Công chức viên chức

Công chức loại A1 là gì? Những thông tin bạn cần biết!

Hằng Lê 31 - 05 - 2019

Công chức loại A1 là gì? Những ngạch công chức được xem là công chức loại A1? Bạn đã biết quy định mới về mức lương cho công chức loại A1? Điều kiện chuyển từ loại công chức này sang loại công chức khác?
Viên chức là gì? Viên chức có trở thành công chức được hay không?

Phạm Hồng Ánh 20 - 05 - 2019

Viên chức là gì? Điều kiện gì để viên chức trở thành công chức? Tất cả đều có trong nội dung bài viết.

Xem Nhiều Nhất