Nhận việc liền tay, tuyển dụng được ngay

Công Ty Cổ Phần Abc

Công Ty Cổ Phần Abc

Địa chỉ: 123123

Quy mô: Từ 10 - 24 nhân viên

Website: Chưa cập nhật

Giới thiệu công ty

12312312123123121231231212312312123123121231231212312312123123121231231212312312123123121231231212312312123123121231231212312312123123121231231212312312123123121231231212312312123123121231231212312312123123121231231212312312123123121231231212312312123123121231231212312312123123121231231212312312123123121231231212312312123123121231231212312312123123121231231212312312123123121231231212312312123123121231231212312312123123121231231212312312123123121231231212312312

Việc làm cùng công ty

Công Ty Cổ Phần Abc

trông quán net

Công Ty Cổ Phần Abc

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Đồng Tháp

Hạn nộp hồ sơ : 30/05/2020

Công Ty Cổ Phần Abc

123123

Công Ty Cổ Phần Abc

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Đồng Tháp

Hạn nộp hồ sơ : 26/12/2019