Technical Review Manager ($1500 - $2000/month)

Powergate Software

2nd floor, Trung Yen Plaza, No 01 Trung Hoa, Cau Giay Dist, Ha Noi, Vietnam

Lượt xem: 92

Mô tả công việc

Benefits and General information:
• Mức lương cạnh tranh & hấp dẫn ($1500 - $2000/month)
• Luôn có lương tháng thứ 13
• Chính sách BHXH, BHYT và các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động
• Loại hình làm việc: Toàn thời gian: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
• Du lịch hè hàng năm, teambuilding, party sinh nhật hàng tháng
• Và nhiều hơn nữa…
(In English)
• Competitive & attractive salary ($1500 - $2000/month)
• Always have a 13th month salary
• Policies on social insurance, health insurance and other benefits in accordance with the Labor Law
• Type of work: Full time: from Monday to Friday weekly
• Annual summer travel, teambuilding, monthly birthday party
• And more…
Job Description:
- Review code để đảm bảo chất lượng source code, xác định mã code là một giải pháp chính xác và hiệu quả theo yêu cầu trước khi cho phép hợp nhất các yêu cầu kéo vé vào chi nhánh GIT chính.
- Làm sắc nét các kỹ năng nhóm của bạn thông qua phản hồi thường xuyên
- Cải thiện chất lượng code nội bộ và khả năng bảo trì (dễ đọc, đồng nhất, dễ hiểu, ...)
- Tìm lỗi - cải thiện chất lượng liên quan đến các khía cạnh bên ngoài, đặc biệt là tính chính xác, nhưng cần tìm ra các vấn đề về hiệu suất, lỗ hổng bảo mật, phần mềm độc hại..
- Học hỏi / Chuyển giao kiến thức về codebase, cách tiếp cận giải pháp, kỳ vọng về chất lượng, v.v; cả cho chính công việc của mình và của các developer khác.
- Tìm giải pháp tốt hơn - tạo ý tưởng cho các giải pháp và ý tưởng mới tốt hơn
- Giám sát các công nghệ, công cụ và kỹ thuật được sử dụng cho các nhóm dự án
- Làm việc chặt chẽ với khách hàng và kỹ sư về các vấn đề liên quan đến thiết kế và yêu cầu dự án
- Đảm bảo các tiêu chuẩn, chính sách và thủ tục phát triển được tuân thủ.
- Thúc đẩy thay đổi để thực hiện các chiến lược hiệu quả theo lời khuyên của quản lý
- Xây dựng và triển khai các tiêu chuẩn và quy trình IT để hỗ trợ phát triển phần mềm chất lượng cao. Đảm bảo rằng tất cả các thành viên trong nhóm hiểu và tuân theo các tiêu chuẩn hiện có.
- Có đủ kiến thức kinh doanh để có thể tham gia tích cực vào việc chỉ định các giải pháp phần mềm cho yêu cầu của khách hàng
- Đảm bảo tất cả phần mềm được phát triển trong nhóm của bạn đáp ứng các yêu cầu cụ thể của khách hàng.
- Tích cực đóng góp cho quá trình cải tiến liên tục, liên quan đến bản thân, nhóm và hệ thống
(In English)
- Review project tickets to assure quality of source code, verify that the code is a correct and effective solution for the requirements at hand before allow merging that ticket pull requests into the main GIT branch.
- Sharpen your team’s skills through regular feedback
- Better code quality – improve internal code quality and maintainability (readability, uniformity, understandability, ...)
- Finding defects – improve quality regarding external aspects, especially correctness, but also find performance problems, security vulnerabilities, injected malware, ...
- Learning/Knowledge transfer – help in transferring knowledge about the codebase, solution approaches, expectations regarding quality, etc; both to the reviewers as well as to the author
- Finding better solutions – generate ideas for new and better solutions and ideas that transcend the specific code at hand.
- Oversee the technologies, tools and techniques used for project teams
- Work closely with the business and Engineers on issues related to design and requirements
- Ensure that development standards, policies and procedures are adhered to.
- Drive change to implement efficient and effective strategies as advised by management
- Develop and implement IT standards and procedures to aid in the development of high-quality software. Ensure that all Engineers within the team understand and follow existing IT standards.
- Gain enough business knowledge to be able to actively participate in specifying software solutions for business needs.
- Ensure that all software developed within your team satisfies the business requirements as specified.
- Actively contribute to the process of continual improvement, with regard to self, team and systems

Yêu cầu công việc

Skill and Qualifications required:
- Kinh nghiệm lập trình 5 năm trở lên. Có khả năng hiểu các hệ thống codes phức tạp sẵn có.
- Có kỹ năng lập trình tốt và có chất lượng code rất cao về PHP, NodeJS…
- Là người rất cẩn thận, nghiêm túc trên từng dòng code.
- Kiến thức tuyệt vời về thiết kế và kiến trúc
- Có kinh nghiệm trong việc xác định các giải pháp trong kiến trúc dựa trên thành phần và các giải pháp dựa trên quy trình / quy tắc.
- Hiểu rất rõ về các kiến trúc theo hướng sự kiện và SOA và các dịch vụ web
- Mạnh về các khái niệm OOP (Lập trình hướng đối tượng) và RDBMS
- Có kiến thức tốt về bảo mật và quản lý danh tính
- Xác định UML về yêu cầu định nghĩa và thiết kế hệ thống.
- Khả năng kiểm soát tốt phiên bản Cod và kiểm soát xung đột mã với Git / SVN
- Khả năng quản lý xây dựng / phát hành / triển khai (xây dựng full stack so với gia tăng)
- Kiến thức làm việc tuyệt vời về Jenkins, Maven, Ant như các công cụ xây dựng & triển khai (tích hợp liên tục)
- Giao tiếp tốt và kỹ năng làm việc nhóm, có tính chủ động và tổ chức tốt
- Là người có trách nhiệm với công việc, có đạo đức nghề nghiệp.
- Tiếng Anh đọc viết tốt.
(In English)
- Experience of programming 5 years or more. Ability to understand the complex codes systems available.
- Good programming skills and very high quality code on PHP, NodeJS ...
- A person who is very careful and serious on each line of code.
- Excellent Knowledge in Design and Architecture patterns
- Experience in defining solutions in component-based architectures and process/rule-driven solutions.
- A very good understanding on event-driven and SOA architectures and web services
- Strong OOP (Object Oriented Programming) and RDBMS concepts
- Good knowledge in security and identity management
- Defining UML for requirements definition and for systems design.
- Excellent Code version control and conflict management capabilities with Git/ SVN
- Excellent build/ release/ deployment (full stack build vs incremental) management capabilities
- Great working knowledge in Jenkins, Maven, Ant like build & deployment (continuous integration) tools
- Good communication and teamwork skills, proactive and well organized
- Being responsible for work, having professional ethics.
- Good at reading and writing English.

Quyền lợi được hưởng

- Very attractive salary package & Project Bonus
- Annual company trip, 13th month salary...
- Working hours: 5 days per week (in a professional and yet young, dynamic environment)

Hồ sơ bao gồm

Thông tin liên hệ

- Người liên hệ:

- Địa chỉ:

- Email: Đăng nhập để xem email

- SĐT: Đăng nhập để xem SĐT

Thông tin tuyển dụng

Chức vụ: Thực tập sinh

Hình thức: Toàn thời gian cố định

Yêu cầu giới tính: Không yêu cầu

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Yêu cầu bằng cấp: Không yêu cầu

Mức lương: Trên 30 triệu

Địa điểm làm việc:Hà Nội
Ngành nghề:IT phần mềm

Chia sẻ việc làm với bạn bè !!!