departments are being updated timely
Chỉnh rập theo yêu cầu và đảm bảo bộ phận thu mua, cắt, sản xuất, người học việc và các phòng ban liên quan được thông báo kịp thời.
10 Organizing necessary Training and awareness programs with internal teams to share customer’s standards, innovations, new methods as well as improve the productivity.
Tổ chức các buổi huấn luyện nhằm nâng cao hiểu biết, bổ sung kiến thức cần thiết cho các bộ phận liên quan về tiêu chuẩn của khách hàng, các sáng kiến cải thiện, phương pháp mới cũng như cải tiến năng suất.
11 Maintaining Factory audits without major nonconformities in terms of Technical Process.
Duy trì đánh giá kiểm tra nhà máy không có hàng không đạt chất lượng về kỹ thuật.
12 Setting up KPIs for the Technical team to achieve the company goals & objectives and conducting performance evaluation on quarter basis
Xây dựng chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho bộ phận kỹ thuật để đạt được chỉ tiêu của công ty và tiến hành đánh giá hiệu quả hằng quý
13 Support to Innovation team, Mechanic team, IE team to verify new folder & template, Machine set up & innovation machines, sewing methods or sewing techniques
Hỗ trợ các bộ phận cải tiến, bảo trì, IE để kiểm tra các mẫu, thiết lập máy, cải tiến máy, phương pháp may hoặc kỹ thuật may
14 Other task under Manager assignment
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao
Strategic Tasks / Nhiệm vụ chiến lược
1 Carry out continues monitoring from the process of size set to bulk production and improve bulk feasibility and productivity / Tiếp tục thực hiện giám sát từ quy trình đặt kích thước cho sản xuất đại trà và cải thiện tính khả thi khi sản xuất đại trà và hiệu quả sản xuất
2 Studying and improving internal procedures to ensure optimum use of resources and maximum efficiency / Học hỏi và cải thiện những thủ tục nội bộ để đảm bảo sử dụng tối ưu nguồn tài nguyên và mang lại hiệu quả tối đa
3 Follow the QCO plan, samples plan, CPI projects & involve to assign the responsibilities to the team / Theo dõi kế hoạch lên chuyền nhanh, kế hoạch làm mẫu, dự án CPI và tham gia để phân chia trách nhiệm cho những thành viên trong bộ phận
4 Driving innovations & automation culture in the factory and Technical department / Thúc đẩy sự đổi mới và văn hóa tự động hóa trong nhà máy và bộ phận Kỷ thuật
Key Result Areas (KRA) / Khu vực kết quả chủ yếu
1 Actively driving the Pre-Production & Risk analyzing functions by giving innovative technical solutions to mitigate bulk production issues / Tích cực kiểm soát trước sản xuất và phân tích rủi ro bằng cách đưa ra giải pháp cải tiến kĩ thuật để giảm thiểu tối đa những vấn đề khi sản xuất đại trà
2 Customer satisfactions / sự hài lòng của khách hàng
3 Maitain HR KPIs / Duy trì chỉ số đánh giá hiệu suất của nhân sự

Yêu cầu công việc

- University graduated, Degree/Diploma in Textile/Garment Production Management is referable / Tốt nghiệp Đại học, Bằng cấp/chứng chỉ trong ngành quản lý sản xuất dệt may được chấp nhận
- Minimum 03 years’ experience in similar capacity in garment industry / Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tương đương trong ngành công nghiệp may mặc
Other skills / Kĩ năng khác
"Required skills: Basic knowledge in Pattern making and Marker making, knowledge of sewing methods, Machineries knowledge, proper planning and organising skills, Good communication skills, People management skill, ability to work under pressure, Business focus, leadership , profit & cost management, analytical skills , Training and people development / Những kĩ năng yêu cầu: kiến thức cơ bản trong làm rập và làm sơ đồ, kiến thức về những phương pháp may, kiến thức về máy, kĩ năng tổ chức và lập kế hoạch, kĩ năng giao tiếp tốt, kĩ năng quản lý nhân sự, khả năng làm việc dưới áp lực cao, tập trung vào kinh doanh, lãnh đạo, quản lí chi phí và lợi nhuận, kĩ năng phân tích, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
"
Good communication in English / Giao tiếp Tiếng Anh tốt
Machine/ Equipment: Template knowledge and sewing machines knowledge / Máy móc/thiết bị: kiến thức về mẫu và kiến thức về máy may công nghiệp

