QA Director

Novaland Group

65 Nguyen Du, Dist.1, HCMC

Lượt xem: 106

Mô tả công việc

Chịu trách nhiệm về đảm bảo chất lượng thông qua việc lập kế hoạch kiểm tra nội bộ được thiết lập cho các phòng ban có liên quan), cải tiến các quy trình đảm bảo chất lượng và Chịu trách nhiệm áp dụng các công nghệ kỹ thuật/ vật liệu thi công phù hợp cho các dự án tuân thủ theo các chính sách tập đoàn.
Responsible for quality assurance by establishing for related department (PDC, PRO, DES) improving the quality assurance procedures; application of appropriate technologies/ building materials in the projects in accordance with the company’s policies.
* Nhiệm vụ 1: Thiết lập hệ thống quản lý và kiểm tra hồ sơ cứng và hồ sơ mềm của phòng PDC, PRO, DES.
Setting up hard copies and soft copies document management and audit for PDC, PRO, and DES.
* Nhiệm vụ 2: Triển khai và điều hành hệ thống đảm bảo chất lượng
Implementing and directing the quality assurance program
- Triển khai và điều hành hệ thống đảm bảo chất lượng cho các dự án thi công phù hợp với các yêu cầu theo hợp đồng, tiêu chuẩn xây dựng và luật định hiện hành
Implementing and directing the quality assurance program for construction projects in accordance with the contractual requirements, construction standards and prevailing laws.
- Triển khai và điều hành hệ thống đảm bảo chất lượng thiết kế phù hợp với quy trình thiết kế và sản phẩm thiết kế.
Implementing and directing the design quality assurance program for the compliance of design procedures and design products.
- Triển khai và điều hành hệ thống đảm bảo chất lượng Dự toán phù hợp với quy trình Dự toán, BoQ và danh mục vật liệu thi công.
Implementing and directing the QS quality assurance program for the compliance of QS procedures, bills of quantities and lists of building materials.
- Triển khai và điều hành hệ thống đảm bảo chất lượng Cung ứng phù hợp với quy trình Cung ứng, BoQ và danh mục vật liệu thi công.
Implementing and directing the PRO quality assurance program for the compliance of PRO procedures, bills of quantities and lists of building materials
* Nhiệm vụ 3: Phối hợp với các phòng ban có liên quan để kiểm soát về chất lượng
- Phối hợp với phòng PDC đề chuẩn bị hệ thống đảm bảo chất lượng cho các dự án
Cooperating with PDC to prepare the quality assurance program for projects.
- Phối hợp với phòng PDC để xác định, thông tin và triển khai các cải tiến chất lượng
Cooperating with PDC to identify, communicate and drive quality performance improvements.
Nhiệm vụ 4: Thực hiện các nhiệm vụ khác
- Chịu trách nhiệm với các nhiệm vụ liên quan đến yêu cầu của Giám Đốc Khối Đầu tư & Phát triển Dự Án.
Responsible for other relevant tasks as the CIO & CPDO requires.
- Tổ chức Huấn luyện về Chất lượng và An toàn Lao động cho nhân viên trong Tập đoàn.
Provide regular Quality and Safety Training for Novaland Group’s staffs.
- Xây dựng môi trường làm việc tốt và phát triển các thành viên của phòng nhằm đạt được kết quả công việc cao nhất
Create a good working environment & develop each of staff to produce the effective outcomes altogether

Yêu cầu công việc

a. Trình độ (Education): Đại học (University degree)
b. Kiến thức (Knowledge):Kỹ sư xây dựng/ Đảm bảo chất lượng xây dựng (Construction engineer/ Construction quality) assurance
c. Kinh nghiệm (Experience)
d. Kinh nghiệm quản lý (Management experience) 5 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý/ lãnh đạo thuộc lĩnh vực xây dựng liên quan đến QA/QC (5 years of management/leadership work experience in the field of construction works related to QA/QC)

Quyền lợi được hưởng

- Chăm sóc sức khỏe gia đình
- Theo cơ chế
- Xe riêng

Hồ sơ bao gồm

Thông tin liên hệ

- Người liên hệ:

- Địa chỉ:

- Email: Đăng nhập để xem email

- SĐT: Đăng nhập để xem SĐT

Thông tin tuyển dụng

Chức vụ: Quản lý cấp trung

Hình thức: Toàn thời gian cố định

Yêu cầu giới tính: Không yêu cầu

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Yêu cầu bằng cấp: Không yêu cầu

Mức lương: Trên 30 triệu

Địa điểm làm việc:Hồ Chí Minh

Chia sẻ việc làm với bạn bè !!!

Việc làm tương tự