Ngành Công An, Quân Đội

An ninh trật tự là gì? Tầm quan trọng của an ninh trật tự

Phạm Hồng Ánh 19 - 09 - 2019

Bạn chưa hiểu được bản chất cũng như tầm quan trọng của an ninh trật tự là gì? Là nền tảng vững vàng mang lại cuộc sống yên ổn, tươi đẹp cho nhân dân Việt nam!
Một số nội dung cơ bản trong công cuộc xây dựng nền Quốc phòng an ninh là gì?

Hằng Lê 23 - 05 - 2019

Một trong những yếu tố quan trọng để tạo nên sức mạnh tổng hợp quốc gia đó là quốc phòng an ninh. Để hiểu rõ hơn về nội dung của việc xây dựng nền quốc phòng an ninh là gì?
Bộ đội chuyên nghiệp và vai trò của bộ đội chuyên nghiệp

Trương Ngọc Lâm 15 - 05 - 2019

Bộ đội là những người trực tiếp bảo vệ tổ quốc. Trong đó lực lượng đi đầu, nòng cốt ta phải để tới bộ đội chuyên nghiệp. Bộ đội chuyên nghiệp – họ là ai? ...

Xem Nhiều Nhất