Quyền lợi được hưởng

- Attractive monthly allowances & benefits
- Able to work in an active and professional working environment.
- 2 Sat off per month with extra Accident Insurance package of 24/24

Hồ sơ bao gồm

Thông tin liên hệ

- Người liên hệ: bowker (vietnam) garment factory co.,ltd

- Địa chỉ:

- Email: Đăng nhập để xem email

- SĐT: Đăng nhập để xem SĐT

Thông tin tuyển dụng

Chức vụ: Trưởng Nhóm

Hình thức: Toàn thời gian cố định

Yêu cầu giới tính: Không yêu cầu

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Yêu cầu bằng cấp: Không yêu cầu

Mức lương: Thỏa thuận

Địa điểm làm việc:Bình Dương
NTD xác thực
QR Code

Quét mã QR

để ứng tuyển ngay

ứng tuyển ngay

Chia sẻ việc làm với bạn bè !!!

Việc làm tương tự

Địa điểm

Việc làm tại Thành phố Thuận An

Chức danh

Việc làm nhân viên may mặc tại Bình DươngViệc làm nhân viên vận hành sản xuất tại Bình DươngViệc làm nhân viên phòng sản xuất tại Bình DươngViệc làm trưởng phòng sản xuất tại Bình DươngViệc làm nhân viên sản xuất tại Bình DươngViệc làm nhân viên quản lý sản xuất tại Bình DươngViệc làm nhân viên tổng vụ tại Bình DươngViệc làm nhân viên hành chính văn phòng tại Bình DươngViệc làm nhân viên văn thư tại Bình DươngViệc làm nhân viên văn phòng biết tiếng trung tại Bình DươngViệc làm nhân viên văn phòng tiếng anh tại Bình DươngViệc làm trưởng phòng hành chính tại Bình DươngViệc làm nhân viên hành chính tổng hợp tại Bình DươngViệc làm nhân viên nghiệp vụ tại Bình Dương

Từ khóa liên quan

Tìm việc làm thư ký sản xuất tại Hồ Chí MinhTìm việc làm quản lý vận hành tại Hồ Chí MinhTìm việc làm quản lý sản xuất biết tiếng nhật tại Hồ Chí MinhTìm việc làm văn phòng đại diện tại Hồ Chí MinhTìm việc làm may balo túi xách tại Hồ Chí MinhTìm việc làm quản lý vận hành tại Đà NẵngTìm việc làm trợ lý sản xuất phim tại Hòa BìnhTìm việc làm trợ lý sản xuất chương trình truyền hình tại Hòa BìnhTìm việc làm thư ký sản xuất tại Hòa BìnhTìm việc làm quản lý vận hành tại Hòa BìnhTìm việc làm quản lý sản xuất biết tiếng nhật tại Hòa BìnhTìm việc làm quản đốc xưởng sửa chữa ô tô tại Hòa BìnhTìm việc làm quản đốc xưởng sơn tại Hòa BìnhTìm việc làm kỹ sư vận hành tòa nhà tại Hòa BìnhTìm việc làm dược sĩ sản xuất tại Hòa BìnhTìm việc làm công nhân xưởng gỗ tại Hòa BìnhTìm việc làm công nhân sản xuất sơn tại Hòa BìnhTìm việc làm công nhân sản xuất mỹ phẩm tại Hòa BìnhTìm việc làm tạp vụ văn phòng lương cao tại Hòa BìnhTìm việc làm quản lý tòa nhà văn phòng tại Hòa Bình

Công ty

Liên hệ qua SĐT