QA/QC Staff

Zuellig Pharma Viet Nam

TNR Tower, Level 4 & 5, 180 - 192 Nguyen Cong Tru, District 1, HCMC

Lượt xem: 402

Mô tả công việc

• Perform label/leaflet checking of goods receipt to identify if label/leaflet status is in compliance with regulations of MOH / Thực hiện trực tiếp việc kiểm tra nhãn hàng nhập để xác định tình trạng toa nhãn có phù hợp với qui chế toa nhãn của Bộ Y Tế hay không.
• Provide oversight on redressing activities in line to ensure that labels/leaflet of goods are redressed compliance with label regulations of MOH and PRN’s instruction./ Thực hiện giám sát hoạt động làm tem nhãn trên dây chuyền để bảo đảm việc dán nhãn cho sản phẩm đúng theo hướng dẫn và qui chế của Bộ Y Tế và Nhà sản xuất.
• Directly verify the irregular/suspended goods to identify the status, quantity, storage location and relevant label of physical goods which must be consistent with system status./ Thẩm tra trực tiếp hàng hóa bất thường/hàng tạm hoãn lưu hành để xác định trình trạng, số lượng, vị trí lưu trữ và nhãn của hàng thực tế phải đúng với tình trạng trên hệ thống
• Perform direct checking & approving for release of goods with proper label/leaflet as applicable for both goods receipt & redressed goods./ Thực hiện trực tiếp việc kiểm tra và phê duyệt cho bán những sản phẩm có tem nhãn/toa phù hợp cả cho hàng nhập kho và hàng sau khi làm tem/toa.
• Help to monitor the company’s SOPs, WIs and make proposal for necessary changes. Witness validation implementation at WHs to ensure procedure is properly followed./ Hỗ trợ trong việc theo dõi quy trình và đưa ra đề nghị cho những thay đổi cần thiết. Chứng kiến các cuộc thẩm định tại các kho để đảm bảo thẩm định theo đúng quy trình
• Participate in internal quality audits at the company to assure activities of all sections are in compliance with applicable GSP, ISO/ GSDP/ GMP/ GCP/ GDPMDD standards and company SOPs./ Tham gia các cuộc đánh giá chất lượng nội bộ công ty để đảm bảo các hoạt động của các bộ phận tuân theo các tiêu chuẩn GSP, ISO/ GSDP/ GMP/ GCP/ GDPMDD cần thiết và các quy trình của công ty.

Yêu cầu công việc

• University or College background, Pharmacist / Chemistry or biology / Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao Đẳng Dược sĩ, Hóa học hoặc Sinh học.
• 1-3 year working/ training experience in Quality Control or Quality Assurance jobs./ 1-3 năm kinh nghiệm/ đào tạo với công việc Kiểm soát chất lượng hoặc Đảm bảo chất lượng
• Careful & accurate/ Cẩn thận và chính xác.
• Knowledge in GSDP, GMP and ISO 9001:2008 (ISO 9001:2015)/ Hiểu biết về GSDP, GMP và ISO 9001:2008 (ISO 9001:2015)

Quyền lợi được hưởng

- Performance bonus
- Healthcare insurance for you and your children
- 18 annual leaves

Hồ sơ bao gồm

Thông tin liên hệ

- Người liên hệ:

- Địa chỉ:

- Email: Đăng nhập để xem email

- SĐT: Đăng nhập để xem SĐT

Thông tin tuyển dụng

Chức vụ: Trưởng Nhóm

Hình thức: Toàn thời gian cố định

Yêu cầu giới tính: Không yêu cầu

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Yêu cầu bằng cấp: Không yêu cầu

Mức lương: Thỏa thuận

Địa điểm làm việc:Hồ Chí Minh

Chia sẻ việc làm với bạn bè !!!

Việc làm tương tự

Hồ Chí Minh, Bình Dương

5 triệu - 7 triệu

28/02/2021

Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

27/05/2020

Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bà Rịa Vũng Tàu

5 triệu - 7 triệu

23/03/2020